Et voksende 
fællesskab

Et voksende 
fællesskab

Brobyggere i og uden for folkeskolen

Når du har gennemført programmet, bliver du en del af et voksende netværk af nuværende og tidligere graduates.

Det er et netværk af lærere, iværksættere, ledere og brobyggere i og uden for folkeskolen, som kan samarbejde og bringe deres erfaringer og viden i spil på tværs af uddannelsessystemet. 

En inspiration, som kan gå flere veje

I alumnenetværket har man fokus på at inspirere, støtte og udfordre hinandens karrierevalg med fokus på visionen.

Siden 2015 har fire årgange gennemført programet. Flere vælger at undervise ud over programmets to år. De bliver bidt af det og ønsker at følge deres 5. eller 6. klasse til afgangseksamen. Det er godt, for det tager flere år at blive en rigtig dygtig lærer.

Andre bliver inspireret til en karriere uden for skolen. Det kan du se eksempler på nedenfor.

Diagram: Teach First Danmarks forandringsteori. Læs mere om visionen her.

Brobyggere i og uden for folkeskolen

Når du har gennemført programmet, bliver du en del af et voksende netværk af nuværende og tidligere graduates.

Det er et netværk af lærere, iværksættere, ledere og brobyggere i og uden for folkeskolen, som kan samarbejde og bringe deres erfaringer og viden i spil på tværs af uddannelsessystemet. 

Når du har gennemført programmet, bliver du en del af Teach First Danmarks netværk af graduates.

Det er et netværk af lærere, iværksættere, ledere og problemløsere i og uden for uddannelsessystemet, som kender folkeskolen og som kan samarbejde om at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark.

Når du har gennemført programmet, bliver du en del af Teach First Danmarks netværk af graduates.

Det er et netværk af lærere, iværksættere, ledere og problemløsere i og uden for uddannelsessystemet, som kender folkeskolen og som kan samarbejde om at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark.

En inspiration, som kan gå flere veje

I alumnenetværket har man fokus på at inspirere, støtte og udfordre hinandens karrierevalg med fokus på visionen.

Siden 2015 har fire årgange gennemført programet. Flere vælger at undervise ud over programmets to år. De bliver bidt af det og ønsker at følge deres 5. eller 6. klasse til afgangseksamen. Det er godt, for det tager flere år at blive en rigtig dygtig lærer.

Andre bliver inspireret til en karriere uden for skolen. Det kan du se eksempler på nedenfor. 

Vibeke: Vinder af Politikens Undervisningspris

Vibeke: Vinder af Politikens Undervisningspris

Vibeke skabte fundamentet for stort praktik-projekt i Københavns Kommune

Som lærer på Bavnehøj Skole oplevede Vibeke, hvordan flere af hendes elever uden forældrenetværk havde svært ved at finde praktikpladser. Vibeke skabte debat om problemet i medierne og begyndte på egen hånd at engagere virksomheder for at skaffe praktikpladser. Samtidig indså Vibeke, at der skulle politisk handling til. Så hun fik foretræde for Københavns Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, som greb idéen.

Kommunen overtog Vibekes kontakter til virksomhederne og ansatte et projektteam til at udvide antallet af virksomheder. Projektet er finansieret fra en pulje på 220 mio. kr. som er afsat til styrket udskoling i de københavnske folkeskoler i 2018-2021.

I 4. kvartal af 2019 er antallet af virksomheder udvidet til 100 og potentielt 2500 flere praktikpladser. Men for helt at dække behovet i Københavns Kommune vil man skulle skaffe op mod 8000 flere praktikpladser.

Video fra dr.dk: Vibeke skaffede sine elever praktikpladser .

Vibeke’s blog:

Vibeke i medierne:

Vibeke Schmidt
M.Sc. Risk Management and Financial Engineering og Teach First-alumne.


Vibeke færdiggjorde programmet i 2018 og modtog samme år Politikens Undervisningspris. I dag (2019) arbejder hun med Machine Learning i en konsulentvirksomhed.

