LØS DANMARKS STØRSTE PROBLEM

Teach First Danmarks graduate-program er et program, som samler dygtige mennesker omkring en fælles vision. Det er et program med intensiv faglig og personlig udvikling, samarbejde og vidensdeling. Et program, hvor man bliver en del af et fællesskab der arbejder for at løse Danmarks største problem.

Problemet er, at det ikke er alle børn i Danmark, der udnytter deres fulde potentiale – og at social arv er en væsentlig årsag. En del af løsningen er flere dygtige undervisere i folkeskolen, som også er rollemodeller for deres elever: Som forstår dem, vinder deres respekt, guider og inspirerer dem.

Samtidig er der brug for at løse problemet på flere niveauer. Det er denne indsats du bliver en del af: Et fællesskab af undervisere, ledere, entreprenører og forandringsagenter, som har vilje og kompetencer til at tage ansvar, udvikle løsninger og give noget tilbage der, hvor det har størst effekt: Tidligt i livet.

Programmet er derfor mere end undervisning og ledelsesudvikling i praksis. Det er et commitment til at mindske betydningen af social baggrund for et barns muligheder i livet. Det kræver en særlig vision, og det kræver et særligt potentiale, som du også vil videreudvikle i programmet.

1. Du løfter de elever, der har mest brug for det

Du underviser på en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid – og rykker nogle af de børn og unge, der har allermest brug for det.

2. Du udvikler dig gennem feedback

Du får løbende feedback på din udvikling som underviser og leder gennem workshops, mentorordning og uddannelse.

3. Du får undervisningskompetence i tre fag

Du gennemfører 120 ECTS og får kompetence til at undervise i tre fag. Du kan herudover få meritoverført op til 30 ECTS fra din anden uddannelse.

4. Du får fuld løn

Du får løn under hele programmet – ca. 28.500 kr./md. (afhængig af kommune) + 17 procent i pension.

Undervis og gør en forskel for livet

Hver sjette elev forlader folkeskolen uden at kunne læse, regne eller skrive ordentligt. Social arv er en væsentlig årsag. Vi engagerer de mest kompetente bachelorer, kandidater og ph.d.er til at ændre på dette – som dygtige lærere i folkeskolen og som kommende ledere på alle niveauer i samfundet.

Bliv en del af et stærkt netværk 

Som graduate bliver du en del af et voksende netværk af graduates og alumner. I vil arbejde sammen og inspirere hinanden til at se muligheder og sætte handling bag ideer, der kan sikre alle børn og unge i Danmark muligheden for at udvikle deres fulde potentiale – uanset social baggrund.

Sommerakademi

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Didaktik – praktisk og teoretisk

Sideløbende med din undervisning på en skole gennemfører du en akkrediteret uddannelse (150 ECTS), som giver dig det teoretiske grundlag for at udvikle dig som underviser gennem praksis.

Lærerfaglig mentor

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig forskningsbaseret feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Workshops

Gennem workshops får du redskaber til at forstå, hvordan eksempelvis din kommunikation og ledelsesstil og dine reaktionsmønstre er med til at forme din lederrolle i og uden for skolen.

Hvor kan du undervise?

Hvordan ser en typisk uge ud?

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en skole omfatte 2-3 undervisningsgange samt projektarbejde. 1-2 gange om måneden mødes du med din mentor, som giver dig feedback på din undervisning. Herudover mødes du 1-2 gange om måneden med de andre graduates til workshops og sociale arrangenter.

Hovedstaden vs. Kalundborg
 
Programmet vil være tilrettelagt forskelligt, alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg Kommune. I Kalundborg vil du læse den sideløbende læreruddannelse som e-læring og have skemafrie fredage, så du har mere tid til forberedelse. De fleste graduates i Kalundborg bor sammen i et par store villaer, som styrker sammenholdet.


Vi kommer snart til Jylland

Vi udvider programmet til Jylland og Fyn inden for de kommende år. Det er muligt, at vi kommer til Aarhus og Aalborg i 2019, men vi kan endnu ikke garantere det. Hvis du vil have besked, når vi udvider til Aarhus og Aalborg, så kan du anmode om at modtage nyheder fra Teach First Danmark.

Klik her for at læse mere om programmet i hovedstaden og i Kalundborg
 HOVEDSTADENKALUNDBORG
SKEMA OG UNDERVISNINGSFORMDu underviser i fuldt skema og følger undervisning på Metropol ca. 3 aftener om ugen kl. 17.00-20.30.
Se FAQ
Du underviser i fuldt skema og følger e-læring på Absalon. Du har to fysiske undervisningsdage på Absalon i Roskilde hver 6. uge (fredag og lørdag).
Se FAQ
WORKSHOPS OG TEAMBUILDINGWorkshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om åretWorkshops hos Teach First Danmark 4-5 gange om året
MENTORCa. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.Ca. 8 mentorbesøg i programmets første år og ca. 4 besøg i andet år.
FLEKSIBILITETVarierer og aftales på den enkelte skole.Planlagt fleksibilitet, der giver dig luft i skemaet.
SKOLERNESkolerne i HS er meget forskellige. Vi samarbejder med skoler i hele storkøbenhavn.Region Sjælland er den region, hvor færrest får en ungdomsuddannelse.
GRADUATES PÅ SKOLENVi tilstræber mindst to graduates på samme skole.Du vil med større sandsynlighed få en eller flere graduates som kolleger.
FÆLLES UNDERVISNINGLærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingenLærerens Grundfaglighed (LG) og matematik for udskolingen.
VALGFAG (kun ét fag)Engelsk og fysik/kemi.Engelsk, fysik/kemi, tysk, biologi, geografi.
HJÆLP TIL BOLIGIngen ordning.Mulighed for bolig til en akttraktiv pris tæt på andre graduates. En lokal konsulent står til rådighed.
DAGINSTITUTIONIngen ordning.Pasningsgaranti inden for 1 måned for tilflyttende graduates med børn.
KARRIEREMULIGHEDER FOR PARTNEREIngen ordning.Teach First Danmark samarbejder med Kalundborg Rekrutteringsalliance, der bl.a. kan hjælpe med jobmuligheder
Læs mere her
HJÆLP TIL TILFLYTTEREIngen ordningPersonlig modtagelse, hvis du flytter til Kalundborg Kommune, herunder hjælp til bolig, børnepasning og fritidsliv.

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

– Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat fire graduates)

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som er med til at fremme lige uddannelsesmuligheder i p.t. 46 lande. De enkelte organisationer deler viden og erfaringer, men er uafhængige af hinanden.

 

Studier* viser, at programmerne i de forskellige lande bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i offentlige skoler.

*Kilde: Teach For All Research

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og udvælger årligt kandidater blandt mere end 9.000 ansøgere. Godt halvdelen fortsætter med at undervise efter programmet. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO’er. Godt 62 procent arbejder i organisationer, som understøtter Teach First’s formål.

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Læs om Teach First’s succes i England  – The Times, 2012

Læs om effekten af programmerne – The Economist, 2015