fbpx

FGU-elever, Københavns Kommune og interesseorganisationer anbefaler Teach First Danmark på finansloven for 2021

 

For 2. år i træk er Teach First Danmark foreslået på finansloven. Forslaget bakkes op af flere kommuner og organisationer på baggrund af Teach First Danmarks positive resultater siden 2015. 


Se kommuners støtteerklæringer nederst på siden


300-400 flere dygtige lærere over de næste 3 år

Med den foreslåede statslige medfinansiering vil Teach First Danmark over de næste tre år kunne sikre op mod 300-400 flere dygtige lærere til skoler, som har brug for dem.
 

Skoleledere efterlyser statslig medfinansiering 

I et debatindlæg i Altinget i dette efterår efterlyste en række skoleledere statslig medfinansering af Teach First Danmark, fordi det hjælper dem til at få kvalificerede lærere til deres skoler.
 

Dygtige lærere er den vigtigste faktor for en god skolegang

I hver eneste skoleklasse sidder der to børn, som vil stå uden uddannelse eller job som 25-årige. Dermed risikerer de et liv på samfundets sidelinje. Det er et enormt problem — menneskeligt, socialt og økonomisk. 

Hvis vi skal løse problemet, skal vi sætte ind i folkeskolen. Og som et minimum kræver det kvalificerede lærere i alle fag, der kan skabe rammerne for en god skolegang. 

Skolerne har svært ved at få kvalificerede lærere alle fag – og det rammer socialt skævt

Det skønnes, at der i 2030 fortsat vil mangle 13.000 lærere. Optaget på læreruddannelsen ser ikke ud til at dække behovet i de kommende år, og tiltag som klasselofter vil yderligere øge behovet. Det hjælper ikke, at 4 ud af 10 læreruddannede aldrig finder vej til folkeskolen.

Det er et problem, som Teach First Danmark bidrager til at løse

Siden 2015 har vi optaget 3100 bachelorer og kandidater, som har et målrettet ønske at blive lærere på folkeskoler, hvor de kan gøre den største forskel. Det er skoler med en stor andel af elever i udsatte positioner. Sideløbende med deres ansættelse videreuddanner de sig til lærere i et samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Den sociale mobilitet i Danmark er faldet de seneste 20 år

I dag har 40 procent af 25-årige ikke en uddannelse, hvis deres forældre ikke selv har en.  Social baggrund spiller altså fortsat en stor rolle for børns fremtidsudsigter i Danmark.

En dreng, der har været anbragt og ikke har bestået matematik eller dansk i 9. klasse, har kun omkring 40 procent chance for at få en ungdomsuddannelse. For en dreng, som er vokset op med to akademikerforældre med høj indkomst og under samme tag, er chancen næsten 99 procent.


Se støtteerklæringer i 2021

 
I støtteerklæringerne fremhæves det, at lærere fra Teach First Danmark:
 
  • Er dygtige lærere og styrker elevernes faglighed og trivsel
  • Styrker diversiteten og supplerer fagligheden i skolernes lærerteams 
  • Underviser i fag, som skolerne har svært ved at finde kvalificerede lærere til (bl.a. STEM-fagene)
  • Bliver på deres skoler som færdiguddannede lærere efter programmet
  • Ikke havde fundet vej til lærergerningen ellers

Klik på de enkelte støtteerklæringer for at se dem:

 
 
 

 
 

Mangler din skole en lærer?

> Se hvilke fag du kan få en lærer i

97 % tilfredshed blandt skoler

Holler Box