DYGTIGE UNDERVISERE OG KOMMENDE LEDERE

Start med at være et forbillede

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra. Men alle børn og unge har brug for en voksen, som de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate vil det være dig. 

Du får et kæmpe ansvar. Og du får en meget vigtig betydning i 50-100 unge menneskers liv. Det bliver sandsynligvis noget af det hårdeste, du har prøvet. Men også noget af det mest givende.

En dygtig lærer er en dygtig leder 

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal håndtere et stort ansvar, skabe tillid, arbejde vedholdende og motivere deres omgivelser.

Dette er centralt for, hvad det vil sige at udvikle sig som underviser og som leder i løbet af programmets to år. 

Efter graduate programmet kan du fortsætte med at gøre en forskel som lærer i folkeskolen. Men du kan også bruge din erfaring på andre niveauer i samfundet for sikre alle børn i Danmark en god uddannelse 

 

Ledelsesudvikling er ikke et kursus

Du kan blive udnævnt til chef, men leder er noget andre vælger dig til at være. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever i folkeskolen, der har mest brug for det.

På din skole vil du hver dag erfare, hvad det vil sige at vinde respekt, motivere og være vedholdende. 

Det er svært. Der er mange koder, der skal knækkes. Det giver dig indsigter og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du vil få det bedste frem i andre. 

“Teach First Danmark gør en stor indsats for at engagere flere af de dygtigste unge til at undervise i folkeskoler i socialt udsatte områder. Det er en indsats, som vi tror både vil løfte eleverne og udvikle de unge mennesker, der engagerer sig i den. Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere”.
— Kim Baroudy, direktør i McKinsey & Company

Vedholdenhed og høje forventninger

De mangfoldige udfordringer, du vil møde på en skole i et udsat kvarter kræver, at du virkelig brænder for at rykke nogle af de børn og unge, der har det sværest i folkeskolen. Du skal tro på, at du kan være den person, der kan tænde et lys i dem. Og du skal være indstillet på at arbejde både langsigtet og vedholdende for at lykkes.

Der er nogle af de kvaliteter, vi kigger efter i udvælgelsen af kandidater – og som du kommer til at arbejde med i løbet af programmets to år. Det bliver noget af det hårdeste, du har prøvet, men også noget af det mest givende. 

Dine kompetencer

I de skriftlige ansøgninger og til optagelsesprøverne lægger vi vægt på følgende ni kompetencer. I praksis vil de forskellige kompetencer naturligvis overlappe hinanden og vise sig på forskellig vis hos forskellige mennesker. Det er en god idé at overveje, hvordan du kan give os blik for dine kompetencer, samt overveje, hvilken rolle de spiller i forhold til at kunne løfte udfordringerne som graduate.

 

Fokus på resultater

Fokus på resultater

Kommunikation og formidling

Kommunikation og formidling

Relationskompetencer

Relationskompetencer

Samarbejdsevne

Samarbejdsevne

Analytiske evner og problemløsning

Analytiske evner og problemløsning

Organisation

Organisation

Faglighed

Faglighed

Motivation

Motivation

Vedholdenhed  

Vedholdenhed
 


1. Fokus på resultater

Opnår ekstraordinære resultater og har fokus på at komme i mål.

2. Kommunikation og formidling

Kommunikerer klart på skrift og i tale. Kan formidle sin viden på en let forståelig og inspirerende måde til børn og unge og voksne.

3. Relationskompetencer

Kan skabe stærke og positive relationer til børn, unge og voksne. Er god til - og gør sig umage for - at forstå og motivere andre.

4. Samarbejdsevne

Udviser respekt og anerkender mangfoldighed. Lytter til og inkluderer andres viden og erfaringer. Er god til at modtage og give feedback.

5. Analytiske evner og problemløsning

Kan gennemskue og finde effektive løsninger på komplicerede problemstillinger.

6. Organisation

Har overblik, tager ansvar og kan prioritere effektivt.

7. Faglighed

Har et højt niveau inden for sit fagområde. Faglige profil matcher behovet på en partnerskole.

8. Motivation

Forstår og interesserer sig for folkeskolens rolle. Har sat sig ind i Teach First Danmark og den problemstilling, som Teach First Danmark adresserer. Udviser en tro på, at alle børn og unge kan opnå en god uddannelse, uanset social baggrund.

9. Vedholdenhed

Er vedholdende og giver ikke op. Overvinder modstand med en konstruktiv attitude og holder fokus på målet

Mennesker, der kan sætte ind på alle niveauer i samfundet

Vi håber, at du bliver bidt af arbejdet på din skole. Men vi ved også, at dine erfaringer vil få dig til at se muligheder for at gøre en forskel på andre områder i uddannelsessystemet og i resten samfundet.

Vi ønsker at engagere topmotiverede lærere, der vil undervise i skolen i mange år. Men vi ønsker også at inspirere en generation af beslutningstagere og ledere, som forstår hverdagen på en folkeskole – og som føler ejerskab for at sikre, at alle børn i Danmark får en god uddannelse uanset social baggrund.

Læs mere om Teach First Danmarks vision
Læs mere om mulige karriereveje for Teach First Danmark graduates

 
 

Vil du være med?

..