Hvad arbejder Teach First Danmark for? - Teach First Danmark

Hvad arbejder Teach First Danmark for?

Teach First Danmark er en almennyttig ikke-profit (non-profit) organisation stiftet i 2013. Vi samarbejder med folkeskoler, elever, uddannelsesinstitutioner og myndigheder for at give alle børn i Danmark lige muligheder for at få en god skolegang og en ungdomsuddannelse – uanset social baggrund.

I dag går hver sjette elev ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Og 20 pct. af 25 årige har hverken en uddannelse eller et job. Vi ser det som Danmarks største problem, fordi det har stor menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

Men vi ser der også som et problem, der kan løses.

En af løsningen er endnu flere dygtige, motiverede og dedikerede undervisere i folkeskolen. Som kan inspirere eleverne og vinde deres respekt. Samtidig er det vores ambition, at du som graduate får en dyb forståelse for de mange faktorer, der er med til at skabe problemet, og at du vil bruge denne indsigt til også at finde løsninger efter programmets to år. Det kan være i folkeskolen eller i det øvrige uddannelsessystem. Det afhænger af dine ideer, erfaringer.

Se også Teach First Danmarks formål og vision

 

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.