Ryk de børn, der har mest brug for det

Ryk de børn, der har mest brug for det

Du underviser i et udsat område

Du ansættes på en folkeskole i et socialt udsat område på fuld tid i to år. Det er skoler med de største udfordringer. Du modtager fuld løn.

Du videreuddanner dig

Sideløbende med din ansættelse gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse på 150 ECTS.

Du sparrer med en professionel mentor

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Du udvikler dig gennem feedback

Du får feedback fra graduates til workshops om fælles udfordringer. Det er med til at udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer.

Det toårige graduate-program er intensiv lærertræning og ledelsesudvikling i praksis. Det samler de dygtigste kandidater på tværs af studieretninger for at løse et stort og vigtigt problem i Danmark

Alle børn har ikke lige muligheder 

Social arv er en væsentlig årsag. En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen, som kan inspirere de unge og vinde deres respekt.

Problemet skal løses på flere niveauer 

Du bliver en del af et fællesskab af undervisere og kommende ledere. Et netværk med ambitioner og kompetencer til at gøre en forskel på flere niveauer.

Kompetencer til at lede forandring

Din erfaringer vil gøre dybt indtryk på dig. De vil også give dig værktøjer til at arbejde professionelt med at sikre alle børn i Danmark lige muligheder.

Du vil sætte ambitiøse mål, udfordre dig selv, blive udfordret af andre og få feedback på din udvikling. Det vil give dig selvindsigt, være hårdt og lærerigt. 

Når du arbejder med dine styrker og relationer får du også redskaber til at styrke og udvikle andre. Det vil du hver dag erfare og få feedback på.

Dine erfaringer vil inspirere dig og andre graduates til at se muligheder og til at udvikle løsninger sammen. Det vil også inspirere andre.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis (læs mere)

Hvordan udvikler programmet mine ledelseskompetencer?


Det korte svar er:

Teach First Danmark ledelsesudvikling handler i høj grad om at lede dig selv for at kunne lede andre til at opnå deres mål. For at være en dygtig underviser er du således nødt til også at være en dygtig leder. 

 

Dine ledelseskompetencer et potentiale, som vi kigger efter i udvælgelsen, og som du videreudvikler i programmet med støtte fra Teach First Danmarks mentorer og workshops.

 

Her kommer et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid, løse problemer, håndtere svære konflikter og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde og organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen.

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

 

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.

 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover indgår der i hele programmet workshops, som giver dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med dine kompetencer og din udvikling som lærer og som leder. 

Sommerakademi

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Ansættelse og uddannelse

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole gennemfører du en akkrediteret læreruddannelse. Den hjælper dig i din udvikling som underviser i praksis.

Mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

Workshops

Gennem workshops får du redskaber til at forstå, hvordan eksempelvis kommunikation, ledelsesstile og reaktionsmønstre er med til at forme din udvikling og lederrolle i og uden for skolen.

Her kan du blive graduate i 2019

Hvordan ser en typisk uge ud?

Programmet er meget tidskrævende. Du bør forvente at skulle bruge op mod 50-60 timer om ugen på programmet.

 

Du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Ved siden af dit fuldtidsarbejde på en skole, læser du en særligt tilrettelagt læreruddannelse. Herudover deltager du løbende i workshops med de andre graduates.

 

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde omfatte 2-3 dages undervisning eller projektarbejde på en samarbejdende professionshøjskole. Din mentor vil observere dig i din undervisning 1-2 gange hver måned. Herudover vil du 1-2 gange om måneden deltage i workshops med andre graduates. 

 

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i p.t. 46 lande. De enkelte organisationer deler viden og erfaringer, men er uafhængige af hinanden.

 

Studier* viser, at programmerne i de forskellige lande bidrager til at mindske betydningen af negativ social arv i offentlige skoler.

*Kilde: Teach For All Reserach

Erfaringer fra England

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 3. mest populæare karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller starter NGO’er. 

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Bliv en del af netværket

Bliv en del af netværket