De Radikale foreslår økonomisk støtte til Teach First Danmark for at sikre flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte boligområder - Teach First Danmark

De Radikale foreslår økonomisk støtte til Teach First Danmark for at sikre flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte boligområder

Radikale ønsker økonomisk støtte til Teach First Danmark for at sikre flere kvalificerede lærere til folkeskoler i socialt udsatte boligområder.


I deres finanslovsforslag henviser Radikale Venstre til en undersøgelse fra Rockwool Fonden, der viser, at de mest ressourcestærke lærere i høj grad underviser på de skoler, som har de mest ressourcestærke elever. Det er en udfordring, som Teach First Danmark har vist, at vi kan bidrage til at løse med universitetsuddannede lærere, der er specifikt motiverede for at undervise på skoler i udsatte boligområder.

Formanden for de Lærerstuderendes Landskreds mener, at pengene i stedet bør gå til at forbedre den firårige læreruddannelse. De Radikales uddannelsesordfører peger på, at partiet også gerne vil styrke læreruddannelsen ved at gøre den til en femårig kandidatuddannelse, hvor der afsættes 70 mio. kroner til at opbygge en forskningskapacitet: »Det er ikke et enten-eller, det er et både-og. Men for mig handler Teach First også om at få flere lærere til de skoler, som har den sværeste opgave.«, siger Lotte Rod.

Klik på artiklen for at læse den i et større format:

Artikel vist med tilladelse fra Jyllands-Posten.

Læs artiklen i Jyllands-Posten fra den 9. november 2020.


Læs også:

>> Radikales finanslovsforslag (Teach First Danmark foreslået på side 17)

>> Københavns Kommune ønsker statsstøtte til Teach First Danmark 

>> Dansk Metal ønsker økonomisk støtte til Teach First Danmark

>> “Lærerne har brug for en ny fortælling” (debatindlæg fra Økonom og Teach First-lærer i Jyllandsposten 9. november 2020).