Alle børn og unge i Danmark skal have

lige muligheder
for at få en uddannelse

– uanset social baggrund

Alle børn og unge
i Danmark skal have

lige muligheder
for at få
en uddannelse

– uanset social baggrund

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013

Vi kæmper for, at alle børn i Danmark skal have lige muligheder for at få en uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi gennem et tæt samarbejde med folkeskoler, professionshøjskoler, kommuner, virksomheder og fonde, som skal sikre flere dygtige lærere til de børn i folkeskolen, der har mest brug for dem.

Vi er finansieret af fondsmidler til almennyttige formål. Vi er uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

Flere dygtige lærere i folkeskolen er afgørende for at få alle børn med

1 ud af 6 børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne, og 4 ud af 10 unge får ikke en ungdomsuddannelse, hvis deres forældre ikke selv har det.

Det er et kæmpe potentiale, der går tabt, og en vigtig faktor for at løse dette problem er vores dygtige lærere i folkeskolen. Derfor arbejder vi for at engagere flere dygtige lærere til skoler i udsatte boligområder. Det er skoler, som ofte har svært ved at få kvalificerede lærere i alle fag, og hvor eleverne har mest brug for dem.

Grundig rekruttering, mentorstøtte på skolerne og læreruddannelse

Lærere fra Teach First Danmark bliver optaget via praktiske prøver med fokus på faglighed og relationelle kompetencer. De har forskellige universitetsuddannelser og erhvervserfaringer bag sig — og har et målrettet ønske om at undervise de børn i folkeskolen, som har det sværest.

Professionelle mentorer fra Teach First Danmark hjælper de nye lærere på skolerne med at udvikle sig og bruge teorien fra deres sideløbende læreruddannelse på Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Resultatet: Flere dygtige lærere til udsatte elever i folkeskolen

Se ekstern evaluering 2018-2020 >

Teach First Danmark bidrager med flere dygtige lærere til folkeskolen og brobyggere på uddannelsesområdet, som vil spille en rolle for at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark – i folkeskolen, i ministerier, NGO’er, sociale startups, fonde og andre steder, hvor det har værdi, at man kender folkeskolen og udsatte børns udfordringer fra tæt hold. 

Et samfund, hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne.

Teach First Danmark kæmper for et samfund, hvor alle børn og unge i har lige muligheder for at udfolde deres fulde potentiale, til gavn for dem selv og fællesskabet.

Vi mobiliserer civilsamfundet i den tro, at positive forandringer skabes ved at engagere og samle mennesker, som ønsker at være noget for nogen, og som vil bidrage til fællesskabet.

Vi er tilstede, hvor behovet er størst, og vi har altid børnenes tarv i centrum for det, vi gør.

Vi lægger vægt på at bygge vores aktiviteter op omkring et bredt samarbejde, fordi vi aldrig er hele løsningen, og fordi vi sammen kan se flere nuancer og skabe større forandringer.

Ekstern evaluering 2018-2021 Vores vision Vedtægter

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013

Vi kæmper for, at alle børn i Danmark skal have lige muligheder for at få en uddannelse – uanset social baggrund. Det gør vi gennem et tæt samarbejde med folkeskoler, professionshøjskoler, kommuner, virksomheder og fonde, som skal sikre flere dygtige lærere til de børn i folkeskolen, der har mest brug for dem.

Vi er finansieret af fondsmidler til almennyttige formål.
Vi er uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser.

 

Dygtige lærere i folkeskolen er afgørende for at få alle børn med

1 ud af 6 børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne, og 4 ud af 10 unge får ikke en ungdomsuddannelse, hvis deres forældre ikke selv har det.

Det er et kæmpe potentiale, der går tabt, og en vigtig faktor for at løse dette problem er vores dygtige lærere i folkeskolen. Derfor arbejder vi for at engagere flere dygtige lærere til skoler i udsatte boligområder. Det er skoler, som ofte har svært ved at få kvalificerede lærere i alle fag, og hvor eleverne har mest brug for dem.

Grundig rekruttering, mentorstøtte og læreruddannelse

Lærere fra Teach First Danmark bliver optaget via praktiske prøver med fokus på faglighed og relationelle kompetencer. De har forskellige universitetsuddannelser og erhvervserfaringer bag sig — og har et målrettet ønske om at undervise de børn i folkeskolen, som har det sværest.

Professionelle mentorer fra Teach First Danmark hjælper de nye lærere på skolerne med at udvikle sig og bruge teorien fra deres sideløbende læreruddannelse på Professionshøjskolen Absalon og Københavns Professionshøjskole.

Resultatet: Flere dygtige lærere til udsatte elever

Se ekstern evaluering 2018-2020

Teach First Danmark bidrager med flere dygtige lærere til folkeskolen og brobyggere på uddannelsesområdet, som vil spille en rolle for at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark – i folkeskolen, i ministerier, NGO’er, sociale startups, fonde og andre steder, hvor det har værdi, at man kender folkeskolen og udsatte børns udfordringer fra tæt hold.

Et samfund, hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne.

Teach First Danmark kæmper for et samfund, hvor alle børn og unge har lige muligheder for at udfolde deres fulde potentiale, til gavn for dem selv og fællesskabet.

Vi mobiliserer civilsamfundet i den tro, at positive forandringer skabes ved at engagere og samle mennesker, som ønsker at være noget for nogen, og som vil bidrage til fællesskabet.

Vi er tilstede, hvor behovet er størst, og vi har altid børnenes tarv i centrum for det, vi gør.

Vi lægger vægt på at bygge vores aktiviteter op omkring et bredt samarbejde, fordi vi aldrig er hele løsningen, og fordi vi sammen kan se flere nuancer og skabe større forandringer.