Dygtige undervisere

Vi udvælger de dygtigste kandidater med evner for at lede, motivere og lære fra sig

Hvem vi søger

– og kommende ledere

De underviser på en skole i et socialt udsat område og videreuddanner sig med fuld løn

Om programmet

– som kan skabe lige muligheder

De bidrager til at sikre alle børn i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund

Løs Danmarks største problem

Uddannelse er det vigtigste middel til at bryde negativ social arv

– Vi engagerer landets dygtigste kandidater, der vil arbejde for at bryde den negative sociale arv i Danmark.