Teori
Praksis
Feedback

TEORI
PRAKSIS
FEEDBACK

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler og elever med de største udfordringer. 

DU UNDERVISER I ET SOCIALT UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler og elever med de største udfordringer. 

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Som en del af programmet og sideløbende med din ansættelse læser du sammen med andre graduates en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse på KP eller Absalon. Herudover vil du i programspor med andre graduates arbejde med nogle af de udfordringer, I oplever på skolerne.

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Som en del af programmet og sideløbende med din ansættelse læser du sammen med andre graduates en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse på KP eller Absalon. Herudover vil du i programspor med andre graduates arbejde med nogle af de udfordringer, I oplever på skolerne.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din mentor fra Teach First Danmark giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din mentor fra Teach First Danmark giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et mangfoldigt fælleskab med andre dygtige graduates på tværs af studieretninger og baggrunde. Det vil inspirere dig, udvikle dig og give dig venner for livet.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et mangfoldigt fælleskab med andre dygtige graduates på tværs af studieretninger og baggrunde. Det vil inspirere dig, udvikle dig og give dig venner for livet.

40-50 GRADUATES

PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens forskellige erfaringer, ideer og ambitioner.

40-50 GRADUATES PER ÅRGANG

PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens forskellige erfaringer, ideer og ambitioner.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse

Som en del af programmet læser du og andre graduates en læreruddannelse på 150 ECTS uden for arbejdstiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis. Læs mere i vores FAQ.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

Gennem hele programmet sparrer du med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som giver dig feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din udvikling.

Supplerende programspor, hvor du knækker koden

I programspor vil du sammen med andre graduates definere og arbejde med problemer, som I mener er vigtige at løse for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn og unge i Danmark.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og læreruddannelse på tre år

Som en del af programmet læser du og andre graduates en læreruddannelse på 150 ECTS uden for arbejdstiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

I programmet sparrer du med en lærerfaglig mentor fra Teach First, som giver dig feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din udvikling.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende programspor, hvor I knækker koden

I programspor vil du sammen med andre graduates definere og arbejde med problemer, som I mener er vigtige at løse for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn og unge i Danmark.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Læs mere: Skema for graduate-programmet
Læs mere: Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Vi støtter dig

Vi støtter dig

Teori – praksis – feedback

Et intenst læringsforløb

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og systematisk feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark.

Det betyder også, at du have lyst til at blive udfordret og trives med at have travlt og kunne tilrettelægge din tid effektivt.

Din mentor støtter dig

Som lærer på en skole i et udsat boligområde vil du komme ud i svære situationer. Det er derfor vigtigt, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor.

Din mentor vil observere og støtte dig i din undervisning – afhængigt af dit behov. Herudover vil du løbende sparre med andre graduates. Læs mere i vores FAQ.

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil ud over din fuldtidsstilling inkludere 1-2 ugentlige undervisningsgange på enten KP eller Absalon fra 17.30-20.00. Hvis du underviser i Kalundborg, vil du typisk følge undervisningen på Absalon, men det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (KP) eller som e-læring (Absalon).

Programspor (nyt)

Gennem programspor vil du få mulighed for at sparre med andre graduates. Her kan I udvikle ideer, som kan gavne elever i folkeskolen og som I også kan arbejde videre med efter programmet.

Tidligere har en graduate f.eks. startet et projekt sammen med Københavns Kommune, som sikrer flere praktikpladser til ressourcesvage elever. Andre har startet NGO’er og udviklet en app, der hjælper elever med deres selvværd.

Et intenst læringsforløb

Det toårige program er et intenst læringforløb, som vekselvirker mellem lærerfaglig teori, din egen undervisning og systematisk feedback fra en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark.

Det betyder også, at du have lyst til at blive udfordret og skal trives med at have travlt og kunne tilrettelægge din tid effektivt.

Din mentor støtter dig

Som lærer på en skole i et udsat boligområde vil du komme ud i svære situationer. Det er derfor vigtigt, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor.

