Løs Danmarks største problem

Løs Danmarks største problem

Vær med til at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere. 

Du vil blive udfordret til dine grænser.  Det vil være noget af det hårdeste, du har prøvet – og mest givende.

Du underviser i en folkeskole i et udsat område. Du motiverer og styrker børns selvforståelse og lyst til at lære.

Du vil opnå viden og netværk til at skabe forandringer, der gør en forskel for livet, for børnene og for samfundet.

Teach First Danmark graduate-program

Uddannelse er det vigtigste middel til at bryde negativ social arv.

Vi engagerer de dygtigste bachelorer og kandidater på tværs af studieretninger til et toårigt ledelsesudviklingsprogram, hvor de underviser i folkeskoler i udsatte kvarterer og arbejder for at sikre alle børn i Danmark lige muligheder for en god uddannelse.

2000+
ANSØGERE

160+
UDVALGT

4
ÅRGANGE

49
PARTNERSKOLER

Vil du være med?