SAMARBEJDE OG FONDE

LÆRERFAGLIGT SAMARBEJDE

KP udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i hovedstadsområdet, som følger uddannelsen på KP. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Absalon udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i Kalundborg, som følger uddannelsen på Absalon. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Som del af sommerakademiet underviser alle nye lærere på Lær For Livets Learning Camp for anbragte børn. I alt udgør nye lærere fra Teach First Danmark ca. 2/3 af undervisere på Lær for Livets sommercamp for udsatte børn. Det er en værdifuld praktisk erfaring i tillæg til den lærerfaglige teori.

Gyldendal giver alle graduates og alumner fra Teach First Danmark adgang til forlagets undervisningsportaler med kvalificeret og inspirerende undervisningsmateriale, som er tilpasset til forskellige elevers behov.

Alinea giver alle lærere og deres klasser adgang til Alinea’s læringsportal med læringsforløb, som er skræddersyede til fagenes indhold og didaktik. Herudover modtager Teach First Danmark eksemplarer af nye undervisningsmaterialer til inspiration for graduates og mentorer.

Meebook giver alle lærere og lærerfaglige mentorer adgang til deres læringsplatform. Det er en metodefri læringsplatform til planlægning, afvikling og evaluering af undervisning, som understøtter elevernes læring, videndeling, den faglige ledelse og forældresamarbejdet.

Implement udbyder sammen med Teach First Danmark forskningsbaseret lærertræning, som giver nye graduates konkrete værktøjer til at undervise og håndtere klasseledelse forud for skolestart. 

True North udbyder sammen med Teach First Danmark forskningsbaseret lærertræning, som giver nye graduates konkrete værktøjer til at undervise og håndtere klasseledelse forud for skolestart. 

FONDE

Støtte i alt 12 mio. kr. A.P. Møller Fonden har støttet Teach First Danmark, KP og Absalon med en bevilling, der skal styrke koblingen mellem undervisningen på skolerne og den sideløbende meritlæreruddannelse og mentorvejledning. Derudover støtter bevillingen samarbejdet med skoler og kommuner og sikrer finansiering i en overgangsperiode, hvor der arbejdes på offentlig betaling af programmet.

Støtte i alt 10,6 mio. kr.  Industriens Fond har støttet Teach First Danmark i to omgange i hhv. 2016-2019 med 3,9 mio kr. og fra 2020-2023 med 6,7 mio. kr. I begge omgange er støtten bevilget til Teach First Danmarks science-strategi, som skal få flere elever i folkeskolen til at interessere sig for matematik og naturfag med hjælp fra flere dygtige lærere, som tilegner sig den nyeste viden inden for naturfagenes didaktik og metode.

Støtte i alt 10,45 mio. kr. Egmont Fonden har støttet Teach First Danmark med to bevillinger gennem fondens Spireprogram, som har fokus på at udvikle, afprøve og udbrede nye koncepter, der kan styrke udsatte børn og unges læring og livsduelighed.

Støtte i alt 7,5 mio. kr. Novo Nordisk Fonden har støttet Teach First Danmark med en bevilling til bl.a. at videreudvikle og udbrede Teach First Danmarks program til hele landet. Målet er at styrke de faglige færdigheder hos op mod 15.000 børn i folkeskoler i social udsatte boligområder frem mod 2020.

Støtte i alt 5,55 mio. kr. TrygFonden har støttet Teach First Danmark med to bevillinger, der har haft fokus på opstart af Teach First Danmarks forskningsbaserede lærerfaglige mentorordning, samt lancering af første årgang af Teach First Danmark programmet.

Støtte i alt 1,35 mio. kr. Østifterne har støttet Teach First Danmark med en bevilling til at understøtte, at Teach First Danmark også skal findes uden for hovedstadsområdet.

Støtte i alt 225.000 kr. DHL formidler gennem Teach First Danmark workshops til elever i folkeskoler om virksomhedsansvar i en global verden og hvordan bl.a. arbejdsmarkedet og en jobsamtale fungerer.

Støtte i alt 1,05 mio. kr. Augustinus har støttet Teach First Danmark med to bevillinger, der primært understøtter Teach First Danmarks rekruttering af dygtige kandidater med en universitetsbaggrund.

Støtte i alt 400.000 kr. (250.000 kr. i 2019 og og 150.000 kr. i 2021) Teknologipagtens har støttet Teach First Danmarks SCIENCE-kampagne, som skal engagere flere af de dygtigste kandidater og bachelorer fra universiteterne til at blive lærere og skabe begejstring for matematik og naturvidenskab i folkeskoler i socialt udsatte områder.

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond: ”Industriens Fond har valgt at støtte Teach First Danmarks arbejde med at vække danske folkeskoleelevers interesse og øge deres færdigheder inden for matematik og naturfag. Resultaterne i folkeskolen er afgørende for, at eleverne senere får en ungdomsuddannelse, og håbet er, at flere unge i fremtiden vælger matematiske, naturvidenskabelige og tekniske fag.”

Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden: ”Gode resultater i folkeskolen er afgørende for, om eleverne senere gennemfører en ungdomsuddannelse. Gennem bevillingen til Teach First Danmark ønsker vi at afhjælpe lærermanglen inden for særligt fagene matematik og naturfag og give folkeskoleelever de bedste betingelser for at dygtiggøre sig. Samtidig ønsker vi at medvirke til at fremme elevernes interesse inden for naturvidenskab og stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for området.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden: ”Forskningen viser, at læring sker i positive relationer mellem lærer og elev – og det gælder særligt for udsatte børn og unge. Teach First Danmark arbejder netop for at uddanne lærere med både engagement og en faglig værktøjskasse skræddersyet til undervisning af udsatte børn. Organisationen er således med til at sikre, at børnene får både læring og livsduelighed, som er afgørende, hvis de skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har Egmont Fonden valgt at støtte udviklingen af Teach First Danmark.”

STØTTEERKLÆRINGER

Læs støtteerklæringer her