Dygtige undervisere,
og ledere, der kan løse

danmarks største problem

Et problem, der skal løses på flere niveauer

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale i folkeskolen, og en væsentlig årsag er social baggrund. Det er et problem for det enkelte barn og for det danske samfund, som mister en kæmpe talentmasse. Som graduate kan du være med til at ændre på dette som lærer og problemløser på flere niveauer i uddannelsessystemet og i samfundet.

Selektiv udvælgelse

Vi udvælger de dygtigste

Gennem en grundig optagelsesproces udvælger vi de dygtigste kandidater med evner til at motivere, lede og lære fra sig.

– og videreuddanner dem

De underviser fuldtid på en folkeskole i et socialt udsat område og videreuddanner sig sideløbende til lærere uden for skoletiden.

– for at bryde social arv

De opnår en dyb forståelse for børnenes realitet og en baggrund for at udtænke nye løsninger i og uden for folkeskolen.

Vi udvælger de dygtigste

Gennem en grundig optagelsesproces udvælger vi de dygtigste kandidater med evner til at motivere, lede og lære fra sig.

– og videreuddanner dem

De underviser fuldtid på en folkeskole i et socialt udsat område og videreuddanner sig sideløbende til lærer uden for skoletiden.

– til at bryde negativ social arv

De opnår en dyb forståelse for børnenes realitet og en baggrund for nytænkning og løsninger på tværs af skoleområdet.

Graduates fra alle studieretninger  

Vi søger graduates fra alle studieretninger, som deler vores vision og har kompetencerne til at realisere den. De bidrager til et mangfoldigt fællesskab, der kan se nye muligheder i folkeskolen og som også har potentialet til at udvikle løsninger uden for folkeskolen.

Siden 2015 har vi optaget graduates fra et bredt felt af studieretninger – lige fra bachelorer i uddannelsesvidenskab, psykologi og journalistik til kandidater og ph.d.er i statskundskab, økonomi, sprog, ingeniør- og naturvidenskab.

Kandidater som kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv spiller en stor rolle. Vi optager graduates med potentiale til at ændre på dette – i og uden for skolen.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere

Som graduate vil du udvikle kompetencer og få en dyb forståelse for hverdagen på en udsat folkeskole.  Det vil inspirere dig til at skabe løsninger på tværs af skoleområdet.

Be that hero

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate skal du kunne motivere dine elever og vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt, og som gør indtryk. Som får dine elever til at forstå noget, der forekom kompliceret.

Hvad lægger vi vægt på i udvælgelsen?

Som graduate vil du ofte stå i svære situationer, hvor du skal sætte andres behov før dine egne. Det kræver blandt andet stor selvindsigt og vedholdenhed. Vi lægger vægt på følgende mindsets og kompetencer.

Relationskompetencer

Inddragende og anerkendende 
– god til at motivere, lytte og skabe tillid.

Drive og vedholdenhed

Motiveres af udfordringer – kan håndtere konflikter, modstand og travlhed med et positivt sind.

Stærk på relationer

Inddragende og anerkendende 
– du er god til at lytte og skabe tillid, forstå og motivere andre.

Drive og robusthed

Motiveres af udfordringer – du kan håndtere konflikter, modstand og travlhed med et positivt sind.

God til at løse problemer

Løsningsorienteret, analytisk og kreativ – du er god til se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at udvikle dig

Bevidst om dine styrker og udfordringer – og du har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Tag ansvar fra DAG 1

Som graduate vil du lære at håndtere en travl hverdag på en folkeskole med mange udfordringer. Du skal kunne sætte andres behov før dine egne. Du skal overvinde modstand og have fokus på at komme i mål. Det bliver noget af det hårdeste, du har prøvet, men også noget af det mest givende. Vi kommer til at støtte dig hele vejen.

2400+

ANSØGERE

200+

UDVALGT

49

PARTNERSKOLER

5

ÅRGANGE

Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

Kirsten Birkving, skoleleder, Kokkedal Skole

Skab løsninger i fællesskab

Du bliver en del af et netværk, hvor du opnår en dyb forståelse for udsatte børns realitet, og hvor vi gennem forskelligheder bidrager til nytænkning på tværs af uddannelsessystemet. Sammen holder vi fokus på at skabe innovative løsninger, så flere børn og unge i Danmark realiserer deres fulde potentiale.

Et voksende fællesskab

2500+
ANSØGERE

180+
OPTAGET

5
ÅRGANGE

50
PARTNERSKOLER

Skal du være med?

Kunne det være dig?