Ekstern evaluering

Se resultater fra 2. del af evalueringen til vores årskonference 22. maj

Løser vi Danmarks største problem?

Analysevirksomheden Moos-Bjerre og VIA University College har evalueret rekrutteringen af kandidater til Teach First Danmarks toårige graduate-program. Evalueringen er den første af tre dele, der belyser tre kerneområder:

 • 1. del: Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse af kandidater (afsluttet maj 2018)
 • 2. del: Det toårige graduate-program og aktiviteterne på skolerne (2019)
 • 3. del: Graduates videre færd og karriereveje efter programmet (2020)

Evaluering 1:

Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse af kandidater

Evalueringen har set nærmere på Teach First Danmarks rekruttering og konkluderer, at:

Teach First Danmark tiltrækker fagligt dygtige kandidater:

 • 72 % af ansøgere til programmet har en kandidatuddannelse fra universitetet
 • 80 % har et snit fra gymnasiet på 7 eller derover, og 13 % har et snit på 10 eller derover (tallet er 39 % og 9 % på landsplan)
 • 76 % har allerede en eller anden form for undervisningserfaring
 • 92 % af ansøgerne fra 2015 og 2016 havde tidligere arbejdet med børn og unge, og 60 % af dem havde udført arbejdet frivilligt

Teach First Danmark udvælger de bedst kvalificerede kandidater:

 • I 2018 var snittet på kandidatuddannelsen for alle ansøgere 8,5 og 9,4 for de ansøgere, der fik tilbudt plads i programmet
 • Skoleledere interviewet af VIA oplever, at Teach First Danmarks rekruttering er værdiskabende
 • Skolelederne vurderer, at ansatte graduates er motiverede og har de rette kompetencer i forhold til at undervise

[…] den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til; har de de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

– Skoleleder interviewet af VIA.

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

– Skoleleder interviewet af VIA.

Teach First Danmark tiltrækker lærerkræfter til folkeskolen, som ellers ikke ville have valgt at undervise i folkeskolen:

 • Blot 9 % af alle ansøgere til optagelsesdage angiver, at folkeskolen er et oplagt og attraktivt karrierevalg inden for deres faglige felt.

Teach First Danmark er relativt kendt hos målgruppen og anses som et attraktivt karrierevalg:

 • Ca. 24 % af færdiguddannede og studerende fra universiteterne i målgruppen på 24-34 år kender til Teach First Danmark.
 • Blandt de 24 % svarer 75 %, at der er 50 % sandsynlighed eller mere for, at de på et tidspunkt vil søge programmet.
 • 76 % af de ansøgere, som inviteres til en optagelsesdag angiver, at Teach First Danmark er lige så attraktivt som de mest attraktive arbejdspladser inden for deres felt.
 • De ansøgere, som Teach First Danmark på optagelsesdagene vurderer som de mest motiverede, er også de ansøgere som over for Moos-Bjerre angiver, at programmet er attraktivt for dem.

Teach First Danmark kan blive bedre til at afstemme forventninger med kommuner og skoler

Evalueringen finder indikationer på, at Teach First Danmark kan blive bedre til at afstemme forventninger med skoler og kommuner i forhold til på den side deres ønske om at ansætte dygtige lærere, der vil blive i deres stillinger i en længere årrække og på den anden side Teach First Danmarks mål om også at rekruttere og uddanne graduates til at blive ledere og forandringsagenter i og uden for uddannelsessystemet.