Alle børn og unge i Danmark skal have

muligheden
for at få en uddannelse

– uanset social baggrund

Alle børn
i Danmark skal have

muligheden
for at få
en uddannelse

– uanset social baggrund

Bliv medlem af Teach First Danmark

Teach First Danmark er en non-profit forening stiftet i 2013

Vi arbejder for at give alle børn i Danmark en muligheden for at få en uddannelse, uanset social baggrund.

Det gør vi ved at engagere endnu flere dygtige lærere til de folkeskoler og elever, som har allermest brug for dem. 

Vores toårige program er en karriere i folkeskolen og inden for uddannelse. Det er et fællesskab for mennesker, som vil bidrage til at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskoler, professionshøjskoler, kommuner og fonde.

Vi er uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser og er finansieret af fondsmidler til almennyttige formål.

Flere dygtige lærere i folkeskolen er afgørende for at få alle børn med

1 ud af 6 børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne, og 4 ud af 10 unge får ikke en ungdomsuddannelse, hvis deres forældre ikke selv har det.

Det er et stort potentiale, der går tabt. En vigtig faktor for at løse dette problem er vores dygtige lærere i folkeskolen. Derfor arbejder vi for at engagere flere dygtige lærere til skoler, som har svært ved at få kvalificerede lærere i alle fag.

Grundig rekruttering, mentorstøtte på skolerne og læreruddannelse

Lærere fra Teach First Danmark har forskellige videregående uddannelser og erhvervserfaringer bag sig. De bliver optaget via praktiske prøver med fokus på faglighed, motivation, relationelle kompetencer og flair for at undervise børn.

På skolerne hjælper professionelle mentorer fra Teach First Danmark de nye lærere med at udvikle sig fagligt og koble den lærerfaglige praksis på skolen med teorien på den sideløbende læreruddannelse.

Resultatet: Flere dygtige lærere til udsatte elever i folkeskolen

Se ekstern evaluering 2018-2020 >

Et samfund, hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne

Teach First Danmark arbejder for et samfund, hvor alle børn og unge har mulighed for at udfolde deres fulde potentiale, til gavn for dem selv og fællesskabet.

Vi mobiliserer civilsamfundet i den overbevisning, at positive forandringer skabes ved at engagere og forene mennesker, som ønsker at være noget for nogen, og som vil bidrage til fællesskabet.

Vi er tilstede, hvor behovet er størst, og vi har altid børnenes tarv i centrum for det, vi gør.

Vi lægger vægt på at bygge vores aktiviteter op omkring et bredt samarbejde, fordi vi aldrig er hele løsningen, og fordi vi sammen kan se flere nuancer og skabe større forandringer.

Teach First Danmark er en
non-profit forening stiftet i 2013

Vi arbejder for at give alle børn i Danmark muligheden for at
få en uddannelse, uanset social baggrund.

Det gør vi ved at engagere endnu flere dygtige lærere til de folkeskoler og elever, som har allermest brug for dem. 

Vores toårige program er en karriere i folkeskolen og inden for uddannelse. Det er et fællesskab for mennesker, som vil bidrage til at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark.

Vi arbejder tæt sammen med folkeskoler, professionshøjskoler, kommuner og fonde.

Vi er uafhængige af politiske, økonomiske og religiøse interesser og er finansieret af fondsmidler til almennyttige formål.

 

Grundig rekruttering, mentorstøtte og læreruddannelse

Lærere fra Teach First Danmark har forskellige videregående uddannelser og erhvervserfaringer bag sig. De bliver optaget via praktiske prøver med fokus på faglighed, motivation, relationelle kompetencer og flair for at undervise børn.

På skolerne hjælper professionelle mentorer fra Teach First Danmark de nye lærere med at udvikle sig fagligt og koble den lærerfaglige praksis på skolen med teorien på den sideløbende læreruddannelse.

Dygtige lærere er afgørende for at få alle børn med

1 ud af 6 børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne, og 4 ud af 10 unge får ikke en ungdomsuddannelse, hvis deres forældre ikke selv har det.

Det er et stort potentiale, der går tabt. En vigtig faktor for at løse dette problem er vores dygtige lærere i folkeskolen. Derfor arbejder vi for at engagere flere dygtige lærere til skoler, som har svært ved at få kvalificerede lærere i alle fag.

Resultatet: Flere dygtige lærere til folkeskolen

Se ekstern evaluering 2018-2020

Et samfund, hvor ingen børn og unge er sat uden for fællesskaberne

Teach First Danmark arbejder for et samfund, hvor alle børn og unge har mulighed for at udfolde deres fulde potentiale, til gavn for dem selv og fællesskabet.

Vi mobiliserer civilsamfundet i den overbevisning, at positive forandringer skabes ved at engagere og forene mennesker, som ønsker at være noget for nogen, og som vil bidrage til fællesskabet.

Vi er tilstede, hvor behovet er størst, og vi har altid børnenes tarv i centrum for det, vi gør.

Vi lægger vægt på at bygge vores aktiviteter op omkring et bredt samarbejde, fordi vi aldrig er hele løsningen, og fordi vi sammen kan se flere nuancer og skabe større forandringer.

Se samarbejdspartnere