Den første årgang af Teach First Danmark graduates dimitterer

Lørdag den 19. august dimitterede den første årgang af Teach First Danmark graduates. De 28 kandidater har som de første gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program og kan hermed kalde sig for Teach First Danmark Ambassadører.

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Eva Hjorth, cand.scient. i ernæringsvidenskab og lærer i biologi og fysik/kemi på Rødovre Skole, modtager sit diplom for at have gennemført Teach First Danmarks toårige graduate program

Hos Teach First Danmark er vi pavestolte over vores nye alumner. De har alle udvist et kæmpe engagement og ydet en stor indsats på deres skoler. Derfor har de også en stor fortjeneste i at Teach First Danmark i dag er til med til at gøre en forskel på over 40 folkeskoler og er et attraktivt karrierevalg for stadig flere af landets dygtigste kandidater.

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

En stolt CEO for Teach First Danmark, Jesper Bergmann

Et netværk af dygtige lærere og kommende ledere

Som ambassadører bliver de nye alumner en del af Teach First Danmarks alumnenetværk og en vigtig del af Teach First Danmarks vision og potentiale. Vi glæder os meget til støtte op om vores nye alumner gennem alumnenetværket, hvor de kan arbejde sammen om at udvikle ideer og initiativer, der kan være med til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse.

Næsten alle fortsætter som lærere på deres skoler

24 af de nye alumner har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte som lærere på deres skoler i det kommende skoleår. Det har stor værdi for deres skoler, og det vil give dem yderligere indsigt og kompetencer til at arbejde for Teach First Danmarks vision i de kommende år.

Et stort tillykke til alle alumner! 

Kærlig hilsen
Teach First Danmark

Følg Teach First Danmark på Instagram

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

Festmiddag for årgang 2015-17: Det første hold alumner fra Teach First Danmark 

------------------------

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark blev lanceret i 2013 og er en af Danmarks hurtigst voksende non-profit organisationer inden for uddannelse. Vi bidrager til at give alle børn og unge i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi ved at udvælge nogle af landets mest kompetente og relationsstærke bachelorer, kandidater og ph.der til et toårigt graduate-program, hvor de underviser og bidrager til at løfte de elever i folkeskolen, der har mest brug for det. Som graduate underviser man på fuld tid og får løbende feedback af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Sideløbende gennemfører man en meritlæreruddannelse og workshops med virksomhedspartnere,  der understøtter ens udvikling og potentiale som underviser og kommende leder. 

..