Teach First Danmark søger ny direktør

Ansøgningsfrist 24. juni

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013. Vi arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for at få en god uddannelse – uanset social baggrund.

Kendsgerningen er, at 20 pct. af 25-årige i Danmark i dag ikke har en uddannelse. Sådan har det desværre været i mange år, og det er et stort samfundsproblem. Grundstenen til en god uddannelse ligger uden tvivl i grundskolen. Derfor arbejder Teach First for at engagere flere dygtige mennesker, som normalt ikke ville finde vej til lærergerningen, til at blive lærere på folkeskoler, hvor eleverne har et særligt behov for hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vores arbejde er gjort muligt via fondsstøtte, som går til at tiltrække og rekruttere færdiguddannede bachelorer og kandidater og til at drive vores graduate-program. Vi rekrutterer specifikt personer, som har et målrettet ønske om at undervise på folkeskoler i socialt udsatte boligområder, hvor de kan gøre den største forskel.

Teach First graduate-programmet kombinerer en ansættelse på en folkeskole i et udsat boligområde med en sideløbende meritlæreruddannelse i samarbejde med Københavns Professionshøjskole eller Professionshøjskolen Absalon. På skolen bliver man som ny lærer støttet af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Herudover deltager man i sociale og faglige netværksaktiviteter med andre Teach First-lærere.

Siden 2015 har mere end 3000 bachelorer og kandidater søgt ind på programmet. Heraf er de 280 bedst kvalificerede optaget via praktiske prøver, som omfatter personlige interviews, case- og undervisningsøvelser. Lærere fra Teach First har fået ansættelse på over 70 skoler i udsatte boligområder i hovedstadsområdet og Kalundborg. De har undervist mere end 20.000 elever og gør sammen med deres dygtige lærerkolleger en positiv forskel i folkeskolen.

Om stillingen

Vi søger en direktør, der kan tage over efter foreningens nuværende direktør og medstifter. Teach First Danmark har været på en fantastisk rejse. De største udfordringer og muligheder ligger dog fortsat foran os – og du skal føre Teach First Danmark ind i sin næste fase.

Vi forventer, at du har en klar vision for, hvordan du kan bidrage til at indfrie Teach First Danmarks fulde potentiale. Du skal have blik for, hvordan du løbende kan gøre tingene bedre uden at være bundet af, hvordan de plejer at blive gjort.

Ansvarsområder og opgaver

Sammen med bestyrelsen vil en af dine første opgaver være at videreudvikle og implementere Teach First Danmarks strategi.

Du bliver foreningens ansigt udadtil og stillingen indebærer et betydeligt eksternt samarbejde. Det omfatter vores partnere på Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon samt en lang række interessenter i kommuner, ministerier, folkeskoler, interesseorganisationer, byråd og folketinget. Derudover vil det blive din opgave at lede og motivere Teach First Danmarks sekretariat som p.t. består af 7 fuldtidsansatte og 3 studentermedarbejdere.

Nedenstående illustrerer opgaverne, og hvor stor en del af tiden, de anslås at udgøre: 

 • Repræsentere Teach First Danmark i overensstemmelse med foreningens formål og positionere foreningen som en konstruktiv, effektiv og løsningsfokuseret forening gennem eksternt samarbejde, dialog og et aktivt engagement i den offentlige debat (30%).
 • Finansiering og fundraising – sikre en bæredygtig forankring af Teach First Danmark, som giver det bedst mulige økonomiske fundament for at realisere foreningens formål på kort og langt sigt (30%).
 • Ledelse og organisationsudvikling (20%). Herunder understøtte og udvikle arbejdsglæden og engagementet hos foreningens ansatte, graduates og alumner, som motiveres af en direktør, der brænder for sagen og som er positiv og visionær.
 • Samarbejde og betjening af bestyrelse samt langsigtede strategiske overvejelser (10%).
 • Administration, økonomistyring og rapportering, som sikrer og dokumenterer, at de operationelle elementer af foreningen er i orden og optimerede (10%).

Hvem vi søger

Vi søger en person, som er karakteriseret ved følgende:

 • Du går helhjertet ind for Teach First Danmarks vision om at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark uanset social baggrund.
 • Du er god til at opbygge og vedligeholde relationer – og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du allerede har et netværk i uddannelsesverdenen.
 • Du har en behagelig, imødekommende, dialogsøgende, åben og positiv væremåde, og du forstår, at dette er afgørende for at skabe resultater i stillingen.
 • Du trives med uvished og kan sadle hurtigt om og få det bedste ud af situationen, når planerne ikke holder stik.
 • Du er en dygtig og effektiv kommunikator både på skrift og i tale.
 • Du har et ønske om at lære og opdage nye ting, og du er god til at opsøge hjælp og sparring, når du har behov for det.
 • Du er kreativ og kan godt lide at løse problemer og er klar til at tage fat – uanset om det drejer sig om at booke et lokale eller arbejde med foreningens strategi.
 • Du har en relevant faglighed, og du har leveret gode resultater i din karriere.
 • Du har gode analytiske evner og forståelse for tal, og det en fordel, hvis du har erfaring med fundraising, budgetter og økonomistyring.
 • Du er helt grundlæggende en optimist og har et højt energiniveau.

