HVEM VI SØGER

Start med at være et forbillede

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra. Men alle børn og unge har brug for en voksen, som de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate vil det være dig.

 

Som graduate får du et kæmpe ansvar og en stor betydning i en masse unge menneskers liv. Det bliver sandsynligvis noget af det hårdeste, du har prøvet. Men også noget af det mest givende.

“Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere”.

— Kim Baroudy, direktør, McKinsey & Company

“Folkeskolen, især de udsatte skoler, har brug for et fagligt løft, som den nye gruppe lærere kan bidrage med, da de har spidskompetencer på særlige områder.”

— Lise Egholm, tidligere skoleleder, Rådmandsgade Skole

Hvilke kompetencer kræver det?

De mangfoldige udfordringer, du vil møde på en folkeskole i et socialt udsat område, kræver noget særligt – både fagligt og som menneske.

Til vores optagelsesprøver lægger vi vægt på følgende kompetencer og dit potentiale for at udvikle dem:

Mindsets

Drive & engagement


Du er ambitiøs og vedholdende – du motiveres af store udfordringer og har fokus på at komme i mål.

Udviklingsorienteret 


Bevidst om dine evner og udfordringer – og motiveret for at udvikle dig selv og andre gennem feedback.

Kompetencer

Relationskompetencer


Du er inddragende og anerkendende – også over for mennesker med andre værdier og holdninger.

Organisation


Du er god til at drive processer – og til at strukturere dit eget og andres arbejde.

Kommunikation


Du er god til at kommunikere – du argumenterer  klart, levende og overbevisende.

Problemløsning


Du er analytisk og kreativ – og god til se muligheder og finde løsninger.

Faglighed


Du er fagligt dygtig – og god til at formidle og vække interesse for dit fag og din viden.

Mennesker, der kan sætte ind på alle niveauer i samfundet

Dine kompetencer som graduate er kompetencer, vi mener er vigtige for at kunne bidrage til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse uanset social baggrund

 

> Læs mere om Teach First Danmarks vision og forandringsteori.