Det vil forandre dit liv

– at du forandrer deres

Det vil forandre dit liv

– at du forandrer deres.

Du er blandt de dygtigste til dit fag og har potentiale til at lede, motivere og lære fra dig

Du underviser i en folkeskole i et socialt udsat område og videreuddanner dig med fuld løn

Du bidrager til at sikre alle børn i Danmark en god uddannelse – uanset social baggrund

Løs Danmarks største problem 

Teach First Danmarks graduate-program henvender sig til nyuddannede og fagligt dygtige kandidater på tværs af studieretninger, som vil undervise og inspirere alle børn i Danmark til at udvikle deres fulde potentiale. Det er forbilleder, som kan motivere og skabe tillid. Det er dygtige formidlere, der kan begejstre og lære fra sig. Det er dedikerede mennesker, der bliver ved – også i modgang.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis og understøttes gennem mentor-feedback, uddannelse og workshops med Teach First Danmark og vores virksomhedspartnere. 

 

Uddannelse er det vigtigste middel til at bryde negativ social arv

Vær med til at sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – som dygtige undervisere i folkeskolen og som kommende ledere og forandringsagenter på alle niveauer i samfundet.