Teori
Praksis
Feedback

TEORI
PRAKSIS
FEEDBACK

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler og elever med de største udfordringer. 

DU UNDERVISER I ET SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler og elever med de største udfordringer. 

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Som en del af programmet og sideløbende med din ansættelse læser du sammen med andre graduates en særlig tilrettelagt meritlæreruddannelse på KP eller Absalon. Herudover vil du sparre med andre graduates om jeres udfordringer på skolerne og arbejde med ideer til, hvordan vi styrker fremtidmulighederne for alle børn.

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Som en del af programmet og sideløbende med din ansættelse læser du sammen med andre graduates en særlig tilrettelagt meritlæreruddannelse på KP eller Absalon. Herudover vil du sparre med andre graduates om jeres udfordringer på skolerne og arbejde med ideer til, hvordan vi styrker fremtidmulighederne for alle børn.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din lærefaglige mentor fra Teach First Danmark støtte dig gennem hele programmet og giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din lærefaglige mentor støtter dig gennem hele programmet og giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et mangfoldigt fælleskab med andre dygtige graduates på tværs af studieretninger og baggrunde. Det vil inspirere dig, udvikle dig og give dig venner for livet.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et mangfoldigt fælleskab med andre dygtige graduates på tværs af studieretninger og baggrunde. Det vil inspirere dig, udvikle dig og give dig venner for livet.

40-50 GRADUATES

PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens forskellige erfaringer, ideer og ambitioner.

40-50 GRADUATES PER ÅRGANG

PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens forskellige erfaringer, ideer og ambitioner.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du udsatte børn på en camp, hvor du også overnatter. 

Ansættelse og læreruddannelse

Som en del af programmet læser du og andre graduates en læreruddannelse på 150 ECTS uden for arbejdstiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis. Læs mere i vores FAQ.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

Gennem hele programmet sparrer du med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som giver dig feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din udvikling.

Netværksaktiviteteter, hvor I udvikler løsninger sammen

I programspor vil du sammen med andre graduates definere og arbejde med problemstillinger, som I mener er vigtige for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn og unge i Danmark.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du udsatte børn på en camp, hvor du også overnatter. 

Ansættelse og læreruddannelse på tre år

Som en del af programmet læser du og andre graduates en læreruddannelse på 150 ECTS uden for arbejdstiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

I programmet sparrer du med en lærerfaglig mentor fra Teach First, som giver dig feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din udvikling.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Netværksaktiviteter, hvor I udvikler løsninger sammen

I programspor vil du sammen med andre graduates definere og arbejde med problemstillinger, som I mener er vigtige for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn og unge i Danmark.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Læs mere: Skema for graduate-programmet
Læs mere: Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Vi støtter dig

Teori – praksis – feedback

Et intenst læringsforløb

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og løbende feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark.

Det betyder også, at du skal have lyst til at blive udfordret og trives med at have travlt og skal kunne tilrettelægge din tid effektivt.

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil ud over din fuldtidsstilling inkludere 1-2 ugentlige undervisningsgange på enten KP eller Absalon fra 17.30-20.00. Hvis du underviser i Kalundborg, vil du typisk følge undervisningen på Absalon, men det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (KP) eller som e-læring (Absalon).

Sparring med en lærerfaglig mentor

Din mentor fra Teach First Danmark vil løbende observere og støtte dig i din undervisning på skolen. Det vil bidrage til at udvikle dig som klasseleder og hjælpe dig til at skabe undervisning, som favner og engagerer alle elever. Det vil også hjælpe dig til at koble teori og praksis i din undervisning.

Som ny lærer vil du komme ud i svære situationer og opleve mange forskellige udfordringer. Her vil din lærerfaglige mentor også kunne støtte dig. Det første år kan du regne med ca. 8 skolebesøg fra din mentor.

Læs mere i vores FAQ.

Netværksaktiviteter med andre graduates

Som graduate kommer du direkte ud som lærer på en folkeskole. Det kan være en stor mundfuld, og det kan være rart at dele dine oplevelser med andre graduates. Samtidig har I som graduates forskellige uddannelsesbaggrunde, ideer og erfaringer. Det vil vi gerne give jer mulighed for at udnytte. 

Som en del af programmet vil du derfor deltage i netværksaktiviteter med andre graduates, hvor I kan sparre om jeres ideer, udfordringer og hverdagsoplevelser. I kan tage emner op, som er vigtige for jer, men der vil også være planlagte indslag. Der vil være to fokusområder: 

  1. Problemstillinger i klassen: Her er fokus at blive en dygtig lærer i de fag og klasser, du underviser i.
  2. Problemstillinger i og udenfor skolen: Her er fokus at bruge jeres erfaring som lærere til at udvikle ideer, tiltag og løsninger i og uden for skolen, som kan bidrage til at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i folkeskolen.

I programmets andet år vil I arbejde med en selvvalgt problemstilling. Det kan munde ud i en kort artikel eller et oplæg, som kan være til inspiration for resten af graduate-netværket og måske danne basis for et projekt efter programmet.

