TEORI
PRAKSIS
FEEDBACK

TEORI
PRAKSIS
FEEDBACK

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler med de største udfordringer. 

DU UNDERVISER I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE

Du bliver fastansat på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Det er skoler med de største udfordringer. 

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Sideløbende med din ansættelse tager du en merilæreruddannelse på Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon, der kan læses på tre år. Herudover vil du i programspor med andre graduates forsøge at finde langsigtede løsninger på nogle af de udfordringer, I oplever på skolerne.

DU VIDEREUDDANNER DIG SAMTIDIGT

Sideløbende med din ansættelse tager du en merilæreruddannelse på Københavns Professionhøjskole og Professionshøjskolen Absalon, der kan læses på tre år. Herudover vil du i programspor med andre graduates forsøge at finde langsigtede løsninger på de udfordringer, I oplever på skolerne.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din lærerfaglige mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER STØTTET AF EN MENTOR

Din mentor giver dig feedback på din undervisning. Det styrker din kobling mellem teori og praksis og udvikler dig som underviser.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et netværk af fagligt dygtige graduates på tværs af studieretninger. Det vil inspirere og udvikle dig og give dig venner for livet.

DU BLIVER EN DEL AF ET STÆRKT FÆLLESSKAB

Du bliver en del af et netværk af fagligt dygtige graduates på tværs af studieretninger. Det vil inspirere og udvikle dig og give dig venner for livet.

ET INSPIRERENDE FÆLLESSKAB

PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens erfaringer, ideer og ambitioner.

ET INSPIRERENDE FÆLLESSKAB

      PÅ TVÆRS AF STUDIERETNINGER

Som graduate bliver du en del af et hold på 40-50 graduates. Du vil opleve, at I kommer fra forskellige baggrunde og studieretninger, men at I også har meget til fælles. I vil inspirere og støtte hinanden og lære af hinandens erfaringer, ideer og ambitioner.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Fastansættelse og læreruddannelse på tre år

Ved siden af din ansættelse på en folkeskole i et udsat boligområde læser du en læreruddannelse på 150 ECTS uden for skoletiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer i praksis.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende programspor, hvor du knækker koden med andre graduates

I programsporene vil du sammen med andre graduates arbejde med problemer, I mener er vigtige at løse for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark.

Sommerakademi inden programstart

Inden skolestart rustes du gennem et seks ugers sommerakademi med lærerfaglig teori og praktisk undervisningserfaring. To af ugerne underviser du anbragte børn på en camp med Lær for Livet.

Fastansættelse og læreruddannelse på tre år

Ved siden af din ansættelse på en skole i et udsat boligområde læser du en læreruddannelse på 150 ECTS uden for skoletiden. Den kan gennemføres på tre år og understøttter din udvikling som lærer.

Lærerfaglig mentor og systematisk feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Lærerfaglig mentor og feedback

Gennem hele programmet sparrer du med din mentor, som giver dig systematisk feedback på din undervisning og udfordringer. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og din personlige udvikling.

Supplerende programspor, hvor du knækker koden med andre graduates

I programsporene vil du sammen med andre graduates arbejde med problemer, som I mener er vigtige at løse for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark.

Supplerende workshops, som styrker din udvikling

Sammen med andre graduates vil du deltage i workshops med fokus på læring og ledelse. Det vil give dig værktøjer til at kommunikere effektivt, skabe motivation og håndtere modstand.

Læs mere: Skema for graduate-programmet
Læs mere: Hvad tjener jeg som graduate?

Som graduate er du månedslønnet på den skole, hvor du underviser og efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension samt lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Teori – praksis – feedback

Det toårige program er et intenst forløb, der vekselvirker mellem teori og praksis og systematisk feedback på din udvikling og dine ambitioner og udfordringer som lærer.

