Online ansøgning

Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, dit CV, dit eksamensbevis og dine karakterer fra gymnasiet samt seneste gennemførte uddannelse. Se nedenfor

Pil mod højre

Optagelsesdag

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en fuld optagelsesdag. Her prøver du kræfter med en undervisningssituation, en case-øvelse og en samtale.

Pil mod højre

Ansættelsessamtale

Hvis du klarer dig igennem, får du et tilbud om optagelse. Herefter inviteres du til en ansættelsessamtale på en folkeskole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg. Du optages endeligt på programmet, når du ansættes på en skole.

Ansøgningsfrister og optagelsesrunder i 2017

 • I 2015 blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler
 • 2/3 blev optaget via første optagelsesrunde. Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar
 • Du kan blive graduate i hovedstaden eller i Kalundborg
 • Dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis du vil arbejde i begge områder
 

Ansøgningsfrister i 2016-17

Ansøgningsfrist 1. runde: 
15. december

Ansøgningsfrist 2. runde: 
15. marts, kl. 12.00

Pil.png

Optagelsesdage i København

4 - 15. januar:  
Ansøgere via 1. ansøgningsfrist

22. marts - 2. april: 
Ansøgere via 2. ansøgningsfrist

Pil mod højre

Sommerakademi og programstart

10. juni -21. juli:  Sommerakademi

Feb. - juni:  Jobsamtaler på skoler

31. juli 2017 – jobstart på en skole


Optagelsesforløbet består af følgende:

 • En skriftlig motiveret ansøgning - suppleret med et telefoninterview i tilfæde af vi har brug for yderligere information
 • Optagelsesdag (4 timer) med udvalgte ansøgere: Personlige samtaler, caseløsning og praktiske undervisningssituationer
 • Individuel samtale om forventningsaftsemning og dit fit med Teach First Danmarks vision og værdier
 • Ansættelsessamtaler på den enkelte skole

Hvem kan søge

 • Du skal have færdiggjort din universitetsbachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende universitetsuddannelse inden programstart 12. juni 2017. Du kan også søge programmet, hvis du har afsluttet din uddannelse og er i arbejde.
 • Du skal have bestået matematik på B-niveau (se FAQ)

Formelle optagelseskrav

Foruden de kompetencer, vi lægger vægt på i optagelsen til programmet, skal du opfylde de formelle optagelseskrav, der gælder for optagelse til meritlæreruddannelsen. Det omfatter:
 • Vedlagt bevis for bestået universitetsbachelor- eller kandidateksamen. Den konkrete eksamen afgør, hvilke fag du kan tildeles merit for.
 • Vedlagt bevis for bestået studentereksamen, hf-eksamen eller lignende.
 • Native or bilingual proficiency in written and spoken Danish.

  Bedømmelse og udvælgelse

  Ansøgere optages på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Vurderingen afholdes af Teach First Danmark i samarbejde med UCSJ og Metropol og erfarne fagpersoner fra folkeskolen og Teach First Danmarks Program- og Udviklingsudvalg.

  I optagelsesforløbet lægger vi særlig vægt på ni kompetencer. For hver kompetence bedømmes ansøgerens præstation på en skala fra 1-10:

  1. gives for den helt uantagelige præstation
  2. gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation
  3. gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation
  4. gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
  5. gives for den jævne præstation, der ligger lidt under middel
  6. gives for den middelgode præstation
  7. gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel
  8. gives for den udmærkede og noget rutineprægede præstation
  9. gives for den udmærkede og meget selvstændige præstation
  10. gives for den fremragende og usædvanlig selvstændige præstation

  Ansøgers score i hver kompetence opsummeres i en samlet score mellem 9 og 90. For at blive optage skal ansøger mindst have opnået en score på 72. Ansøger må derudover ikke have scoret under 6 i nogen kompetencer.

  Optagelse

  På baggrund af den samlede score og vurdering af den enkelte ansøger, beslutter Teach First Danmark hvilke ansøgere, der skal tilbydes optagelse på programmet. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole. Når ansøgeren er blevet tilbudt ansættelse på en skole, optages ansøgeren endeligt på programmet.

