Så er der åbnet for ansøgninger igen til vinterstart 2024/25. Fristen er d. 8. september. 

Læs mere om ansøgningsprocessen nedenfor

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest to uger efter ansøgningsfristen. En god ansøgning vil få dig til praktiske optagelsesprøver.

2. Optagelsesdag


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en gruppecase.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag. 

 

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. En god ansøgning vil få dig til praktiske optagelsesprøver.

[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

2. Optagelsesprøve


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en gruppecase.

[wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag. 

Formelle optagelseskrav

Gennemført bacheloruddannelse.

For at blive optaget skal du som minimum have gennemført en bacheloruddannelse eller professionsbachelor.

Din ansøgning

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte:

 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser og karakterer fra din videregående uddannelse 

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og det øvrige Sjælland. Det har defor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik. Med matematik som hovedfag får du også gode forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen. 

Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver. Du skal som minimum have haft Matematik på niveau B.

Bemærk: Mange skoler efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. Det øger derfor dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit cirka 10-15 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Optagelsesprøverne består i et interview, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde vores lærerfaglige mentorer.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst af op til 2-3 personer uafhængigt af hinanden. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også møde dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktion, vejledende samtaler.
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

ansøgningsfristER

Ansøgningsfristen for vinteroptag er søndag den 8. september 2024.

VINTERAKADEMI

Hvis du bliver optaget i programmet, skal du deltage i vores vinterakademi. Det er en uges intensiv forberedelse til graduateprogrammet. Her vil du blive klædt på til din ilddåb i klasseværelset med en introduktion til lærerfaglig teori og praktiske øvelser i klasserumsledelse. Vinterakademiet er en obligatorisk del af programmet og foregår i uge 41.

Efter vinterakademiet skal du sammen med dine med-graduates fungere som hjælpelærer på en af Lær for Livets Efterårscamps for udsatte børn i uge 42. Lær for Livets camps foregår enten på Sjælland, Fyn eller Jylland som internat med overnatning, hvor du knytter stærke bånd til de andre nye graduates på din årgang. På Lær for Livets camp skal du forvente, at der vil være program fra tidlig morgen til sen aften for at give børnene en god oplevelse for livet. 

Optagelsesprøver

Vi inviterer de mest motiverede og bedst kvalificerede kandidater til en optagelsesdag. Til vores optagelsesdag møder vi dig til en personlig samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Vi lægger stor vægt på, at det er en god oplevelse for alle. Vi afholder optagelsesdage 23., 24., 25., og 26 september i København. Du skal kunne afsætte en halv dag til formålet fra cirka kl. 8-12.30 eller 11.30-16.00. 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive ansat på skoler hele hovedstadsområdet eller i Kalundborg. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise.

I løbet af foråret og sommeren finder vi i fællesskab en stilling til dig på en folkeskole med henblik på jobstart, når skoleåret begynder til august.

Vi har ingen stillinger, der er reserveret til Teach First-graduates. Det er åbne stillingsopslag, som du søger på lige vilkår med alle andre, også lærere med mange års erfaring. Du skal derfor forvente at gå til en del samtaler, før vi finder det rigtige match med en stilling, der matcher din faglige profil

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.

Læs mere om optagelsesprocessen

Formelle optagelseskrav

Gennemført bacheloruddannelse.

For at blive optaget skal du som minimum have gennemført en bacheloruddannelse eller professionsbacehelor.

Din ansøgning

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte:

 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning
 • Eksamensbeviser og karakterer fra din videregående uddannelse 

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i hele Region Hovedstaden samt Kalundborg/øvrige Sjælland. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Uanset hvilket område du vælger, kan vi ikke garantere dig ansættelse på en skole tæt på din bopæl. Årsagen er, at du vil blive ansat på den skole, hvor der er en ledig stilling og det bedste match, og hvor du kan gøre den største forskel.

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du ønske hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik. Med matematik som hovedfag får du også gode forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen. 

Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver. Du skal som minimum have haft Matematik på niveau B i fx gymnasiet.

Bemærk: Mange skoler efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. Det øger derfor dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit 10-15 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Noget af det, vi har fokus på, er din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Optagelsesprøverne består i et interview, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde vores lærerfaglige mentorer.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst grundigt af Teach First Danmarks optagelsesudvalg. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også møde dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan ikke garantere, at du får ansættelse. Dog er alle graduates i Kalundborg/øvrige Sjælland og hovedstadsområdet siden 2015 blevet ansat på skoler.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktion, vejledende samtaler
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og frem mod sommerferien. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven. Du skal være forberedt på, at du kan blive ansat på en skole med op til 1 times transport hver vej.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

ansøgningsfrister 

Ansøgningsfristen for vinterstart er d. 8. september 2024

Optagelsesprøver

Vi inviterer de mest motiverede og bedst kvalificerede kandidater til en optagelsesdag. Til vores optagelsesdag møder vi dig til en personlig samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Vi lægger stor vægt på, at det er en god oplevelse for alle. Vi afholder optagelsesdage i februar og april i København. Du skal kunne afsætte en halv dag til formålet fra cirka kl. 8-12.30 eller 11.30-16.00. 

VINTERAKADEMI

Hvis du bliver optaget i programmet, skal du deltage i vores vinterakademi. Det er et intensivt forberedelsesprorgam til graduateprogrammet. Her vil du blive klædt på til din ilddåb i klasseværelset med en introduktion til lærerfaglig teori og praktiske øvelser i klasserumsledelse. Vinterakademiet er en obligatorisk del af programmet og foregår i uge 41.

Du skal forvente fuldt program i alle hverdage fra 9 til 17. I uge 42 skal du sammen med dine med-graduates fungere som hjælpelærer på en af Lær for Livets Efterårscamps for udsatte børn. Lær for Livets camps foregår enten på Sjælland, Fyn eller Jylland som internat med overnatning, hvor du knytter stærke bånd til de andre nye graduates på din årgang. På Lær for Livets camp skal du forvente, at der vil være program fra tidlig morgen til sen aften for at give børnene en god oplevelse for livet. 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive ansat på skoler hele hovedstadsområdet eller i Kalundborg. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise.

I løbet af foråret og sommeren finder vi i fællesskab en stilling til dig på en folkeskole med henblik på jobstart, når skoleåret begynder til august.

Vi har ingen stillinger, der er reserveret til Teach First-graduates. Det er åbne stillingsopslag, som du søger på lige vilkår med alle andre, også lærere med mange års erfaring. Du skal derfor forvente at gå til en del samtaler, før vi finder det rigtige match med en stilling, der matcher din faglige profil. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.

Har du spørgsmål?

Skriv til os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ 

Du kan også ringe til os på 3173 1547