Forbilleder der kan lede, motivere og lære fra sig

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra. Men alle børn og unge har brug for en voksen, som de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate vil det være dig.

 

Du påtager dig et kæmpe ansvar og får en stor betydning i en masse unge menneskers liv. Det bliver sandsynligvis noget af det hårdeste, du har prøvet. Men også noget af det mest givende.

Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.

– Kim Baroudy, direktør, McKinsey & Company

Som graduate vil du sætte ambitiøse mål, udfordre dig selv, blive konstant udfordret af andre, få indsigt i dine styrker og få feedback på din udvikling. Det bliver meget hårdt – og meget lærerigt. 

Når du arbejder med dine styrker og relationer, udvikler du også indsigt og redskaber til at motivere, lede og udvikle andre. Det vil du erfare hver dag på din skole og få feedback på undervejs i programmet.

Dine erfaringer vil få dig til at se behov og se muligheder. Samtidig bliver du en del af et fællesskab af graduates, som vil samarbejde og inspirere hinanden til at udvikle løsninger, der også vil engagere og inspirere andre.

Folkeskolen, især de udsatte skoler, har brug for et fagligt løft, som den nye gruppe lærere kan bidrage med, da de har spidskompetencer på særlige områder.

– Lise Egholm, tidligere skoleleder, Rådmandsgade Skole

Hvad lægger vi vægt på?

De mangfoldige udfordringer du vil møde på en folkeskole i et socialt udsat område kræver noget særligt – både fagligt og som menneske.

 

Til vores optagelsesprøver lægger vi vægt på følgende kompetencer og mindsets – og dit potentiale for at udvikle dem:

Drive og engagement

Ambitiøs og vedholdende – du motiveres af udfordringer og har fokus på at komme i mål.

 

 

Udviklingsorienteret 

Bevidst om dine udfordringer og styrker – og motiveret for at udvikle dig selv og andre gennem feedback.

 

 

Relationskompetencer

Inddragende og anerkendende – også over for mennesker med andre værdier og holdninger.

Organisation

God til at drive processer – og til at strukturere dit eget og andres arbejde.

Faglighed

Fagligt dygtig – og god til at formidle og vække interesse for dit fag.

Kommunikation

Kommunikerer klart – i øjenhøjde, levende og overbevisende.

Problemløsning

Analytisk og kreativ og god til se muligheder og finde løsninger.

Kandidater med potentiale til at sætte ind på alle niveauer 

Dine kompetencer som graduate er kompetencer, vi mener er vigtige for på kort og langt sigt at kunne bidrage til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse uanset social baggrund.  

 

Læs mere om Teach First Danmarks vision og forandringsteori.