Forbilleder – der kan lede, motivere og lære fra sig

Det er ikke alle børn og unge i Danmark, der får troen på egne evner med hjemmefra. Men alle børn og unge har brug for en voksen, som de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate vil det være dig.

 

Du får et kæmpe ansvar og en stor betydning i en masse unge menneskers liv. Det bliver sandsynligvis noget af det hårdeste, du har prøvet. Men også noget af det mest givende.

Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.

– Kim Baroudy, direktør, McKinsey & Company

Som graduate vil du sætte ambitiøse mål, udfordre dig selv, blive konstant udfordret af andre, få indsigt i dine styrker og få feedback på din udvikling. Det bliver meget hårdt og meget lærerigt. 

Når du arbejder med dine styrker og relationer, udvikler du indsigt og redskaber til at lede, motivere og udvikle andre. Det vil du erfare hver dag på din skole og få systematisk feedback på i programmet.

Dine erfaringer vil udvikle dine kompetencer og samtidig inspirere dig til at se muligheder. Sammen med nuværende og tidligere graduates vil du udvikle løsninger og initiativer som også vil inspirere andre.

Folkeskolen, især de udsatte skoler, har brug for et fagligt løft, som den nye gruppe lærere kan bidrage med, da de har spidskompetencer på særlige områder.

– Lise Egholm, tidligere skoleleder, Rådmandsgade Skole

Hvad kræver det?

De mangfoldige udfordringer, du vil møde på en folkeskole i et socialt udsat område, kræver noget særligt – både fagligt og som menneske.

Til vores optagelsesprøver lægger vi vægt på følgende mindsets og kompetencer og dit potentiale for at udvikle dem:

Mindset


Drive og engagement

Du er ambitiøs og vedholdende – du motiveres af store udfordringer og har fokus på at komme i mål.

Udviklingsorienteret 

Bevidst om dine evner og udfordringer – og motiveret for at udvikle dig selv og andre gennem feedback.

Kompetencer


Relationskompetencer

Du er inddragende og anerkendende – også over for mennesker med andre værdier og holdninger.

Organisation

Du er god til at drive processer – og til at strukturere dit eget og andres arbejde.

Kommunikation

Du er god til at kommunikere – du argumenterer  klart, levende og overbevisende.

Problemløsning

Du er analytisk og kreativ – og god til se muligheder og finde løsninger.

Faglighed

Du er fagligt dygtig – og god til at formidle og vække interesse for dit fag og din viden.

Mennesker, der kan sætte ind på alle niveauer i samfundet

Dine kompetencer som graduate er kompetencer, vi mener er vigtige for at kunne bidrage til at sikre alle børn og unge i Danmark en god uddannelse uanset social baggrund.  

Læs mere om Teach First Danmarks vision og forandringsteori.