Bliv lærerfaglig mentor for nye lærere i folkeskolen

Bliv lærerfaglig mentor for nye, engagerede og højt motiverede lærere i folkeskolen. Giv lærerne feedback på deres undervisning og coach dem i klasseledelse, didaktiske strategier og strategisk pædagogisk skolearbejde.


Ansøgningsfristen er 6. juni kl. 23.59

Teach First Danmark er en non-profit organisation. Vi samarbejder med professionshøjskolerne KP og Absalon samt folkeskoler, kommuner og fonde for at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse uanset social baggrund. Til det formål spiller lærere i folkeskolen en afgørende rolle. Derfor hjælper vi folkeskoler med at engagere endnu flere dygtige lærere. Det er lærere, der har et målrettet ønske om at blive lærere på folkeskoler i socialt udsatte boligområder, hvor behovet er størst. 

Lærere fra Teach First Danmark bliver optaget i et toårigt program. Det inkluderer en fuldtidsansættelse som lærer på en skole, sparring med en lærerfaglig mentor ude på skolerne samt en sideløbende meritlæreruddannelse og andre understøttende faglige aktiviteter.

Vi optager lærerne via grundige optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationelle kompetencer og motivation og flair for at undervise børn i målgruppen. Det formelle optagelseskrav er en færdiggjort bachelor- eller kandidatuddannelse.

OM STILLINGEN

Som lærerfaglig mentor vil du støtte nye lærere fra Teach First Danmark i deres udvikling og arbejde på deres skoler, samt fungere som et bindeled mellem den nye lærer, skolen, den sideløbende meritlæreruddannelse og Teach First Danmark. Du vil som mentor observere og give den nye lærer feedback i undervisningen, herunder vejlede i klasseledelse, didaktiske strategier og konflikthåndtering. Herudover vil du vejlede om skole-hjem-samarbejde og arbejde tæt sammen med skoleledelsen

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat af en ansøger med stærke kompetencer i at give feedback og vejlede andre i en professionel sammenhæng. Vi lægger derudover vægt på, at du har stærke analytiske og organisatoriske evner, et stort drive, er god til at samarbejde og har stærke præsentations- og formidlingsevner. Stillingen er tidsbegrænset til sommeren 2022, men med gode muligheder for forlængelse. Det er et krav, at du er uddannet folkeskolelærer og har undervisningserfaring fra folkeskolen.

Du indgår i program-teamet og refererer til programchefen
Du bliver mentor for omkring 20 lærere på forskellige skoler, som primært er placeret i hovedstadsområdet. Vi samarbejder også med skoler på det øvrige Sjælland, så der må påregnes en del transporttid, og du må forvente at få brug for egen bil. Der kan i perioder forekomme weekend- og aftenarbejde, som næsten altid vil kunne planlægges i god tid.

ANSVARSOMRÅDER

Din overordnede opgaver er at:

 • Støtte læreren i sin undervisningspraksis – pædagogisk og didaktisk.
 • Sikre en tæt kobling mellem lærerens undervisningspraksis og lærerfaglig teori.
 • Støtte læreren i arbejdet med udvikling af skolerelaterede projekter.
 • Evaluere og give læreren feedback ved hjælp af de forskningsbaserede værktøjer.
 • CLASS og Tripod Student Survey, som du vil blive uddannet og certificeret i.

Dit arbejde vil blandt andet bestå i at:

 • Coache og sparre med lærerne omkring udviklingsmål og udfordringer.
 • Observere og give lærerne forskningsbaseret feedback på deres undervisning. gennem såvel fysiske observationer som ved hjælp af videooptagelser.
 • Bistå ved afvikling af netværksgrupper for lærerne. 
 • Inddrage skolen og læreruddannelsen gennem løbende dialogmøder.
 • Løbende evaluere og udvikle mentorordningen, herunder implementere ny viden og international best practice med indsigt i folkeskolen og en dansk læringstradition.
 • Medvirke ved planlægning og afholdelse af workshops, events og andre aktiviteter
 • Medvirke ved udvælgelse af nye kandidater til programmet.
 • Samarbejde omkring øvrige udviklings- og driftsopgaver i Teach First Danmark.
 • Samarbejde med det globale non-profit netværk Teach for All.

Dine kvalifikationer:

 • Forstår og brænder for Teach First Danmarks vision.
 • Uddannet folkeskolelærer (ordinært eller meritlærer).
 • Min. 3 års undervisningserfaring i folkeskolen og en fordel, hvis du også har erfaring fra skoler i udsatte boligområder.
 • Erfaring med projektstyring, strategi- og udviklingsarbejde.
 • Erfaring med pædagogisk relationsarbejde.
 • Erfaring med klasseledelse samt inkluderende og kreative læringsmiljøer.
 • Erfaring med vejledning og coaching af voksne.
 • Stærk formidler, der kan engagere, udfordre og begejstre.
 • Udpræget evne til at lytte til, forstå og motivere andre.
 • Taler og skriver dansk på modersmålsniveau og taler engelsk på “konference-niveau”.

Det er herudover en fordel, hvis du har praktisk erfaring med brug af video og IT som et didaktisk og pædagogisk værktøj, samt hvis du har supplerende uddannelse inden for coaching, vejledning og kursusafvikling for voksne.

VI TILBYDER

 • Et mentorteam med stærke kompetencer i at observere, coache og give feedback, hvor du får mulighed for at bringe dine ideer og erfaringer i spil og udvikle dig selv
 • En spændende arbejdsplads med sammenhold, ambitioner og en god sag, som vi brænder for.
 • Et voksende netværk af lærere fra Teach First Danmark, som inspirerer og viser vejen med deres vision og viljestyrke.
 • Dygtige kolleger med stærke kompetencer inden for kommunikation, projektledelse, didaktik og samarbejde med kommuner, skoler, fonde og virksomheder

Andet
Stillingen er tidsbegrænset til 1. august 2022, dog med gode muligheder for forlængelse.

Ansøgningsfrist 6. juni 2021
Send os en ansøgning på en side samt dit CV og eksamensbeviser senest søndag den 6. juni kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt i uge 24 og 25.

Tiltrædelse 2. august 2021
Eller snarest derefter. Vi vil invitere dig til at møde nye lærere fra Teach First Danmark en dag på vores sommerakademi i juni og juli.

Arbejdssted
Dit arbejdsområde vil primært blive skoler i hovedstadsområdet, men lærere fra Teach First Danmark er også ansat på skoler i det øvrige Sjælland, som du derfor også vil besøge et par gange om måneden. Din faste base er Teach First Danmarks kontor på Vesterbrogade 52, hvor alle mentorer mødes ca. en gang om ugen.

Yderligere information
For yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte programchef, Ditte Louise Weldingh, på ditte.weldingh@teachfirst.dk eller 53 539 244.