Der er cirka fire skemalagte netværksgruppemøder om året, men I kan selvfølgelig mødes så ofte I har lyst.

Vi støtter dig

Et intenst læringsforløb

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og løbende feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark.

Det betyder også, at du skal have lyst til at blive udfordret og trives med at have travlt og skal kunne tilrettelægge din tid effektivt.

Sparring med en lærerfaglig mentor 

Din mentor fra Teach First Danmark vil løbende observere og støtte dig i din undervisning på skolen. Det vil bidrage til at udvikle dig som klasseleder og hjælpe dig til at skabe undervisning, som favner og engagerer alle elever. Det vil også hjælpe dig til at koble teori og praksis i din undervisning.

Som ny lærer vil du komme ud i svære situationer og opleve mange forskellige udfordringer. Her vil din lærerfaglige mentor også kunne støtte dig. Det første år kan du regne med ca. 8 skolebesøg fra din mentor.

Læs mere i vores FAQ.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil ud over dit fuldtidsstilling inkludere 1-2 ugentlige undervisningsgange på enten KP eller Absalon fra 17.30-20.00. Hvis du underviser i Kalundborg, vil du typisk følge undervisningen på Absalon, men det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (KP) eller som e-læring (Absalon).

Netværksaktiviteter med andre graduates

Som graduate kommer du direkte ud som lærer på en folkeskole. Det kan være en stor mundfuld, og det kan være rart at dele dine oplevelser med andre graduates. Samtidig har I som graduates forskellige uddannelsesbaggrunde, ideer og erfaringer. Det vil vi gerne give jer mulighed for at udnytte. 

Som en del af programmet vil du derfor deltage i netværksaktiviteter med andre graduates, hvor I kan sparre om jeres ideer, udfordringer og hverdagsoplevelser. I kan tage emner op, som er vigtige for jer, men der vil også være planlagte indslag. Der vil være to fokusområder: 

  1. Problemstillinger i klassen: Her er fokus at blive en dygtig lærer i de fag og klasser, du underviser i.
  2. Problemstillinger i og udenfor skolen: Her er fokus at bruge jeres erfaring som lærere til at udvikle ideer, tiltag og løsninger i og uden for skolen, som kan bidrage til at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i folkeskolen.

I programmets andet år vil I arbejde med en selvvalgt problemstilling. Det kan munde ud i en kort artikel eller et oplæg, som kan være til inspiration for resten af graduate-netværket og måske danne basis for et projekt efter programmet.

Der er cirka fire skemalagte netværksgruppemøder om året, men I kan selvfølgelig mødes så ofte I har lyst.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Led dig selv > <

Led andre < >

Led forandring >>

Kan du lede, lære fra dig og skabe positive relationer?

Dit arbejde som lærer på en folkeskole i et udsat boligområde vil udfordre dig og udvikle dig. Hver dag. For hver dag skal skabe tillid og tryghed. Hver dag skal du motivere andre og overvinde modstand.

At være en dygtig lærer kræver lederskab

At være en dygtig lærer er også at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, kommunikere, skabe tillid og løse konflikter. Du skal også både kunne forstå og prioritere mellem mange forskellige behov.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i andre sammenhænge. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at have en vision for det, du gør. Ved at tage ansvar og vise vejen. Og ved at møde dine omgivelser med tillid og høje forventninger. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og helt grundlæggende er det at give dine elever troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det vil give dig en viden, som er værdifuld i alle sammenhænge, hvor du opnå ambitiøse mål sammen med andre.

Du udvikler dig gennem sparring og feedback

Vi forventer ikke, at du er verdensmester fra første dag. Men vi ved, at du vil vokse med opgaven. I løbet af programmet vil du sparre med andre graduates i netværksgrupper om jeres oplevelser, ideer og ambitioner.

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at I selv definerer, hvad I synes er interessant, og på den måde bringer jeres forskellige ideer, viden og baggrunde i spil.

Fællesskabet med andre graduates vil give dig nye venskaber. Det vil også vise dig, hvad du er god til, og hvordan andre faglige tilgange også er med til at gøre dig bedre.


Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart , skabe tillid og motivere andre. Og det handler om kunne bevare fokus og blive ved i modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Led dig selv > <

Led andre < >

Led forandring >>

Kan du lede, lære fra dig og skabe positive relationer?

Læs mere

Dit arbejde som lærer på en folkeskole i et udsat boligområde vil udfordre dig og udvikle dig. Hver dag. For hver dag skal skabe tillid og tryghed. Hver dag skal du motivere andre og overvinde modstand. 

At være en dygtig lærer kræver lederskab

At være en dygtig lærer er også at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, kommunikere, skabe tillid og løse konflikter. Du skal også både kunne forstå og prioritere mellem mange forskellige hensyn og behov.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i andre sammenhænge. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at have en vision for det, du gør. Ved at tage ansvar og vise vejen. Og ved at møde dine omgivelser med tillid og høje forventninger. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og helt grundlæggende er det at give dine elever troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det vil give dig en viden, som er værdifuld i alle sammenhænge, hvor du skal opnå ambitiøse mål sammen med andre.

