Alder: 24 år
Uddannelse: Ingeniørvidenskab
Dimmitendår: 2015
Kommer fra: Nyuddannet


Hvorfor har du søgt programmet?
Jeg har været frivillig matematikhjælper i tre år, hvorefter jeg fik muligheden for at være matematiklærer i gymnasiet. Her fandt jeg ud af, at det her med at være lærer, det er bare mega fedt. Og så midt i at jeg skulle finde ud af, hvad der skulle ske uddannelsesmæssigt, og at jeg godt kunne tænke mig nogle udfordringer med denne her lærergerning, så dumpede Teach First Danmark lige pludselig op på et event på DTU, hvorefter jeg søgte.

Hvad tiltrækker dig ved programmet?
Jeg kan identificere mig ved det at være i en klasse. Dét at styre mellem 20 og 30 elever uanset alder har en klar parallel til dét at være leder. Jeg kan meget tydeligt se den kobling, og jeg ser også mig selv som en person, der godt kunne lede, hvis jeg får de rigtige kompetencer, og hvis jeg selv føler, at jeg godt kan. Jeg tror på, at programmet kan styrke mig til at blive lærer og formidler, men også gøre mig til en god leder. 

Hvad er dine forventninger personligt, fagligt og karrieremæssigt til programmet?
Fagligt forventer jeg, at jeg bliver rustet til lærergerningen, men jeg håber også på at koblingen mellem lærer og leder-uddannelsen kommer til at være rigtig stærk. Personligt forventer jeg, at jeg efter to år er klar til lærergerningen og ikke er blevet skræmt væk af det. Samtidig forventer jeg, at jeg har mod på at fortsætte i skolevæsenet og bevæge mig opad, eller starte noget selv. Det tror jeg på, at Teach First Danmark programmet kan være med til at afgøre for mig.

Hvordan oplever du de andre graduates?
De er enormt dedikerede, og jeg synes, at det er vildt, at det er blevet sådan en dynamisk gruppe. 

Hvordan tror du at du kan gøre den største forskel som graduate?
Jeg tror, at jeg kan gøre den største forskel via mine erfaringer. Hvad enten jeg fortsætter med at være lærer på helt almindelig folkeskolelærer-niveau, eller om jeg vil være skoleleder, hvis det byder sig. Eller om jeg vælger at springe fra folkeskolen og hoppe op på et mere administrativt og politisk plan, så tror jeg, at dét at jeg har den praktiske erfaring med at være ude på en skole giver enormt meget gennemslagskraft. Så jeg tror, at jeg kan gøre den største forskel ved, at jeg har den praktiske erfaring. Uddannelse og erfaring går hånd i hånd – det er der, at den største indflydelse kommer.

Hvorfor skal man vælge programmet?
Jeg tror ikke, man skal vælge det her program, hvis man udelukkende er interesseret i den ene eller den anden ting. Hvis man kun er interesseret i at være lærer, så skal man tage en læreruddannelse, og hvis man kun er interesseret i at være leder, skal man tage en ren lederuddannelse. Det her er en meget praksisnær lederuddannelse, som gør, at man ikke er bange for selv at indtræde i praktiske roller, og det tror jeg, er den rigtige måde at lede på. Dét, der tænder mig meget ved det her program er, at jeg føler, at jeg ikke bare bliver leder, men jeg bliver leder på alle niveauer. 

..