Dygtige

undervisere

& ledere

for livet

– som vil skabe lige muligheder for alle børn i Danmark, uanset social baggrund

SKAB LIGE MULIGHEDER

for alle børn i Danmark
– uanset social baggrund

Bliv Teach First Graduate i 2022

Undervis og løft de børn i Danmark 

som har mest brug for det

Bliv Teach First

Graduate

Et fuldt lønnet graduate-program

For kandidater og bachelorer

på tværs af studieretninger

Vær med til at skabe

lige muligheder
for alle børn i Danmark

Dygtige
undervisere

og ledere
for en vision

Som graduate underviser du på en folkeskole i et udsat boligområde – på fuld tid og med fuld løn. Samtidig får du en betalt uddannelse og en mentor, der støtter dig i din udvikling.

Programmet vil gøre indtryk på dig, og det vil vise dig, hvor du kan sætte ind for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark – gennem en fortsat karriere inden for uddannelse.

Som graduate får du mere end et job. Du bliver en del af en vision og et inspirerende fællesskab – og en vigtig inspiration i en masse børns liv.

Det er for dig, som vil hjælpe alle børn i Danmark til at få en god skolegang, uanset social baggrund. Som brænder for at lære fra dig. Som kan tænke nyt og være en leder. Som kan gå forrest, motivere og være et godt eksempel.

Du underviser og inspirerer

Du udvikler dine ledelseskompetencer

Du får et unikt netværk

3000+

ANSØGERE

281

OPTAGNE

7

ÅRGANGE

20 t.

ELEVER

GØR EN
FORSKEL I
VIRKELIGHEDEN

– Bliv Teach First Graduate

“En stejl læringskurve”
Henriette er økonom og har været graduate på Søndervangsskolen.

“De læser dig som en bog” 
Graduates sætter ord på deres første indtryk i programmet.

“Meningen er så tydelig for mig” 
Sara har læst statskundskab og har “27 guldklumper”…

“Ens udvikling er eksplosiv” Mikkel og Sophia er ingeniører og kan se, at de gør en forskel.

Et fuldt lønnet
graduate-program

for de bedst egnede kandidater
og bachelorer på tværs af uddannelser

Som Graduate bliver du lærer på en folkeskole i et udsat område på fuld tid. Samtidig sparrer du med en mentor, udvikler dine ledelseskompetencer og uddanner dig til lærer.

Det vil give dig viden, erfaring og netværk til at skabe lige muligheder for børn i Danmark

– gennem en karriere
i og uden for uddannelsessystemet

1 ud af 6 forlader folkeskolen

– uden at kunne læse, skrive eller regne ordentligt

Mange af disse unge får ikke en uddannelse. Det er et kæmpe potentiale, der går tabt.

Vær med til at ændre på det

1 ud af 6
går ud af folkeskolen

– uden at kunne regne, skrive eller læse

Mange af disse unge får ikke en uddannelse.
Det er et kæmpe potentiale, der går tabt 

Bliv graduate

og vær med til at
ændre på det

Vi støtter dig

– med vores professionelle mentorer

Teach First
er for dig

– som kan tænke nyt og tage lederskab. Som kan lære fra dig og brænder for at undervise. Som kan gå forrest og være et forbillede. 

Dit livs største udfordring

–  og den mest givende