De bedst egnede

og mest motiverede

De bedst egnede
og mest motiverede

som kan bidrage

til at skabe lige muligheder
for børn og unge i Danmark

– gennem en karriere
i og uden for folkeskolen

Praktiske optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag. De skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast

Som graduate skal du være god til at motivere, skabe relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan holde fast, når det er svært. Din Teach First-mentor vil støtte dig, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil være med helt fremme i frontlinjen

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

FOKUS PÅ MOTIVATION
OG KOMPETENCER

Optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag med praktiske prøver. Optagelsesprøverne skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast, når det er svært

Som graduate skal du være god til at motivere, bygge relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan blive ved, når det er svært. Din mentor fra Teach First Danmark vil støtte dig i din udvikling, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil bidrage til at bryde negativ social arv i Danmark

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

FOKUS PÅ MOTIVATION OG KOMPETENCER

Praktiske optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag med praktiske prøver. Optagelsesprøverne skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast, når det er svært

Som graduate skal du være god til at motivere, bygge relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan blive ved, når det er svært. Din mentor fra Teach First Danmark vil støtte dig i din udvikling, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil bidrage til at bryde negativ social arv i Danmark

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

Praktiske optagelsesprøver
– hvorfor?

Hvis din ansøgning er god, vil du blive inviteret til en optagelsesdag. Optagelsesprøverne skal sikre, at du er motiveret for programmet og forstår udfordringen. De skal også sikre, at du har de personlige og faglige kompetencer til at løfte udfordringen og blive en god lærer for dine elever. Du kan læse mere om optagelsesprocessen på ansøgningssiden.

Du er god til relationer og kan holde fast 

Som graduate skal du være god til at motivere, skabe relationer og lære fra dig. Som lærer i et udsat boligområde er det i høj grad vigtigt, at du også er god til at håndtere modstand og kan blive ved, når det er svært. Din Teach First-mentor vil støtte dig i din udvikling, og du vil også finde støtte i andre graduates og i dit sideløbende uddannelsesforløb.

Du vil være med helt fremme i frontlinjen

Du har lyst til at være med helt fremme i frontlinjen, når det gælder om at bryde negativ social arv. Dér, hvor du aktivt er med til at nære grobunden for det samfund, du ønsker. Det vil udfordre og udvikle dig, og det vil give dig et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen.

Kan du genkende
dig selv i følgende?

At være en god underviser og opnå succes i klasseværelset kræver mere end fagviden. Det handler også om relationskompetencer, klasseledelse og pædagogik. Det handler om at se elevernes styrker og svagheder og planlægge undervisningsforløb, der motiverer og engagere.

Her er nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på:

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer og mål – og er god til at håndtere, travlhed og stressede situationer.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

God til relationer

Du er god til at bygge relationer, samarbejde, anerkende og motivere andre. Du møder alle med høje og positive forventninger.

Engageret og
fagligt dygtig

Du er fagligt dygtig, og du er god til at tænke nyt og lære fra dig. Du er god til at samarbejde, tage initiativ og realisere egne og andres gode ideer.

Lyst til at blive udfordret

Du er ambitiøs og motiveres af udfordringer. Du kan bruge positiv feedback til at udvikle dig og nå dine mål.

Er robust og vedholdende

Du er god til at håndtere modstand og trives med at have travlt. Du har fokus på målet og kan holde fast, når det er svært.

Kan du genkende dig selv i følgende?

At være en god underviser og opnå succes i klasseværelset kræver mere end fagviden. Det handler også om relationskompetencer, klasseledelse og pædagogik. Det handler om at se elevernes styrker og svagheder og planlægge undervisningsforløb, der motiverer og engagerer.

Her er nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på:

God til relationer

Du er god til at skabe relationer, anerkende og motivere andre. Du møder alle med høje og positive forventninger.

Robust og vedholdende

Du er god til at håndtere modstand og trives med at have travlt. Du har fokus på målet og holder fast, når det er svært.

Dygtig og engageret

Du er fagligt dygtig, og du er god til at tænke nyt og lære fra dig. Du er god til at tage initiativ og realisere gode ideer.