Det omfatter en fuldtidsansættelse på en skole, sparring med en mentor og en sideløbende meritlæreruddannelse, som du kan færdiggøre over tre år. Herudover vil du arbejde sammen med andre graduates i programspor, hvor du udvikler ideer, som kan skabe muligheder for børn og unge i Danmark, og som du kan arbejde videre med efter programmet. 

Det betyder også, at du skal kunne tilrettelægge din tid effektivt og skal trives med at have travlt. 

Din mentor vil i gennemsnit observere dig otte gange det første år og støtte dig på anden vis også. Herudover vil du og andre graduates løbende deltage i faglige arrangementer hos Teach First Danmark.

Her kan du blive graduate

Her kan du blive graduate

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængig af kommunen.

Du kan læse mere om løn her.

Led dig selv > <

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv. Du skal kunne håndtere svære situationer, vinde respekt, gå forrest og sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

For at motivere og lede andre, skal du kunne lytte og forstå. Det gælder ikke mindst, når du skal motivere børn og unge, der ikke altid får troen på sig selv med hjemmefra.

Led forandring >>

Gennem dit skolearbejde og fællesskabet med graduates, får du erfaringer, indsigt og sparring til at arbejde for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark i og uden for skolen.

Du skal kunne motivere, lære fra dig og skabe positive relationer. Og meget andet.

Som lærer skal du hver dag håndtere et stort ansvar. Du skal skabe tryghed og tillid, kommunikere klart, motivere andre og overvinde modstand. Det vil udfordre dig, og det vil udvikle dig.


Du vil udvikle dig som lærer og leder gennem dit arbejde på en folkeskole i et udsat boligområde. Hver dag vil du skulle overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer svære situationer, som vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback, og du vil også finde støtte og inspiration gennem dit samarbejde med andre graduates i programspor.

At være en dygtig lærer er også lederskab

Dygtige lærere og dygtige ledere har meget til fælles. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, løse konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i en sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig indsigt og værktøjer, som er værdifulde i alle sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

Programspor understøtter din udvikling og fælles ideer

I løbet af programmet vil du sammen med andre graduates arbejde i programspor, som I selv definerer. Her vil I arbejde med problemstillinger, I mener er vigtige at løse, for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark. Det vil være løsninger, som bygger på jeres erfaringer i skolerne og som skal implementeres i skolen eller andre steder i uddannelsessystemet.

Et programspor vil eksempelvis kunne handle om, hvordan man bedre engagerer forældre i deres børns skolegang, eller hvordan elever bedre kan opleve deres egen fremgang i skolen, og hvad de kan bruge matematik og fysik til i den virkelige verden. 

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at det er dig og dine medgraduates, der definerer jeres fokus og på den måde bringer jeres forskellige ideer, faglige viden og baggrunde i spil.

Dit faglige fællesskab med andre graduates vil også give dig nye venskaber. Det vil vise dig, hvad du selv er god til, og hvor givende det er at løse problemer sammen på tværs af faglige tilgange og kompetencer.

Hvad får jeg i løn?

Som graduate fastansættes du på en skole og er månedslønnet efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 28.500 plus 17 pct. i pension plus lokale tillæg afhængig af kommunen. Du kan læse mere om løn her.

Led dig selv > <

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv. Du skal kunne håndtere svære situationer, vinde respekt, gå forrest og sætte andres behov før dine egne. 

Led andre < >

For at motivere og lede andre, skal du kunne lytte og forstå. Det gælder ikke mindst, når du skal motivere børn og unge, som ikke altid får troen på sig selv med hjemmefra.

Led forandring >>

Gennem dit skolearbejde og fællesskabet med andre graduates, får du erfaringer, indsigt og sparring til at arbejde for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark i og uden for skolen.

LÆSE OGSÅ: Du skal kunne motivere, lede, lære fra dig og skabe positive relationer. Og meget andet.

