Online ansøgning

Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, dit CV, dit eksamensbevis og dine karakterer fra gymnasiet samt seneste gennemførte uddannelse. Se nedenfor

Pil mod højre

Optagelsesdag

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en fuld optagelsesdag. Her prøver du kræfter med en undervisningssituation, en case-øvelse og en samtale.

Pil mod højre

Ansættelsessamtale

Hvis du klarer dig igennem, får du et tilbud om optagelse. Herefter inviteres du til en ansættelsessamtale på en folkeskole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg. Du optages endeligt på programmet, når du ansættes på en skole.

Ansøgningsfrister og optagelsesrunder i 2017

 • I 2015 blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler
 • 2/3 blev optaget via første optagelsesrunde. Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar
 • Du kan blive graduate i hovedstaden eller i Kalundborg
 • Dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis du vil arbejde i begge områder
 

Ansøgningsfrister i 2016-17

Ansøgningsfrist 1. runde: 
15. december

Ansøgningsfrist 2. runde: 
15. marts, kl. 12.00

Pil.png

Optagelsesdage i København

4 - 15. januar:  
Ansøgere via 1. ansøgningsfrist

22. marts - 2. april: 
Ansøgere via 2. ansøgningsfrist

Pil mod højre

Sommerakademi og programstart

10. juni -21. juli:  Sommerakademi

Feb. - juni:  Jobsamtaler på skoler

31. juli 2017 – jobstart på en skole


Optagelsesforløbet består af følgende:

 • En skriftlig motiveret ansøgning - suppleret med et telefoninterview i tilfæde af vi har brug for yderligere information
 • Optagelsesdag (4 timer) med udvalgte ansøgere: Personlige samtaler, caseløsning og praktiske undervisningssituationer
 • Individuel samtale om forventningsaftsemning og dit fit med Teach First Danmarks vision og værdier
 • Ansættelsessamtaler på den enkelte skole

Hvem kan søge

 • Du skal have færdiggjort din universitetsbachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende universitetsuddannelse inden programstart 12. juni 2017. Du kan også søge programmet, hvis du har afsluttet din uddannelse og er i arbejde.
 • Du skal have bestået matematik på B-niveau (se FAQ)

Formelle optagelseskrav

Foruden de kompetencer, vi lægger vægt på i optagelsen til programmet, skal du opfylde de formelle optagelseskrav, der gælder for optagelse til meritlæreruddannelsen. Det omfatter:
 • Vedlagt bevis for bestået universitetsbachelor- eller kandidateksamen. Den konkrete eksamen afgør, hvilke fag du kan tildeles merit for.
 • Vedlagt bevis for bestået studentereksamen, hf-eksamen eller lignende.
 • Native or bilingual proficiency in written and spoken Danish.

  Bedømmelse og udvælgelse

  Ansøgere optages på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Vurderingen afholdes af Teach First Danmark i samarbejde med UCSJ og Metropol og erfarne fagpersoner fra folkeskolen og Teach First Danmarks Program- og Udviklingsudvalg.

  I optagelsesforløbet lægger vi særlig vægt på ni kompetencer. For hver kompetence bedømmes ansøgerens præstation på en skala fra 1-10:

  1. gives for den helt uantagelige præstation
  2. gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation
  3. gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation
  4. gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
  5. gives for den jævne præstation, der ligger lidt under middel
  6. gives for den middelgode præstation
  7. gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel
  8. gives for den udmærkede og noget rutineprægede præstation
  9. gives for den udmærkede og meget selvstændige præstation
  10. gives for den fremragende og usædvanlig selvstændige præstation

  Ansøgers score i hver kompetence opsummeres i en samlet score mellem 9 og 90. For at blive optage skal ansøger mindst have opnået en score på 72. Ansøger må derudover ikke have scoret under 6 i nogen kompetencer.

  Optagelse

  På baggrund af den samlede score og vurdering af den enkelte ansøger, beslutter Teach First Danmark hvilke ansøgere, der skal tilbydes optagelse på programmet. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole. Når ansøgeren er blevet tilbudt ansættelse på en skole, optages ansøgeren endeligt på programmet.

  Formålet med optagelsesforløbet

  Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedste match mellem ansøger, skole og program ved at optage personer med gode forudsætninger for at gennemføre programmet og bidrage til deres elevers læring, trivsel og personlige udvikling. Optagelsesforløbet er baseret på erfaringer fra det globale non-profit netværk Teach For All samt fra optagelse til læreruddannelsen i Danmark.

  Klage

  Der kan indgives klage i forhold til eventuelle processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark, der har ansvar for koordineringen af optagelsesforløbet. Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsesforløbet.
 • Formelle optagelseskrav: 

  • Afsluttet en universitetsbachelor ved programstart den 10. juni
  • Have matematik på B-niveau. Se FAQ
  • Bestået Studieprøven, hvis du ikke er dansk statsborger. Se FAQ
  • Have native or bilingual proficiency in written and spoken Danish

  Ansøgning skal indeholde:

  1. CV samt ansøgning på maks. 2700 anslag. Se flere retningslinjer i ansøgningsformularen.
  2. Eksamenbeviser, herunder
  • Alle karakterer fra bachelor- og kandidatuddannelser
  • Alle karakterer fra HTX, HHX, HF, STX 

  Vi lægger vægt på:

  • Din motivation for at søge
  • Dine ambitioner i forhold til programmet og din karriere
  • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker i forhold til ni kompetencer
  • Andre erfaringer og kompetencer, du mener kvalificerer dig til programmet

  Ansøgningsfristen i 2017 er passeret

  Næste mulighed for at søge om optagelse på Teach First Danmarks graduate program er i efteråret 2017

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag en mail når vi igen åbner for ansøgninger

  Har du brug for hjælp til denne formular?

  ..