Dygtige undervisere og visionære ledere

– som vil skabe lige muligheder for alle børn i Danmark, uanset social baggrund.

Ansøgningsfrist 23. januar

Dygtige undervisere
og visionære ledere

– som vil skabe lige muligheder for alle børn
i Danmark, uanset social baggrund

Dygtige undervisere og visionære ledere

– som vil skabe lige muligheder for alle børn i Danmark, uanset social baggrund.

Dygtige undervisere
og visionære ledere

Bliv Teach First Graduate i 2022
Ansøgningsfrist 23. januar

Bliv Teach First
Graduate

Et fuldt lønnet graduate-program

For kandidater og bachelorer

på tværs af uddannelser

Et job og en karriere hvor du skaber

lige muligheder
for alle børn i Danmark

3000+

ansøgere

281

optagne

7

årgange

24 t.

elever

GØR EN
FORSKEL I
VIRKELIGHEDEN

– Bliv Teach First Graduate

Dygtige
undervisere

Visionære
ledere

Som graduate bliver du lærer på en folkeskole i et socialt udsat boligområde
På fuld tid og med fuld løn.

Programmet er for dig, som vil arbejde for børns muligheder. Som kan tænke nyt og er godt til at motivere, inspirere og lære fra dig. 

Til at udvikle dig får du en personlig mentor, en betalt uddannelse og et stort netværk af graduates i Danmark og internationalt

Teach First er mere end et job. Det er en karriere, hvor du nu og i fremtiden arbejder for at skabe lige muligheder.

Programmet er et stærkt afsæt for en karriere, hvor du arbejder for at sikre børn i Danmark lige muligheder for at få en uddannelse.

De kan være i folkeskolen, i ministerier, NGO’er, fonde, foreninger og andre steder, hvor du ser, at du kan gøre en forskel.

Du underviser og inspirerer

Du udvikler dig som lærer og leder

Du får et unikt netværk

Du får

  Et meningsfuldt job og fremtidige karrieremuligheder inden for bl.a.
undervisning, uddannelse, politikudvikling, ledelse, og social innovation

  En personlig mentor og en betalt uddannelse

  Et stort netværk af graduates i Danmark og internationalt

  Personlig udvikling og en stejl læringskurve

“En stejl læringskurve”
Henriette er cand.polit. og graduate på Søndervangsskolen.

“De læser dig som en bog”
Graduates sætter ord på deres første indtryk i programmet.

“Meningen er så tydelig for mig”
Sara har læst statskundskab og har “27 guldklumper”…

“Ens udvikling er eksplosiv” Mikkel og Sophia er ingeniører og kan se, at de gør en forskel.

Mikkel | BSc. eng. | Graduate, passioneret matematiklærer og stifter af en NGO efter programmet

Et job og en karriere, hvor du skaber lige muligheder for alle børn i Danmark
– uanset social baggrund

For bachelorer og kandidater
på tværs af uddannelser

Dygtige undevisere

Som graduate bliver du lærer på
en folkeskole i et udsat boligområde
– på fuld tid og med fuld løn.

Visionære ledere

At blive graduate er mere end et job.

Det er en mulighed for at gøre en forskel for de børn i Danmark, der har mest brug for det
Både nu og i fremtiden.

Du får

  Et meningsfuldt job og fremtidige karrieremuligheder inden for uddannelse, undervisning, politikudvikling, ledelse og social innovation

  En personlig mentor og
en betalt uddannelse

  Et stort netværk af graduates
i Danmark og internationalt

  En stejl læringskurve og
personlig udvikling

Programmet vil gøre indtryk på dig. Det vil give dig viden og netværk til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark. 

Det kan være i folkeskolen, ministerier, NGO’er og organisationer og andre steder, hvor du ser, at du kan gøre en forskel.

Du underviser og inspirerer
Du udvikler dig som lærer og leder
Du får et unikt netværk

Rikke og Hormoz | årgang 2020

1 ud af 6 forlader folkeskolen

– uden at kunne læse, skrive eller regne.

Vær med til at
ændre på det

Bliv graduate

1 ud af 6
forlader folkeskolen

– uden at kunne regne, skrive eller læse

 

Vær med til at
ændre på det