Bliv
Teach First
Graduate

Ansøgningsfrist 1. februar 

Bliv
Teach First
Graduate

Ansøgningsfrist 1. februar

Ansøg online


Vi har to ansøgningsfrister d. 1. februar og d. 6. april og et begrænset antal pladser. Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

Optagelsesprøver


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

LÆS MERE OM OPTAGELSESPROCESSEN

Formelle optagelseskrav

 • Afsluttet bachelor- eller kandidatgrad inden programstart d. 15. juni 2021**
 • Bestået matematik på B-niveau inden d. 15. juni 2021. se FAQ

**Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2021. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Optagelse med fokus på din motivation 

Vi optager i gennemsnit ca. 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og bruger mange ressourcer på at møde ansøgere. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de bedst egnede kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Vi inviterer op mod 1/4 af alle ansøgere til praktiske optagelsesprøver. Det giver os mulighed for at få uddybet dine kompetencer og motivation. Det sikrer også en god forventningsafstemning og mindsker frafald. 

Hvem møder jeg til optagelsesprøverne?

Til optagelsesprøverne vil du møde andre ansøgere samt medarbejdere fra Teach First Danmark og tidligere graduates (alumner).

Optagelsesprøverne varer fire timer og er fordelt over flere optagelsesdage med omkring 24 ansøgere til hver. Stemningen er afslappet, og du får rig mulighed for at snakke med de andre ansøgere. Vi serverer frugt, nødder og vand.

Prøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Du vil her møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen og som herudover er trænede i at bedømme ansøgere til programmet.

(NB: I forbindelse med Covid-19 vil nogle af prøverne givetvis foregå online, mens andre vil blive rykket til efter marts).

Vurdering af din præstation

Din ansøgning bedømmes af 2-3 forskellige personer uafhængigt af hinanden. Din præstation til optagelsesprøverne observeres også af forskellige personer i de forskellige øvelser. Herefter foretages en samlet vurdering af din præstation. 

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er skolernes ansættelsesudvalg, der ultimativt bestemmer, om du er egnet til at blive lærer gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på en meritlæreruddannelse af en professionshøjskole.

Vi kan derfor ikke garantere, at du bliver ansat. Cirka 3 procent af optagne har ikke fået ansættelse (Aalborg). Alle optagne til Kalundborg og hovedstadsområdet har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2021 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2021. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificeret – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2021.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Kontakt os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ

1. Ansøg online


Vi har to ansøgningsfrister 1. februar og 6. april. Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

 

2. Optagelsesprøve


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

LÆS MERE OM OPTAGELSESPROCESSEN

Formelle optagelseskrav

 • Afsluttet bachelor- eller kandidatgrad inden programstart d. 15. juni 2021**
 • Bestået matematik på B-niveau inden d. 15. juni 2021. se FAQ

**Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2021. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Optagelse med fokus på din motivation 

Vi optager i gennemsnit ca. 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og bruger mange ressourcer på at møde ansøgere. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de bedst egnede kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Vi inviterer op mod 1/4 af alle ansøgere til praktiske optagelsesprøver. Det giver os mulighed for at få uddybet dine kompetencer og motivation. Det sikrer også en god forventningsafstemning og mindsker frafald. 

Hvem møder jeg til optagelsesprøverne?

Til optagelsesprøverne vil du møde andre ansøgere samt medarbejdere fra Teach First Danmark og tidligere graduates (alumner).

Optagelsesprøverne varer fire timer og er fordelt over flere optagelsesdage med omkring 24 ansøgere til hver. Stemningen er afslappet, og du får rig mulighed for at snakke med de andre ansøgere. Vi serverer frugt, nødder og vand 

Prøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Du vil her møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen og som herudover er trænede i at bedømme ansøgere til programmet.

(NB: I forbindelse med Covid-19 vil nogle af prøverne givetvis foregå online, mens andre vil blive rykket til efter marts)

Vurdering af din præstation

Din ansøgning bedømmes af 2-3 forskellige personer uafhængigt af hinanden. Din præstation til optagelsesprøverne observeres også af forskellige personer i de forskellige øvelser. Herefter foretages en samlet vurdering af din præstation. 

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er skolernes ansættelsesudvalg, der ultimativt bestemmer, om du er egnet til at blive lærer gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på en meritlæreruddannelse af en professionshøjskole.

Vi kan derfor ikke garantere, at du bliver ansat. Cirka 3 procent af optagne har ikke fået ansættelse (Aalborg). Alle optagne til Kalundborg og hovedstadsområdet har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2021 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2021. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificeret – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2021.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

To ansøgningsfrister

1. ansøgningsfrist: 1. februar 2021

2. ansøgningsfrist: 6. april 2021

Vi har et begrænset antal pladser og optager løbende efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via første ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en eller flere optagelsesprøver. Formen er afslappet, og vi lægger stor vægt på, at de er en god oplevelse for alle. På grund af Corona er prøverne i år fordelt over to runder.
 
Den første optagelsesprøve er et online-interview. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve til marts prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse og en caseøvelse. De praktiske øvelser afholdes i København.
 
Optagelsesprøverne i første optagelsesrunde ligger på følgende datoer i tidsrummet 9-17:

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Mandag d.15. februar 
 • Tirsdag d. 16. februar 
 • Onsdag d. 17. februar 

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Marts (datoer og tidspunkter følger)
 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 

Kontakt os i chatten nedenfor.
Eller find svaret i vores FAQ 

To ansøgningsfrister i 2021

1. ansøgningsfrist:  1. februar

2. ansøgningsfrist:  6. april

Vi har et begrænset antal pladser og optager løbende efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via første ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en eller flere optagelsesprøver. Formen er afslappet, og vi lægger stor vægt på, at de er en god oplevelse for alle. På grund af Corona er prøverne i år fordelt over to runder.
 
Den første optagelsesprøve er et online-interview. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve til marts prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse og en caseøvelse. De praktiske øvelser afholdes i København.
 
Optagelsesprøverne i første optagelsesrunde ligger på følgende datoer i tidsrummet 9-17:

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Mandag d.15. februar 
 • Tirsdag d. 16. februar 
 • Onsdag d. 17. februar 

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Marts (datoer og tidspunkter følger)
 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

ANSØG