De bedst egnede

og mest motiverede

De bedst egnede
og mest motiverede

som kan bidrage

til at skabe lige muligheder
for børn og unge i Danmark

– gennem en karriere
i og uden for folkeskolen

Som kan bidrage

til at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark gennem en karriere i og uden for folkeskolen

Fokus på forskellighed, motivation og kompetencer

Optagelsesprøver – hvorfor?

De skal sikre, at du kan styrke elevernes læring og trivsel. Derfor har vi bl.a. fokus på dine relationskompetencer, formidlingsevner, motivation og faglighed.

Du kan motivere og lære fra dig

Du underviser på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Samtidig læser du til lærer og sparrer med en lærerfaglig mentor og andre graduates.

– og vil arbejde for lige muligheder

Du opnår en dyb indsigt i børns forskellige vilkår i Danmark – og et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for dem gennem din fortsatte karriere i og uden for folkeskolen.

Fokus på forskellighed, motivation og kompetencer

Optagelsesprøver
– hvorfor?

De skal sikre, at du kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel. Derfor har vi bl.a. fokus på dine relationskompetencer, formidlingsevner, motivation og faglighed.

Du kan motivere og lære fra dig

Du underviser på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Samtidig læser du til lærer og sparrer med en lærerfaglig mentor og andre graduates.

Du vil arbejde for lige muligheder

Du opnår en dyb indsigt i børns forskellige vilkår i Danmark – og et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for dem gennem din fortsatte karriere i og uden for folkeskolen.

Kan du genkende dig selv i følgende?

Her er nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer og mål – og er god til at håndtere, travlhed og stressede situationer.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Drive og vedholdenhed

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere modstand og travlhed.

Fagligt dygtig og engageret

Du er fagligt dygtig og god til at formidle din viden og dine ideer – og sætte handling bag dem.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om, hvad du vil og kan bruge feedback til at nå dine mål hurtigere og bedre.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe positive relationer, samarbejde, anerkende og motivere andre.

Kan du genkende dig selv i følgende?

Her er nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på.

Drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere modstand og travlhed.

Fagligt dygtig og engageret

Du er fagligt dygtig og god til at formidle din viden og dine ideer – og sætte handling bag dem.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om, hvad du vil og kan bruge feedback til at nå dine mål hurtigere og bedre.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe positive relationer, samarbejde, anerkende og motivere andre.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere travlhed og stressede situationer.

Stærk
på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde, anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at
udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

GRADUATES
         FRA ALLE
UDDANNELSER

GRADUATES
         FRA ALLE
STUDIERETNINGER

Cecilie, fysik-kemi, Valby Skole

Vinoth, samfundsfag,
Herstedvester Skole

DIVERSITET

OG FAGLIGHED

      Klik på diagrammet for at se fagfordelingen

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt godt 2800 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med erfaring. Fælles for dem er deres motivation. De ønsker at give noget tilbage og bidrager med forskellige erfaringer, ideer og kompetencer.

DIVERSITET
OG FAGLIGHED

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt over 2800 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab. Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med erfaring.

Fælles for dem er deres motivation. De ønsker at give noget tilbage og bidrager med forskellige erfaringer, ideer og kompetencer.

Er du fagligt dygtig og god til relationer?

Siden 2015 har vi optaget 252 graduates blandt godt 2800 ansøgere på tværs af studieretninger. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

De er en del af et mangfoldigt fællesskab af graduates, som kan være med til at gøre en positiv forskel i og uden for folkeskolen.

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det, der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark, var en kæmpe overbevisning og supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder, Kokkedal Skole

Graduates fra alle studieretninger  

Vi søger graduates fra alle studieretninger, som deler vores vision og har kompetencerne til at realisere den. De bidrager til et mangfoldigt fællesskab, der kan se nye muligheder i folkeskolen og som også har potentialet til at udvikle løsninger uden for folkeskolen.

Siden 2015 har vi optaget graduates fra et bredt felt af studieretninger – lige fra bachelorer i uddannelsesvidenskab, psykologi og journalistik til kandidater og ph.d.er i statskundskab, økonomi, sprog, ingeniør- og naturvidenskab.

VÆK ET KÆMPE
POTENTIALE

Som graduate bliver du lærer på en folkeskole i socialt udsat boligområde. Det er skoler med en stor andel af børn, som kæmper med det faglige og ikke trives. Det er her, at du som lærer kan gøre den største forskel. Men det er også her, at du vil møde den største modstand. Derfor er det vigtigt, at du kan holde fokus, blive ved og kan vise, at du tror på dine elever, så de kan lære at tro på sig selv.

2800+

ANSØGERE

251

OPTAGET

19.000+

ELEVER

6

ÅRGANGE

Kasper, Skolen på Herredsåsen

Kasper, Skolen på Herredsåsen

BLIV NOGENS
STØRSTE
INSPIRATION

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate og lærer skal du kunne motivere dine elever og vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt og som gør indtryk. 

Kandidater som kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv spiller en stor rolle. Vi optager graduates med potentiale til at ændre på dette – i og uden for skolen.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere

Som graduate vil du udvikle kompetencer og få en dyb forståelse for hverdagen på en udsat folkeskole.  Det vil inspirere dig til at skabe løsninger på tværs af skoleområdet.

VÆK ET KÆMPE
POTENTIALE

Som graduate bliver du lærer på en folkeskole i socialt udsat boligområde. Det er skoler med en stor andel af børn, som kæmper med det faglige og ikke trives. Det er her, at du som lærer kan gøre den største forskel. Men det er også her, at du vil møde den største modstand. Derfor er det vigtigt, at du kan holde fokus, blive ved og kan vise, at du tror på dine elever, så de kan lære at tro på sig selv.

BLIV NOGENS
INSPIRATION

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate og lærer skal du kunne motivere dine elever og vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt og som gør indtryk. 

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det, der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark, var en kæmpe overbevisning og supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder

VIL DU VÆRE
MED?

VIL DU
VÆRE MED?