Du lærer fra dig
Du inspirerer
Du viser en vej

Amalie | Nilab | David | Rasmus
Årgang 2020, 2019, 2017 og 2015

Du lærer fra dig
Du inspirerer
Du viser en vej

Nilab | David | Rasmus
Årgang 2019, 2017 og 2015

Du lærer fra dig
Du inspirerer
Du viser en vej

Amalie | Nilab | David | Rasmus
Årgang 2020, 2019, 2017 og 2015

Du lærer fra dig
Du inspirerer
Du viser en vej

Nilab | David | Rasmus
Årgang 2019, 2017 og 2015

Du bliver ansat på en folkeskole,
hvor du kan gøre den største forskel

Du bliver fastansat på en folkeskole med fuld løn. Det er skoler, som mangler en fagprofil som din, og hvor du kan gøre den største forskel.

Du bliver ansat på en folkeskole, hvor du kan gøre den største forskel

Du bliver fastansat på en folkeskole med fuld løn. Det er skoler, som mangler en fagprofil som din, og hvor du kan gøre
den største forskel.

Du bliver støttet af en lærerfaglig mentor 

En lærerfaglig mentor fra Teach First støtter dig gennem hele programmet og giver dig feedback på din undervisning.

Du videreuddanner dig til lærer

Ud over at sparre med din mentor vil du også sparre med andre graduates. Samtidig læser du en meritlæreruddannelse.

Du bliver støttet af en lærerfaglig mentor 

En lærerfaglig mentor fra Teach First støtter dig gennem hele programmet og giver dig feedback på din undervisning.

Du videreuddanner dig til lærer

Ud over at sparre med din mentor vil du også sparre med andre graduates. Samtidig læser du en meritlæreruddannelse.

Du bliver en del af et fællesskab

Du bliver en del af et voksende fællesskab af graduates i Danmark og internationalt. Det vil støtte dig, inspirere dig, give dig venskaber og et værdifuldt netværk.

Du bliver en del af et fællesskab

Du bliver en del af et voksende fællesskab af graduates i Danmark og internationalt. Det vil støtte dig, inspirere dig, give dig venskaber og et værdifuldt netværk.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et 3-4 ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. Sommerakademiet afsluttes med, at du underviser udsatte børn på Lær for Livets læringscamp i 6-10 dage. 

 

Ansættelse og videreuddannelse

Som en del af programmet læser du sammen med andre graduates en betalt læreruddannelse på 150 ECTS. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis. Læs mere i vores FAQ

Lærerfaglig mentorstøtte og feedback

Du sparrer med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som støtter dig og giver dig feedback i din undervisning. Det hjælper dig også til at koble den lærerfaglige teori til dit arbejde på skolen.

Netværksaktiviteteter, hvor I deler erfaringer

I løbet af programmet får du rig mulighed for sparre med andre graduates gennem forskellige sociale og faglige netværksaktiviteter.  

40-50 GRADUATES

PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates.  I har forskellige videregående uddannelser, erfaringer, ideer og ambitioner, som I vil bringe i spil sammen. 

Sommer- eller vinterakademi inden programstart

Hvis du bliver optaget med til skolestart om sommeren rustes du gennem enten et 3-4 ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. Sommerakademiet afsluttes med, at du underviser udsatte børn på Lær for Livets læringscamp i 9 dage – campen er med overnatning. Hvis du bliver optaget til skolestart om vinteren skal du deltage i et 1 uges vinterakademi med lærerfaglig teori og workshops.

Lærerfaglig mentorstøtte og feedback

Du sparrer med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som støtter dig og giver dig feedback i din undervisning. Det hjælper dig også til at koble den lærerfaglige teori til dit arbejde på skolen.

Ansættelse og videreuddannelse

Som en del af programmet læser du sammen med andre graduates en betalt læreruddannelse på 150 ECTS. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Netværksaktiviteteter, hvor I deler erfaringer

I løbet af programmet får du rig mulighed for sparre med andre graduates gennem forskellige sociale og faglige netværksaktiviteter.  

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Vi støtter dig

Mikkel | Jonas | Mads | årgang 2015
BSc. eng. | cand.it. | cand.merc. 

40-50 GRADUATES PER ÅRGANG

PÅ TVÆRS AF UDDANNELSER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates.  I har forskellige videregående uddannelser, erfaringer, ideer og ambitioner, som I vil bringe i spil sammen.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Et intenst og praksisnært læringsforløb

Skoler, hvor du kan gøre den største forskel

Som graduate bliver du lærer på en skole med en stor andel af elever, som kan have det svært i skolen. Det er skoler, hvor du kan gøre en stor forskel. Men det er også her, at du kan møde den største modstand. Derfor er det er vigtigt, at du kan blive ved, når det er svært og vise dine elever, at du tror på dem. 

Sparring med en lærerfaglig mentor

Din mentor vil hjælpe dig til at blive en god klasseleder og til at favne og engagere alle elever. Din mentor vil også altid klar med gode råd og vejledning. Det kan både være i klasseværelset, i dialogen med forældre eller i forhold til at få din hverdag som graduate til at hænge sammen.

Hvordan ser en typisk uge ud?