Vibeke i 2018, da hun stadig var på Bavnehøj Skole, hvor hun underviste i tre år:

“For mig er dét at være lærer ikke et job. Det er dét, man er. Jeg bliver også ofte betegnet som en ildsjæl, fordi jeg ikke kan lade være med at sætte ting i gang på skolen. Jeg har bl.a. været med til at starte en lektiecafe, hvor 10-15 af de svageste elever helt frivilligt får hjælp til at lave problemregning fredag eftermiddag. For de allerdygtigste er der fast-track-hold i matematik og engelsk, hvor de laver ekstra opgaver. I valgfagene programmering og iværksætteri kommer selvgjorte millionærer og professionelle virksomhedscoachs på besøg for at inspirere eleverne til at ville mere.

Jeg har tidligere arbejdet i konsulentbranchen og været hos Future Frontiers i England, som sjovt nok er startet af en Teach First alumne. Mit arbejde i folkeskolen har været en øjenåbner for mit netværk fra CBS og fra Hellerup, hvor jeg er opvokset. Det har været utroligt overraskende for dem, at uligheden er så stor, når det kommer til uddannelse. Det kan være svært at forstå, at der er børn, der får at vide, at de er uduelige og dumme af både forældre og lærere gennem mange år.

“Jeg har set elever gå fra at dumpe matematik til at få 10, fordi de får en lærer, der tror på dem og aldrig giver op”

Det er vigtigt for mig at få mine elever til at drømme stort. Derfor har jeg fået over 50 kontakter fra mit netværk til at undervise, coache og støtte mine elever. 10 af mine elever har den dag i dag en mentor fra mit netværk eller et studiejob. Eleverne elsker det, og det gør de voksne også. Jeg har også brugt mit netværk aktivt til at skaffe en praktikplads hos Deloitte til en af mine elever. Nu ved han, at det er konsulent han skal være. Det skrev Politiken en række artikler om. 

Da mine 9. klasser lige er blevet færdige, vender jeg dog først tilbage til konsulentbranchen. Jeg vil gerne arbejde et par år med machine learning, da jeg mener, at data og kunstig intelligens bliver utrolig vigtig for fremtidens uddannelse. Men jeg slipper ikke helt Bavnehøj Skole – faktisk er jeg allerede i gang med at arrangere, at mine kollegaer kan komme og hjælpe eleverne med at sigte højere og få nogle store drømme. 

Jeg har elever, der aldrig har snakket om deres fremtid, fordi ingen gad lytte. Alle børn har brug for at møde bare én voksen, der lytter, spørger ind til dem, inspirerer, og måske allervigtigst tror på dem og deres potentiale. I fremtiden vil jeg fortsætte mit arbejde med at bygge bro mellem samfundslagene i Danmark”.

Mikkel: Startede egen NGO efter programmet

Ingeniør: Startede egen NGO

Mikkel startede NGO for at hjælpe forældre til at hjælpe deres børn i matematik

Som lærer på Kokkedal Skole oplevede Mikkel, at nogle af hans elever ikke havde så gode muligheder for at få hjælp derhjemme. Så selvom han leverede god undervisning var der bare nogle børn, der blev ved med at sakke bagud.

Samtidig oplevede Mikkel, at forældrene rigtig gerne vil hjælpe deres børn med lektierne. De var bare meget usikre på, hvordan de kune gøre det. Så en dag inviterede han forældrene ind på skolen for at lære dem nogle øvelser, som de kunne bruge til at hjælpe deres børn. Responsen var så positiv, at han tænkte, at det var noget flere forældre kunne have gavn af.

Så efter en workshop hos Teach First Danmark, hvor Egmont Fondens direktør fortalte, hvordan man søger fondsmidler, gik det op for Mikkel, at hans idé var støtte værd. Så med sparring fra Teach First Danmark sendte Mikkel en ansøgning til Egmont Fonden og fik penge til at afprøve projektet.

Mikkel Bruun
B.Sc. og Teach First-alumne.


