15 nye graduates er rykket til Kalundborg

15 ud af 50 nye graduates i 2017 er rykket til Kalundborg, der som den første kommune uden for hovedstadsområdet har indgået et strategisk samarbejde med Teach First Danmark.
 

Efter 584 ansøgninger og 12 optagelsesdage med 158 udvalgte kandidater kunne Teach First Danmark i foråret kunne byde velkommen til 50 nye graduates.

15 af de nye graduates er startet på skoler i Kalundborg, der som den første kommune uden for hovestadsområdet i 2017 har indgået et samarbejde med Teach First Danmark. 

Flyttet til Kalundborg

12 af de 15 graduates i Kalundborg er flyttet til Kalundborg. Nogle er flyttet til med familie, mens andre er flyttet sammen i bofællesskaber.

Graduates fra årg. 2017/19 nyder en sensommeraften i deres bofællesskab i Kalundborg

Graduates fra årg. 2017/19 nyder en sensommeraften i deres bofællesskab i Kalundborg

Vores graduates i Kalundborg arbejder på fuld tid på ni af kommunens skoler. Samtidig tager de læreruddannelsen som e-learning på professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Herudover får de ligesom andre graduates løbende vejledning af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. 

Stort behov for flere kvalificerede lærere i Kalundborg

Kalundborg Kommune har i de seneste år oplevet en mangel på læreruddannede lærere. I august 2016 ansatte kommunen 38 lærere, hvoraf 22 var læreruddannede og 16 havde en anden uddannelse.

Manglen på kvalificerede undervisere i folkeskolen er størst i de kommuner, der ligger længst fra læreruddannelserne, og derfor ønsker Nordvestsjælland en læreruddannelse. Men frem for at vente, har Kalundborg valgt at samarbejde med Teach First Danmark. Samarbejdet foregår på flere planer:

Kasper Kjærsgaard er 30 år og uddannet i musikvidenskab fra Aarhus universitet, hvor han også har læst kemi. Kasper er en af 15 nye graduates i Kalundborg i 2017.

Kasper Kjærsgaard er 30 år og uddannet i musikvidenskab fra Aarhus universitet, hvor han også har læst kemi. Kasper er en af 15 nye graduates i Kalundborg i 2017.

  1. Teach First Danmark engagerer, tester og udvælger kvalificerede kandidater, hvorefter skolerne i Kalundborg kan kalde dem til samtale via åbne stillingsopslag.
  2. Teach First Danmark videreuddanner kandidaterne i samarbejde med professionshøjskolen Absalon.
  3. De nye lærere i Kalundborg får løbende feedback på deres udfordringer og udvikling af Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer.
  4. Inden kandidaterne starter på deres skoler, gennemfører de et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisning af anbragte børn på Lær for Livets Learning Camps.

Herudover har det toårige program fokus på ledelsesudvikling gennem feedback og samarbejde med partnervirksomheder. Læs mere om programmet.

Teach First Danmark del af en strategisk kommunal indsats 

Kalundborg Kommune har bevilliget 2,6 millioner kr. til rekruttering og efteruddannelse af lærere i kommunen, og samarbejdet med Teach First Danmark er en del af den indsats. Samarbejdet omfatter en håndholdt indsats for at finde boliger, fritidsinteresser og netværk til de nye borgere.

Teach First Danmark har udført rekrutteringsarbejdet pro bono, mens kommunen betaler for lærernes løn samt deltagergebyret for den særligt tilrettelagte meritlæreruddannelse.

I 2018 forventer Teach First Danmark at opstarte endnu et hold af op til 20 udvalgte graduates i Kalundborg.


For mere information om samarbejdet med Kalundborg Kommune:

Fagcenterchef i Kalundborg Kommune, Charlotte Grummesgaard Nielsen, Charlotte.Nielsen@kalundborg.dk, 59 53 55 01

Kommunikationschef hos Teach First Danmark, Thomas Alexander Hoelgaard, thomas.hoelgaard@teachfirst.dk, 29 88 81 07

Se også vores pressekit med en oversigt over, hvilke skoler der har ansat graduates

-------------

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark blev lanceret i 2013 og er en af Danmarks hurtigst voksende non-profit organisationer inden for uddannelse. Vi bidrager til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi ved at udvælge nogle af landets mest kompetente og relationsstærke bachelorer, kandidater og ph.der til et toårigt graduate-program, hvor de underviser og bidrager til at løfte de elever i folkeskolen, der har mest brug for det. Som graduate underviser man på fuld tid og får løbende feedback af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Sideløbende gennemfører man en meritlæreruddannelse og workshops med virksomhedspartnere,  der understøtter ens potentiale og udvikling som underviser og kommende leder. 