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og løbende feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det betyder, at du skal have lyst til at blive udfordret og trives med at have travlt.

En typisk uge vil ud over din fuldtidsstilling inkludere 1-2 ugentlige undervisningsgange fra 17.30-20.00. Det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (på KP) eller som e-læring (på Absalon). Hvis du underviser i Kalundborg, vil du typisk følge undervisningen på Absalon.

Læs mere om vores mentorer her.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Jonas | cand.silv. | årgang 2015

Jonas | cand.silv. | årgang 2015 

Et intenst og praksisnært læringsforløb

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og løbende feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det betyder, at du skal have lyst til at blive udfordret og trives med at have travlt.

Hvordan ser en typisk uge ud?

En uge vil ud over din fuldtidsstilling typisk inkludere 2 ugentlige undervisningsgange fra 17.00-21.00. Det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (på KP) eller som e-læring (på Absalon). Hvis du underviser i Kalundborg, vil du typisk følge undervisningen på Absalon.

Sparring med en lærerfaglig mentor

Din mentor vil hjælpe dig til at blive en god klasseleder og til at favne og engagere alle elever. 

Din mentor vil også altid klar med gode råd og vejledning. Det kan både være i klasseværelset, i dialogen med forældre eller i forhold til at få din hverdag som graduate til at hænge sammen.

 

 

Et fagligt og socialt fællesskab, som vil inspirere dig

Som graduate bliver du en del af et inspirerende og fagligt stærkt fællesskab. Du vil møde mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde, erfaringer og ambitioner. Gennem faglige og sociale netværksaktiviteter vil I lære af hinanden og styrke jeres sammenhold på tværs af årgange.

Skoler, hvor du kan gøre den største forskel

Som graduate bliver du lærer på en skole med en stor andel af elever, som kan have det svært i skolen. Det er skoler, hvor du kan gøre en stor forskel. Men det er også her, at du kan møde den største modstand. Derfor er det er vigtigt, at du kan blive ved, når det er svært og vise dine elever, at du tror på dem. 

Her kan du blive graduate

Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kortet nedenfor).
I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate.

Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Derfor øger det dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge mellem dansk og matematik som hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået. Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din videregående uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik.

Få en snak med os eller kom til Åbent Hus, hvis du for eksempel vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik.

Her kan du blive graduate

ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Et fællesskab og netværk, som vil inspirere dig 

Som graduate bliver du en del af et fagligt stærkt fællesskab og vil møde mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde, erfaringer og perspektiver. Gennem faglige workshops og sociale arrangementer vil I få bringe jeres kompetencer i spil, lære af hinanden og styrke jeres sammenhold på tværs af årgange.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kortet nedenfor).
I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate.

Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Derfor øger det dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge mellem dansk og matematik som hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået.  Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Matematik er et fag, som mange skoler efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din videregående uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik.

Få en snak med os eller kom til Åbent Hus, hvis du for eksempel vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Et program, som vil udvikle dig

En dygtig lærer er en dygtig leder

Som lærer vil du hver dag blive udfordret. Hver dag skal du overvinde modstand, løse konflikter og prioritere. Du skal skabe tillid, håndtere et stort ansvar og kommunikere tydeligt. Du skal vinde respekt og være en person, som forældre, elever og kolleger tror på. Du skal med andre ord være en leder.

Din udvikling som lærer og leder i programmet følges ad

I løbet af programmet vil du opleve, at din udvikling som lærer og leder går hånd i hånd. Både i forhold til at håndtere udfordringerne som lærer og i forhold til at engagere dine elever og samarbejde med forældre og kolleger.

Du skal være indstillet på at udfordret, fejle og kunne holde fast, når det er svært. Det gælder især, når du skal rykke elever, der har det svært. Det vil din mentor hjælpe dig med.

Når du arbejder med at udvikle andre, udvikler du også dig selv

Nogle gange vil det sige at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er ked af det, eller motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem det hele er det at give børn troen på, at de kan blive, hvad de sætter sig for. 

Samtidig er skolen et fællesskab med forskellige mennesker, som du skal forstå og samarbejde med. Det vil træne dig i at kommunikere tydeligt, skabe sammenhold og få andre til at lykkes bedst muligt.

Læs mere i vores FAQ: “Hvordan udvikler jeg mine ledelseskompetencer?”

Praksisnær sparring og feedback

Vi forventer ikke, at du er verdens bedste lærer, når du starter i programmet. Eller har styr på det hele. Tværtimod er det helt naturligt, at det hele kan virke overvældende, og at du får lyst til at smide håndklædet i ringen. Men vi er der for at hjælpe dig. 

I løbet af programmet vil du også finde støtte i andre graduates. I vil dele jeres erfaringer, knytte venskaber og få et netværk, som I også kan trække på efter programmet. 


Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart , skabe tillid og motivere andre. Og det handler om kunne bevare fokus og blive ved i modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Hvordan vil programmet udvikle dig?

En dygtig lærer en dygtig leder

Som lærer vil du hver dag blive udfordret. Hver dag skal du overvinde modstand, løse konflikter og prioritere. Du skal skabe tillid, håndtere et stort ansvar og kommunikere tydeligt. Du skal vinde respekt og være en person, som forældre, elever og kolleger tror på. Du skal med andre ord være en leder.