Kort efter at have gennemført programmet i 2017 startede Mikkel sin egen NGO, ‘Lektiepiloter’. Med støtte fra Egmont Fonden hjælper den forældre med at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

“Siden 2012 har jeg arbejdet for at ændre børns og unges forhold til matematik. En af de vigtigste brikker i dette arbejde har været mine tre år i folkeskolen og det stærke netværk jeg blev en del af i Teach First. Jeg fik indsigt i nogle problemstillinger som virkelig har været en game-changer i forhold til at forstå hvad der skal til for sikre især udsatte børn og unge gode matematik-færdigheder. 

“Børn skal lære ikke at frygte matematik ved at opleve, at det er sjovt og faktisk slet ikke er så svært”

Det stærke netværk hos Teach First Danmark betød, at jeg har kunnet udbrede Lektiepiloter til flere skoler og få andre Teach First-lærere til at introducere det på deres skoler. 

Jeg vil gerne kombinere lektiepiloter med et arbejde som ingeniør i en årrække, og uanset hvad, så fortsætter min kamp for at forbedre børn og unges forhold til matematik, og jeg vil også gerne undervise i folkeskolen igen, fordi det er så ubeskriveligt givende og vigtigt.”

 


Mikkel’s blog:

Mikkel i medierne:

Henriette: Økonom i Finansministeriet, som brænder for folkeskolen

<p><span style=”background-color: #ffffff; color: #ffffff;”><a style=”background-color: #ffffff; color: #ffffff;” href=”#Henriette”>#Henriette</a></span></p>

Økonom i Finansministeriets uddannelseskontor

“Jeg vil bygge bro mellem lærere og beslutningstagere, så vi kan løfte folkeskolen sammen“


 

Henriettes blog:

Henriette i medierne:

Henriette Nylander
Cand.polit. og Teach First-alumne.


Efter tre år som graduate arbejder Henriette nu i Finansministeriets uddannelsesafdeling. Tiden som graduate har inspireret hende til at ville arbejde med uddannelse som embedsmand, skoleleder, minister og måske lærer i en udsat folkeskole igen en dag.

“Min motivation for Teach First var todelt. For det første ville jeg hjælpe udsatte børn og forstå, hvorfor så mange børn falder bagud i folkeskolen. For det andet ville jeg forstå den kløft, der på nogle punkter er mellem embedsværket og de personer, der har deres hverdag i den danske folkeskole. 

Jeg er blevet klogere på begge dele, og jeg føler et ansvar for at forsøge at ændre de rammer, der gør det svært at rekruttere dygtige lærere og som gør det svært for dygtige lærere at udføre et job, de kan være tilfredse med.

Efter tre år som lærer arbejder jeg nu med uddannelse i Finansministeriet. Om 10 år er jeg måske skoleleder eller arbejder kommunalt med uddannelse. Hvis jeg en dag skulle få tilbuddet om at blive Undervisningsminister, siger jeg nok heller ikke sige nej tak! Det skulle heller ikke undre mig, at jeg igen er lærer en dag. Det er sjovt og udfordrende, og der er altid noget, man kan blive bedre til.  

Jeg har altid haft en lærer i maven, men jeg tvivler jeg på, at jeg var blevet lærer uden Teach First. Den vej, jeg har taget, har været god for mig, men jeg mener også, at den er gavnlig for samfundet. Teach First – og særligt personerne i i programmet – har gjort, at jeg næsten tør love, jeg beskæftiger mig med uddannelse om 50 år.”

Fra graduate til konsulent på Borgen – og tilbage til folkeskolen igen!

Fra graduate til konsulent på Borgen – og tilbage til folkeskolen igen!


Ronjas blog:

Ronja Nylander
Cand.scient.pol. og Teach First-alumne.


Efter tre år som lærer blev Ronja konsulent på Christiansborg, hvor hun trak på sin erfaring som graduate. Men efter et par år fik hun lyst til at komme tilbage folkeskolen.

