Undervis på fuld tid

Du underviser på en folkeskole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg på fuld tid og med fuld løn – og rykker nogle af de børn og unge i skolen, der har allermest brug for det.
Videreuddan dig – 150 ECTS

Du gennemfører 120 ECTS og får meritoverført op til 30 ECTS fra din universitetsuddannelse. Du kan herefter fortsætte med at undervise eller forfølge nye karriereveje.

Anders-Banner-Sara.jpg

Du modtager fuld løn

Du ansættes som lærer i en folkeskole i et socialt udsat kvarter i minimum to år. Din løn vil være omkring 28.500 kr./md. afhængig af kommune. Plus 17 procent i pension.

Du får kompetence i tre fag

Du kan opnå merit for et enkelt skolefag på baggrund af din videregående uddannelse og opnår i løbet af programmet kompetencer til at undervise i yderligere to fag.

Du får en personlig mentor

Du får en lærerfaglig mentor, som giver dig løbende feedback på din udvikling i forhold til graduate programmets målsætninger. I år to vil du også sparre med en karrierecoach.

Flag sommerakademi
Sommerakademi
Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med egenundervisning og lærerfaglig teori. I to af ugerne underviser du på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.


hjælpende hånd
Lærerfaglig mentor
Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som observerer din undervisning og giver dig forskningsbaseret feedback. Det udvikler dig som lærer og styrker koblingen mellem teori og praksis.


feedback cirkel
Læreruddannelse
Sideløbende med din undervisning gennemfører du en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse, som giver dig kompetencer til at undervise i to fag. Her sparrer du også med de andre graduates.


feedback cirkel
Supplerende workshops
Gennem workshops afholdt af bl.a. virksomhedspartnere får du redskaber til at forstå, hvordan eksempelvis din kommunikation og dine reaktionsmønstre med til at forme din lederrolle i og uden for skolen.

Programmets 1. og 2. år

PilGRÅ.png

ÅR 1

Sommerakademiet

Programmet begynder med sommerakademiet (10. juni - 21. juli) – en praktisk og teoretisk indføring i hvordan du underviser, motiverer, leder og opnår ambitiøse mål. Samtidig møder du de andre deltagere og opbygger et netværk, som du vil kunne trække på i graduate programmets to år og efterfølgende. Sommerakademiet varer seks uger og er fyldt med sjov og masser af hårdt arbejde. Fire uger er en intensiv indføring i didaktiske værktøjer og læringsteori. To uger er praktisk undervisning af anbragte børn på Lær for Livets Learning Camp.

 
Teach First sommerakademi-flag

Dine første skridt som underviser

Efter sommerakademiet begynder du arbejdet på din skole. Det er et stort skridt. I graduate programmets første år er der fokus på at udvikle dine kompetencer i at undervise og sætte mål for dig selv og andre. Du får hjælp til at udvikle undervisningsforløb og anvende pædagogiske og didaktiske værktøjer. En personlig mentor – en erfaren lærer fra Teach First Danmark – giver dig løbende feedback på din undervisning, ligesom du vil blive støttet af din skole og dine kolleger.

Tegning af Teach First graduate foran tavle

Mød hinanden på tværs af årgange

Vi arrangerer løbende sociale events og fælles workshops på tværs af Teach First Danmark-årgange. Det giver mulighed for at mødes og dele erfaringer. Samtidig lægger det fundamentet for at knytte venskaber og opbygge et netværk af kompetencer på tværs af uddannelser og landsdele.

Tegning af to kolleger på folkeskole

ÅR 2

Opnå mere med dine elever

Efter sommerferien bygger du videre på dine erfaringer. Du vil blive udfordret til at bringe dine evner som underviser og leder i spil for at sætte det størst mulige præg på dine elevers fremtid og inspirere dem langt ud over karakterer.

tegning af Teach First graduate foran tavle

Få perspektiv på dine ledelseskompetencer 

En dygtig lærer er en dygtig leder. Dette er en central præmis for, hvad det vil sige at udvikle sig som underviser og leder i løbet af programmets to år. I graduate programmets andet år vil supplerende workshops give dig perspektiver på dine kompetencer som leder i og uden for skolen. Det er dog vigtigt at forstå, at din udvikling som leder ikke er et kursus. Det er noget, du vil øve i praksis hver dag på din skole og gennem sparring med din mentor.  

tegning af karrierestige

Opnå en fuld læreruddannelse

Du afslutter programmet med en fuld meritlæreruddannelse (150 ECTS) forudsat, at du ved programstart får fuld merit (30 ECTS) for et skolefag på baggrund af din videregående uddannelse. Hvis du ikke får fuld merit, kan du tage de manglende ECTS efter programmets to år. Hvorvidt du får fuld merit har ingen betydning for din plads i programmet. > Læs mere i vores FAQ

Tegning af diplom

Et netværk af dygtige undervisere og kommende ledere

Efter programmets to år er du Teach First Danmark-ambassadør og en del af Teach First Danmarks alumnenetværk, som du kan trække på i din videre karriere i og uden for uddannelsessystemet. Du får også mulighed for at tage del i et globalt netværk på tværs af lignende programmer i verden.

