Vi åbner for ansøgninger igen i efteråret 2021

Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. En god ansøgning vil få dig til praktiske optagelsesprøver.

 

Optagelsesprøver


Til vores praktiske optagelsesprøver vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en gruppecase.

 

Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag Du vil også deltage i faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

 

Læs mere om optagelseskrav, optagelsesproces og ansættelse.

Formelle optagelseskrav

Bestået bachelorgrad som minimum senest d. 15. juni 2022.

Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2022. Du kan gå til afsluttende eksamener efter d. 15. juni, men du vil ikke have tid til at læse op til eksamener efter den 15. juni.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte eksamensbeviser og karakterer for både din gymnasiale uddannelse og din universitetsuddannelse. Hvis du ikke kan finde dit studenterbevis og blev student i 2004 eller senere, kan du finde det her. Blev du student tidligere, bedes du kontakte dit gymnasium.

Bestået matematik på B-niveau senest d. 15. juni 2022. 

Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilmelde dig et kursus, så du kan at bestå matematik på B-niveau inden programstart og senest den 15. juni 2022. Du kan godt ansøge og blive optaget uden at have matematik på B-niveau, men hvis du ikke har bestået matematik på B-niveau senest 15. juni, så mister du din plads. Se også vores FAQ (hvorfor er matematik-B et krav?).

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder i hele Region Hovedstaden samt Kalundborg/øvrige Sjælland. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. Uanset hvilket område du vælger, kan vi ikke garantere dig ansættelse på en skole tæt på din bopæl. Årsagen er, at graduates bliver ansat på baggrund af, hvor der er det bedste match, og hvor man kan gøre den største forskel.

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik, selvom de tænkte, at det ville være svært. Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Et hovedfag i matematik betyder ikke nødvendigvis, at du også kommer til at undervise i matematik. Men du bør være indstillet på det. Med et hovedfag i matematik får du også bedre forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen.

Vores mål er, at 80 procent af graduates har matematik som hovedfag. Det skyldes, at skolerne i høj grad efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Noget af det, vi har fokus på, er din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere på skoler i udsatte boligområder og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Optagelsesprøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst af op til 2-3 personer uafhængigt af hinanden. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også få et indtryk af dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan derfor heller ikke garantere, at du får ansættelse. 9 ud af 281 har siden 2015 ikke fået ansættelse. Det var i Aalborg i 2018. Alle andre år er alle blevet ansat. Alle optagne til Kalundborg/øvrige Sjælland og Region Hovedstaden har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2022 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2022. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2022.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

Har du brug for hjælp?

Skriv til os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ 

31 55 98 81

 

1. Ansøg online


Du får svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist.

 

 

2. Optagelsesprøve


En god ansøgning vil få dig til en eller flere optagelsesprøver. Her vil du prøve kræfter med en undervisningssituation, et personligt interview og en case.

 

 

3. Ansættelsessamtale


Hvis du bliver tilbudt en plads, kommer du til jobsamtale på en eller flere skoler via åbne stillingsopslag. Du vil også deltage i faglige og sociale aktiviteter frem til programstart.

 

Læs mere om optagelseskrav, optagelsesproces og ansættelse.

Formelle optagelseskrav

Bestået bachelorgrad som minimum senest d. 15. juni 2022.

Hvis du er studerende på ansøgningstidspunktet, skal du have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 15. juni 2022. Du kan gå til afsluttende eksamener efter d. 15. juni, men du vil ikke have tid til at læse op til eksamener efter den 15. juni.

I ansøgningsskemaet skal du vedhæfte eksamensbeviser og karakterer for både din gymnasiale uddannelse og din universitetsuddannelse. Hvis du ikke kan finde dit studenterbevis og blev student i 2004 eller senere, kan du finde det her. Blev du student tidligere, bedes du kontakte dit gymnasium.

Bestået matematik på B-niveau senest d. 15. juni 2022. 

Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilmelde dig et kursus, så du kan at bestå matematik på B-niveau inden programstart og senest den 15. juni 2022. Du kan godt ansøge og blive optaget uden at have matematik på B-niveau, men hvis du ikke har bestået matematik på B-niveau senest 15. juni, så mister du din plads. Se også vores FAQ (hvorfor er matematik-B et krav?).

Område og hovedfag

Geografisk område

Vi samarbejder med folkeskoler i udsatte boligområder i hele hovedstadsområdet samt på Vestsjælland og det øvrige Sjælland. Det har defor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil være graduate. 

Du skal prioritere området, når du ansøger. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil området fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte område. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til geografisk område, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte område, efter du er blevet optaget.

Hovedfag og valgfag

I ansøgningsskemaet skal du vælge hovedfag. Det er det hovedfag, du læser på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. 

Du kan vælge mellem dansk og matematik. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil hovedfaget fremgå af tilbuddet. Din optagelse vil være betinget af, at du fortsat ønsker det valgte hovedfag. 

Du kan godt vælge matematik som hovedfag, selvom matematik ikke er en del af din uddannelse. Flere graduates med en ikke-matematisk uddannelse har opdaget deres talent for at undervise i matematik, selvom de tænkte, at det ville være svært. Få en snak med os, hvis du vil høre mere om, hvordan det er at undervise i matematik, og hvad det kræver.

Et hovedfag i matematik betyder ikke nødvendigvis, at du også kommer til at undervise i matematik. Men du bør være indstillet på det. Med et hovedfag i matematik får du også bedre forudsætninger for at udvikle den tværfaglige undervisning på skolen.

Vores mål er, at 80 procent af graduates har matematik som hovedfag. Det skyldes, at skolerne i høj grad efterspørger graduates, som kan undervise i matematik. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du vælger matematik som hovedfag, når du ansøger. Det er ikke muligt at skifte hovedfag, efter du er blevet optaget.

Efter din optagelse vil du også vælge 1-2 valgfag.

Optagelsesprocessen

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere. Det gør vi på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Vi har b.la. fokus på din motivation og din evne til at kommunikere, formidle og samarbejde. 

Vi læser alle ansøgninger grundigt og inviterer cirka 30 pct. af alle ansøgere til optagelsesprøver. Det giver os bl.a. mulighed for at få uddybet din motivation. Det giver også dig mulighed for at blive klogere på Teach First Danmark og finde ud af, om programmet er det rigtige for dig.

Læs mere om, hvilke kompetencer vi lægger vægt på >>

Formålet med vores optagelsesproces er at optage de bedst egnede ansøgere. Det er ansøgere med gode forudsætninger for at blive dygtige lærere på skoler i udsatte boligområder og arbejde for Teach First Danmarks vision.

Læs mere om visionen >>

Hvem møder du til optagelsesprøverne?

Til optagelsesprøverne møder du andre ansøgere samt medarbejdere fra Teach First Danmark og en række Teach First Alumner (tidligere graduates).

Optagelsesprøverne varer fire timer og er fordelt over flere optagelsesdage med omkring 24 ansøgere til hver optagelsesdag. Stemningen er afslappet, og du får rig mulighed for at snakke med de andre ansøgere. Vi serverer frugt, nødder og vand.

Prøverne består i en samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Her vil du bl.a. møde de lærerfaglige mentorer. Du vil også møde nogle af de mest erfarne Teach First Alumner, som har undervist flere år i folkeskolen.

Vurdering af din præstation

Din skriftlige ansøgning bliver læst af op til 2-3 personer uafhængigt af hinanden. Til optagelsesprøverne vil flere forskellige personer også få et indtryk af dig i de forskellige øvelser. Den endelige vurdering sker på baggrund af et samlet indtryk.

Endelig optagelse betinget af ansættelse på en skole

Det er i sidste ende skolernes ansættelsesudvalg, der bestemmer, om du er egnet til at blive lærer på deres skoler gennem Teach First Danmark. Den endelige optagelse er således betinget af, at du:

 1. Får ansættelse på en skole via et åbent stillingsopslag.
 2. Bliver optaget på meritlæreruddannelsen, som afholdes af KP og Absalon.