“Når jeg kigger tilbage på mine to år som graduate, er jeg slet ikke i tvivl om, hvor meget jeg har lært.

Jeg hviler mere i mig selv, har en følelse af, at jeg kan klare alt og så er jeg blevet meget bedre til at samarbejde med en bred vifte af mennesker. Jeg synes, jeg er blevet et mere helt og kompetent menneske gennem programmet, hvorfor jeg i dag også er en dygtigere statskundskaber end før programmets start.

Jeg tror på, at vi i Danmark har brug for mennesker, der bygger bro mellem professioner, geografiske områder og socioøkonomiske forhold, så vi lærer hinanden bedre at kende og ikke er så bange. Teach First Danmark har gjort mig til en brobygger – før kunne jeg kun forklare, hvordan Danmark er mangfoldigt.

Efter et par spændende år på Christiansborg trak folkeskolen i mig igen. Jeg savnede alle mine skæve, skøre og skønne elevers historier. Hvornår jeg vender tilbage til Christiansborg eller et andet sted må tiden vise. Men lige nu brænder jeg for at undervise og lære fra mig, fordi man vokser af det og får andre til at vokse

Fra graduate til afdelingsleder på en skole (Anita, graduate 2015-2017)

Konsulent på Borgen: Føler jeg kan klare alt nu

Lærer hjælper elev

Anita Ernst

Lærer og afdelingsleder på Ellebjerg Skole. Uddannet meritlærer gennem programmet i 2017.


Anita gennemførte programmet i 2017 som lærer på Tingbjerg Skole, hvor hun også var arbejdsmiljørepræsentant, TR-suppleant og matematikvejleder. Efter 3 år er hun nu afdelingsleder på Ellebjerg Skole.


> Læs mere om Anita’s vej fra Teach First graduate til afdelingsleder

  •  

Jeg brænder for mit arbejde som lærer i folkeskolen og kan godt lide at udfordre den traditionelle undervisning ved at lægge bøgerne lidt på hylden og arbejde med projekter i stedet. Derfor er det fantastisk at få lov til at udvikle nye metoder som skolens matematikvejleder.

Jeg motiveres også af at få lov til at være med til at ændre på nogle af de rammer, der er for undervisning lokalt på vores skole og den fortælling, der er om folkeskolen i samfundet generelt. Derfor er jeg engageret som AMR og TR-suppleant og har været det siden mit andet år på skolen. Jeg tror, at jeg med mine erfaringer uden for folkeskolen er med til at skabe positive forandringer i en kultur, der på nogle punkter har tradition for én faglighed.

Sammen med mine dygtige kolleger er jeg med til at udvikle faglige strategier for skolen og som tillidsvalgt er jeg en af dem, der sammen med ledelsen fastsætter de rammer, der skal sikre børnenes trivsel og læring. Det er svært at forestille sig et mere meningsfuldt arbejde.

Anita i medierne

Ambassadører for en vision

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.”
                                                                                                                                                                  Alumneforeningens vision

Foreningens formand
Camilla Standhart
Kontakt  alumne@teachfirst.dk

Stiftet  6. April 2018
Antal alumner  96

Vibeke: Vinder af Politikens Undervisningspris

Vibeke Schmidt
M.Sc. Risk Management and Financial Engineering og Teach First-alumne.


Vibeke færdiggjorde programmet i 2018 og modtog samme år Politikens Undervisningspris. I dag (2019) arbejder hun med Machine Learning i en konsulentvirksomhed.

Vibeke i 2018, da hun stadig var på Bavnehøj Skole, hvor hun underviste i tre år:

“For mig er dét at være lærer ikke et job. Det er dét, man er. Jeg bliver også ofte betegnet som en ildsjæl, fordi jeg ikke kan lade være med at sætte ting i gang på skolen. Jeg har bl.a. været med til at starte en lektiecafe, hvor 10-15 af de svageste elever helt frivilligt får hjælp til at lave problemregning fredag eftermiddag. For de allerdygtigste er der fast-track-hold i matematik og engelsk, hvor de laver ekstra opgaver. I valgfagene programmering og iværksætteri kommer selvgjorte millionærer og professionelle virksomhedscoachs på besøg for at inspirere eleverne til at ville mere.

