BLIV
   TEACH FIRST
GRADUATE

BLIV
   TEACH FIRST
GRADUATE

Ansøg online


Vi har to ansøgningsfrister i februar og april. Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

Optagelsesprøver


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

1. Ansøg online


Vi har to ansøgningsfrister i februar og april. Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

 

2. Optagelsesprøve


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

To ansøgningsfrister

1. OPTAGELSESRUNDE

Den 1. februar 2021

2. OPTAGELSESRUNDE

Den 6. april 2021

Hvis du bliver optaget via første optagelsesrunde, vil også tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, bliver du invitereret til en eller flere optagelsesprøver. Prøverne er fordelt over to runder. Formen er afslappet og social, og vi lægger stor vægt på, at de er en god oplevelse for alle.    
 
Til den første optagelsesprøve vil du prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve prøve kræfter med et interview og en caseøvelse. 
 
Optagelsesprøverne foregår i København og ligger i tidsrummet kl. 09-17. Prøverne i første optagelsesrunde ligger på følgende datoer:

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Mandag d.15. februar 
 • Tirsdag d. 16. februar 
 • Onsdag d. 17. februar 

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Lørdag d. 20. februar
 • Søndag d. 21. februar 
 • Mandag d. 22. februar
 • Tirsdag d. 23. februar

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

To ansøgningsfrister i 2021

1. optagelsesrunde:  1. februar

2. optagelsesrunde:  6. april

Hvis du bliver optaget via første optagelsesrunde, vil også tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, bliver du invitereret til en eller flere optagelsesprøver. Optagelsesprøverne er fordelt over to runder. Formen er afslappet og social, og vi lægger stor vægt på, at optagelsesprøverne er en god oplevelse for alle.    
 
Til den første optagelsesprøve vil du prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve prøve kræfter med et interview og en caseøvelse. 
 
Optagelsesprøverne foregår i København og ligger i tidsrummet kl. 09-17. Prøverne i første optagelsesrunde ligger på følgende datoer:
 

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Mandag d.15. februar 
 • Tirsdag d. 16. februar 
 • Onsdag d. 17. februar 

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Lørdag d. 20. februar
 • Søndag d. 21. februar 
 • Mandag d. 22. februar
 • Tirsdag d. 23. februar
 
Læs mere om optagelseskrav og optagelsesforløb

Formelle optagelseskrav

 • Afsluttet bachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende uddannelse inden programstart start den 15. juni 2020.
 • Bestået matematik på B-niveau inden den 15. juni 2020. se FAQ
 • Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2020. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Optagelse med fokus på motivation

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Din endelige optagelse optagelse forudsætter ansættelse på en skole via åbent stillingsoplag og optagelse på en professionshøjskole.  

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og kvalificerede kandidater, som har potentialet til at blive gode lærere i folkeskolen.

De praktiske optagelsesprøver giver mulighed for at få uddybet motivation og personlige kompetencer, frem for blot at optage på baggrund af karakterer. Vi inviterer 1/4 af alle ansøgere til praktiske optagelsesprøver, hvor vi har fokus på at sikre den rette forventningsafstemning. 

Forløbet:

 • En skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger
 • Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation
 • Obligatoriske introduktionsdage, vejledende samtaler, workshops og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2020.
 • Ansættelsessamtaler via åbne stillingsopslag på profilskoler i løbet af foråret og sommeren 2020. Skolerne ansætter de ansøgere, de vurderer er bedst kvalificeret til stillingerne – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 • Deltagelse i et obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august.

Vurdering og optagelse

Ansøgerens præstation til optagelsesdagen vurderes i de forskellige situationer af forskellige personer uafhængigt af hinanden. På baggrund af de individuelle vurderinger foretages herefter en samlet vurdering af hvilke ansøgere, der skal tilbydes optagelse. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

ANSØG