Mads Engstrøm

Alder: 30 år
Uddannelse: Cand.merc.
Dimmitendår: 2015
Kommer fra: Nyuddannet


Hvad var din motivation for at søge programmet?
Jeg vil gerne undervise. Jeg forventer at få rigtig mange faglige redskaber, som vil åbne døre og give mig muligheder for at arbejde med forskellige ting på undervisningsområdet. Jeg forventer også at tilegne mig lederkompetencer, jeg kan bruge til at forstå, hvordan jeg kan gøre tingene bedre i min klasse, men også senere i det private erhvervsliv. 

      Læs andre interviews:

Havde du nogen forbehold?
Ikke rigtig nogen. Jeg smed alt til side for at søge programmet, mens jeg sad og skrev mit speciale.

Hvad har været den største oplevelse indtil videre?
De to uger på Lær For Livet Learning Camp – det var super fedt og rigtig hårdt. Men når vi var trætte og kun fik seks timers søvn om natten, så var den kemi vi havde imellem os super fed. Vi var gode til at hjælpe hinanden med et smil. Det var fedt at mærke det drive og den positive energi, selvom det var hårdt. 

Hvordan oplever du de andre graduates?
Vi kommer fra forskellige baggrunde med forskellige interesser. Men vi har alligevel noget helt specielt til fælles. Vi vil det samme og har samme mål. Så selvom vi er så forskellige, fungerer vi virkelig godt sammen. Vi har meget at give hinanden og lære af hinanden. 

Hvor tror du, at du kan gøre den største forskel?
Jeg vil gerne ud på de mest udsatte skoler. Jo mere udsat, desto mere motiveret bliver jeg. Jeg ser måske også mig selv som skoleleder eller som en, der har indflydelse på skolesystemet. Jeg vil gerne påvirke tingene fra et højere niveau. 

Hvor ser du dig selv om 5 år?
Jeg vil lade dørene stå åbne og se hvad der sker. Men jeg ved, hvad jeg vil have ud af programmet. Jeg vil blive en bedre underviser – jeg vil blive bedre til at inspirere andre til at opnå det, de gerne vil. 

 
..