Jeg har tidligere arbejdet i konsulentbranchen og været hos Future Frontiers i England, som sjovt nok er startet af en Teach First alumne. Mit arbejde i folkeskolen har været en øjenåbner for mit netværk fra CBS og fra Hellerup, hvor jeg er opvokset. Det har været utroligt overraskende for dem, at uligheden er så stor, når det kommer til uddannelse. Det kan være svært at forstå, at der er børn, der får at vide, at de er uduelige og dumme af både forældre og lærere gennem mange år.


“Jeg har set elever gå fra at dumpe matematik til at få 10, fordi de får en lærer, der tror på dem og aldrig giver op”


Det er vigtigt for mig at få mine elever til at drømme stort. Derfor har jeg fået over 50 kontakter fra mit netværk til at undervise, coache og støtte mine elever. 10 af mine elever har den dag i dag en mentor fra mit netværk eller et studiejob. Eleverne elsker det, og det gør de voksne også. Jeg har også brugt mit netværk aktivt til at skaffe en praktikplads hos Deloitte til en af mine elever. Nu ved han, at det er konsulent han skal være. Det skrev Politiken en række artikler om. 

Da mine 9. klasser lige er blevet færdige, vender jeg dog først tilbage til konsulentbranchen. Jeg vil gerne arbejde et par år med machine learning, da jeg mener, at data og kunstig intelligens bliver utrolig vigtig for fremtidens uddannelse. Men jeg slipper ikke helt Bavnehøj Skole – faktisk er jeg allerede i gang med at arrangere, at mine kollegaer kan komme og hjælpe eleverne med at sigte højere og få nogle store drømme. 

Jeg har elever, der aldrig har snakket om deres fremtid, fordi ingen gad lytte. Alle børn har brug for at møde bare én voksen, der lytter, spørger ind til dem, inspirerer, og måske allervigtigst tror på dem og deres potentiale. I fremtiden vil jeg fortsætte mit arbejde med at bygge bro mellem samfundslagene i Danmark”.

Vibeke skabte fundamentet for stort praktik-projekt i Københavns Kommune

Som lærer på Bavnehøj Skole oplevede Vibeke, hvordan flere af hendes elever uden forældrenetværk havde svært ved at finde praktikpladser. Vibeke skabte debat om problemet i medierne og begyndte på egen hånd at engagere virksomheder for at skaffe praktikpladser. Samtidig indså Vibeke, at der skulle politisk handling til. Så hun fik foretræde for Københavns Børne- og Ungdomsborgmester, Jesper Christensen, som greb idéen.

Kommunen overtog Vibekes kontakter til virksomhederne og ansatte et projektteam til at udvide antallet af virksomheder. Projektet er finansieret fra en pulje på 220 mio. kr. som er afsat til styrket udskoling i de københavnske folkeskoler i 2018-2021.

I 4. kvartal af 2019 er antallet af virksomheder udvidet til 100 og potentielt 2500 flere praktikpladser. Men for helt at dække behovet i Københavns Kommune vil man skulle skaffe op mod 8000 flere praktikpladser.

Video fra dr.dk: Vibeke skaffede sine elever praktikpladser (åbner i nyt vindue).
Mikkel: Startede egen NGO efter programmet

Mikkel Bruun
B.Sc. og Teach First-alumne.


Kort efter at have gennemført programmet i 2017 startede Mikkel sin egen NGO, ‘Lektiepiloter’. Med støtte fra Egmont Fonden hjælper den forældre med at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

“Siden 2012 har jeg arbejdet for at ændre børns og unges forhold til matematik. En af de vigtigste brikker i dette arbejde har været mine tre år i folkeskolen og det stærke netværk jeg blev en del af i Teach First. Jeg fik indsigt i nogle problemstillinger som virkelig har været en game-changer i forhold til at forstå hvad der skal til for sikre især udsatte børn og unge gode matematik-færdigheder. 