Tegning af Teach First graduates i netværk
“Teach First Danmark er et initiativ, som kan bidrage til at engagere flere af de dygtigste i en generation til at undervise, være forbilleder og styrke fagligheden i folkeskolen. Det er samtidig en erfaring, som vil udvikle kandidaterne, fordi det både er meningsfuldt og rummer et stort potentiale at blive dygtig til at lære fra sig og motivere andre.”
— Martin Vigild, Dekan, DTU

HVOR KAN DU UNDERVISE?

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en skole omfatte 2-3 undervisningsgange samt projektarbejde. 1-2 gange om måneden mødes du med din mentor, som giver dig feedback på din undervisning. Herudover mødes du 1-2 gange om måneden med de andre graduates til workshops og sociale arrangenter.

Hovedstaden vs. Kalundborg

Programmet vil være tilrettelagt forskelligt, alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg Kommune. I Kalundborg vil du blandt andet få mulighed for at bo tæt på de andre graduates og læse meritlæreruddannelsen som e-læring.
 
Nedenfor kan du se, hvordan dele af programmet er tilrettelagt i hovedstadsområdet og i Kalundborg Kommune. Dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis du vil arbejde i begge områder.

HOVEDSTADEN KALUNDBORG
SKEMA OG UNDERVISNINGSFORM Du underviser i fuldt skema og følger undervisning på Metropol ca. 3 aftener om ugen kl. 17.00-20.30. Se FAQ Du underviser i fuldt skema og følger e-læring på UC Sjælland samt undervisning i Kalundborg en gang om måneden, fredag og lørdag kl. 9-15. Se FAQ
WORKSHOPS OG TEAMBUILDING Workshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om året Workshops hos Teach First Danmark og faglige/sociale weekendseminarer i sommerhus, i alt 4-5 gange gange om året.
MENTOR Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år. Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.
FLEKSIBILITET Varierer og aftales på den enkelte skole. Mulighed for en stor grad af fleksibilitet, der giver dig luft i skemaet.
SKOLERNE Skolerne i HS er meget forskellige. Vi samarbejder med skoler i hele storkøbenhavn. Region Sjælland er den region, hvor færrest får en ungdomsuddannelse.
GRADUATES PÅ SKOLEN Vi tilstræber mindst to graduates på samme skole. Du vil med større sandsynlighed få en eller flere graduates som kolleger.
FÆLLES UNDERVISNING Lærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingen Lærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingen.
VALGFAG (kun ét fag) Engelsk og fysik/kemi. Engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi, geografi.
HJÆLP TIL BOLIG Ingen ordning. Mulighed for pæn bolig til en akttraktiv pris tæt på andre graduates. En lokal konsulent står til rådighed.
DAGINSTITUTION Ingen ordning. Pasningsgaranti inden for 1 måned for tilflyttende graduates med børn.
KARRIEREMULIGHEDER FOR PARTNERE Ingen ordning. Teach First Danmark samarbejder med Kalundborg Rekrutteringsalliance, der bl.a. kan hjælpe med jobmuligheder. Læs mere her
HJÆLP TIL TILFLYTTERE Ingen ordning Personlig modtagelse, hvis du flytter til Kalundborg Kommune, herunder hjælp til bolig, børnepasning og fritidsliv.

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og udvælger årligt kandidater blandt 9.000 ansøgere. Godt halvdelen fortsætter med at undervise efter programmet. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO'er. Godt 62 procent arbejder i organisationer, som støtter Teach First. 

Teach First Danmark og Teach First i England er separate og uafhængige organisationer, som samarbejder gennem Teach For All
 

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som er med til at fremme lige uddannelsesmuligheder i 40 lande.  

De enkelte organisationer er uafhængige af hinanden, men deler viden og erfaringer i forhold til program og rekruttering. Flere studier viser, at programmerne i de forskellige lande bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i offentlige skoler. 

Teach First Danmark er medlem af Teach For All netværket

Vil du være med?

..