SAMARBEJDE OG FONDE

LÆRERFAGLIGT SAMARBEJDE

KP udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i hovedstadsområdet, som følger uddannelsen på KP. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Absalon udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i Kalundborg, som følger uddannelsen på Absalon. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Som del af sommerakademiet underviser alle nye lærere på Lær For Livets Learning Camp for anbragte børn. I alt udgør nye lærere fra Teach First Danmark ca. 2/3 af undervisere på Lær for Livets sommercamp for udsatte børn. Det er en værdifuld praktisk erfaring i tillæg til den lærerfaglige teori.

Gyldendal giver alle graduates og alumner fra Teach First Danmark adgang til forlagets undervisningsportaler med kvalificeret og inspirerende undervisningsmateriale, som er tilpasset til forskellige elevers behov.

Alinea giver alle lærere og deres klasser adgang til Alinea’s læringsportal med læringsforløb, som er skræddersyede til fagenes indhold og didaktik. Herudover modtager Teach First Danmark eksemplarer af nye undervisningsmaterialer til inspiration for graduates og mentorer.

Meebook giver alle lærere og lærerfaglige mentorer adgang til deres læringsplatform. Det er en metodefri læringsplatform til planlægning, afvikling og evaluering af undervisning, som understøtter elevernes læring, videndeling, den faglige ledelse og forældresamarbejdet.

True North udbyder sammen med Teach First Danmark forskningsbaseret lærertræning, som giver nye graduates konkrete værktøjer til at undervise og håndtere klasseledelse forud for skolestart. 

FONDE

Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond: ”Industriens Fond har valgt at støtte Teach First Danmarks arbejde med at vække danske folkeskoleelevers interesse og øge deres færdigheder inden for matematik og naturfag. Resultaterne i folkeskolen er afgørende for, at eleverne senere får en ungdomsuddannelse, og håbet er, at flere unge i fremtiden vælger matematiske, naturvidenskabelige og tekniske fag.”

Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden: ”Gode resultater i folkeskolen er afgørende for, om eleverne senere gennemfører en ungdomsuddannelse. Gennem bevillingen til Teach First Danmark ønsker vi at afhjælpe lærermanglen inden for særligt fagene matematik og naturfag og give folkeskoleelever de bedste betingelser for at dygtiggøre sig. Samtidig ønsker vi at medvirke til at fremme elevernes interesse inden for naturvidenskab og stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for området.

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden: ”Forskningen viser, at læring sker i positive relationer mellem lærer og elev – og det gælder særligt for udsatte børn og unge. Teach First Danmark arbejder netop for at uddanne lærere med både engagement og en faglig værktøjskasse skræddersyet til undervisning af udsatte børn. Organisationen er således med til at sikre, at børnene får både læring og livsduelighed, som er afgørende, hvis de skal være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Derfor har Egmont Fonden valgt at støtte udviklingen af Teach First Danmark.”

STØTTEERKLÆRINGER

Læs støtteerklæringer her