Ryk de børn, der har mest brug for det

Ryk de børn, der har mest brug for det

Du underviser i et udsat område

Du ansættes på en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid i to år. Det er skoler med de største udfordringer. Du modtager fuld løn.

Du videreuddanner dig

Sideløbende med din ansættelse gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse på 150 ECTS.

Du sparrer med en lærerfaglig mentor

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Du udvikler dig gennem feedback

Du får feedback fra graduates til workshops om fælles udfordringer. Det er med til at udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer.

Det toårige program er intensiv ledelsesudvikling og lærertræning i praksis. Det samler dygtige kandidater på tværs af studieretninger for at løse et stort og vigtigt problem i Danmark

Du vil blive udfordret til dine grænser. Mentalt og fysisk. Det vil være noget af det hårdeste, du har prøvet – og noget af det mest givende.

Du underviser i en folkeskole i et udsat område. Du motiverer og styrker børn og unges selvforståelse og lyst til at lære.

Programmet vil give dig forståelse og netværk til at skabe forandringer, der gør en forskel for livet, for andre og for samfundet.

Hvordan udvikler programmet mine ledelseskompetencer?

Det korte svar er:

Teach First Danmarks ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne lede sig selv for at kunne lede andre. Som graduate vil du opleve, at lederskab er noget, du udvikler ved at arbejde med konkrete udfordringer og tage ansvar for din egen og andres udvikling. For at være en dygtig underviser er du således nødt til også at være en dygtig leder.

 

I programmet vil du arbejde med dine ledelseskompetencer som en integreret del af din undervisningspraksis. Det understøttes gennem mentor-observationer og workshops med fokus på læring og ledelse.

 

Her kommer et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid, prioritere, håndtere konflikter og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde og organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen. 

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

 

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. Det er også kompetencer, som vi har fokus på i vores udvælgelse.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.

 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

 

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også skærpe din forståelse for dine egne styrker, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Sommerakademi

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og uddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse. Den understøttter din udvikling som underviser i praksis.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Workshops

Til workshops vil du sammen med andre graduates få inspiration og reflektere over din udvikling og dine praktiske erfaringer med at kommunikere, motivere andre og håndtere store udfordringer.

Her kan du blive graduate i 2019

Hvordan ser en typisk uge ud?

Programmet er meget tidskrævende. Du bør forvente at skulle bruge op mod 50-60 timer om ugen på programmet.

 

Du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Ved siden af dit fuldtidsarbejde på en skole, læser du en særligt tilrettelagt læreruddannelse. Herudover deltager du løbende i workshops med de andre graduates.

 

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde omfatte 2-3 dages undervisning eller projektarbejde på en samarbejdende professionshøjskole. Din mentor vil observere dig i din undervisning 1-2 gange hver måned. Herudover vil du 1-2 gange om måneden deltage i arrangementer med andre graduates.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i 46 lande. De enkelte organisationer deler viden og erfaringer, men er uafhængige af hinanden.

Studier viser, at programmerne i de forskellige lande bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i offentlige skoler.

*Kilde: Teach For All Reserach

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 3. mest populæare karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO’er.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Bliv en del af netværket

Bliv en del af netværket