Dedikerede, relationsstærke
og fagligt dygtige

Billede: Graduates fra Teach First Danmark, 2015-2022

Dedikerede, relationsstærke
og fagligt dygtige

Billede: Graduates fra Teach First Danmark, 2015-2022

Kan du genkende dig selv i følgende?

Du ønsker at gøre en forskel for børn og unge i Danmark

Teach First Danmark er for dig med en videregående uddannelse. Det er for dig, som på flere niveauer vil arbejde for at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark, og det starter i folkeskolen!

Du har stærke relationelle kompetencer

For at blive en dygtig lærer skal du have mere end fagviden. Du skal kunne skabe gode relationer, se dine elevers styrker og svagheder – og skabe undervisning, der motiverer og engagerer. 

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi optager de bedst kvalificerede ansøgere på baggrund af optagelsesprøver. Her er nogle af de ting, vi kigger efter:

Du kan skabe gode relationer

Du viser evner for at samarbejde, anerkende og motivere andre. Du møder alle med høje og positive forventninger.

Du har drive og er vedholdende

Du viser evner for at kunne håndtere modstand og løse konflikter. Og for at blive ved, når det er svært.

Du er engageret og fagligt dygtig

Du er fagligt dygtig og viser evner for at kunne tænke nyt, tage initiativ, lære fra dig og engagere andre omkring dig.

Du har lyst til at at udvikle dig

Du er ambitiøs og motiveres af udfordringer. Du kan bruge feedback til at udvikle dig og nå dine mål.

DU ER EN
DER LYSER OP

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Vi søger dig, som kan motivere dine elever, opbygge stærke relationer til dem og give dem lyst til at komme i skole.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere travlhed og stressede situationer.

Stærk
på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde, anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at
udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

KAN DU GENKENDE DIG SELV I FØLGENDE?

Du ønsker at gøre en forskel for børn og unge i Danmark

Teach First Danmark er for dig med en videregående uddannelse. Det er for dig, der på flere niveauer vil arbejde for at styrke fremtidsmulighederne for alle børn i Danmark – og det starter i folkeskolen!

Du har stærke relationelle kompetencer

For at blive en dygtig lærer skal du have mere end fagviden. Du skal kunne skabe gode relationer, se dine elevers styrker og svagheder – og skabe undervisning, der motiverer og engagerer.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Vi optager de bedst kvalificerede ansøgere på baggrund af optagelsesprøver.

Her er nogle af de kompetencer, vi lægger vægt på i din ansøgning og til prøverne.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer og mål – og er god til at håndtere, travlhed og stressede situationer.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Du kan skabe gode relationer

Du viser evner for at samarbejde, anerkende og motivere andre. Du møder alle med positive forventninger.

Du er fagligt dygtig og engagerende

Du er fagligt dygtig og viser evner for at kunne tænke nyt, tage initiativ, lære fra dig og engagere andre omkring dig.

Du har lyst til at udvikle dig og blive udfordret

Du er ambitiøs og motiveres af udfordringer. Du kan bruge feedback til at udvikle dig og nå dine mål.

Du har drive og er vedholdende

Du viser evner for at kunne håndtere modstand og løse konflikter. Og for at blive ved, når det er svært.

Du kommer med med i frontlinjen

Du vil komme med i frontlinjen, når det gælder om at styrke fremtidsmulighederne for alle børn og unge i Danmark. Se visionen.

Du bliver støttet i relationsarbejdet

Du skal være stærk til relationer. Din mentor vil støtte dig, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du kommer til en optagelsesprøve

Vi inviterer de bedste ansøgere til en optagelsesdag. Det skal sikre, at du er godt informeret og motiveret. Læs mere på ansøgningssiden.

FOKUS PÅ MOTIVATION
OG KOMPETENCER

Optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag med praktiske prøver. Optagelsesprøverne skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast, når det er svært

Som graduate skal du være god til at motivere, bygge relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan blive ved, når det er svært. Din mentor fra Teach First Danmark vil støtte dig i din udvikling, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil bidrage til at bryde negativ social arv i Danmark

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

FOKUS PÅ MOTIVATION OG KOMPETENCER

Praktiske optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag med praktiske prøver. Optagelsesprøverne skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast, når det er svært

Som graduate skal du være god til at motivere, bygge relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan blive ved, når det er svært. Din mentor fra Teach First Danmark vil støtte dig i din udvikling, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil bidrage til at bryde negativ social arv i Danmark

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

Du kommer med i frontlinjen

Du vil komme med i frontlinjen, når det gælder om at styrke fremtidsmulighederne for alle børn og unge i Danmark.