Lyst til at blive udfordret

Du er ambitiøs og motiveres af udfordringer. Du kan bruge positiv feedback til at udvikle dig bedre og nå dine mål.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere travlhed og stressede situationer.

Stærk
på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde, anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at
udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

GRADUATES
         FRA ALLE
UDDANNELSER

Christopher og Vinoth

GRADUATES
         FRA ALLE
STUDIERETNINGER

Cecilie, fysik-kemi, Valby Skole

Vinoth, samfundsfag,
Herstedvester Skole

DIVERSITET

OG FAGLIGHED

      Klik på diagrammet for at se fagfordelingen

Siden 2015 har vi optaget 281 graduates blandt mere end 3000 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

Fælles for alle graduates er deres motivation. De ønsker at give noget tilbage og være med fremme dér, hvor man kan skabe forandringer i praksis. 

DIVERSITET
OG FAGLIGHED

Siden 2015 har vi optaget 281 graduates blandt over 3000 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab. Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med erfaring.

Fælles for alle graduates er deres motivation. De ønsker at give noget tilbage og være med fremme dér, hvor man kan skabe forandringer i praksis. 

Er du fagligt dygtig og god til relationer?

Siden 2015 har vi optaget 252 graduates blandt godt 2800 ansøgere på tværs af studieretninger. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

De er en del af et mangfoldigt fællesskab af graduates, som kan være med til at gøre en positiv forskel i og uden for folkeskolen.

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det, der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark, var en kæmpe overbevisning og supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder, Kokkedal Skole

BLIV NOGET
FOR NOGEN

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate skal du kunne motivere dine elever. Du skal vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt og som gør indtryk. 

GIV UDSATTE BØRN TROEN
PÅ SIG SELV

Som graduate bliver du lærer på en folkeskole i socialt udsat boligområde. Det er skoler med en stor andel af børn, som kæmper med det faglige og ikke trives. Det er her, at du kan gøre den største forskel.

Men det er også her, at du vil møde den største modstand. Derfor er det vigtigt, at du kan holde fast , når det bliver svært, og vise dine elever, at du tror på dem. Så de kan lære at tro på sig selv.

Graduates fra alle studieretninger  

Vi søger graduates fra alle studieretninger, som deler vores vision og har kompetencerne til at realisere den. De bidrager til et mangfoldigt fællesskab, der kan se nye muligheder i folkeskolen og som også har potentialet til at udvikle løsninger uden for folkeskolen.

Siden 2015 har vi optaget graduates fra et bredt felt af studieretninger – lige fra bachelorer i uddannelsesvidenskab, psykologi og journalistik til kandidater og ph.d.er i statskundskab, økonomi, sprog, ingeniør- og naturvidenskab.

3000+

ANSØGERE

281

OPTAGET

24.000+

ELEVER

7

ÅRGANGE

Kasper, Skolen på Herredsåsen

Kasper, Skolen på Herredsåsen

BLIV NOGET
FOR NOGEN

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate skal du kunne motivere dine elever. Du kal vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt og som gør indtryk. 

Kandidater som kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv spiller en stor rolle. Vi optager graduates med potentiale til at ændre på dette – i og uden for skolen.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere

Som graduate vil du udvikle kompetencer og få en dyb forståelse for hverdagen på en udsat folkeskole.  Det vil inspirere dig til at skabe løsninger på tværs af skoleområdet.

GIV UDSATTE BØRN
TROEN PÅ SIG SELV

Som graduate bliver du lærer på en folkeskole i socialt udsat boligområde. Det er skoler med en stor andel af børn, som kæmper med det faglige og ikke trives.

Det er her, at du kan gøre den største forskel. Men det er også her, at du vil møde den største modstand. Derfor er det vigtigt, at du kan holde fast, når det bliver svært og vise dine elever, at du tror på dem. Så de kan lære at tro på sig selv.

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det, der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark, var en kæmpe overbevisning og supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder

VIL DU VÆRE
MED?

VIL DU
VÆRE MED?