  Formålet med optagelsesforløbet

  Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedste match mellem ansøger, skole og program ved at optage personer med gode forudsætninger for at gennemføre programmet og bidrage til deres elevers læring, trivsel og personlige udvikling. Optagelsesforløbet er baseret på erfaringer fra det globale non-profit netværk Teach For All samt fra optagelse til læreruddannelsen i Danmark.

  Klage

  Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark, der har ansvar for koordineringen af optagelsesforløbet. Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsesforløbet.
 • Formelle optagelseskrav: 

  • Afsluttet en universitetsbachelor ved programstart den 10. juni
  • Have matematik på B-niveau. Se FAQ
  • Bestået Studieprøven, hvis du ikke er dansk statsborger. Se FAQ
  • Have native or bilingual proficiency in written and spoken Danish

  Ansøgning skal indeholde:

  1. CV samt ansøgning på maks. 2700 anslag. Se flere retningslinjer i ansøgningsformularen.
  2. Eksamenbeviser, herunder
  • Alle karakterer fra bachelor- og kandidatuddannelser
  • Alle karakterer fra HTX, HHX, HF, STX 

  Vi lægger vægt på:

  • Din motivation for at søge
  • Dine ambitioner i forhold til programmet og din karriere
  • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker i forhold til ni kompetencer
  • Andre erfaringer og kompetencer, du mener kvalificerer dig til programmet

  Teach First Danmark logo

  Online ansøgningskema til Teach First Danmarks graduate program 2017-2019.
  Ansøgningsfristen er 15. marts 2017, kl. 12.00

  VIGTIG INFORMATION

                     
  FORMELLE OPTAGELSESKRAV

  Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden programstart 10. juni 2017. Det er tilladt at mangle 1-2 afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 10. juni 2017.


  Studieprøven kræves ikke, hvis du kan dokumentere, at du er opvokset som dansktalende. I så fald skal du kontakte Teach First Danmark.

           
                                  
  BASISINFORMATION


                                            
                                            
  KONTAKTINFORMATION

                                            
  TIDLIGERE ANSØGT


                                          
  NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE


                                            
  STUDIEBAGGRUND
  Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden programstart 10. juni 2017. Det er tilladt at mangle 1-2 afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 10. juni 2017.                                            

  KARAKTERER FRA UNIVERSITET OG GYMNASIUM

  Oplys dine karakterer på 7-trins-skalaen. Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaen. Se officiel omregningstabel her.    Hvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed


                                            
  FAG- OG UNDERVISNINGSPRÆFERENCER


  VEJLEDENDE EKSEMPLER

  Tysk og fransk: Gode karakterer i gymnasiet plus yderligere teoretisk
  og praktisk viden, fx gennem uddannelse eller international erfaring. 

  Musik: Uddannelse i musik/er trænet i musik eller har praktisk erfaring
  med at undervise i musik.

                                            
  BØRNE- OG UNDERVISNINGSERFARING


  Har du børne- og undervisningserfaring? Din erfaring skal også fremgå af dit CV

                                                                                                                                                                                                                            
                                       
  GEOGRAFI OG KLASSETRIN

  Vi samarbejder med skoler i hovedstadsområdet og Kalundborg Kommune. Det er skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Angiv, hvor du gerne vil undervise. Jo mere fleksibel du er, desto bedre stiller det dig.


  Nogle af vores partnerskoler efterspørger kandidater, som også kan undervise på de lavere klassetrin. Det kræver, at du har lyst til og flair for at undervise yngre børn. Det er ofte her, at man kan gøre den største forskel.


                                            
  ANDEN PROFESSIONEL ERFARING

                                            
                                            
  OPTAGELSESDAGE

  Vi afholder syv optagelsesdage i marts og april. Alle optagelsedage ligger fra kl. 9-16.  


                                            
  OPFØLGENDE SAMTALER - 5 & 6 APRIL

  Hvis du udmærker dig til optagelsesdagen vil du blive tilbudt at komme til en kort opfølgende samtale den 5. eller 6. april.

