LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

Undervis og gør en forskel for livet

I dag forlader hver sjette folkeskolen uden at kunne læse, regne eller skrive ordentligt. Social arv er en væsentlig årsag. Teach First Danmark engagerer de mest kompetente bachelorer, kandidater og ph.d.er til at ændre på dette – som dygtige undervisere  i folkeskolen og som kommende ledere på alle niveauer i samfundet.

Du er bachelor, kandidat eller ph.d. 

  • Du har afsluttet din uddannelse senest i sommeren 2018 
  • Du er fagligt dygtig og har stærke sociale kompetencer 
  • Du kan motivere, vinde respekt og skabe tillid
  • Du er god til at kommunikere og sætte ambitiøse mål 
  • Du er vedholdende, robust, og du giver ikke op

Fuld løn og 150 ECTS

Som graduate underviser du på en folkeskole i et socialt udsat område i to år med fuld løn. Sideløbende gennemfører du 150 ECTS, der ruster dig til at løfte opgaven. Det omfatter en personlig mentor, en læreruddannelse og workshops afholdt af virksomhedspartnere som IBM og KMD.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er del af et netværk i 39 andre lande, som løfter elever i udsatte kvarterer verden over. Teach First i England er i 2016 den 3. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater (The Times Top 100 Graduate). I 2016 blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler.

Hårdt og utroligt givende

På din skole vil du hver dag erfare, hvad det vil sige at motivere, vinde respekt og lære fra dig. Det bliver noget af det hårdeste, du har prøvet, men også noget af det mest givende. 

Ansøg i dag – start 18. juni 2018

  • 10. december, kl. 23.59 –– ansøgningsfrist
  • 18.  juni –– sommerakademi og programstart
  • Primo august –– første arbejdsdag på en skole med fuld løn

Løs Danmarks største problem

Vær med til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse
– uanset social baggrund

Et netværk af dygtige undervisere og kommende ledere

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra. Men alle børn og unge har brug for en voksen, de respekterer og tror på, og som tror på dem. Som graduate vil det være dig. Du rykker nogle af de elever, der har mest brug for det – og du udvikler kompetencer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du vil motivere andre.

 

Efter programmet

Vores ambition er, at du efter programmets to år fortsat vil være en stærk stemme for de børn og unge i Danmark, der har mest brug for det – hvad enten det er som underviser, erhvervsleder eller beslutningstager i det offentlige.

Hvor kan du undervise?

Hvordan ser en typisk uge ud? 

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en skole omfatte 2-3 undervisningsgange samt projektarbejde. 1-2 gange om måneden mødes du med din mentor, som giver dig feedback på din undervisning og dine udfordringer. Herudover mødes du 1-2 gange om måneden med de andre graduates til workshops og sociale arrangenter.

 

Hovedstaden vs. Kalundborg

Programmet vil være tilrettelagt forskelligt, alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg. I Kalundborg vil du blandt andet få mulighed for at bo tæt på de andre graduates og læse en betydelig del af din læreruddannelse som e-læring.