Hvordan bidrager vi til at løfte eleverne?

Hvordan bidrager vi til at løfte eleverne?

Ekstern evaluering

VIA UC og Moos-Bjerre står bag en ekstern evaluering af Teach First Danmark i tre dele:

 

EVALUERING 1

Evaluering 1.

Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse af kandidater

Hovedkonklusioner – evaluering 1

 

Teach First Danmark udvælger de bedst kvalificerede kandidater:


 • Karaktergennemsnittet på kandidatuddannelsen er 9,4 for optagne graduates og 8,5 for alle ansøgere i 2018.
 • Skoleledere interviewet af VIA oplever, at Teach First Danmarks rekruttering er værdiskabende.
 • Skolelederne vurderer, at ansatte graduates er motiverede og har de rette kompetencer i forhold til at undervise.

Teach First Danmark tiltrækker fagligt dygtige ansøgere:


 • 72 pct. af ansøgere til programmet har en kandidatuddannelse fra universitetet.
 • 80 pct. har et snit fra gymnasiet på 7 eller derover (tallet er 39 pct. på landsplan).
 • 13 pct. har et snit fra gymnasiet på 10 eller derover (tallet 9 pct. på landsplan).
 • 76 pct. har allerede en eller anden form for undervisningserfaring.
 • 92 pct. af ansøgerne fra 2015 og 2016 havde tidligere arbejdet med børn og unge, heraf 60 pct. som frivillige.

Teach First Danmark er relativt kendt hos målgruppen og anses som et attraktivt karrierevalg:


 • 76 pct. af de ansøgere, som inviteres til en optagelsesdag angiver, at Teach First Danmark er lige så attraktivt som de mest attraktive arbejdspladser inden for deres felt.
 • Ca. 24 pct. af universitetsuddannede og studerende i målgruppen mellem 24-34 år kender til Teach First Danmark, hvoraf 75 pct. svarer, at der er 50 pct. sandsynlighed eller mere for, at de vil søge programmet (Kilde: Epinion).


Teach First Danmark tiltrækker lærerkræfter til folkeskolen, som ellers ikke ville have valgt at undervise i folkeskolen:


 • Blot 9 pct. af ansøgere, som inviteres til en optagelsesdag, angiver, at folkeskolen er et oplagt og attraktivt karrierevalg inden for deres felt.

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

– Interview med skoleleder, evaluering 1

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

– Interview med skoleleder, evaluering 1

Opmæksomhedspunkt i evaluering 1: Teach First Danmark kan blive bedre til at afstemme forventninger med kommuner og skoler


Evalueringen finder indikationer på, at Teach First Danmark kan blive bedre til at afstemme forventninger med skoler og kommuner i forhold til deres ønske om at ansætte dygtige lærere, der vil blive i deres stillinger i en længere årrække, og på den anden side Teach First Danmarks mål om også at rekruttere og uddanne graduates til at blive ledere og forandringsagenter i og uden for uddannelsessystemet. 

evaluering 2

Evaluering 2.

Graduate-programmet og aktiviteterne på skolerne

Før lavede vi kun opgaver i bogen hele tiden. Nu bruger vi meget de ting som hun har med, et hjul, en lampe og andre ting. Jeg synes, jeg er blevet bedre til matematik af at gøre det på den måde […] Når vi laver de her aktiviteter, så forstår jeg det bedre. 

– Interview med elev, evaluering 2

De skoler, der har mange graduates siger, at det faglige niveau løftes. Ikke nødvendigvis det fag-faglige, men de har en anderledes tilgang. En Pippi-Langstrømpe-tilgang. De puster liv i ting. De siger: ”Hvorfor skulle jeg ikke kunne det”. 

– Interview med kommunalleder, evaluering 2

Hovedkonklusioner – evaluering 2

 

97 pct. af skolelederne oplever, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel


 • 97 pct. af skolelederne oplever, at Teach First-lærere styrker elevernes faglighed og 85 pct. oplever, at de styrker elevernes trivsel
 • 89 pct. af graduates er tilfredse med deres egen indsats og oplever især at have en positiv indflydelse på deres elevers trivsel.
 • Teach First Danmarks lærerfaglige mentorer vurderer, at Teach First-lærere ligger over gennemsnittet i forhold til klasseledelse, relationsdannelse og elev-engagement samt gennemsnitligt i forhold til læringsledelse. Der ses en lille tendens til, at graduates udvikler sig på samtlige indikatorer i løbet af programmet.

   

9 ud af 10 graduates gennemfører programmet


 • Blandt de to første årgange, som blev optaget i 2015 og 2016, har 9 ud af 10 gennemført det toårige program.


Teach First Danmarks graduates udvikler kompetencer som lærere og ledere gennem programmet


 • 44 pct. af graduates oplever, at de har udviklet ledelseskompetencer efter programmets 1. år, og det tal stiger til 78 pct. efter programmets 2. år.
 • 93 pct. af graduates oplever, at programmet udvikler deres lærerkompetencer.


Elever oplever, at Teach First Danmarks lærere er interesserede i dem og tror på dem


 • 70 pct. af eleverne oplever, at Teach First-lærere er gode til at skabe relationer til dem og sikre, at de har lært noget, og 70 pct. af eleverne oplever at lærerne har høje forventninger til dem.
 • 82 pct. af Teach First Danmarks lærere oplever selv, at de styrker deres elevers læringsparathed og motivation og har givet eleverne en større tro på deres faglige formåen.
 • 46 pct. af Teach First Danmarks lærere oplever at tale alle deres elever op over for andre lærere.