            
                                 
  MERITANSØGNING - 7. APRIL 

  Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, vil du skulle søge merit på baggrund af din videregående uddannelse den 7. april, hvor vinduet for meritansøgninger er åbent. Du skal derfor booke denne dag.


                                            
  INTRODUKTIONSDAG - 19. APRIL

  Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk introduktionsdag den 19. april. Her møder du de andre graduates og får yderligere information om programmet, din ansættelse, og den videre proces.


                                            
  HVORFOR VIL DU VÆRE GRADUATE?

  Hvorfor vil du være graduate? Beskriv det præcist og velovervejet. Du bør bestræbe dig på at bruge de 650 anslag. Sjusk og mangelfulde beskrivelser tæller ned (Du er velkommen til at genbruge din motivation her som en del af din motiverede ansøgning).

  Maks 650 anslag inklusive mellemrum (in Danish only)

                                 
  VEDHÆFT DIN ANSØGNING, CV OG BILAG I PDF

  Din ansøgning skal sendes i PDF-format (maks. 24 mb i alt) og skal inkludere:
   • Dit CV 
   • Motiveret ansøgning på maks. 2700 anslag, inkl. mellemrum (in Danish only)
   • Eksamensbeviser fra gymnasiet og din videregående uddannelse 
   • Alle karakterer fra din gymnasiale uddannelse 
   • Alle karakterer fra din bachelor- og kandidatuddannelse 

   I din ansøgning lægger vi vægt vægt på:
   • Din motivation for at søge programmet 
   • Dine ambitioner i forhold til programmet og din karriere 
   • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker i forhold til de ni kompetencer beskrevet på teachfirst.dk 
   • Andre erfaringer og kompetencer, du mener kvalificerer dig til programmet

   DU BEDES FORHOLDE DIG TIL FØLGENDE TEMAER I DIN ANSØGNING:
    
   Tema 1

   Teach First Danmark bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i folkeskolen.
   Hvorfor vil du gerne arbejde for og bidrage til dette formål? 
    
   Tema 2
    
   Teach First Danmarks graduate program er et intensivt og meget krævende forløb. 
   Vi søger personer, som kan overvinde store udfordringer, har selvindsigt og som er stærke i modgang.
    
   Fortæl os om en episode inden for de seneste fem år, hvor du har arbejdet henimod et mål og skulle overvinde modstand. Du kan fx komme ind på følgende:

   A) Beskriv målet og modstanden
   B) Hvordan havde du det, når du oplevede modstanden? 
   C) Hvad gjorde du for at overvinde modstanden? 
   D) Hvad var slutresultatet? 
   E) Ville du gøre noget anderledes i dag, hvis du kom i samme situation? 
    
   Tema 3
    
   Teach First Danmarks mål er at sikre alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse. 
   Vi engagerer dygtige undervisere og kommende ledere, der kan bidrage til dette.
    
   A) Hvordan vil du påvirke dine elever som lærer i løbet af dine 2 år som graduate?
   B) Hvordan passer den erfaring du vil få som graduate ind i dine ambitioner på lang sigt?
    
                                       
   HVOR HØRTE DU OM TEACH FIRST DANMARK

   Dine svar her bruges alene til at udvikle vores kommunikation.
                                       
   Send din ansøgning
   Tryk kun 'send' én gang. Vær opmærksom på, at filer ikke må fylde over 24mb i alt og kan være et stykke tid om at uploade. Hvis din ansøgning ikke vil sende, kan det skyldes ikke-udfyldte felter: Scroll op og se røde markeringer.

   Click here to enter a heading
   STATUS EFTER SCREENING
                                             
   SCORE - ANSØGNING
                                             

                                             
   ENDELIG VURDERING

                                             
   INVITATION TIL ASSESSMENT


                                             
   ASSESSMENT DAGE

                                             
   ASSESSMENT SCORES

                                             
   Interview


                                             
   Undervisning


                                             
   Case-øvelse

                                             
   STATUS EFTER ASSESSMENT

   Har du brug for hjælp til denne formular?

   ..