Bliv
Teach First
Graduate

Bliv
Teach First
Graduate

 

Ansøgningsfristen var 6. april

vi åbner får ansøgninger i efteåret 2021

 

Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. Hvis din ansøgning er god bliver du inviteret til praktiske prøver.

 

Optagelsesprøver


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

 

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

LÆS MERE OM OPTAGELSESPROCES OG OPTAGELSESKRAV

Formelle optagelseskrav

 • Som minimum bachelorgrad inden programstart d. 15. juni 2021

  Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2021. Du kan gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener efter den 15. juni.

  I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte eksamenbeviser og karakterer for både din gymnasiale uddannelse og din universitetsuddannelse. Hvis du ikke kan finde dit studenterbevis og blev student i 2004 eller senere, kan du finde det her. Blev du student tidligere, bedes du kontakte dit gymnasium.

 • Bestået matematik på B-niveau inden d. 15. juni 2021. 

  Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilmelde dig et kursus, så du kan at bestå matematik på B-niveau senest programstart den 15. juni 2021. Det vil sige, at du kan godt ansøge uden at have matematik på B-niveau, men hvis du bliver optaget og ikke har bestået matematik på B-niveau senest 15. juni, så frafalder din plads. Se også vores FAQ (hvorfor er Matematik-B et krav?).

Område og hovedfag

Område
I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate. Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland. 

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Det skyldes, at Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Hovedfag
I ansøgningsskemaet skal du vælge et hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået. Vi kan ikke garantere, at du får tilbudt det fag, du vælger. Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag. Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er nemlig et fag, som skolerne efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Optagelse med fokus på din motivation 

Vi optager i gennemsnit ca. 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og bruger mange ressourcer på at møde ansøgere. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de bedst egnede kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Vi inviterer op mod 1/4 af alle ansøgere til praktiske optagelsesprøver. Det giver os mulighed for at få uddybet dine kompetencer og motivation. Det sikrer også en god forventningsafstemning og mindsker frafald. 

Hvem møder jeg til optagelsesprøverne?

Til optagelsesprøverne vil du møde andre ansøgere samt medarbejdere fra Teach First Danmark og tidligere graduates (alumner).

Optagelsesprøverne varer fire timer og er fordelt over flere optagelsesdage med omkring 24 ansøgere til hver. Stemningen er afslappet, og du får rig mulighed for at snakke med de andre ansøgere. Vi serverer frugt, nødder og vand.

Prøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Du vil her møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen og som herudover er trænede i at bedømme ansøgere til programmet.

(NB: På grund af Covid-19 vil nogle af prøverne givetvis foregå online).

Vurdering af din præstation

Din ansøgning vurderes af op til 3 forskellige personer uafhængigt af hinanden. Din præstation til optagelsesprøverne observeres også af flere personer i de forskellige øvelser. Herefter foretages en samlet vurdering af din præstation. 

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er skolernes ansættelsesudvalg, der ultimativt bestemmer, om du er egnet til at blive lærer gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på en meritlæreruddannelse af en professionshøjskole.

Vi kan derfor ikke garantere, at du bliver ansat. Cirka 3 procent af optagne har ikke fået ansættelse (Aalborg). Alle optagne til Kalundborg og hovedstadsområdet har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2021 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2021. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificeret – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2021.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

Skriv til os os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

 

2. Optagelsesprøve


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler. Du vil også deltage i en række faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

LÆS MERE OM OPTAGELSESPROCES OG OPTAGELSESKRAV

Formelle optagelseskrav

Som minimum bachelorgrad inden programstart d. 15. juni 2021

Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden programstart den 15. juni 2021. Du kan gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at have tid til at læse op til eksamener efter den 15. juni.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte eksamenbeviser og karakterer for både din gymnasiale uddannelse og din universitetsuddannelse. Hvis du ikke kan finde dit studenterbevis og blev student i 2004 eller senere, kan du finde det her. Blev du student tidligere, bedes du kontakte dit gymnasium. 

Bestået matematik på B-niveau senest d. 15. juni 2021. 

Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilmelde dig et kursus, så du kan at bestå matematik på B-niveau senest programstart den 15. juni 2021. Det vil sige, at du kan godt ansøge uden at have matematik på B-niveau, men hvis du bliver optaget og ikke har bestået matematik på B-niveau senest 15. juni, så frafalder din plads. Se også vores FAQ (hvorfor er Matematik-B et krav?).

