Løs Danmarks største problem


Ryk de børn, der har mest brug for det.

Som graduate udvikler du kompetencer til at undervise, lede og til at sætte handling bag ideer, der kan sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse.

1. Du løfter de elever, der har mest brug for det

Du underviser på en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid i to år og rykker nogle af de børn og unge, der har allermest brug for det.

2. Du udvikler dig gennem feedback

Du får løbende feedback på din udvikling som underviser og leder gennem ledelsesworkshops, mentor-feedback og en læreruddannelse.

3. Du får undervisningskompetence i tre fag

Du gennemfører op til 120 ECTS og får kompetence til at undervise i tre fag. Du kan få meritoverført op til 30 ECTS fra din anden uddannelse.

4. Du bliver ansat på en folkekole

Du bliver ansat på en partnerskole, hvor skolen og vi vurderer, at du kan gøre den største forskel. Lønnen er ca. 28.500 kr./md. afhængig af kommune.

Programmet samler dygtige mennesker omkring en fælles vision. Det er intensiv faglig og personlig udvikling og samarbejde. Et fællesskab, hvor du bidrager til at løse Danmarks største problem:

Problemet er, at det ikke er alle børn i Danmark, der udvikler deres fulde potentiale – og at social arv er en væsentlig årsag. En del af løsningen er flere dygtige undervisere i folkeskolen, som også er rollemodeller for deres elever: Som kan vinde deres respekt, guide og inspirere dem.

Samtidig er der brug for at løse problemet på flere niveauer. Det er denne indsats, du bliver en del af: Et fællesskab af undervisere, ledere og forandringsagenter, som har vilje og kompetencer til at udvikle løsninger og give noget tilbage der, hvor det har størst effekt – tidligt i livet.

Programmet er derfor mere end undervisning og ledelsesudvikling i praksis. Det er et commitment til at mindske betydningen af social baggrund for et barns muligheder i livet. Det kræver en særlig vision, og det kræver et særligt potentiale, som du også vil videreudvikle i programmet.

Som graduate vil du sætte ambitiøse mål, udfordre dig selv, blive konstant udfordret af andre, få indsigt i dine styrker og få feedback på din udvikling. Det bliver meget hårdt – og meget lærerigt. 

Når du arbejder med dine styrker og relationer, udvikler du indsigt og redskaber til at motivere, lede og udvikle andre. Det vil du erfare hver dag på din skole og få feedback på i programmet.

Dine erfaringer vil få dig til at se behov og muligheder. Samtidig bliver du en del af et fællesskab af graduates, som vil sætte handling bag ideer, der også vil engagere og inspirere andre.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.
Læs mere her

Sommerakademi

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Ansættelse og uddannelse

Sideløbende med din ansættelse på en folkeskole gennemfører du en akkrediteret uddannelse (150 ECTS), som giver dig det teoretiske grundlag for at udvikle dig som underviser i praksis.

Mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig forskningsbaseret feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Workshops

Gennem workshops får du redskaber til at forstå, hvordan eksempelvis kommunikation, ledelsesstil og reaktionsmønstre er med til at forme din udvikling og lederrolle i og uden for skolen.

Hvor kan du undervise?

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en skole omfatte 2-3 undervisningsdage samt projektarbejde. Din mentor giver dig feedback på din undervisning 1-2 gange hver måned. Herudover deltager du 1-2 gange om måneden i workshops og sociale arrangementer med andre gradautes.

Hovedstaden vs. Kalundborg
 
Programmet er tilrettelagt forskelligt alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg Kommune. I Kalundborg læser du den sideløbende læreruddannelse som e-læring og har skemafrie fredage, så du har mere tid til forberedelse. De fleste graduates i Kalundborg bor sammen i villaer, som styrker sammenholdet.


Vi kommer snart til Jylland

Vi udvider programmet til Jylland og Fyn inden for de kommende år. Det er muligt, at vi kommer til Aarhus eller Aalborg i 2019, men vi kan endnu ikke garantere det. Hvis du vil have besked, når vi udvider til Jylland, kan du anmode om at modtage nyheder fra Teach First Danmark.

Klik her for at læse mere om programmet i hovedstaden og i Kalundborg
 HOVEDSTADENKALUNDBORG
SKEMA OG UNDERVISNINGSFORMDu underviser i fuldt skema og følger undervisning på Absalon som e-læring (med fysisk undervisning hver 6. uge) eller på Metropol med ca. 3 fysiske undervisningsgange om ugen kl. 17.00-20.30.
Se FAQ
Du underviser i fuldt skema og følger e-læring på Absalon. Du har to fysiske undervisningsdage på Absalon i Roskilde hver 6. uge (fredag og lørdag).
Se FAQ
WORKSHOPS OG TEAMBUILDINGWorkshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om åretWorkshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om året
MENTORCa. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.
FLEKSIBILITETVarierer og aftales på den enkelte skole.Planlagt fleksibilitet, der giver dig luft i skemaet.
SKOLERNESkolerne i HS er meget forskellige. Vi samarbejder med skoler i hele storkøbenhavn.Region Sjælland er den region, hvor færrest får en ungdomsuddannelse.
GRADUATES PÅ SKOLENVi tilstræber mindst to graduates på samme skole.Du vil med større sandsynlighed få en eller flere graduates som kolleger.
FÆLLES UNDERVISNINGLærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingenLærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingen.
VALGFAG (kun ét fag)Engelsk og fysik/kemi.Engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi, geografi.
HJÆLP TIL BOLIGIngen ordning.Mulighed for bolig til en akttraktiv pris tæt på andre graduates. En lokal konsulent står til rådighed.
DAGINSTITUTIONIngen ordning.Pasningsgaranti inden for 1 måned for tilflyttende graduates med børn.
KARRIEREMULIGHEDER FOR PARTNEREIngen ordning.Teach First Danmark samarbejder med Kalundborg Rekrutteringsalliance, der bl.a. kan hjælpe med jobmuligheder
Læs mere her
HJÆLP TIL TILFLYTTEREIngen ordningPersonlig modtagelse, hvis du flytter til Kalundborg Kommune, herunder hjælp til bolig, børnepasning og fritidsliv.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i p.t. 46 lande. De enkelte organisationer deler viden og erfaringer, men er uafhængige af hinanden.

 

Studier* viser, at programmerne i de forskellige lande bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i offentlige skoler.

*Kilde: Teach For All Research

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 3. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO’er. Godt 62 procent arbejder i organisationer, som understøtter Teach First’s formål.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Læs om Teach First’s succes i England  – The Times, 2012

Læs om effekten af programmerne – The Economist, 2015