Bliv Teach First 

GRADUATE

 

Bliv

Teach First 

GRADUATE

Ansøg online


Ansøg via ansøgningsskemaet. Vedhæft CV og eksamensbeviser med karakterer fra din gymnasiale og videregående uddannelse.

Optagelsesdag


Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en optagelsesdag. Her vil du prøve kræfter med et interview, en case og en undervisningssituation.

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række aktiviteter frem til programstart den 17. juni.

Ansøgningsfrister i 2019

1. runde – ansøgningsfrist: 14. januar (passeret)
2. runde – ansøgningsfrist: 25. marts (passeret)
3. runde – ansøgningsfrist: 1. maj (for naturfag**)

Søg i dag og få svar inden for 14 dage

Du får svar på din ansøgning inden for 14 dage. Så søg i dag og få hurtigt svar på om du skal til en optagelsesdag.

Optagelsesdage i 2019

Via 1. runde: 20., 25., 26., 27. jan samt 2 og 3. feb.
Via 2. runde: 30. og 31. marts samt 6. og 7. april
Via 3. runde: 6. og 7. og 8. maj (for naturfag**)

Aalborg, hovedstaden eller Kalundborg

Du kan i 2019 blive graduate i Aalborg, Kalundborg og hovedstadsområdet. Ca. 60 procent af optagne graduates skal arbejde i hovedstadsområdet. 

**Særlig optagelsesrunde for naturfag

Vi afholder i maj en særlig optagelsesrunde for bachelorer og kandidater, der kan undervise i matematik og naturfaglige fag. 

Læs mere om optagelseskrav og optagelsesforløb

Formelle optagelseskrav

  • Fuldendt bachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende uddannelse inden sommerakademiets start den 17. juni 2019.
  • Bestået matematik på B-niveau inden programstart den 1. juni 2019 (se FAQ)
  • Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 17. juni 2019. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 17. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Optagelsesforløbet

  • En skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger
  • Optagelsesdage med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation
  • Obligatoriske introduktionsdage, vejledende samtaler, workshops og træningsweekender frem til sommerakademiets start den 17. juni 
  • Ansættelsessamtaler på partnerskoler i løbet af foråret og sommeren 2019.
  • Deltagelse i et obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august.

Vurdering og optagelse

Ansøgerens præstation til optagelsesdagen vurderes på en skala. På baggrund af den samlede score og en helhedsvurdering beslutter Teach First Danmark, hvilke ansøgere der skal tilbydes optagelse. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, skole og program. Optagelsesforløbet bygger på input fra Teach First Danmarks Program- og Udviklingsudvalg samt erfaringer fra det globale non-profit netværk Teach For All

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), der har ansvaret for optagelsesforløbet.