VORES GRADUATES

I 2015 startede det første hold

I 2017 optog vi 3. årgang af graduates. I alt er 106 graduates blandt 1549 ansøgere optaget og ansat på mere end 40 skoler siden 2015.

 

Vores graduates baggrunde spænder vidt. Fra ph.d.er i nanoscience og geologi til kandidater og bachelorer i økonomi, statskundskab, sprog, ingeniørvidenskab, m.m.

 

Nogle kommer direkte fra universitetet, mens andre kommer fra stillinger i det private og det offentlige. Enkelte har børn.

“At komme ind i så tæt et fællesskab med rigtige dygtige folk som laver alt muligt vidt forskelligt, det synes jeg er vildt fascinerende.”


– Anders, cand.scient.pol.

Hvilke kompetencer skal man have som graduate, ifølge graduates.

MotivationGraduates
Inddragende og anerkendende.100%
Ambitiøs, vedholdende og motiveres af udfordringer.71%
Analytisk og kreativ i forhold til at se muligheder, udtænke og præsentere løsninger.25%
Bevidst om sine evner og udfordringer og er motiveret for at udvikle sig selv og andre via feedback.25%

Hvad motivationen er for at søge om optagelse, ifølge graduates.

MotivationGraduates
Løfte børn og unge75%
Udvikling af mine undervisningskompetencer46%
Personlig udvikling38%
Udvikling af mine ledelseskompetencer29%

Det mest kendetegnende ved graduates, ifølge graduates.

KendetegnGraduates
Fagligt dygtige58%
Stort drive og højt energiniveau42%
Karriereorienterede33%
Samfundsengagerede mennesker med stærke holdninger33%

HvaD UDVIKLER MAN MEST SOM GRADUATE – OG HVORFOR?

Julie, cand.polyt.

“Sig selv. Jeg lærer hvor mine grænser er, hvad der gør mig glad, og hvad jeg kan blive bedre til hver dag.”

Malte, cand.scient.soc.

“Jeg tror på, at det især er det menneskelige man udvikler. Fordi man lærer at møde alle, hvor de er.”

Sophia, cand.polyt.

“En forståelse for, at det at undervise handler om at arbejde med det mest komplekse der findes – mennesker i konstant udvikling.”

Cathrine, cand.jur.

“Man udvikler helt klar mest sine menneskelige kompetencer og rykker sine personlige grænser.”

Hvilken sammenhæng ser du mellem at være graduate og udvikle lederkompetencer?

Anna, cand.soc.

“Du bliver god til at drive processer, der skaber engagement, udfordrer vanetænkning og opsætter ambitiøse mål for din og andres udvikling”

Jesper, cand.theol.

“Begge steder skal man være i stand til at vurdere, hvad den rette mængde information er og hvordan man formidler den forståeligt”

Bettina, cand.scient.oecon.

“Én ting er at lede mennesker, der selv har valgt at være hvor de er; en god lærer kan motivere dem, som er der uden selv at have valgt det.”

Henriette, cand.polit.

“En dygtig klasselærer er en god leder. Du skal kunne sætte en tydelig retning, motivere dine elever og samarbejde med alle.”

Brug kontakformularen og få svar på dine spørgsmål

Klik her for at åbne kontaktformularen

“Jeg brænder for undervisning – for at tænde et lys i unge menneskers øjne og se dem udvikle sig. Jeg brænder for at se elever overkomme egne grænser og vejlede dem, når de farer vild ud over deres egne evner.”

“Vi har en særlig forpligtigelse overfor vores børn og unge til at hjælpe dem godt på vej i livet og klæde dem på med viden og færdigheder, der gør dem robuste fagligt og som mennesker.”

“Jeg vil undervise de stille elever på anden række, de larmende på fjerde og de ambitiøse på første. Og jeg vil skabe rammerne for, at de kan bytte roller og inspirere dem til at gå nyt stof nysgerrigt i møde.”

Læs med på graduate bloggenGå til bloggen

Se mere på vores instagram