Alder: 24 år
Uddannelse: Ingeniørvidenskab, DTU
Dimmitendår: 2014
Kommer fra: Nyuddannet

Hvorfor har du valgt programmet?
Jeg har valgt programmet fordi, at jeg selv i 6. klasse hverken kunne læse, stave eller regne. Senere fik jeg en lærer, som var med til at påvirke mig i så god en retning, at jeg gik ud af niende klasse med skolens næsthøjeste gennemsnit. Og mere end det, så gav denne lærer mig smag for at tage en udfordring op. Tanken om, at jeg måske kan være sådan en lærer og bare give en brøkdel af dét videre til nogle elever, motiverer mig rigtig meget.

Hvorfor skal man blive Teach First Graduate?
Hvorfor skal man ikke? En af grundene til at man skal er, at hvis man som jeg har oplevet i gymnasiet og på universitetet at have et højere fagligt niveau og oplevet, at man var mere motiveret end de andre, så er det lige præcis et tegn på, at man har været bedre stillet på nogle områder, end hvad andre har. Af den årsag har man flere ressourcer, som man kan give videre. Hvis man har en lille følelse af, at det er dejligt at give tilbage, så er det her en rigtig rigtig god mulighed for at give dét tilbage til andre mennesker som ens klassekammerater ikke fik, eller det som man selv har kæmpet rigtig, rigtig meget for.
 

Olfert med sin 6. klasse i matematik på Skelgårdsskolen i Kastrup.

Olfert med sin 6. klasse i matematik på Skelgårdsskolen i Kastrup.

Hvad får du ud af programmet?
Mit mål for programmet er, at jeg kommer ud efter de to år og står stærkere fagligt, fordi at jeg kan formidle viden til en folkeskoleelev. Jeg ser i hvert fald klart en sammenhæng mellem, at jeg kan formidle til folkeskoleelever eller gå ind og forklare højt avanceret teknologi til en bestyrelse eller gruppe investorer, der ikke aner noget som helst om nanoteknologi. Mit personlige mål er at få en oplevelse af, at jeg giver noget tilbage. At give noget videre, som ikke  bare bliver brugt en enkelt gang, men som vil blive brugt og givet videre flere gange.  -> Læs også artikel om Olfert i Ingeniøren.

Hvad er det som du kan give videre?
En urokkelig tro på at det kan lade sig gøre. Fordi jeg er et levende eksempel på, at man kan gå fra sjette klasse og ingenting kunne og så udvikle sig til at være en top-elev. Og udvikle sig til en person med idéer, der strækker sig langt ud over, hvad der kan lade sig gøre som enkelt mand. Det ved jeg, er en ting, som jeg kan give videre.

Hvordan oplever du de andre graduates?
Fagligt oplever jeg de andre graduates som værende på et højt niveau. Jeg oplever dem som inspirerende, for der er mange, jeg kan lære meget fra. Vi kommer fra mange forskellige grene og har rigtig mange elementer af ekspertise med, som jeg helt klart ser et udbytte i at kunne lære af. Det er et trygt og opløftende netværk at være i. 

Hvad er dine egne forventninger til programmet?
Mit personlige mål er helt klart at udvikle en urokkelig tro på, at eleverne godt kan. Og ikke bare at eleverne kan, men også at de mennesker omkring mig kan de ting som de gerne vil - og at jeg også beviser overfor mig selv, at jeg godt kan.

Havde du nogle forbehold? 
Det forbehold, som jeg selv sad med var, om jeg har et for højt fagligt niveau til at formidle det til en 6. – 8. klasse. Og ja, det må vi nok sige. Men jeg er helt overbevist om, at hvis jeg kan forklare fagligt stof til en 6., 7. eller 8. klasse, for den sags skyld, så tror jeg også godt, at jeg kan formidle det til en bestyrelse eller i en investorgruppe.

..