Et stærkt supplement
til vores skoler

Et stærkt supplement
til vores skoler

Marco
Damgaard

Skoleleder
Tingbjerg Skole

“De har en meget positiv energi og tilgang, og de er med til at styrke kulturen og arbejdsglæden på skolen”.

– Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First Danmark.

– De professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First Danmark er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

– De kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

– De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Kirsten
Birkving

Skoleleder
Kokkedal Skole

“De kommer med åbenhed og engagement, og det er et fantastisk supplement til skolen”.

– Teach First har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

– De kommer med åbenhed og engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen med deres forskellige baggrunde og tilgange.

– De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre det ud i praksis.

– Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

“Et stærkt supplement til
vores skoler”

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”.

– kommunalleder, ekstern evaluering

Et stærk supplement
til vores skoler

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Tina
Mandrup

Skoleleder
Skolen på Herredsåsen

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

– De afprøver det teoretiske på jobbet og får sparring og perspektiv på deres erfaringer fra deres mentor og uddannelse. For skolen er dette en dobbelt gevinst. De bringer deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og her kan de mere garvede lærere også bringe deres erfaringer med ind i ligningen.

– Jeg tror, det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og her er Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

– Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Thomas
Wied

Skoleleder
Nivå Skole

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne”.

– Jeg oplever meget motiverede lærere, der brænder for folkeskolen, for elevernes faglige udvikling, for relations- og trivselsarbejdet med eleverne og for det kollegiale fællesskab og det fælles løft.

– Lærerne fra Teach First på Nivå Skole er stærke bidragsydere i styrkelsen af skolens faglighed og elevernes alsidige læring. De viser et engagement og en iderigdom, der smitter gennem hele skolen og i alle lag, også i ledelsen.

– De er også stærke ”procesledere” – de er ikke bange for at tænke højt og ”ud-af-boksen”. Det gør dem til vigtige med-inspiratorer og indpiskere i skolens pædagogiske og didaktiske udvikling.

– Derudover kommer de med en åbenhed og en ydmyghed over for, at de også kommer som dem der skal lære, og at de ikke skal erstatte noget, men supplere noget.”

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

Skoleleder, ekstern evaluering

Marco Damgaard


Skoleleder
Tingbjerg Skole

 

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden.”

– Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First.

– De professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First Danmark er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

– De kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

– De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Tina Mandrup


Skoleleder
Skolen på Herredsåsen

 

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

– De afprøver det teoretiske på jobbet og får sparring og perspektiv på deres erfaringer fra deres mentor og uddannelse. For skolen er dette en dobbelt gevinst. De bringer deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og her kan de mere garvede lærere også bringe deres erfaringer med ind i ligningen.

– Jeg tror, det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og her er Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

– Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Kirsten Birkving


Skoleleder
Kokkedal Skole

 

“De kommer med åbenhed og engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen.”

– Teach First Danmark har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

– De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre det ud i praksis.

– Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

Thomas Wied


Skoleleder
Nivå Skole

 

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne fagligt, socialt og personligt.”

– Jeg oplever meget motiverede lærere fra Teach First Danmark, der brænder for folkeskolen, for elevernes faglige udvikling, for relations- og trivselsarbejdet med eleverne og for det kollegiale fællesskab og det fælles løft.

– Lærerne fra Teach First Danmark på Nivå Skole er stærke bidragsydere i styrkelsen af skolens faglighed og elevernes alsidige læring. De viser et engagement og en iderigdom, der smitter gennem hele skolen og i alle lag, også i ledelsen.

– De er også stærke ”procesledere” – de er ikke bange for at tænke højt og ”ud-af-boksen”. Det gør dem til vigtige med-inspiratorer og indpiskere i skolens pædagogiske og didaktiske udvikling.

– Derudover kommer de med en åbenhed og en ydmyghed over for, at de også kommer som dem der skal lære, og at de ikke skal erstatte noget, men supplere noget.”

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

“[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

“Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.”

Skoleleder, ekstern evaluering

Supplerer skolens faglighed

Lærere fra Teach First Danmark ansættes på samme vilkår som deres kollegaer.

Professionsuddannede lærere

  • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
  • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
  • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Lærere fra Teach First

  • Erhvervsfaglige rollemodeller med forskellige fortællinger, netværk og erfaringer.
  • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
  • Tæt kobling mellem læreruddannelse og undervisningspraksis
  • Fokus på sårbare elever og tosprogede elever.