“Børn skal lære ikke at frygte matematik ved at opleve, at det er sjovt og faktisk slet ikke er så svært”


Det stærke netværk hos Teach First Danmark betød, at jeg har kunnet udbrede Lektiepiloter til flere skoler og få andre Teach First-lærere til at introducere det på deres skoler. 

Jeg vil gerne kombinere lektiepiloter med et arbejde som ingeniør i en årrække, og uanset hvad, så fortsætter min kamp for at forbedre børn og unges forhold til matematik, og jeg vil også gerne undervise i folkeskolen igen, fordi det er så ubeskriveligt givende og vigtigt.”

Mikkel startede NGO for at hjælpe forældre til at hjælpe deres børn i matematik

Som lærer på Kokkedal Skole oplevede Mikkel, at nogle af hans elever ikke havde så gode muligheder for at få hjælp derhjemme. Så selvom han leverede god undervisning var der bare nogle børn, der blev ved med at sakke bagud.

Samtidig oplevede Mikkel, at forældrene rigtig gerne vil hjælpe deres børn med lektierne. De var bare meget usikre på, hvordan de kune gøre det. Så en dag inviterede han forældrene ind på skolen for at lære dem nogle øvelser, som de kunne bruge til at hjælpe deres børn. Responsen var så positiv, at han tænkte, at det var noget flere forældre kunne have gavn af.

Så efter en workshop hos Teach First Danmark, hvor Egmont Fondens direktør fortalte, hvordan man søger fondsmidler, gik det op for Mikkel, at hans idé var støtte værd. Så med sparring fra Teach First Danmark sendte Mikkel en ansøgning til Egmont Fonden og fik penge til at afprøve projektet.

Henriette: Økonom i Finansministeriet, som brænder for folkeskolen

Henriette Nylander
Cand.polit. og Teach First-alumne.


Efter tre år som graduate arbejder Henriette nu i Finansministeriets uddannelsesafdeling. Tiden som graduate har inspireret hende til at ville arbejde med uddannelse som embedsmand, skoleleder, minister og måske lærer i en udsat folkeskole igen en dag.

“Min motivation for Teach First var todelt. For det første ville jeg hjælpe udsatte børn og forstå, hvorfor så mange børn falder bagud i folkeskolen. For det andet ville jeg forstå den kløft, der på nogle punkter er mellem embedsværket og de personer, der har deres hverdag i den danske folkeskole. 

Jeg er blevet klogere på begge dele, og jeg føler et ansvar for at forsøge at ændre de rammer, der gør det svært at rekruttere dygtige lærere og som gør det svært for dygtige lærere at udføre et job, de kan være tilfredse med.


“Jeg vil bygge bro mellem lærere og beslutningstagere, så vi kan løfte folkeskolen sammen“


Efter tre år som lærer arbejder jeg nu med uddannelse i Finansministeriet. Om 10 år er jeg måske skoleleder eller arbejder kommunalt med uddannelse. Hvis jeg en dag skulle få tilbuddet om at blive Undervisningsminister, siger jeg nok heller ikke sige nej tak! Det skulle heller ikke undre mig, at jeg igen er lærer en dag. Det er sjovt og udfordrende, og der er altid noget, man kan blive bedre til.  

Jeg har altid haft en lærer i maven, men jeg tvivler jeg på, at jeg var blevet lærer uden Teach First. Den vej, jeg har taget, har været god for mig, men jeg mener også, at den er gavnlig for samfundet. Teach First – og særligt personerne i i programmet – har gjort, at jeg næsten tør love, jeg beskæftiger mig med uddannelse om 50 år.”

Fra graduate til konsulent på Borgen – og tilbage til folkeskolen igen!

Ronja Nylander
Cand.scient.pol. og Teach First-alumne.


Efter tre år som lærer blev Ronja konsulent på Christiansborg, hvor hun trak på sin erfaring som graduate. Men efter et par år fik hun lyst til at komme tilbage folkeskolen.