Din mentor vil observere og støtte dig i din undervisning – afhængigt af dit behov. Herudover vil du løbende sparre med andre graduates hos Teach First Danmark.
Læs mere i vores FAQ.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil ud over dit fuldtidsstilling inkludere 1-2 ugentlige undervisningsgange på enten KP eller Absalon fra 17.30-20.00. Hvis du underviser i Kalundborg vil du typisk følge undervisningen på Absalon, men det er valgtfrit, om du vil følge undervisningen fysisk (KP) eller som e-læring (Absalon).

Programspor (nyt)

Gennem programspor vil du få mulighed for at sparre med andre graduates. Her kan I udvikle ideer, som kan gavne elever i folkeskolen og som I også kan arbejde videre med efter programmet.

Tidligere har en graduate f.eks. startet et projekt sammen med Københavns Kommune, som sikrer flere praktikpladser til ressourcesvage elever. Andre har startet NGO’er og udviklet en app, der hjælper elever med deres selvværd.

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate. Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kortet nedenfor).

Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Det skyldes, at vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. 

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge et hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået.  Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er nemlig et fag, som skolerne efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Her kan du blive graduate

ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

Læreruddannelse og ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Her kan du blive graduate

I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate. Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland (ikke opdateret på kort nedenfor).

Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Det skyldes, at vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. 

ECTS

Som en del af programmet læser du en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Du kan få meritoverført 10-30 ECTS på baggrund af din uddannelse, læse op til 90 ECTS i løbet af programmet og gennemføre de resterende 30-50 ECTS efter programmet.

Læs mere i vores FAQ

Hovedfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge et hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået.  Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er nemlig et fag, som skolerne efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen.

Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængigt af kommunen.

Du kan læse mere om løn her.

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængigt af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Vi støtter dig

Vi støtter dig

Led dig selv > <

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv. Du skal kunne håndtere svære situationer, vinde respekt, gå forrest og sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

At motivere andre kræver, at du kan skabe tillid og kan sætte dig i andres sted. Det gælder ikke mindst, når du skal motivere børn og unge, som har det sværest.

Led forandring >>

Gennem dit skolearbejde og fællesskabet med andre graduates får du inspiration, indsigt og sparring til at arbejde for lige muligheder for alle børn i Danmark.

Du skal kunne motivere, lære fra dig og skabe positive relationer. 

Som lærer skal du hver dag håndtere et stort ansvar. Du skal skabe tryghed og tillid og kommunikere klart. Du skal motivere andre og overvinde modstand. Det vil udfordre dig, og det vil udvikle dig.

Dit arbejde som lærer på en mangfoldig folkeskole vil udfordre dig og berige dig. Hver dag. For hver dag vil du skulle overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det inkluderer svære situationer, som vil gøre dig bevidst om, hvordan du forstår og motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback, og du vil også finde støtte og inspiration hos andre graduates.

Læs mere

At være en dygtig lærer kræver lederskab

Dygtige lærere og dygtige ledere har meget til fælles. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, løse konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne kommunikere klart, samarbejde og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i andre sammenhænge. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, have positive forventninger, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem dette er det hele tiden at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig indsigt og værktøjer, som er værdifulde i alle sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, skabe fællesskaber og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

Fællesskabet med andre graduates understøtter din udvikling 

I løbet af programmet vil du sammen med andre graduates arbejde i programspor, som I selv definerer. Her vil I arbejde med problemstillinger, I mener er vigtige at løse, for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark. Det vil være løsninger, som bygger på jeres erfaringer i skolerne og som skal implementeres i skolen eller andre steder i uddannelsessystemet.

Et programspor vil eksempelvis kunne handle om, hvordan man bedre engagerer forældre i deres børns skolegang, eller hvordan elever bedre kan opleve deres egen fremgang i skolen, og hvad de kan bruge matematik og fysik til i den virkelige verden. 

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at det er dig og dine medgraduates, der definerer jeres fokus og på den måde bringer jeres forskellige ideer, faglige viden og baggrunde i spil.

Dit faglige fællesskab med andre graduates vil også give dig nye venskaber. Det vil vise dig, hvad du selv er god til, og at det er interessant at løse problemer sammen på tværs af faglige tilgange og kompetencer.

