Kasper | Årgang 2017
Skolen på Herredsåsen

Ansøgningsfristen for årgang 2022 var den 27. marts 2022

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. En god ansøgning vil få dig til praktiske optagelsesprøver.

2. Optagelsesprøver


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en gruppecase.

2. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag. 

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. En god ansøgning vil få dig til praktiske optagelsesprøver.

2. Optagelsesprøve


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en gruppecase.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag. 

Læs mere om optagelseskrav, optagelsesproces og ansættelse.

Formelle optagelseskrav

Bestået bachelorgrad som minimum senest d. 13. juni 2022.

For at blive optaget skal du som minimum have bestået en bachelorgrad senest den 13. juni.

Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 13. juni 2022. Du kan gå til afsluttende eksamener efter d. 13. juni, men du vil ikke have tid til at læse op til eksamener efter den 13. juni.

Din ansøgning

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte:

 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser og karakterer fra din videregående uddannelse 

Vi opfordrer til, at du undlader billede og ikke oplyser navn, køn og fødselsdato i vedhæftede CV og ansøgning. Vores screening er sat op til, at vi ikke ser disse oplysninger, med mindre du har oplyst dem i dit CV og din ansøgning. Vi ser først dit eksamensbevis, efter at vi har vurderet din ansøgning.

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og det øvrige Sjælland. Det har defor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik. Med matematik som hovedfag får du også gode forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen. 

Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Bemærk: Mange skoler efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. Det øger derfor dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere på skoler i udsatte boligområder og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Optagelsesprøverne består i et interview, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst af op til 2-3 personer uafhængigt af hinanden. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også møde dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 13. juni 2022 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2022. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2022.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Obligatoriske datoer frem til sommerakademiet

I din ansøgningsformular skal du bekræfte, at du kan deltage i en række aktiviteter frem til sommerakademiet. Formålet med aktiviteterne er både at sikre dig ansættelse på en skole og at klæde dig på til at kunne starte på en skole i august. Alle aktiviteter er obligatoriske. 

4. og 5. maj: Meritsøgning
Du skal kunne afsætte 5-6 timer disse dage til at søge om merit for dit universitetsfag på læreruddannelsen. Du kan gøre det hjemmefra, når det passer dig. 

7.-8. maj: Workshop
2-dages workshop fra kl. 8.00 til 17.00

11. maj: Introdag og jobsamtaleworkshop
Kl. 11.00 til 20.00

21. maj: Lær For Livet introduktion
Kl. 8.00 til 17.00

11. juni: Lær For Livet informationsdag
Kl. 8.00 til 17.00

ansøgningsfrister 

1. ansøgningsfrist: 23. januar 2022

2. ansøgningsfrist: 27. marts kl. 23.59

Du kan forvente svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.

Optagelsesprøver

Til vores optagelsesdag møder vi dig en personlig samtale (online), en case-øvelse (i KBH) og en undervisningsøvelse (i KBH). Vi lægger stor vægt på, at den er en god oplevelse for alle. Optagelsesdagene afholdes på følgende datoer:

Via 1. ansøgningsfrist

 • Online interview: uge 5
 • Praktiske øvelser: uge 6

Via 2. ansøgningsfrist

 • Online interview: uge14-15
 • Praktiske øvelser: uge 16
Fold sammen

Formelle optagelseskrav

Bestået bachelorgrad som minimum senest d. 13. juni 2022.

For at blive optaget skal du som minimum have bestået en bachelorgrad senest den 13. juni.

Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 13. juni 2022. Du kan gå til afsluttende eksamener efter d. 13. juni, men du vil ikke have tid til at læse op til eksamener efter den 13. juni.

Din ansøgning

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte:

 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser og karakterer fra din videregående uddannelse 

Vi opfordrer til, at du undlader billede og ikke oplyser navn, køn og fødselsdato i vedhæftede CV og ansøgning. Vores screening er sat op til, at vi ikke ser disse oplysninger, med mindre du har oplyst dem i dit CV og din ansøgning. Vi ser først dit eksamensbevis, efter at vi har vurderet din ansøgning.

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder i hele Region Hovedstaden samt Kalundborg/øvrige Sjælland. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Uanset hvilket område du vælger, kan vi ikke garantere dig ansættelse på en skole tæt på din bopæl. Årsagen er, at graduates bliver ansat på baggrund af, hvor der er det bedste match, og hvor man kan gøre den største forskel.

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik. Med matematik som hovedfag får du også gode forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen. 

Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Bemærk: Mange skoler efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. Det øger derfor dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Noget af det, vi har fokus på, er din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere på skoler i udsatte boligområder og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Optagelsesprøverne består i et interview, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst af op til 2-3 personer uafhængigt af hinanden. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også møde dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 13. juni 2022 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2022. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2022.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Obligatoriske datoer frem til sommerakademiet

I din ansøgningsformular skal du bekræfte, at du kan deltage i en række aktiviteter frem til sommerakademiet. Formålet med aktiviteterne er både at sikre dig ansættelse på en skole og at klæde dig på til at kunne starte på en skole i august. Alle aktiviteter er obligatoriske. 

4. og 5. maj: Meritsøgning
Du skal kunne afsætte 5-6 timer disse dage til at søge om merit for dit universitetsfag på læreruddannelsen. Du kan gøre det hjemmefra, når det passer dig. 

7.-8. maj: Workshop
2-dages workshop fra kl. 8.00 til 17.00

11. maj: Introdag og jobsamtaleworkshop
Kl. 11.00 til 20.00

21. maj: Lær For Livet introduktion
Kl. 8.00 til 17.00

11. juni: Lær For Livet informationsdag
Kl. 8.00 til 17.00

ansøgningsfrister 

1. ansøgningsfrist: 23. januar 202

2. ansøgningsfrist: 27. marts kl. 23.59

Du kan forvente svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. 

Optagelsesprøver

Til vores optagelsesdag møder vi dig en personlig samtale (online), en case-øvelse (i KBH) og en undervisningsøvelse (i KBH). Vi lægger stor vægt på, at den er en god oplevelse for alle. Optagelsesdagene afholdes på følgende datoer:

Via 1. ansøgningsfrist

 • Online interview: uge 5
 • Praktiske øvelser: uge 6

Via 2. ansøgningsfrist

 • Online interview: uge14-15
 • Praktiske øvelser: uge 16

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.

Har du spørgsmål?

Skriv til os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ 

31 55 98 81