Din udvikling som lærer og leder i programmet følges ad

I løbet af programmet vil du opleve, at din udvikling som lærer og leder går hånd i hånd. Både i forhold til at håndtere udfordringerne som lærer og i forhold til at engagere dine elever og samarbejde med forældre og kolleger.

Du skal være indstillet på at blive udfordret, fejle og kunne holde fast, når det er svært. Det gælder især, når du skal rykke elever, der har det svært. Det vil din mentor hjælpe dig med.

Når du arbejder med at udvikle andre, udvikler du også dig selv

Nogle gange vil det sige at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er ked af det, eller motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem det hele er det at give børn troen på, at de kan blive, hvad de sætter sig for. 

Samtidig er skolen et fællesskab med forskellige mennesker, som du skal forstå og samarbejde med. Det vil træne dig i at kommunikere tydeligt, skabe sammenhold og få andre til at lykkes bedst muligt.

Læs mere i vores FAQ: “Hvordan udvikler jeg mine ledelseskompetencer?”

Praksisnær sparring og feedback

Vi forventer ikke, at du er verdens bedste lærer, når du starter i programmet. Eller har styr på det hele. Tværtimod er det helt naturligt, at det hele kan virke overvældende, og at du får lyst til at smide håndklædet i ringen. Men vi er der for at hjælpe dig. 

I løbet af programmet vil du også finde støtte i andre graduates. I vil dele jeres erfaringer, knytte venskaber og få et netværk, som I også kan trække på efter programmet. 

Billede øverst: Sommerakademiet
Laura | cand.scient. – Bjarke | cand.scient.pol.
Vibeke | cand.merc.

Billede nederst: Undervisning og graduate-sparring
Mikkel | Bsc.eng. – Jonas | cand.it. – Mads | cand.merc.

Sådan matcher vi dig med skoler

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil du komme til en eller flere samtaler på de skoler, som Teach First Danmark samarbejder med.

Skolerne kalder dig til samtale via åbne stillingsoplag, og det er skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om de vil ansætte dig. Det gør de kun, hvis du er den bedste ansøger til stillingen.

Din endelige optagelse i programmet er således betinget af, at du får ansættelse på en skole og bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes i samarbejde med  professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Skolerne betaler din løn og meritlæreruddannelse

Der er skolerne, der betaler din løn. Det er også skolerne, som betaler professionshøjskolerne for din sideløbende meritlæreruddannelse.

Hvad får du i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole fra og med august og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen.

Gennemsnitslønnen for nye lærere er ca. 32.000 kr. per måned inklusiv faste tillæg + 17,3 pct. i pension + 1,38 pct. i fritvalgstillæg, som du selv vælger om du vil have som løn eller pension. Dertil kommer eventuelle lokale tillæg. Du kan se lønnen præciseret her. 

Sådan matcher vi dig med skoler

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil du komme til en eller flere samtaler på de skoler, som Teach First Danmark samarbejder med.

Skolerne kalder dig til samtale via åbne stillingsoplag, og det er skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om de vil ansætte dig. Det gør de kun, hvis du er den bedste ansøger til stillingen. 

Din endelige optagelse i programmet er således betinget af, at du får ansættelse på en skole og bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes i samarbejde med  professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Skolerne betaler din løn og meritlæreruddannelse

Det er skolerne, der betaler din løn. Det er også skolerne, som betaler professionshøjskolerne for din sideløbende meritlæreruddannelse.

Vi støtter dig

Hvad får du i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole fra og med august og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen for nye lærere er ca. 32.000 kr. per måned inklusiv faste tillæg + 17,3 pct. i pension + 1,38 pct. i fritvalgstillæg, som du selv vælger om du vil have som løn eller pension. Dertil kommer eventuelle lokale tillæg. Du kan se lønnen præciseret her.

Ulighed i uddannelse er et globalt problem

Ulighed i uddannelse er et globalt problem

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach for All.

Gennem netværket har 61 medlemslande mulighed for at dele erfaringer fra deres arbejde for at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster.

Som alumne fra Teach First Danmark har du mulighed for at samarbejde med andre alumner i netværket. 

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach for All.

Gennem netværket har 61 medlemslande mulighed for at dele erfaringer fra deres arbejde for at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster.

Som alumne fra Teach First Danmark har du mulighed for at samarbejde med andre alumner i netværket. 

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra
Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. De er ansat på 70 skoler i København og Kalundborg. 

Hvad siger skolelederne? Læs mere om hvem vi optager

Erfaringer fra Teach First i England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. 

Læs om Teach First i England:
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt:
The Economist, 2015 >

Erfaringer fra
Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget over 300 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. De er blevet ansat på 87 folkeskoler i 19 forskellige kommuner primært i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Hvad siger skolelederne? >

Erfaringer fra
Teach First i England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed i England.

Læs om Teach First i England
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt
The Economist, 2015 >

Bliv en del af
Teach First Danmark

Gør en forskel sammen med os