Som lærer skal du hver dag håndtere et stort ansvar. Du skal skabe tryghed og tillid, kommunikere klart, motivere andre og overvinde modstand. Det vil udfordre dig, og det vil udvikle dig.


Du vil udvikle dig som lærer og leder gennem dit arbejde på en folkeskole i et udsat boligområde. Hver dag vil du skulle overvinde modstand og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer svære situationer, som vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback, og du vil også finde støtte og inspiration gennem dit samarbejde med andre graduates i programspor.

At være en dygtig lærer er også lederskab

Dygtigere lærere og dygtige ledere har meget til fælles. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, løse konflikter og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i en sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at øve det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig indsigt og værktøjer, som er værdifulde i alle sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

Programspor understøtter din udvikling og fælles ideer

I løbet af programmet vil du sammen med andre graduates arbejde i programspor, som I selv definerer. Her vil I arbejde med problemstillinger, I mener er vigtige at løse, for at skabe bedre fremtidsmuligheder for alle børn i Danmark. Det vil være løsninger, som bygger på jeres erfaringer i skolerne og som skal implementeres i skolen eller andre steder i uddannelsessystemet.

Et programspor vil eksempelvis kunne handle om, hvordan man bedre engagerer forældre i deres børns skolegang, eller hvordan elever bedre kan opleve deres egen fremgang i skolen, og hvad de kan bruge matematik og fysik til i den virkelige verden. 

Det vil også være muligt at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og hente inspiration udefra i form af oplægsholdere. Det afgørende er, at det er dig og dine medgraduates, der definerer jeres fokus og på den måde bringer jeres forskellige ideer, faglige viden og baggrunde i spil.

Dit faglige fællesskab med andre graduates vil også give dig nye venskaber. Det vil vise dig, hvad du selv er god til, og hvor givende det er at løse problemer sammen på tværs af faglige tilgange og kompetencer.


Teach First Danmarks graduate-program handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at håndtere et stort ansvar og en travl hverdag. Det handler om at kommunikere klart , skabe tillid og motivere andre. Og det handler om kunne bevare fokus og blive ved i modgang.


Som graduate vil du udvikle dine kompetencer som lærer og som leder som en del dit arbejde som lærer i et udsat boligområde. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse comprar cialis andorra.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles.

Som lærer er du nødt til at være en dygtig leder. Du skal være god til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere dit eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte dig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Samtidig er det klart, at en god leder i den ene sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde kan du kun lære at lede ved at gøre det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, vise vejen og få andre til at følge med. Det gælder især, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhænge, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå mål og bringe forskellige menneskers evner i spil. 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv og feedback på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Du bliver en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også vise dig, hvad du selv er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 56 lande. 

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Et globalt initiativ

Teach First Danmark er en del af det globale non-profit netværk Teach For All, som fremmer lige uddannelsesmuligheder i over 56 lande. 

Der er forsket i hvordan programmerne virker i de forskellige lande. Se resultaterne på www.teachforall.org/research

Erfaringer fra de første 5 år og fra England

Siden 2015 er 251 Teach First-lærere blevet optaget blandt 2800 ansøgere og ansat på 65 skoler i København. En ekstern evaluering viser, at de bidrager til at styrke elevernes faglighed og trivsel på skoler i udsatte boligområder.  Den viser også, at de supplerer skolernes faglighed.

Se eksterne evaluering >>
Se, hvad skolelederne siger >>

Teach First i England optog det første hold i 2001 og er den 4. mest populære karrieremulighed blandt universitetskandidater i England. Efter programmet fortsætter godt halvdelen med at undervise i en årrække. Andre finder vej til ministerier, virksomheder, skoleledelse eller NGO’er.

 

Teach First Danmark og Teach First i England er uafhængige organisationer og samarbejder gennem Teach For All.

Læs om Teach First i England
– The Times, 2012

Læs om programmernes effekt
– The Economist, 2015

Bliv en del af Teach First Danmark

Bliv en del af Teach First Danmark