Det er ikke alle børn i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra

Men alle børn og unge har brug for en voksen, som de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate vil det være dig.

 

Du påtager dig et kæmpe ansvar og får en stor betydning i en masse unge menneskers liv. Det bliver sandsynligvis noget af det hårdeste, du har prøvet. Men også noget af det mest givende.

Forbilleder – der kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn og unge i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv er en væsentlig årsag. Vi engagerer de mest kompetente nyligt uddannede kandidater til at ændre på dette – som dygtige lærere i folkeskolen og som ledere og forandringsagenter på alle niveauer i samfundet.

Et netværk af dygtige kandidater

Som graduate bliver du en del af et voksende netværk af graduates og alumner. I vil arbejde sammen og inspirere hinanden til at se muligheder og sætte handling bag ideer, der kan sikre alle børn og unge i Danmark muligheden for at udvikle deres fulde potentiale – uanset social baggrund.

Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.

– Kim Baroudy, direktør, McKinsey & Company

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

– Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat fire graduates)

Folkeskolen, især de udsatte skoler, har brug for et fagligt løft, som den nye gruppe lærere kan bidrage med, da de har spidskompetencer på særlige områder.

– Lise Egholm, tidligere skoleleder, Rådmandsgade Skole

Hvad lægger vi vægt på i udvælgelsen?

De mangfoldige udfordringer du vil møde på en folkeskole i et socialt udsat område kræver noget særligt – både fagligt og som menneske.

 

Til vores optagelsesprøver lægger vi vægt på følgende kompetencer og mindsets – og dit potentiale for at udvikle dem:

Drive og engagement

Ambitiøs og vedholdende – du motiveres af udfordringer og har fokus på at komme i mål.

 

 

Udviklingsorienteret 

Bevidst om dine udfordringer og styrker – og motiveret for at udvikle dig selv og andre gennem feedback.

 

 

Relationskompetencer

Inddragende og anerkendende – også over for mennesker med andre værdier og holdninger.

Organisation

God til at drive processer – og til at strukturere dit eget og andres arbejde.

Faglighed

Fagligt dygtig – og god til at formidle og vække interesse for dit fag.

Kommunikation

Kommunikerer klart – i øjenhøjde, levende og overbevisende.

Problemløsning

Analytisk og kreativ og god til se muligheder og finde løsninger.

Kandidater med potentiale til at sætte ind på alle niveauer 

I udvælgelsen af graduates kigger vi efter kompetencer, som vi mener er vigtige for på kort og langt sigt at bidrage til, at alle børn og unge i Danmark udvikler deres fulde potentiale, uanset deres sociale baggrund.  

 

Læs mere om Teach First Danmarks vision og forandringsteori.