Bliv Teach First
graduate i 2020

Bliv Teach First 
GRADUATE

 

Ansøg online


Ansøg via ansøgningsskemaet. Vedhæft CV og eksamensbeviser med karakterer fra både din gymnasiale og videregående uddannelse.

Optagelsesdag


En god ansøgning vil få dig til en optagelsesprøve. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart den 15. juni 2020.

1. Ansøg online


Ansøg via ansøgningsskemaet. Vedhæft CV og eksamensbeviser med karakterer fra både din gymnasiale og videregående uddannelse.

2. Optagelsesdag


En god ansøgning vil få dig til en optagelsesprøve. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart den 15. juni 2020.

Søg i dag og få svar inden for 14 dage

Du får svar på din ansøgning inden for 14 dage. Så søg i dag og få hurtigt svar på, om du skal til en optagelsesdag.

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan blive graduate i Kalundborg og hovedstadsområdet. 

Ansøgningsfrister i 2019/2020

1. ansøgningsfrist er 20. november 2019
Vi åbner for ansøgninger den 1. november. Du kan skrive dig op via “Overvejer du at søge?“, så du får en reminder via mail om, at vi har åbnet for ansøgninger. Du er altid velkommen til at kontakte os via chatten.  

Optagelsesdage i 2019/2020

Optagelsesdagene løber fra november til april. Ansøgningsfristerne til hver runde ligger ca. en uge før første optagelsesdag i pågældende runde. 

1. optagelsesrunde er 27. og 28. november 2019
2. runde: 25. og 26. januar 2020
3. runde: 27. og 29. februar 2020
4. runde: 25., 28. og 29. marts 2020
5. runde: 18., 19., 22. og 25. april 2020

Søg og få svar inden for 14 dage

Du får svar på din ansøgning inden for 14 dage. Så søg i dag og få hurtigt svar på, om du skal til en optagelsesdag.

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan blive graduate i Kalundborg og hovedstadsområdet. 

Ansøgningsfrister i 2019/2020

1. ansøgningsfrist er 20. november 2019
Vi åbner for ansøgninger den 1. november. Du kan skrive dig op via “Overvejer du at søge?“, så du får en reminder via mail om, at vi har åbnet for ansøgninger. Du er altid velkommen til at kontakte os via chatten.  

Optagelsesdage i 2019/2020

Optagelsesdagene løber fra november til april. Ansøgningsfristerne til hver runde ligger ca. en uge før første optagelsesdag i pågældende runde. 

1. runde:

  27. og 28. november 2019:              (Ansøgningsfrist 20. november 2019)

2. runde: 25. og 26. januar 2020
3. runde: 27. og 29. februar 2020
4. runde: 25., 28. og 29. marts 2020
5. runde: 18., 19., 22. og 25. april 2020

Læs mere om optagelseskrav og optagelsesforløb

Formelle optagelseskrav

  • Afsluttet bachelor, kandidat, ph.d. eller tilsvarende uddannelse inden programstart start den 15. juni 2020.

  • Bestået matematik på B-niveau inden den 15. juni 2020. se FAQ

  • Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2019. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener efter den 15. juni, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener.

Optagelsesforløbet

  • En skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger

  • Optagelsesdage med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation

  • Obligatoriske introduktionsdage, vejledende samtaler, workshops og træningsweekender frem til programstart den 15 juni 2020.

  • Ansættelsessamtaler på partnerskoler i løbet af foråret og sommeren 2020.

  • Deltagelse i et obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august.

Vurdering og optagelse

Ansøgerens præstation til optagelsesdagen vurderes i de forskellige situationer af forskellige personer. På baggrund af de individuelle vurderinger foretages en samlet vurdering af hvilke ansøgere, der skal tilbydes optagelse. Tilbuddet er betinget af efterfølgende ansættelse på en skole.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmets indhold og skolernes behov. Optagelsesforløbet bygger blandt andet på rekruttering og erfaringer i det globale non-profit netværk Teach For All

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet.