Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) "bakker helhjertet op om, at Teach First Danmark bliver prioriteret på finansloven for 2021". - Teach First Danmark

Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) “bakker helhjertet op om, at Teach First Danmark bliver prioriteret på finansloven for 2021”.

ATV bakker i en meget stærk støtteerklæring op om Teach First Danmarks arbejde for at engagere flere fagligt dygtige lærere til folkeskoler i udsatte områder, ikke mindst i STEM-fagene.

Støtteerklæring fra ATV til Teach First Danmark

Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) “bakker helhjertet op om, at Teach First Danmark bliver prioriteret på finansloven for 2021”.

ATV skriver, at Teach First Danmark siden 2014 (hvor ATV første gang gav sin opbakning) har vist meget fine resultater på områder, som ATV finder vigtige for Danmarks fremtidige konkurrenceevne.

“Organisationen har tiltrukket faglige rollemodeller til naturfagene, og de har formået at nå kandidater, som vælger folkeskolen til, fordi det er en del af Teach First Danmarks toårige program, der kombinerer en fuldtidsansættelse med en meritlæreruddannelse. Det er et værdifuldt bidrag til folkeskoler i socialt udsatte områder. ATV bakker derfor helhjertet op om, at Teach First Danmark bliver prioriteret på finansloven for 2021.”, skriver ATV’s direktør Lia Leffland.


 

Alle støtteerklæringer i november 2020:

ATV (Akademiet for Tekniske Videnskab)

Dansk Erhverv

Dansk Industri

Dansk Metal

Danske Skoleelever

Københavns Kommune

Ishøj Kommune

Fredensborg Kommune

Tårnby Kommune

Skolelederforeningen