Jonas er forstkandidat (cand.silv.) og kommer fra en stilling som projekleder i Københavns Kommune. 

Alder: 36 år
Uddannelse: Cand.silv.(forstkandidat)
Dimmitendår: 2008
Kommer fra: Stilling som projektleder i Københavns Kommune

Hvad motiverede dig til at søge programmet?
Jeg blev motiveret til at søge programmet af hele grundtanken om at gøre en forskel for de børn og unge, der ikke har mulighed for at vælge den uddannelse, de gerne vil have. Ved at motivere og inspirere børnene, kan jeg vise dem, at dørene er åbne og vise dem, at hvis bare de knokler for det, så kan de blive til, hvad de vil. En stor del kommer af at tro på dem og have forventninger til dem og være en rollemodel, som de kan stole på. Det var dét, der drev mig. 

Hvor tror du, at du kan gøre den største forskel?
Jeg tror, at jeg kan gøre den største forskel som skoleleder, men det kræver selvfølgelig, at jeg først får en stor erfaring som skolelærer i en folkeskole. Så de næste 5-7 år er min største opgave at blive en super god folkeskolelærer og kunne bidrage gennem det, så jeg kan finde ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. 

Hvad tror du at du kan bidrage med?
Jeg kan bidrage med en lang akademisk baggrund, mine 7 års erfaring som selvstændig samt mine 5 års erfaring fra et kommunalt erhverv. Alt dette har jeg med i rygsækken, som jeg kan bidrage til med hensyn til ledelse, men så sandelig også i forhold til læring og inspiration for børnene. På det personlige plan, kan jeg bidrage med mit drive. Jeg er en ildsjæl som rykker mod målet, og jeg vil det her program så meget.

Hvad er dine forventninger til programmet?
Fagligt forventer jeg, at der er fokus på undervisning og klasseledelse. Vi får ledelseselementer med i undervisningen, som styrker den måde, vi håndterer vores klasse på. Det er et element, som vi kan tage med os videre ud over de her to år. Noget andet, jeg synes er rigtig vigtigt, og som jeg har store forventninger til, er opbakningen og støtten fra Teach First Danmark. Med vores mentorer skal vi reflektere over vores handlinger og håndtering af de situationer, vi står i, og dermed blive bedre. 

Hvordan kan du bruge programmet i andre sammenhænge?
Det er et ledelsesudviklingsprogram. En god klasseleder kan udstikke klare rammer, kan forstå sine elever på de niveauer, de er på, kan skabe respekt for sig selv og for den enkelte elev i klassen, så alle føler sig hørt. Og så skal man naturligvis have en effektiv læringsmetode. Det siger jo nærmest sig selv, at hvis man mestrer det, kan man bruge disse evner andre steder også. At styre 20-25 elever i et klasselokale kræver gode ledelseskompetencer. 

Havde du nogen forbehold?
Mit forbehold var primært antallet af timer, jeg skulle ligge i det om ugen. Det har ikke stået nogen steder, hvor mange timer det blev forventet, at vi skulle arbejde på sommerakademiet, og jeg tror, at det kom bag på mig, at det var forventet, at vi lagde så mange timer i det i løbet af sommerferien (Lærerfaglig undervisning fra 8-17 kl. hver dag i fire uger samt 2 uger, hvor man underviser i praksis og sover på en bootcamp nær Roskilde sammen med en masse børn, red.)

Få ord om programmet:
Masser af intensitet, masser af inspiration og masser af information. Det er dét, som kendetegner programmet, og det er super fedt. 

Hvorfor skal man blive Teach First Danmark graduate?
Man skal vælge at blive TFD graduate, hvis man vil gøre en forskel. Hvis man vil være med til at ændre den måde, samfundet er på nu og her. Du kan være med til at løfte dem, som har det sværest og som måske vil blive svigtet af samfundet. Hvis man går med bare en lille drøm omkring det - at gøre en forskel - så skal man blive Teach First Danmark graduate.

..