Hvad vi tilbyder

Som direktør i Teach First Danmark får du et job, som er uhyre meningsfuldt. Du får mulighed for at være med til at gøre en forskel for socialt udsatte børn i folkeskolen gennem et unikt fællesskab, der både tæller Teach First Danmarks sekretariat og de lærere, der er og har været en del af Teach First Danmarks graduate-program. Til at hjælpe dig og udfordre dig får du dygtige kolleger, der brænder for deres arbejde og er gode til det.

Samtidig indbærer jobbet en lang række udfordringer, som skal løses hen ad vejen, og det bliver dit overordnede ansvar at videreudvikle Teach First Danmark, så vi kan gøre den størst mulige forskel i henhold til foreningens vedtægter og strategiske mål.

En vigtig del af arbejdet er også at understøtte Teach First Danmarks alumner bedst muligt, og du må generelt være indstillet på at deltage i arrangementer og møder om aftenen og i weekender – dog med mulighed for at kunne planlægge det.

Teach First Danmark samarbejder med det globale non-profit netværk Teach For All, og du får hermed også sparringspartnere blandt ledere i 59 andre lande, som har et job magen til dit og arbejder for samme formål. I den forbindelse vil der være mulighed for rejser og konferencer, der understøtter personlig og professionel udvikling.

Ansøgning og forventet start

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Ansøgningsfristen er torsdag den 24. juni kl. 23.59.

Ansøgning og CV skal sendes til formand@teachfirst.dk. Samtaler forventes afholdt i uge 26 og 27. Et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra medarbejderne i foreningen og graduate-programmet vil bistå bestyrelsen i forbindelse med ansættelsen. Arbejdsstedet er foreningens kontor på Vesterbrogade 52 i København.

Forventet ansættelse er den 15. september 2021 med henblik på, at den nuværende direktør kan overlevere ledelsen til dig. Du vil tiltræde som ny direktør og overtage ansvaret per 1. oktober 2021.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Teach First Danmarks bestyrelsesformand, Martin Vigild, på telefon: 24 461 655 eller e-mail: martin.vigild@gmail.com

Ansøg job

Teach First Danmark søger ny direktør

Ansøgningsfrist 24. juni

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013. Vi arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for at få en god uddannelse – uanset social baggrund.

Kendsgerningen er, at 20 pct. af 25-årige i Danmark i dag ikke har en uddannelse. Sådan har det desværre været i mange år, og det er et stort samfundsproblem. Grundstenen til en god uddannelse ligger uden tvivl i grundskolen. Derfor arbejder Teach First for at engagere flere dygtige mennesker, som normalt ikke ville finde vej til lærergerningen, til at blive lærere på folkeskoler, hvor eleverne har et særligt behov for hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vores arbejde er gjort muligt via fondsstøtte, som går til at tiltrække og rekruttere færdiguddannede bachelorer og kandidater og til at drive vores graduate-program. Vi rekrutterer specifikt personer, som har et målrettet ønske om at undervise på folkeskoler i socialt udsatte boligområder, hvor de kan gøre den største forskel.

Teach First graduate-programmet kombinerer en ansættelse på en folkeskole i et udsat boligområde med en sideløbende meritlæreruddannelse i samarbejde med Københavns Professionshøjskole eller Professionshøjskolen Absalon. På skolen bliver man som ny lærer støttet af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Herudover deltager man i sociale og faglige netværksaktiviteter med andre Teach First-lærere.

Siden 2015 har mere end 3000 bachelorer og kandidater søgt ind på programmet. Heraf er de 280 bedst kvalificerede optaget via praktiske prøver, som omfatter personlige interviews, case- og undervisningsøvelser. Lærere fra Teach First har fået ansættelse på over 70 skoler i udsatte boligområder i hovedstadsområdet og Kalundborg. De har undervist mere end 20.000 elever og gør sammen med deres dygtige lærerkolleger en positiv forskel i folkeskolen.

Om stillingen

Vi søger en direktør, der kan tage over efter foreningens nuværende direktør og medstifter. Teach First Danmark har været på en fantastisk rejse. De største udfordringer og muligheder ligger dog fortsat foran os – og du skal føre Teach First Danmark ind i sin næste fase.

Vi forventer, at du har en klar vision for, hvordan du kan bidrage til at indfrie Teach First Danmarks fulde potentiale. Du skal have blik for, hvordan du løbende kan gøre tingene bedre uden at være bundet af, hvordan de plejer at blive gjort.

Ansvarsområder og opgaver

Sammen med bestyrelsen vil en af dine første opgaver være at videreudvikle og implementere Teach First Danmarks strategi.