Område og hovedfag

Område
I ansøgningsskemaet skal du vælge, hvor du vil være graduate. Du kan p.t. blive graduate i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og øvrige Sjælland. 

Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Det skyldes, at Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Hovedfag
I ansøgningsskemaet skal du vælge et hovedfag. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket hovedfag du har fået. Vi kan ikke garantere, at du får tilbudt det fag, du vælger. Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag. Vores mål er, at 80 procent af dem, vi optager, skal læse matematik som hovedfag. Det er nemlig et fag, som skolerne efterspørger. Derfor øger det også dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger.

Optagelse med fokus på din motivation 

Vi optager i gennemsnit ca. 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og bruger mange ressourcer på at møde ansøgere. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de bedst egnede kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere i folkeskolen og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Vi inviterer op mod 1/4 af alle ansøgere til praktiske optagelsesprøver. Det giver os mulighed for at få uddybet dine kompetencer og motivation. Det sikrer også en god forventningsafstemning og mindsker frafald. 

Hvem møder jeg til optagelsesprøverne?

Til optagelsesprøverne vil du møde andre ansøgere samt medarbejdere fra Teach First Danmark og tidligere graduates (alumner).

Optagelsesprøverne varer fire timer og er fordelt over flere optagelsesdage med omkring 24 ansøgere til hver. Stemningen er afslappet, og du får rig mulighed for at snakke med de andre ansøgere. Vi serverer frugt, nødder og vand.

Prøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Du vil her møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen og som herudover er trænede i at bedømme ansøgere til programmet.

(NB: På grund af Covid-19 vil nogle af prøverne givetvis foregå online)

Vurdering af din præstation

Din ansøgning vurderes af op til 3 forskellige personer uafhængigt af hinanden. Din præstation til optagelsesprøverne observeres også af flere personer i de forskellige øvelser. Herefter foretages en samlet vurdering af din præstation. 

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er skolernes ansættelsesudvalg, der ultimativt bestemmer, om du er egnet til at blive lærer gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på en meritlæreruddannelse af en professionshøjskole.

Vi kan derfor ikke garantere, at du bliver ansat. Cirka 3 procent af optagne har ikke fået ansættelse (Aalborg). Alle optagne til Kalundborg og hovedstadsområdet har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2021 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2021. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificeret – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2021.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

 

To ansøgningsfrister – årgang 2021/22

1. ansøgningsfrist: 1. februar, 2021 (passeret)

2. ansøgningsfrist: 6. april, 2021 (passeret)

Vi har et begrænset antal pladser og optager løbende efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via første ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Bemærk, at det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en eller flere optagelsesprøver. Formen er afslappet, og vi lægger stor vægt på, at det er en god oplevelse for alle. På grund af Corona er prøverne i år fordelt over to runder.
 
Den første optagelsesprøve er et online-interview. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse og en caseøvelse. De praktiske øvelser afholdes i København.
 
Optagelsesprøverne i anden optagelsesrunde ligger på følgende datoer i tidsrummet 9-17:

 

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Uge 14

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Uge 15
 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? 

Skriv til os i chatten nedenfor til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ 

To ansøgningsfrister
– ÅRG. 2021/22 (passeret)

1. ansøgningsfrist: 1. februar, 2021

2. ansøgningsfrist: 6. april, 2021

Vi har et begrænset antal pladser og optager løbende efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via første ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Optagelsesprøver

Hvis din ansøgning er god, inviterer vi dig til en eller flere optagelsesprøver. Formen er afslappet, og vi lægger stor vægt på, at det er en god oplevelse for alle. På grund af Corona er prøverne i år fordelt over to runder.
 
Den første optagelsesprøve er et online-interview. Hvis du går videre, vil du til den anden optagelsesprøve prøve kræfter med en praktisk undervisningsøvelse og en caseøvelse. De praktiske øvelser afholdes i København.
 
Optagelsesprøverne i anden optagelsesrunde ligger på følgende datoer i tidsrummet 9-17:

 

OPTAGELSESPRØVE 1

 • Uge 14

OPTAGELSESPRØVE 2

 • Uge 15
 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Du bør være indstillet på, at der kan være en del transporttid, og at det kan være nødvendigt, at du flytter tættere på skolen.

Teach First Danmark samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det er skoler i socioøkonomisk udsatte boligområder. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Bemærk, at det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område.

Modtag en mail, når du kan ansøge igen