Pressekit

 
 
FAKTABOKS

(kan frit gengives helt eller delvist)


 • Teach First Danmark er en almennyttig organisation, som udvælger fagligt dygtige og på anden vis særligt egnede kandidater fra universiterne til et toårigt graduate program, der kombinerer en fuldtidsansættelse som folkeskolelærer i et socialt udsat område med en videreuddannelse til lærer.

 • Programmet har fokus på folkeskoler i socialt udsatte områder og de fag, som skolerne har svært ved at finde uddannede lærere til.

 • Kandidaterne ansættes i fuldt skema og gennemfører samtidig en fuld meritlæreruddannelse samt supplerende kurser og workshops i samarbejde med Teach First Danmarks partnervirksomheder.

 • Under hele programmet modtager kandidaten vejledning og feedback på sin undervisning af erfarne folkeskolelærere fra Teach First Danmark.

 • Teach First Danmark udvælger kandidaterne gennem optagelsesdage, hvor udvalgte ansøgere bliver prøvet i en case, en undervisningssituation og et interview.

 • Teach First Danmark blev stiftet i 2013. I 2015 blev første hold af 30 graduates optaget blandt 330 ansøgere. I 2016 søgte 634 om optagelse i programmet, hvoraf 30 blev optaget og ansat af skoler.

 • Alle kandidater fra første hold (2015) er per 6. marts 2017 fortsat i programmet. Det vil sige intet frafald.

 • Teach First Danmark er finansieret af private fonde. Per 1. februar 2017 og nævnt i rækkefølge af beløbets størrelse: Egmont Fonden, Novo Nordisk Fonden, Trygfonden, Industriens Fond, Østifterne, Augustinus Fonden, Axelfonden, DS Orients Fond, Otto Bruuns Fond. Herudover en række mindre private donationer.

 • Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som tæller medlemsorganisationer fra 40 lande, der arbejder for lige uddannelsemuligheder.

 • I England er Teach First i 2016 den 3. mest populære karrierevej for nyuddannede, foran Google (The Times Top 100 Graduate Employers).

 • Teach First Danmarks graduate program hører ind under lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) og er ikke omfattet af uddannelsesloftet.


 


..