Læs mere i vores vision.

Du bliver støttet i relationsarbejdet på skolen

Du skal være stærk til relationer. Din mentor vil støtte dig, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du kommer til en optagelsesprøve

Vi inviterer de bedste ansøgere til en optagelsesdag. Det skal sikre, at du er godt informeret og motiveret. Læs mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

DIVERSITET
OG FAGLIGHED

 

Fællesskaber, der bygger på forskellighed, bidrager til mere nuancerede perspektiver, nye tilgange og bedre problemløsning. Derfor ønsker vi at tiltrække ansøgere med mange forskellige baggrunde.

Siden 2015 har vi optaget 332 graduates blandt mere end 3300 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab. Nogle kommer direkte fra studiet, andre med mange års erfaring.

Vores screening af din ansøgning er anonymiseret. Læs mere om optagelse her.

 

DIVERSITET
OG FAGLIGHED

Fællesskaber, der bygger på forskellighed, bidrager til mere nuancerede perspektiver, nye tilgange og bedre problemløsning. Derfor ønsker vi at tiltrække ansøgere med mange forskellige baggrunde.

Siden 2015 har vi optaget over 300 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab. Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med mange års erhvervserfaring. 

   Mød vores graduates:

“Det handler om at sætte retning for børnene”

Du får gode værktøjer til at sætte tydelig retning. I dag er Anita afdelingsleder på Tingbjerg Skole.

“Det har virkeliggjort en gammel drøm for mig”

Kim er uddannet økonom. Det er meningsfuldt, du får oplevelser, og du lærer så meget hver dag.

“Den der følelse, når du lærer børn noget for allerførste gang. Det er helt magisk”

Anna får et kick ud at bruge sin kandidatgrad i Matematik på en helt anden måde, end hun havde forestillet sig.

“At arbejde med børns udvikling er det mest livsbekræftende, jeg kan forestille mig”

Mathias er uddannet i filosofi. I dag er han iværksætter. Det ændrede hans liv at blive graduate på Islev Skole.

Cecilie, fysik-kemi, Valby Skole

Vinoth | Årgang 2017 | Herstedvester Skole
Cand.jur. og uddannet lærer gennem
Teach First Danmark og KP

GRADUATES
FRA ALLE
UDDANNELSER

Vinoth | Årgang 2017 | Herstedvester Skole
Cand.jur. og uddannet lærer gennem
Teach First Danmark og KP

GRADUATES
         FRA ALLE
STUDIERETNINGER

[visualizer id=”14707″]

Er du fagligt dygtig og god til relationer?

Siden 2015 har vi optaget 252 graduates blandt godt 2800 ansøgere på tværs af studieretninger. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

De er en del af et mangfoldigt fællesskab af graduates, som kan være med til at gøre en positiv forskel i og uden for folkeskolen.

“De kommer med forskellige fagligheder og erhvervserfaringer. Det bidrager til en god faglig dynamik og nye ideer, som kan inspirere både elever og kolleger.  

Marco Damgaard, skoleleder, Tingbjerg Skole

“Det, der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark, var en kæmpe overbevisning og supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder, Kokkedal Skole

DU ER EN
DER LYSER OP

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem.

Vi søger dig, som kan motivere dine elever, opbygge stærke relationer til dem og give dem lyst til at komme i skole. 

Graduates fra alle studieretninger  

Vi søger graduates fra alle studieretninger, som deler vores vision og har kompetencerne til at realisere den. De bidrager til et mangfoldigt fællesskab, der kan se nye muligheder i folkeskolen og som også har potentialet til at udvikle løsninger uden for folkeskolen.

Siden 2015 har vi optaget graduates fra et bredt felt af studieretninger – lige fra bachelorer i uddannelsesvidenskab, psykologi og journalistik til kandidater og ph.d.er i statskundskab, økonomi, sprog, ingeniør- og naturvidenskab.

Kasper | Årgang 2016 | Skolen på Herredsåsen
Cand.mag med sidefag  i kemi og uddannet lærer gennem
Teach First Danmark og Absalon

Kasper | Årgang 2016 | Skolen på Herredsåsen
Cand.mag med sidefag  i kemi og uddannet lærer gennem Teach First Danmark og Absalon

Kandidater som kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv spiller en stor rolle. Vi optager graduates med potentiale til at ændre på dette – i og uden for skolen.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere

Som graduate vil du udvikle kompetencer og få en dyb forståelse for hverdagen på en udsat folkeskole.  Det vil inspirere dig til at skabe løsninger på tværs af skoleområdet.

Mød vores graduates:

Vil du være med?

VIL DU
VÆRE MED?