   

Skolelederne mener, at Teach First-lærerne bidrager positivt til skolen


 • 66 pct. af skolelederne vurderer, at Teach First Danmarks lærere bidrager til en forbedring af undervisningskulturen på hele skolen. Kun 3 pct. af skolelederne er ikke enige i dette.
 • 88 pct. af graduates er selv tilfredse med deres samarbejde med kolleger og ledelse.


Graduates er bedre til at arbejde strategisk og fagligt sammenlignet med andre nyuddannede lærere


 • 53 pct. af skolelederne vurderer, at graduates er overvejende bedre eller meget bedre til at arbejde strategisk og fagligt, end andre nyuddannede lærere.
 • 0 pct. af de adspurgte skoleledere vurderer, at graduates er dårligere end andre nyuddannede lærere målt på lærerfaglige parametre.


86 pct. af graduates oplever, at mentorerne giver dem konkrete redskaber som de kan bruge i deres undervisning


 • 86 pct. af graduates oplever, at mentorerne giver dem konkrete redskaber som de kan bruge i deres undervisning
 • Mentorordning og kombination af arbejde og uddannelse er de to vigtigste dele af programmet ifølge både skoleledere og Teach First Danmarks lærere.


Graduates engagerer sig på skolerne udover at være lærere


Det er ifølge evalueringen et bemærkelsesværdigt træk ved graduates, at de i høj grad engagerer sig på deres skoler udover deres rolle som lærere, da det normalt ikke er noget, der forventes af nyuddannede lærere. Flere arbejder som teamkoordinatorer, vejledere, medlemmer af skolebestyrelsen m.m. Særligt graduates i programmets 2. år igangsætter nye initiativer på skolerne.

 • 56 pct. af skolelederne oplever, at graduates sætter gang i nye tiltag på skolen.
 • 54 pct. af graduates har arrangeret aktiviteter med virksomheder.
 • 24 pct. har været på forældrebesøg.

   

Teach First Danmark er ved at etablere et stærkt alumnenetværk


Evalueringen finder tegn på, at Teach First Danmark og alumner har etableret et stærkt alumnenetværk, som er motiveret for at fremme visionen:

 • 82 pct. af alumner oplever, at de bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.
 • 77 pct. af graduates oplever, at de bidrager til at fremme Teach First Danmarks vision.
 • 81 pct. af alumner planlægger en langsigtet karriere, hvor de arbejder for at forbedre børns muligheder.
 • 88 pct. af alumner har samarbejdet med en anden alumne om at øge Teach First Danmarks kollektive indflydelse.
 • 87 pct. af graduates oplever, at fællesskabet er med til at fastholde dem i programmet.
 • 79 pct. af graduates deltager aktivt i sociale arrangementer.
 • 82 pct. af alumner har inden for det seneste år mindst én gang om måneden været i kontakt med en anden alumne, en graduate eller en ansat fra Teach First Danmark.

​Jeg synes at de workshops er så fede og at energien er vildt god. Efter dem er jeg meget motiveret til at gå ud ad døren og gøre en forskel (…) De er meget mere målrettede, end det jeg lærer på meritlæreruddannelsen.

– Interview med graduate, evaluering 2

[Graduate] har meget tillid til os og siger, hvis I har tillid til mig, så har jeg tillid til jer […] og siger, det er rigtig godt, og at jeg skal blive ved med det. Det er dejligt, når [graduate] siger sådan, så tror jeg mere på mig selv.” 

– Interview med elev, evaluering 2

Opmærksomhedspunkter i evaluering 2


Evalueringen gør opmærksom på følgende punkter, som Teach First Danmark bør have fokus på at udvikle:

 • Graduates påpeger, at det faglige niveau på meritlæreruddannelsen er for lavt. Deruover er der svag koordination mellem Teach First Danmark og udbyderne af meritlæreruddannelsen, hvilket sætter graduates under pres i særligt perioder med eksamener og praktik. 


 • Kombinationen af fuldtidsarbejde og meritlæreruddannelse indebærer en stor arbejdsbelastning, der sætter graduates under pres. Det kan begrænse deres deltagelse i og udbytte af programmets øvrige dele, herunder sociale aktiviteter og workshops med fokus på læring og ledelse hos Teach First Danmark. 


 • Teach First Danmark skal blive bedre til at kommunikere de dele af programmet til skoleledelsen, der rækker udover meritlæreruddannelsen og arbejdet på skolen. Det manglende kendskab til blandt andet sommerakademiet, workshops og visions- og læringscirkler får skolelederne til at stille spørgsmålstegn ved disse dele.


 • Teach First Danmark kan blive bedre til at indgå kommunale aftaler, der kan medvirke til at gøre det billigere for dem at have Teach First-lærere ansat.


 • Teach First Danmark kan kommunikere tydeligere, hvordan man udvikler sine ledelseskompetencer i programmet. Selv om 78 pct af graduates på 2. år svarer, at programmet har udviklet deres ledelseskompetencer, er det ikke tydeligt for dem, hvordan denne udvikling finder sted.

Læs den fulde rapport (evaluering 2)

Naviger til: