“Et stærkt
supplement
til vores skoler”

Billede: Cecilie | Årgang 2015
cand. scient. i levnedsmiddelvidenskab fra KU
og læreruddannet via Teach First og KP

“Et stærkt
supplement
til vores skoler”

Billede: Cecilie | Årgang 2015
cand. scient. i levnedsmiddelvidenskab fra KU
og læreruddannet via Teach First Danmark og KP

Marco
Damgaard

Skoleleder

Tingbjerg Skole
København

“De har en meget positiv energi og tilgang, og de er med til at styrke kulturen og arbejdsglæden på skolen”.

“Professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First Danmark. (læs mere om mentorordningen).

Vores Teach First-lærere kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Sune
Bjerglund

Skoleleder

Ole Rømer-Skolen
Høje Taastrup

De har en stor modenhed og vedholdenhed, som især er vigtig, når man arbejder med børn og unge, der ikke altid får støtte og hjælp derhjemme”.

“De Teach First-lærere, jeg har ansat, har først og fremmest en modenhed og en tydelig motivation for at arbejde på en skole, hvor der er en overrepræsentation af udsatte børn. 

De er gode til at se potentialet hos den enkelte elev og udmønte det til eksamen. Det er en betydelig større opgave at løfte en elevs karakter fra 4 til 7, når der også er sproglige udfordringer i forhold til både eleven og forældrene.

Her er Teach First-lærernes metodiske tilgang og vedholdenhed en tydelig styrke. De går meget systematik til værks, har en høj faglighed og bidrager godt til skolens inklusionsarbejde og teamsamarbejde.

Deres ‘praksischok’ går mere på at blive en del af et kommunalt system, end arbejdet med kerneområdet, undervisningen.”

 

“Et stærkt supplement til
vores skoler”

Sophia, årgang 2016
Cand.polyt. fra DTU og læreruddannet via Teach First Danmark og KP
Modtager af Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris i 2021

 

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering 2018-2020

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

–Skoleleder, ekstern evaluering 2018-2020

Et stærk supplement
til vores skoler

Sara, årgang 2016
Cand.scient.soc. i uddannelsesvidenskab fra AU
og læreruddannet via Teach First Danmark og  KP

Tina
Mandrup

Skoleleder

Skolen på Herredsåsen
Kalundborg

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

Teach First-lærere er en dobbelt gevinst for vores skole. På jobbet afprøver de det teoretiske, og gennem deres mentor og uddannelse får de sparring og perspektiv på deres undervisning og skolearbejde. Samtidig bringer de deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og hvor de mere garvede lærere også kan spille ind med deres erfaringer.

Det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og i den sammenhæng er de lærerfaglige mentorer fra Teach First meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst (læs mere om mentorordningen).

Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Kirsten
Birkving

Skoleleder

Kokkedal Skole
Kokkedal

“De kommer med et stort engagement og er et fantastisk supplement til skolen.”

Teach First har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

Vores lærere fra Teach First kommer med åbenhed og et stort engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og de er et fantastisk supplement til skolen med deres forskellige baggrunde og tilgange.

De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre dem ud i praksis.

Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

Marco Damgaard

SKOLELEDER

Tingbjerg Skole
København

 

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden.”

“Professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First Danmark. Læs mere om mentorordningen

Vores Teach First-lærere kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Sune Bjerglund

SKOLELEDER

Ole Rømer-Skolen
Høje Taastrup

 

“De har en stor modenhed og vedholdenhed, som især er vigtig, når man arbejder med børn og unge, der ikke altid får støtte og hjælp derhjemme”.

“De Teach First-lærere, jeg har ansat, har først og fremmest en modenhed og en tydelig motivation for at arbejde på en skole, hvor der er en overrepræsentation af udsatte børn. 

De er gode til at se potentialet hos den enkelte elev og udmønte det til eksamen. Det er en betydelig større opgave at løfte en elevs karakter fra 4 til 7, når der også er sproglige udfordringer i forhold til både eleven og forældrene.

Her er Teach First-lærernes metodiske tilgang og vedholdenhed en tydelig styrke. De går meget systematik til værks, har en høj faglighed og bidrager godt til skolens inklusionsarbejde og teamsamarbejde.

Deres ‘praksischok’ går mere på at blive en del af et kommunalt system, end arbejdet med kerneområdet, undervisningen.”

Sara, årgang 2016
Cand.scient.soc. i uddannelsesvidenskab fra AU
og læreruddannet via Teach First Danmark og  KP

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

Kirsten Birkving

SKOLELEDER

Kokkedal Skole

 

“De kommer med åbenhed og engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen.”

Teach First har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

Vores lærere fra Teach First kommer med åbenhed og et stort engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og de er et fantastisk supplement til skolen med deres forskellige baggrunde og tilgange.

De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre dem ud i praksis.

Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

 

Tina Mandrup

SKOLELEDER

Skolen på Herredsåsen
Kalundborg

 

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

Teach First-lærere er en dobbelt gevinst for vores skole. På jobbet afprøver de det teoretiske, og gennem deres mentor og uddannelse får de sparring og perspektiv på deres undervisning og skolearbejde. Samtidig bringer de deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og hvor de mere garvede lærere også kan spille ind med deres erfaringer.

Det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og i den sammenhæng er de lærerfaglige mentorer fra Teach First meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

Læs mere om mentorordningen

Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Jonas, årgang 2015
Cand.scient.silv. (fortskandidat) fra KU
og læreruddannet via Teach First Danmark og KP

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

“[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

“Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.”

Skoleleder, ekstern evaluering

Et stærk supplement
til vores skoler

Jonas, årgang 2015
Cand.scient.silv. (fortskandidat) fra KU
og læreruddannet via Teach First og KP

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”.

kommunalleder, ekstern evaluering 2018-202

De kommer med noget power, som er helt ekstraordinær. Det er dem, der i høj grad minder os om, hvorfor vi er her – nemlig at vi er her for eleverne. 

 

– skoleleder, ekstern undersøgelse, 2021

Supplerer SKOLENS DIVERSITET og faglighed

Som lærer gennem Teach First Danmark ansættes du på samme vilkår som dine kolleger.

Professionsuddannede lærere

  • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
  • Bred almendannelse i den danske skolekultur.

Lærere fra Teach First

  • Erhvervsfaglige rollemodeller med forskellige fortællinger, netværk og erfaringer.
  • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
  • Tæt kobling mellem læreruddannelse og undervisningspraksis

Teach First Danmark i pressen

> Se artikler om Teach First-lærere