Led dig selv > <

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv. Du skal kunne håndtere svære situationer, vinde respekt, gå forrest og sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

At motivere andre kræver, at du kan skabe tillid og sætte dig i andres sted. Det gælder ikke mindst, når du skal motivere børn og unge, som mangler nogen, som tror på dem.

Led forandring >>

Gennem dit skolearbejde og fællesskabet med andre graduates, får du inspiration, indsigt og sparring til at arbejde for lige muligheder for alle børn i Danmark.

Du skal kunne motivere, lære fra dig og skabe positive relationer.

Som lærer skal du hver dag håndtere et stort ansvar. Du skal skabe tryghed og tillid og kommunikere klart. Du skal motivere andre og overvinde modstand. Det vil udfordre dig, og det vil udvikle dig.


Dit arbejde som lærer på en mangfoldig folkeskole vil udfordre dig og berige dig. Hver dag. For hver dag vil du skulle overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det inkluderer svære situationer, som vil gøre dig bevidst om, hvordan du forstår og motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback, og du vil også finde støtte og inspiration hos andre graduates.

At være en dygtig lærer kræver lederskab

Dygtige lærere og dygtige ledere har meget til fælles. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, løse konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne kommunikere klart, samarbejde og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i andre sammenhænge. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, have positive forventninger, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem dette er det hele tiden at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig indsigt og værktøjer, som er værdifulde i alle sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, skabe fællesskaber og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

Fællesskabet med andre graduates understøtter din udvikling 

I løbet af programmet vil du sammen med andre graduates arbejde i programspor, som I selv definerer. Her vil I arbejde med problemstillinger, I mener er vigtige at løse, for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark. Det vil være løsninger, som bygger på jeres erfaringer i skolerne og som skal implementeres i skolen eller andre steder i uddannelsessystemet.

Et programspor vil eksempelvis kunne handle om, hvordan man bedre engagerer forældre i deres børns skolegang, eller hvordan elever bedre kan opleve deres egen fremgang i skolen, og hvad de kan bruge matematik og fysik til i den virkelige verden. 

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at det er dig og dine medgraduates, der definerer jeres fokus og på den måde bringer jeres forskellige ideer, faglige viden og baggrunde i spil.

Dit faglige fællesskab med andre graduates vil også give dig nye venskaber. Det vil vise dig, hvad du selv er god til, og at det er interessant at løse problemer sammen på tværs af faglige tilgange og kompetencer.


Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart , skabe tillid og motivere andre. Og det handler om kunne bevare fokus og blive ved i modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, hvor 59 medlemslande samarbejder for at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster. 

I Danmark er programmet udviklet i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner og centrale aktører på skoleområdet.

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, hvor 59 medlemslande samarbejder for at fremme lige uddannelsesmuligheder i deres forskellige nationale kontekster. 

I Danmark er programmet blevet til i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner og centrale aktører på skoleområdet.

Der er forsket i, hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt over 2800 ansøgere. De er ansat på 65 skoler i København og Kalundborg. En ekstern evaluering viser, at de bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel på skoler i udsatte boligområder.  Den viser også, at de supplerer skolernes faglighed.

Se ekstern evaluering >

Hvad siger skolelederne?

Erfaringer fra Teach First i England

Teach First Danmark og Teach First i England er to af hinanden uafhængige non-profits. Vi deler erfaringer gennem NGO-netværket Teach For All.

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller NGO’er.

Læs om Teach First i England
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt
The Economist, 2015 >

Erfaringer fra
Teach First Danmark

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt over 2800 ansøgere. De er ansat på 65 skoler i København og Kalundborg. En ekstern evaluering viser, at de bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel på skoler i udsatte boligområder.  Den viser også, at de supplerer skolernes faglighed.

Se ekstern evaluering >

Hvad siger skolelederne? >

Erfaringer fra Teach First i England

Teach First Danmark og Teach First i England er to af hinanden uafhængige non-profits. Vi deler erfaringer gennem NGO-netværket Teach For All.

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller andre NGO’er.

Læs om Teach First i England
The Times, 2012 >

Læs om programmernes effekt
The Economist, 2015 >

Gør en forskel sammen med os 

Bliv en del af
Teach First Danmark