Den første årgang af Teach First Danmark graduates dimitterer

Lørdag den 19. august dimitterede den første årgang af Teach First Danmark graduates. De 28 kandidater har som de første gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program og kan hermed kalde sig for Teach First Danmark Ambassadører.

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Hos Teach First Danmark er vi pavestolte over vores nye alumner. De har alle udvist et kæmpe engagement og ydet en stor indsats på deres skoler. Derfor har de også en stor fortjeneste i at Teach First Danmark i dag er til med til at gøre en forskel på over 40 folkeskoler og er et attraktivt karrierevalg for stadig flere af landets dygtigste kandidater.

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

Et netværk af dygtige lærere og kommende ledere

Som ambassadører bliver de nye alumner en del af Teach First Danmarks alumnenetværk og en vigtig del af Teach First Danmarks vision og potentiale. Vi glæder os meget til støtte op om vores nye alumner gennem alumnenetværket, hvor de kan arbejde sammen om at udvikle ideer og initiativer, der kan være med til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse.

Næsten alle fortsætter som lærere på deres skoler

24 af de nye alumner har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som lærere på deres skoler i det kommende skoleår. Det har stor værdi for deres skoler, og det vil give dem yderligere indsigt og kompetencer til at arbejde for Teach First Danmarks vision i de kommende år.

Et stort tillykke til alle alumner! 

Kærlig hilsen
Teach First Danmark

Følg Teach First Danmark på Instagram

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

------------------------

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark blev lanceret i 2013 og er en af Danmarks hurtigst voksende non-profit organisationer inden for uddannelse. Vi bidrager til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi ved at udvælge nogle af landets mest kompetente og relationsstærke bachelorer, kandidater og ph.der til et toårigt graduate-program, hvor de underviser og bidrager til at løfte de elever i folkeskolen, der har mest brug for det. Som graduate underviser man på fuld tid og får løbende feedback af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Sideløbende gennemfører man en meritlæreruddannelse og workshops med virksomhedspartnere,  der understøtter ens udvikling og potentiale som underviser og kommende leder. 

Teach First Danmarks 3. sommerakademi er skudt i gang!

Lokalet er fyldt med glade mennesker, og der bliver snakket og drukket kaffe. Det er tidligt om morgenen. Det er den første dag på Teach First Danmarks sommerakademi.

Efter flere måneders optagelsesprøver, introduktionsdage og sociale arrangementer er den 3. årgang af graduates endelig klar til næste fase: Seks ugers praktisk og teoretisk indføring i hvordan man tilrettelægger god undervisning, skaber motivation og håndterer forskellige personlige og faglige udfordringer som graduate.

Sommerakademiet er intensivt og hårdt. Man skal kapere et væld af nye indtryk og informationer på kort tid. Men det er også sjovt, lærerigt og berigende. For mange er højdepunktet to ugers praktisk undervisning af anbragte børn på Lær for Livets Learning Camp.  

På den anden side af sommerakademiet venter jobbet på en folkeskole i et socialt udsat område sideløbende med de øvrige aktiviteter i det toårige program. Vi glæder os til at komme i gang! :-)

3. årgang Teach First Danmarks graduates ved starten af sommerakademiet (der mangler lige et par stykker)

3. årgang Teach First Danmarks graduates ved starten af sommerakademiet (der mangler lige et par stykker)

Teach First Danmark modtager 9,5 mio. kr. ​​fra Egmont Fonden

Teach First Danmark vil skabe flere mønsterbrydere i den danske folkeskole. Derfor har organisationen i 2020 som ambition at rekruttere 100 nye lærere hvert år fra landets universiteter, der kan bidrage til at undervise over 16.000 børn på folkeskoler i socialt udsatte områder. Den ambition skal 9,5 mio. kr. fra Egmont Fonden over de næste fire år være med til at realisere.

..