Gør en forskel
for livet

Gør en forskel
for livet

Du underviser i en folkeskole i et udsat område

Du fastansættes i en folkeskole i et udsat område på fuld tid. Det er skoler med de største udfordringer. Du modtager fuld løn.

Du videreuddanner dig

Sideløbende med din ansættelse læser du en læreruddannelse på 150 ECTS og deltager i workshops med fokus på læring og ledelse.

Du sparrer med en lærerfaglig mentor

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Du bliver en del af et stærkt fællesskab

Du bliver en del af et netværk af problemløsere, hvor vi sammen tager ansvar for atskabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Du underviser i en folkeskole i et udsat kvarter

Du fastansættes i en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid. Det er skoler med de største udfordringer. Du modtager fuld løn.

+

Du videreuddanner dig sideløbende

Sideløbende med din ansættelse læser du en læreruddannelse på 150 ECTS og deltager i workshops med fokus på læring og ledelse.

+

Du sparrer med en lærerfaglig mentor

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

+

Du bliver en del af et stærkt fællesskab

Du bliver en del af et netværk af problemløsere, hvor vi sammen tager ansvar for atskabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Intensiv lærertræning og ledelsesudvikling i praksis

Vi engagerer bachelorer og kandidater på tværs af studieretninger, der har talent for at motivere, lede og lære fra sig. De har en langsigtet vision for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark  i og uden for uddannelsessystemet. 

Intensiv lærertræning og ledelsesudvikling i praksis

Vi engagerer bachelorer og kandidater på tværs af studieretninger, der har talent for at motivere, lede og lære fra sig. De har en langtsigtet vision for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark i roller i og uden for uddannelsessystemet. 

Led dig selv > <

Du vil opleve svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Du vil blive meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer andre og prioriterer, hvad der er vigtigt.

Led andre < >

Du skal være god til at skabe positive relationer og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne sætte dig ind i forskellige behov, kommunikere klart og få andre til at følge med.

Led forandring >>

Du opnår viden, indsigt og netværk til at kunne gøre en positiv forskel. Du vil lære at lede dig selv og være en ledestjerne for andre for at kunne lede forandring.

Led dig selv > <

Du vil opleve svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Du vil blive meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer andre og prioriterer, hvad der er vigtigt.

Led andre < >

Du skal være god til at skabe positive relationer og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne sætte dig ind i forskellige behov, kommunikere klart og få andre til at følge med.

Led forandring >>

Du opnår viden, indsigt og netværk til at kunne gøre en positiv forskel. Du vil lære at lede dig selv og være en ledestjerne for andre for at kunne lede forandring.

Læs: En dygtig lærer er en dygtig leder. Det træner du i programmet

Teach First Danmarks lærer- og ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at kunne lede sig selv og være en ledestjerne for andre for at kunne lede forandring.


Som graduate vil du udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer som en del af din undervisning og dit arbejde som lærer på en folkeskole i et udsat område. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse.

Et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal være gode til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere deres eget og andres arbejde. De skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Det gælder ikke mindst, hvis du skal vinde respekt og skabe resultater på en folkeskole i et socialt udsat område i Danmark.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også gøre dig bevidst om, hvad du er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.


Teach First Danmarks lærer- og ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at kunne lede sig selv og være en ledestjerne for andre for at kunne lede forandring. 


Som graduate vil du udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer som en del af din undervisning og dit arbejde som lærer på en folkeskole i et udsat område. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal være gode til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere deres eget og andres arbejde. De skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Det gælder ikke mindst, hvis du skal vinde respekt og skabe resultater på en folkeskole i et socialt udsat område i Danmark.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også gøre dig bevidst om, hvad du er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

 

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et socialt udsat område gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et udsat område gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Læs mere: Skema for graduate-programmet
Læs mere: Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Skema for graduate-programmet
Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

En typisk uge 

Programmet er meget tidskrævende. Du bør forvente at skulle afsætte op mod 50-60 timer om ugen. Det omfatter en fuldtidsansættelse på en skole, en sideløbende meritlæreruddannelse og supplerende workshops med fokus på læring og ledelse.

Det betyder også, at du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og skal trives med at have travlt. 

Din mentor vil i gennemsnit observere dig hver anden måned. Herudover vil du og andre graduates løbende deltage i workshops og arrangementer hos Teach First Danmark.

Her kan du blive graduate

Her kan du blive graduate

KOMMUNER
66

PARTNERSKOLER
66

ANSÆTTELSER
191

KOMMUNER

PARTNERSKOLER

ANSÆTTELSER

17

66

191

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 50 lande. Sammen deler vi viden og erfaringer, der kan fremme et netværk af personer med kompetencer til at skabe lige muligheder for børn i de forskellige nationale kontekster.

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 50 lande. Sammen deler vi viden og erfaringer, der kan fremme et netværk af personer med kompetencer til at skabe lige muligheder for børn i de forskellige nationale kontekster.

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller NGO’er.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Læs om Teach First i England
The Times, 2012

Læs om programmernes effekt
– The Economist, 2015

Bliv en del af Teach First Danmark

Bliv en del af Teach First Danmark