Du udvikler dig gennem sparring 

Vi forventer ikke, at du er verdensmester fra første dag. Men vi ved, at du vil vokse med opgaven. løbet af programmet vil du også sparre med andre graduates i netværksgrupper om jeres oplevelser, ideer og ambitioner.

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at I selv definerer, hvad I synes er interessant og på den måde bringer jeres forskellige ideer, viden og baggrunde i spil.

Fællesskabet med andre graduates vil give dig nye venskaber. Det vil også vise dig, hvad du er god til, og hvordan andre faglige tilgange også er med til at gøre dig bedre.

Her kan du blive graduate

Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kortet nedenfor). I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate.

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder, hvor du kan gøre den største forskel. Derfor øger det dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge mellem dansk og matematik som hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået.  Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Matematik er et fag, som mange skoler efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din videregående uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik, selvom det ikke var deres prioritet.

Få en snak med os eller kom til et Åbent Hus, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Her kan du blive graduate

ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kort nedenfor). I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate.

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder, hvor du kan gøre den største forskel. Derfor øger det dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge mellem dansk og matematik som hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået.  Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Matematik er et fag, som mange skoler efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din videregående uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik, selvom det ikke var deres prioritet.

Få en snak med os eller kom til et Åbent Hus, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Sådan matcher vi dig med skoler

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil du komme til en eller flere samtaler på de skoler, som Teach First Danmark samarbejder med.

Skolerne kalder dig til samtale via åbne stillingsoplag, og det er skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om de vil ansætte dig. Det gør de kun, hvis du er den bedste ansøger til stillingen.

Din endelige optagelse i programmet er således betinget af, at du får ansættelse på en skole og bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes i samarbejde med  professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. 9 ud af 290 optagne siden 2015 har ikke fået ansættelse. Det var i Aalborg i 2018. Alle andre år er alle blevet ansat i Kalundborg og hovedstadsområdet.

Skolerne betaler din løn og meritlæreruddannelse

Der er skolerne, der betaler din løn. Det er også skolerne, som betaler professionshøjskolerne for din sideløbende meritlæreruddannelse.

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen.

Startlønnen er ca. 30-000 kr. + 17 pct. i pension + eventuelle lokale tillæg.

Du kan se lønnen præciseret her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer seks uger. Konktakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal finansiere det.

Sådan matcher vi dig med skoler

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil du komme til en eller flere samtaler på de skoler, som Teach First Danmark samarbejder med.

Skolerne kalder dig til samtale via åbne stillingsoplag, og det er skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om de vil ansætte dig. Det gør de kun, hvis du er den bedste ansøger til stillingen. 

Din endelige optagelse i programmet er således betinget af, at du får ansættelse på en skole og bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes i samarbejde med  professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. 9 ud af 290 optagne har siden 2015 ikke fået ansættelse. Det var i Aalborg i 2018. Alle andre år er alle blevet ansat i Kalundborg og hovedstadsområdet.

Skolerne betaler din løn og meritlæreruddannelse

Der er skolerne, der betaler din løn. Det er også skolerne, som betaler professionshøjskolerne for din sideløbende meritlæreruddannelse.

Vi støtter dig

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole fra og med august og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 30.00 kr. + 17 pct. i pension + eventuelle lokale tillæg. Du kan se lønnen præciseret her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer seks uger. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal finansiere det.

Ulighed i uddannelse er et globalt problem

Ulighed i uddannelse er et globalt problem

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, Gennem netværket har 60 medlemslande mulighed for at dele erfaringer fra deres arbejde for at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster.

Som alumne fra Teach First Danmark har du mulighed for at samarbejde med andre alumner i netværket. 

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, hvor 60 medlemslande deler deres erfaringer i forhold til at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster. 

Som alumne fra Teach First Danmark har du mulighed for at samarbejde med andre alumner i netværket. 

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra
Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. De er ansat på 70 skoler i København og Kalundborg. En ekstern evaluering viser, at de bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel på skolerne. Den viser også, at de supplerer skolernes faglighed.

Se ekstern evaluering >

Hvad siger skolelederne?

Erfaringer fra Teach First i England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. 

Læs om Teach First i England:
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt:
The Economist, 2015 >

Erfaringer fra
Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. De er ansat på 70 skoler i København og Kalundborg. En ekstern evaluering viser, at de bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel på skolerne. Den viser også, at de supplerer skolernes faglighed.

Se ekstern evaluering >

Hvad siger skolelederne? >

Erfaringer fra
Teach First i England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed i England.

Læs om Teach First i England
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt
The Economist, 2015 >

Gør en forskel sammen med os 

Bliv en del af
Teach First Danmark