Gør en forskel
for livet

Undervis og gør en
forskel for livet

Du underviser i en folkeskole i et udsat område

Du fastansættes i en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid. Det er skoler med de største udfordringer. Du modtager fuld løn.

Du videreuddanner dig

Sideløbende med din ansættelse læser du en læreruddannelse på 150 ECTS og deltager i workshops med fokus på læring og ledelse.

Du sparrer med en lærerfaglig mentor

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Du bliver en del af et stærkt fællesskab

Du bliver en del af et netværk af problemløsere, hvor du vil finde inspiration til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Intensiv lærertræning og ledelsesudvikling i praksis

Vi engagerer bachelorer og kandidater på tværs af studieretninger, der har talent for at motivere, lede og lære fra sig. Det er mennesker, som har en langtsigtet vision for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for uddannelsessystemet. 

Hvordan udvikler du dine lærer- og ledelseskompetencer i løbet af programmet?

Teach First Danmarks lærer- og ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne lede sig selv for at kunne lede andre og lede forandring. For at være en dygtig underviser, er du således nødt til også at være en dygtig leder.


Som graduate vil du udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer som en del af din undervisningspraksis og dit arbejde som lærer på en folkeskole i et socialt udsat område. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling. Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde.

Det hjælper vi dig med gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse.

Et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal være gode til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere deres eget og andres arbejde. De skal være gode til at samarbejde, kommunikere klart og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Det gælder ikke mindst, hvis du skal undervise, opbygge respekt og skabe resultater på en folkeskole i et socialt udsat kvarter.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er også kompetencer, som vi har fokus på i vores udvælgelse.

Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også gøre dig bevidst om, hvad du er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.


Teach First Danmarks lærer- og ledelsesudvikling handler i høj grad om at lede sig selv for at kunne lede andre og lede forandring. For at være en dygtig underviser, er du således nødt til også at være en dygtig leder.


Som graduate vil du udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer som en del af din undervisningspraksis og dit arbejde som lærer på en folkeskole i et socialt udsat område. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling. Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde.

Det hjælper vi dig med gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse.

Et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal være gode til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere deres eget og andres arbejde. De skal være gode til at samarbejde, kommunikere klart og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Det gælder ikke mindst, hvis du skal undervise, opbygge respekt og skabe resultater på en folkeskole i et socialt udsat kvarter.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er også kompetencer, som vi har fokus på i vores udvælgelse.

Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også gøre dig bevidst om, hvad du er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Du vil blive udfordret til dine grænser. Det bliver hårdt – og utroligt givende.

Du underviser og engagerer dig i en folkeskole i et socialt udsat område.

Du opnår viden og netværk til at skabe forandringer, der gør en forskel for livet.

Sommerakademi

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Live

Ansættelse og uddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et socialt udsat område gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende workshops

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til udvikle dine evner til kommunikere, motivere andre og håndtere udfordringer.

Her kan du blive graduate i 2019

Hvordan ser en typisk uge ud?

Programmet er meget tidskrævende. Du bør således forvente at skulle afsætte op mod 50-60 timer til  ugen på programmet. Det omfatter en fuldtidsansættelse på en skole, en sideløbende læreruddannelse og supplerende workshops med fokus på læring og ledelse.

Det betyder også, at du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og skal trives med at have travlt. 

Din mentor vil i gennemsnit observere dig hver anden måned. Herudover vil du og andre graduates løbende deltage i workshops og andre arrangementer hos Teach First Danmark.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 50 lande. Sammen deler vi viden og erfaringer, der kan fremme et netværk af kompetente og visionære mennesker, som arbejder for at skabe lige muligheder for børn i de forskellige nationale kontekster.

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO’er.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Bliv en del af Teach First Danmark

Bliv en del af Teach First Danmark