DU GØR

EN FORSKEL

FOR LIVET 

DU GØR

EN FORSKEL

FOR LIVET 

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler med de største udfordringer. 

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler med de største udfordringer. 

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Sideløbende med din ansættelse læser du en læreruddannelse på 150 ECTS. Herudover vil gennem projekter med andre graduates forsøge at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som I oplever på skolerne.

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Sideløbende med din ansættelse læser du en læreruddannelse på 150 ECTS. Herudover vil gennem projekter med andre graduates forsøge at finde løsninger på nogle af de udfordringer, som I oplever på skolerne.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et netværk af fagligt dygtige graduates på tværs af studieretninger. Det vil inspirere og udvikle dig og give dig venner for livet.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et netværk af fagligt dygtige graduates på tværs af studieretninger. Det vil inspirere og udvikle dig og give dig venner for livet.

ET INSPIRENDE FÆLLESSKAB

      PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og lære af hinandens motivation, ideer og ønske om at være med til at udfolde potentialet hos alle børn og unge i Danmark.  

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et udsat boligområde gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et udsat boligområde gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Læs mere: Skema for graduate-programmet
Læs mere: Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

En typisk uge 

Det toårige program er meget tidskrævende. Du bør forvente at skulle afsætte op mod 50-60 timer om ugen. Det omfatter en fuldtidsansættelse på en skole, en sideløbende meritlæreruddannelse og frivillige projekter sammen med andre graduates.

Det betyder også, at du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og skal trives med at have travlt. 

Din mentor vil i gennemsnit observere dig hver anden måned. Herudover vil du og andre graduates løbende deltage i workshops og arrangementer hos Teach First Danmark.

Her kan du blive graduate

Her kan du blive graduate

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængig af kommunen.

Du kan læse mere om løn her.

Led dig selv > <

Som graduate skal du kunne håndtere svære situationer. Du skal bevare overblikket, vinde respekt, gå forrest som et godt eksempel og skal kunne sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

Før andre vil lytte til dig, skal kunne lytte til dem og sætte dig ind i deres behov. Det er en forudsætning for kunne motivere dine elever, vinde deres tillid og give dem troen på sig selv.

Led forandring >>

Gennem dit arbejde på skolen og dit netværk blandt graduates, får du erfaringer, sparring og viden til at se løsninger og bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

LÆS MERE: Som graduate vil du træne dine evner til at motivere, lære fra dig og lede i praksis

Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart, skabe tillid og motivere andre. Og det handler om at have høje forvetninger, støtte hinanden og overvinde modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.


Teach First Danmarks graduate-program handler om at skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart, skabe tillid og motivere andre. Og det handler om at have høje forventninger og overvinde modgang sammen.


Som graduate vil du udvikle dig som både lærer og leder gennem dit arbejde på en skole i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, forebygge konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i en sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

 

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

ET INSPIRENDE FÆLLESSKAB

      PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og lære af hinandens motivation, ideer og ønske om at være med til at udfolde potentialet hos alle børn og unge i Danmark.  

Led dig selv > <

Som graduate skal du kunne håndtere svære situationer. Du skal bevare overblikket, vinde respekt, gå forrest som et godt eksempel og skal kunne sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

For at andre vil lytte til dig, skal kunne lytte til dem og sætte dig ind i deres behov. Det er en forudsætning for motivere dine elever, vinde deres tillid og give dem troen på dem selv.

Led forandring >>

Gennem dit arbejde på skolen og dit netværk blandt graduates, får du erfaringer, sparring og viden til at se løsninger og bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Som graduate vil du træne dine evner til at motivere, lære fra dig og lede i praksis

Teach First Danmarks graduate-program handler om at skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart, skabe tillid og motivere andre. Og det handler om at have høje forventninger og overvinde modgang sammen.


Som graduate vil du udvikle dig som både lærer og leder gennem dit arbejde på en skole i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle  overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, forebygge konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i en sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.


Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart , skabe tillid og motivere andre. Og det handler om kunne bevare fokus og blive ved i modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 56 lande. 

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 56 lande. 

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller NGO’er.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Læs om Teach First i England
– The Times, 2012

Læs om programmernes effekt
– The Economist, 2015

Bliv en del af Teach First Danmark

Bliv en del af Teach First Danmark