SAMARBEJDE OG FONDE

LÆRERFAGLIGT SAMARBEJDE

KP udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i hovedstadsområdet, som følger uddannelsen på KP. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Absalon udbyder meritlæreruddannelsen, som er en del af det toårige program. Det er primært lærere i Kalundborg, som følger uddannelsen på Absalon. Fra sommeren 2018 vil samarbejdet inkludere et fælles udviklingsprojekt med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Som del af sommerakademiet underviser alle nye lærere på Lær For Livets Learning Camp for anbragte børn. I alt udgør nye lærere fra Teach First Danmark ca. 2/3 af undervisere på Lær for Livets sommercamp for udsatte børn. Det er en værdifuld praktisk erfaring i tillæg til den lærerfaglige teori.

Gyldendal giver alle graduates og alumner fra Teach First Danmark adgang til forlagets undervisningsportaler med kvalificeret og inspirerende undervisningsmateriale, som er tilpasset til forskellige elevers behov.

Alinea giver alle lærere og deres klasser adgang til Alinea’s læringsportal med læringsforløb, som er skræddersyede til fagenes indhold og didaktik. Herudover modtager Teach First Danmark eksemplarer af nye undervisningsmaterialer til inspiration for graduates og mentorer.

Meebook giver alle lærere og lærerfaglige mentorer adgang til deres læringsplatform. Det er en metodefri læringsplatform til planlægning, afvikling og evaluering af undervisning, som understøtter elevernes læring, videndeling, den faglige ledelse og forældresamarbejdet.

True North udbyder sammen med Teach First Danmark forskningsbaseret lærertræning, som giver nye graduates konkrete værktøjer til at undervise og håndtere klasseledelse forud for skolestart. 

FONDE

Thomas B. Thriges Fond

 

KOMMUNER

49 skoler fra 13 kommuner på Sjælland har ansat lærere gennem Teach First Danmarks program de seneste tre år

 

Københavns Kommune
Kalundborg Kommune

Rødovre Kommune

STØTTEERKLÆRINGER

Læs støtteerklæringer her