“Når jeg kigger tilbage på mine to år som graduate, er jeg slet ikke i tvivl om, hvor meget jeg har lært.

Jeg hviler mere i mig selv, har en følelse af, at jeg kan klare alt og så er jeg blevet meget bedre til at samarbejde med en bred vifte af mennesker. Jeg synes, jeg er blevet et mere helt og kompetent menneske gennem programmet, hvorfor jeg i dag også er en dygtigere statskundskaber end før programmets start.

Jeg tror på, at vi i Danmark har brug for mennesker, der bygger bro mellem professioner, geografiske områder og socioøkonomiske forhold, så vi lærer hinanden bedre at kende og ikke er så bange. Teach First Danmark har gjort mig til en brobygger – før kunne jeg kun forklare, hvordan Danmark er mangfoldigt.

Efter et par spændende år på Christiansborg trak folkeskolen i mig igen. Jeg savnede alle mine skæve, skøre og skønne elevers historier. Hvornår jeg vender tilbage til Christiansborg eller et andet sted må tiden vise. Men lige nu brænder jeg for at undervise og lære fra mig, fordi man vokser af det og får andre til at vokse

Fra graduate til afdelingsleder på en skole (Anita, graduate 2015-2017)
Lærer hjælper elev

Anita Ernst

Lærer og afdelingsleder på Ellebjerg Skole. Uddannet meritlærer gennem programmet i 2017.


Anita gennemførte programmet i 2017 som lærer på Tingbjerg Skole, hvor hun også var arbejdsmiljørepræsentant, TR-suppleant og matematikvejleder. Efter 3 år er hun nu afdelingsleder på Ellebjerg Skole.


> Læs mere om Anita’s vej fra Teach First graduate til afdelingsleder


Jeg brænder for mit arbejde som lærer i folkeskolen og kan godt lide at udfordre den traditionelle undervisning ved at lægge bøgerne lidt på hylden og arbejde med projekter i stedet. Derfor er det fantastisk at få lov til at udvikle nye metoder som skolens matematikvejleder.

Jeg motiveres også af at få lov til at være med til at ændre på nogle af de rammer, der er for undervisning lokalt på vores skole og den fortælling, der er om folkeskolen i samfundet generelt. Derfor er jeg engageret som AMR og TR-suppleant og har været det siden mit andet år på skolen. Jeg tror, at jeg med mine erfaringer uden for folkeskolen er med til at skabe positive forandringer i en kultur, der på nogle punkter har tradition for én faglighed https://andrikofarmakeio.com.

Sammen med mine dygtige kolleger er jeg med til at udvikle faglige strategier for skolen og som tillidsvalgt er jeg en af dem, der sammen med ledelsen fastsætter de rammer, der skal sikre børnenes trivsel og læring. Det er svært at forestille sig et mere meningsfuldt arbejde.

Anita i medierne

Ambassadører for en vision

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.”
                                   Alumneforeningens vision

Foreningens formand
Camilla Standhart
Kontakt  alumne@teachfirst.dk

Stiftet  6. April 2018
Antal alumner  96

Alumner på studieture

I efteråret 2018 var alumneforeningen på deres første studietur. Alumner fra årgang 2015 og 2016 var fire dage i Tallinn for at lære om det estiske uddannelsessystem og udveksle erfaringer med en af de ældste alumneforeninger i Teach for All-netværket. Læs mere om studieturen her.

I efteråret 2019 gik turen til England for at sparre med alumner fra Teach First UK (billede nedenfor)

Alumner på studieture

I efteråret 2018 var alumneforeningen på deres første studietur. Alumner fra årgang 2015 og 2016 var fire dage i Tallinn for at lære om det estiske uddannelsessystem og udveksle erfaringer med en af de ældste alumneforeninger i Teach for All-netværket. Læs mere om studieturen her.

I efteråret 2019 gik turen til England for at sparre med alumner fra Teach First UK (billede th.)

Bliv en del af Teach First Danmark