Du bliver foreningens ansigt udadtil og stillingen indebærer et betydeligt eksternt samarbejde. Det omfatter vores partnere på Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon samt en lang række interessenter i kommuner, ministerier, folkeskoler, interesseorganisationer, byråd og folketinget. Derudover vil det blive din opgave at lede og motivere Teach First Danmarks sekretariat som p.t. består af 7 fuldtidsansatte og 3 studentermedarbejdere.

Nedenstående illustrerer opgaverne, og hvor stor en del af tiden, de anslås at udgøre: 

 • Repræsentere Teach First Danmark i overensstemmelse med foreningens formål og positionere foreningen som en konstruktiv, effektiv og løsningsfokuseret forening gennem eksternt samarbejde, dialog og et aktivt engagement i den offentlige debat (30%).
 • Finansiering og fundraising – sikre en bæredygtig forankring af Teach First Danmark, som giver det bedst mulige økonomiske fundament for at realisere foreningens formål på kort og langt sigt (30%).
 • Ledelse og organisationsudvikling (20%). Herunder understøtte og udvikle arbejdsglæden og engagementet hos foreningens ansatte, graduates og alumner, som motiveres af en direktør, der brænder for sagen og som er positiv og visionær.
 • Samarbejde og betjening af bestyrelse samt langsigtede strategiske overvejelser (10%).
 • Administration, økonomistyring og rapportering, som sikrer og dokumenterer, at de operationelle elementer af foreningen er i orden og optimerede (10%).

Hvem vi søger

Vi søger en person, som er karakteriseret ved følgende:

 • Du går helhjertet ind for Teach First Danmarks vision om at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark uanset social baggrund.
 • Du er god til at opbygge og vedligeholde relationer – og det er en fordel, men ikke et krav, hvis du allerede har et netværk i uddannelsesverdenen.
 • Du har en behagelig, imødekommende, dialogsøgende, åben og positiv væremåde, og du forstår, at dette er afgørende for at skabe resultater i stillingen.
 • Du trives med uvished og kan sadle hurtigt om og få det bedste ud af situationen, når planerne ikke holder stik.
 • Du er en dygtig og effektiv kommunikator både på skrift og i tale.
 • Du har et ønske om at lære og opdage nye ting, og du er god til at opsøge hjælp og sparring, når du har behov for det.
 • Du er kreativ og kan godt lide at løse problemer og er klar til at tage fat – uanset om det drejer sig om at booke et lokale eller arbejde med foreningens strategi.
 • Du har en relevant faglighed, og du har leveret gode resultater i din karriere.
 • Du har gode analytiske evner og forståelse for tal, og det en fordel, hvis du har erfaring med fundraising, budgetter og økonomistyring.
 • Du er helt grundlæggende en optimist og har et højt energiniveau.

Hvad vi tilbyder

Som direktør i Teach First Danmark får du et job, som er uhyre meningsfuldt. Du får mulighed for at være med til at gøre en forskel for socialt udsatte børn i folkeskolen gennem et unikt fællesskab, der både tæller Teach First Danmarks sekretariat og de lærere, der er og har været en del af Teach First Danmarks graduate-program. Til at hjælpe dig og udfordre dig får du dygtige kolleger, der brænder for deres arbejde og er gode til det.

Samtidig indbærer jobbet en lang række udfordringer, som skal løses hen ad vejen, og det bliver dit overordnede ansvar at videreudvikle Teach First Danmark, så vi kan gøre den størst mulige forskel i henhold til foreningens vedtægter og strategiske mål.

En vigtig del af arbejdet er også at understøtte Teach First Danmarks alumner bedst muligt, og du må generelt være indstillet på at deltage i arrangementer og møder om aftenen og i weekender – dog med mulighed for at kunne planlægge det.

Teach First Danmark samarbejder med det globale non-profit netværk Teach For All, og du får hermed også sparringspartnere blandt ledere i 59 andre lande, som har et job magen til dit og arbejder for samme formål. I den forbindelse vil der være mulighed for rejser og konferencer, der understøtter personlig og professionel udvikling.

Ansøgning og forventet start

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen – uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Ansøgningsfristen er torsdag den 24. juni kl. 23.59.

Ansøgning og CV skal sendes til formand@teachfirst.dk. Samtaler forventes afholdt i uge 26 og 27. Et ansættelsesudvalg med repræsentanter fra medarbejderne i foreningen og graduate-programmet vil bistå bestyrelsen i forbindelse med ansættelsen. Arbejdsstedet er foreningens kontor på Vesterbrogade 52 i København.

Forventet ansættelse er den 15. september 2021 med henblik på, at den nuværende direktør kan overlevere ledelsen til dig. Du vil tiltræde som ny direktør og overtage ansvaret per 1. oktober 2021.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Teach First Danmarks bestyrelsesformand, Martin Vigild, på telefon: 24 461 655 eller e-mail: martin.vigild@gmail.com

Ansøg job