Vi kan derfor heller ikke garantere, at du får ansættelse. 9 ud af 290 har siden 2015 ikke fået ansættelse. Det var i Aalborg i 2018. Alle andre år er alle blevet ansat. Alle optagne til Kalundborg og hovedstadsområdet har fået ansættelse.

Optagelsesforløbet

 1. Skriftlig ansøgning – evt. suppleret med et telefoninterview, hvis vi har brug for yderligere oplysninger.
 2. Optagelsesprøver med udvalgte ansøgere: Personligt interview, case-øvelse og en praktisk undervisningssituation.
 3. Introduktionsdage, vejledende samtaler, faglige arrangementer og træningsweekender frem til programstart den 15. juni 2022 (se alle datoer i ansøgningsskemaet).
 4. Optagelse på en meritlæreruddannelse på enten Professionshøjskolen Absalon eller Københavns Professionshøjskole.
 5. Ansættelsessamtaler på profilskoler via åbne stillingsopslag i løbet af foråret og sommeren 2022. Skolerne ansætter de ansøgere, de skønner er bedst kvalificerede – i overensstemmelse med folkeskoleloven.
 6. Obligatorisk sommerakademi på seks uger, som forbereder dig til program- og skolestart primo august 2022.

Formålet med optagelsesforløbet

Formålet med optagelsesforløbet er at sikre det bedst mulige match mellem ansøger, programmet og skolernes behov. 

Klage

Der kan indgives klage vedrørende processen omkring optagelsesforløbet. Klagen sendes til Teach First Danmark (rekruttering@teachfirst.dk), som har ansvaret for optagelsesforløbet. 

ansøgningsfrister 

1. ansøgningsfrist: Januar 2022 (dato vil blive præciseret snart)

2. ansøgningsfrist: Marts  2022 (dato vil blive præciseret snart)

Du kan forvente svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via 1. ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

 

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for. Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.

Optagelsesprøver

Til vores optagelsesdag møder vi dig en personlig samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Vi lægger stor vægt på, at den er en god oplevelse for alle. Optagelsesdagene afholdes i København i tidsrummet 9-17 på følgende datoer:

Via 1. ansøgningsfrist

 • Uge 2

 

Via 2. ansøgningsfrist

 • Uge 12
 

 

Har du brug for hjælp?

Skriv til os i chatten nederst til venstre.
Eller find svaret i vores FAQ 

31 55 98 81

 

ansøgningsfrister 

1. ansøgningsfrist: Januar 2022 (dato vil blive præciseret snart)

2. ansøgningsfrist: Marts 2022 (dato vil blive præciseret snart)

Du kan forvente svar på din ansøgning senest en uge efter hver ansøgningsfrist. Hvis du bliver optaget via 1. ansøgningsfrist, vil du tidligere møde andre graduates og kunne forberede dig på at starte i programmet og på en skole til august.

Optagelsesprøver

Til vores optagelsesdag møder vi dig en personlig samtale, en case-øvelse og en undervisningsøvelse. Vi lægger stor vægt på, at den er en god oplevelse for alle. Optagelsesdagene afholdes i København i tidsrummet 9-17 på følgende datoer:


Via 1. ansøgningsfrist

 • Uge 2

Via 2. ansøgningsfrist

 • Uge 12

GEOGRAFISK OMRÅDE

Hovedstaden eller Kalundborg

Du kan p.t. blive graduate i Kalundborg og i hele hovedstadsområdet. Hvis du bliver tilbudt optagelse, vil det fremgå, hvilket område tilbuddet gælder for.

Vi samarbejder med folkeskoler, hvor du kan gøre den største forskel. Det har derfor stor værdi, at du er fleksibel i forhold til, hvor du vil undervise. 

Bemærk: Det øger dine chancer for at blive optaget, hvis du er fleksibel i forhold til område, når du ansøger.