Der er lukket for ansøgninger

Online ansøgning


Din ansøgning skal indeholde en motiveret ansøgning, dit CV, dit eksamensbevis og karakterer fra gymnasiet samt seneste gennemførte uddannelse.

Optagelsesdag


Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en fuld optagelsesdag. Her prøver du kræfter med en undervisningssituation, en case-øvelse og en samtale.

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt optagelse, inviteres du i foråret 2018 til en eller flere ansættelsessamtaler på en folkeskole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg. Du optages endeligt på programmet, når du ansættes på en skole.

Vi åbner igen for ansøgninger omkring oktober 2018.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så får du besked, når du kan ansøge.

Ansøgningsfrister og optagelsesrunder i 2018

 • Vi afholder to optagelsesrunder.
  Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar
 • Vi optager ca. 65 procent via første optagelsesrunde.
 • Du kan p.t. blive graduate i hovedstaden eller i Kalundborg
 • Dine muligheder for at blive optaget er størst, hvis du vil arbejde i begge områder

Ansøgningsfrister i 2017/18


Ansøgningsfrist 1. runde:

10. december, kl. 23.59

Ansøgningsfrist 2. runde:
1. marts, kl. 23.59

Optagelsesdage


6 – 14. januar:
Ansøgere via 1. runde

10. marts – 18. marts:
Ansøgere via 2. runde

Sommerakademi og programstart


18. juni -27. juli:  Sommerakademi

Feb. – juli:  Jobsamtaler på skoler

Primo august 2018: Jobstart på en skole

Formelle optagelseskrav:


 • Som minimum afsluttet en bachelor ved programstart den 18. juni
 • Bestået matematik på B-niveau ved programstart 

Ansøgning skal indeholde:


 1. CV samt ansøgning på maks. 2500 anslag. Se flere retningslinjer i ansøgningsformularen.
 2. Eksamenbeviser og karakterer fra gymnasiet, bachelor- og kandidatuddannelse

Vi lægger vægt på:


 • Din motivation for at søge
 • Dine ambitioner i forhold til programmet
 • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker mht. udvalgte kompetencer
Klik her for at læse om optagelseskrav og optagelsesforløb

Optagelsesforløbet består af følgende:

 1. En skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere information
 2. Optagelsesdag (4 timer) med udvalgte ansøgere: Personligt interview, caseløsning og en praktisk undervisningssituation
 3. En opfølgende individuel samtale om gensidige forventninger i forhold til programmet og dets formål
 4. Ansættelsessamtaler på skoler

Hvem kan søge

 • Du skal have færdiggjort din bachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende uddannelse inden programstart 18. juni 2018. Du kan også søge programmet, hvis du har afsluttet din uddannelse og er i arbejde.
 • Du skal have bestået matematik på B-niveau inden programstart den 18. juni (se FAQ)

Formelle optagelseskrav

For at kunne blive optaget skal du opfylde de formelle optagelseskrav. Det omfatter:

 • Bestået bachelor- eller kandidateksamen. Den konkrete eksamen afgør, hvilke fag du kan tildeles merit for.

 

 

Bedømmelse og udvælgelse

Ansøgere optages på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Vurderingen afholdes af Teach First Danmark i samarbejde med erfarne fagpersoner fra folkeskolen..

I optagelsesforløbet lægges særlig vægt på 7 udvalgte kompetencer og mindsets. For hver kompetence bedømmes ansøgerens på en skala fra 1-10:

 

 1. gives for den helt uantagelige præstation
 2. gives for den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation
 3. gives for den usikre og ikke tilfredsstillende præstation
 4. gives for den noget usikre, men nogenlunde tilfredsstillende præstation
 5. gives for den jævne præstation, der ligger lidt under middel
 6. gives for den middelgode præstation
 7. gives for den gode præstation, der ligger lidt over middel
 8. gives for den udmærkede og noget rutineprægede præstation
 9. gives for den udmærkede og meget selvstændige præstation
 10. gives for den fremragende og usædvanlig selvstændige præstation

Ansøgerens score i hver kompetence opsummeres i en samlet score mellem 7 og 70. For at blive optaget skal ansøger have opnået en score på mindst 56. Ansøgeren må ikke have scoret under 6 i nogen kompetencer.

 

Optagelse

På baggrund af den samlede score og en helhedsvurdering beslutter Teach First Danmark, hvilke ansøgere der skal tilbydes optagelse. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole.

 

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, skole og program. Optagelsesforløbet bygger på input fra Teach First Danmarks Program- og Udviklingsudvalg samt erfaringer i det globale non-profit netværk Teach For All .

 

Klage

Der kan indgives klage i forhold til processuelle spørgsmål i forbindelse med optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark, der har ansvaret for koordineringen af optagelsesforløbet. Der kan ikke indgives klage i forhold til bedømmelsen af ansøgers præstation i optagelsesforløbet.