Dygtige undervisere

Vi udvælger de dygtigste kandidater med potentiale til at lede, motivere og lære fra sig

Hvem vi søger

– og kommende ledere

De underviser på folkeskoler i socialt udsatte områder og videreuddanner sig med fuld løn

Om programmet

– som kan sikre lige muligheder

De bidrager til at sikre alle børn i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund

Løs Danmarks største problem

Uddannelse er det vigtigste middel til at bryde negativ social arv

Vi udvælger de dygtigste kandidater på tværs af studieretninger til et toårigt ledelsesudviklingsprogram, hvor de bidrager til at sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund.