Den første årgang af Teach First Danmark graduates dimitterer

Lørdag den 19. august dimitterede den første årgang af Teach First Danmark graduates. De 28 kandidater har som de første gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program og kan hermed kalde sig for Teach First Danmark Ambassadører.

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Hos Teach First Danmark er vi pavestolte over vores nye alumner. De har alle udvist et kæmpe engagement og ydet en stor indsats på deres skoler. Derfor har de også en stor fortjeneste i at Teach First Danmark i dag er til med til at gøre en forskel på over 40 folkeskoler og er et attraktivt karrierevalg for stadig flere af landets dygtigste kandidater.

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

Et netværk af dygtige lærere og kommende ledere

Som ambassadører bliver de nye alumner en del af Teach First Danmarks alumnenetværk og en vigtig del af Teach First Danmarks vision og potentiale. Vi glæder os meget til støtte op om vores nye alumner gennem alumnenetværket, hvor de kan arbejde sammen om at udvikle ideer og initiativer, der kan være med til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse.

Næsten alle fortsætter som lærere på deres skoler

24 af de nye alumner har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som lærere på deres skoler i det kommende skoleår. Det har stor værdi for deres skoler, og det vil give dem yderligere indsigt og kompetencer til at arbejde for Teach First Danmarks vision i de kommende år.

Et stort tillykke til alle alumner! 

Kærlig hilsen
Teach First Danmark

Følg Teach First Danmark på Instagram

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

------------------------

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark blev lanceret i 2013 og er en af Danmarks hurtigst voksende non-profit organisationer inden for uddannelse. Vi  arbejder for at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi ved at udvælge nogle af de dygtigste bachelorer og kandidater fra landets universiteter til et toårigt graduate program, hvor de bidrager til at undervise og løfte de elever i folkeskolen, der har mest brug for det. Kandidaterne underviser på fuld tid og gennemfører sideløbende en meritlæreruddannelse og workshops i samarbejde med partnervirksomheder, der er med til at udvikle dem som lærere og kommende ledere. Under hele programmet sparrer kandidaterne med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. 

Teach First Danmarks 3. sommerakademi er skudt i gang!

Lokalet er fyldt med glade mennesker, og der bliver snakket og drukket kaffe. Det er tidligt om morgenen. Det er den første dag på Teach First Danmarks sommerakademi.

Efter flere måneders optagelsesprøver, introduktionsdage og sociale arrangementer er den 3. årgang af graduates endelig klar til næste fase: Seks ugers praktisk og teoretisk indføring i hvordan man tilrettelægger god undervisning, skaber motivation og håndterer forskellige personlige og faglige udfordringer som graduate.

Sommerakademiet er intensivt og hårdt. Man skal kapere et væld af nye indtryk og informationer på kort tid. Men det er også sjovt, lærerigt og berigende. For mange er højdepunktet to ugers praktisk undervisning af anbragte børn på Lær for Livets Learning Camp.  

På den anden side af sommerakademiet venter jobbet på en folkeskole i et socialt udsat område sideløbende med de øvrige aktiviteter i det toårige program. Vi glæder os til at komme i gang! :-)

3. årgang Teach First Danmarks graduates ved starten af sommerakademiet (der mangler lige et par stykker)

3. årgang Teach First Danmarks graduates ved starten af sommerakademiet (der mangler lige et par stykker)

Teach First Danmark modtager 9,5 mio. kr. ​​fra Egmont Fonden

Teach First Danmark vil skabe flere mønsterbrydere i den danske folkeskole. Derfor har organisationen i 2020 som ambition at rekruttere 100 nye lærere hvert år fra landets universiteter, der kan bidrage til at undervise over 16.000 børn på folkeskoler i socialt udsatte områder. Den ambition skal 9,5 mio. kr. fra Egmont Fonden over de næste fire år være med til at realisere.

..