Et stærkt supplement
til vores skoler

Et stærkt supplement
til vores skoler

Marco
Damgaard

Skoleleder
Tingbjerg Skole
København

“De har en meget positiv energi og tilgang, og de er med til at styrke kulturen og arbejdsglæden på skolen”.

“Professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First Danmark.

Vores Teach First-lærere kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Sune
Bjerglund

Skoleleder
Ole Rømer-Skolen
Høje Taastrup

De har en stor modenhed og vedholdenhed, som især er vigtig, når man arbejder med børn og unge, der ikke altid får støtte og hjælp derhjemme”.

“De Teach First-lærere, jeg har ansat, har først og fremmest en modenhed og en tydelig motivation for at arbejde på en skole, hvor der er en overrepræsentation af udsatte børn. 

De er gode til at se potentialet hos den enkelte elev og udmønte det til eksamen. Det er en betydelig større opgave at løfte en elevs karakter fra 4 til 7, når der også er sproglige udfordringer i forhold til både eleven og forældrene.

Her er Teach First-lærernes metodiske tilgang og vedholdenhed en tydelig styrke. De går meget systematik til værks, har en høj faglighed og bidrager godt til skolens inklusionsarbejde og teamsamarbejde.

Deres ‘praksischok’ går mere på at blive en del af et kommunalt system, end arbejdet med kerneområdet, undervisningen.”

 

“Et stærkt supplement til
vores skoler”

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”.

– kommunalleder, ekstern evaluering

Et stærk supplement
til vores skoler

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Tina
Mandrup

Skoleleder
Skolen på Herredsåsen
Kalundborg

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

Teach First-lærere er en dobbelt gevinst for vores skole. På jobbet afprøver de det teoretiske, og gennem deres mentor og uddannelse får de sparring og perspektiv på deres undervisning og skolearbejde. Samtidig bringer de deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og hvor de mere garvede lærere også kan spille ind med deres erfaringer.

Det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og i den sammenhæng er de lærerfaglige mentorer fra Teach First meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Kirsten
Birkving

Skoleleder
Kokkedal Skole
Kokkedal

 

“De kommer med åbenhed og et stort engagement og er et fantastisk supplement til skolen.”

Teach First har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

Vores lærere fra Teach First kommer med åbenhed og et stort engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og de er et fantastisk supplement til skolen med deres forskellige baggrunde og tilgange.

De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre dem ud i praksis.

Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

Skoleleder, ekstern evaluering

Marco Damgaard


Skoleleder
Tingbjerg Skole
København

 

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden.”

“Professionsuddannede lærere er grundstammen på Tingbjerg Skole, men lærere fra Teach First er et vigtigt og værdifuldt supplement for os. De kan noget andet også, og det gavner hele skolen og åbner op for nye ideer og udviklingsmuligheder.

Det vigtigste for mig er, at de brænder for at skabe gode relationer til børnene og er virkelig motiverede for at udvikle sig som lærere gennem deres uddannelse og sparring med deres mentorer fra Teach First Danmark.

Vores Teach First-lærere kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.

De er også organisatorisk dygtige. De ser udviklingsmuligheder for hele skolen, der inddrager både elever, kolleger, forældre og ledelse.”

Sune Bjerglund


Skoleleder
Ole Rømer-Skolen
Høje Taastrup

 

“De har en stor modenhed og vedholdenhed, som især er vigtig, når man arbejder med børn og unge, der ikke altid får støtte og hjælp derhjemme”.

“De Teach First-lærere, jeg har ansat, har først og fremmest en modenhed og en tydelig motivation for at arbejde på en skole, hvor der er en overrepræsentation af udsatte børn. 

De er gode til at se potentialet hos den enkelte elev og udmønte det til eksamen. Det er en betydelig større opgave at løfte en elevs karakter fra 4 til 7, når der også er sproglige udfordringer i forhold til både eleven og forældrene.

Her er Teach First-lærernes metodiske tilgang og vedholdenhed en tydelig styrke. De går meget systematik til værks, har en høj faglighed og bidrager godt til skolens inklusionsarbejde og teamsamarbejde.

Deres ‘praksischok’ går mere på at blive en del af et kommunalt system, end arbejdet med kerneområdet, undervisningen.”

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Andreas Damgaard, graduate og lærer på Skolen på Herredsåsen

Kirsten Birkving


Skoleleder
Kokkedal Skole

 

“De kommer med åbenhed og engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og det er et fantastisk supplement til skolen.”

Teach First har været gode til at engagere lærere, som er gode til at danne relationer, især til eleverne, men også til forældre og kolleger. De er gode relationshåndværkere, og det betyder rigtig meget for elevernes trivsel og faglige udbytte.

Vores lærere fra Teach First kommer med åbenhed og et stort engagement og er klar til at gøre en forskel fra dag ét, og de er et fantastisk supplement til skolen med deres forskellige baggrunde og tilgange.

De er ambitiøse, vedholdende og udviklingsorienterede og rigtig gode til at forene deres undervisningspraksis med teoretisk viden og ny forskning. Det betyder også, at de er gode til at systematisere deres erfaringer og føre dem ud i praksis.

Og så har de alle sammen en fantastisk respekt for folkeskolen og lærergerningen, og det synes jeg er vigtigt, og et stærkt ønske om at give noget tilbage af det, de selv har fået af folkeskolen. De er meget dedikerede til folkeskolen.”

 

Tina Mandrup


Skoleleder
Skolen på Herredsåsen
Kalundborg

 

“Kombinationen af uddannelse og fuldtidsjob gør, at de udvikler sig lynhurtigt.”

Teach First-lærere er en dobbelt gevinst for vores skole. På jobbet afprøver de det teoretiske, og gennem deres mentor og uddannelse får de sparring og perspektiv på deres undervisning og skolearbejde. Samtidig bringer de deres refleksioner ind i teamsamarbejdet, hvor det løfter alles blik fra hverdagens drift, og hvor de mere garvede lærere også kan spille ind med deres erfaringer.

Det er overvældende for de fleste nyuddannede lærere at komme ud i praksis, og i den sammenhæng er de lærerfaglige mentorer fra Teach First meget værdifulde. Mentoren har sin gang på skolen og kan fornemme skolens kultur og coache og støtte ind i skolens traditioner og kontekst.

Vi vil gerne skabe muligheder for vores elever ved at inddrage det lokale erhvervsliv. Her ser jeg også et stort potentiale i, at vi i endnu højere grad bringer Teach First-lærerernes forskellige fagligheder og erfaringer i spil.”

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

Sophia, graduate og lærer på Kokkedal Skole

“[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

–Skoleleder, ekstern evaluering

“Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.”

Skoleleder, ekstern evaluering

Supplerer SKOLENS DIVERSITET og faglighed

Lærere fra Teach First Danmark ansættes på samme vilkår som deres kolleger.

Professionsuddannede lærere

  • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
  • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
  • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Lærere fra Teach First

  • Erhvervsfaglige rollemodeller med forskellige fortællinger, netværk og erfaringer.
  • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
  • Tæt kobling mellem læreruddannelse og undervisningspraksis
  • Fokus på sårbare elever og tosprogede elever.

Teach First Danmark i pressen

> Se artikler om Teach First-lærere