De mest
motiverede

De mest motiverede

som kan bidrage

til at skabe lige muligheder 
for børn og unge i Danmark.

Som kan bidrage

til at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark.

Fokus på forskellighed, motivation og kompetencer

Optagelsesprøver – hvorfor?

Til optagelsesprøverne har vi bl.a. fokus på dine relationskompetencer, motivation og faglighed. Det skal sikre, at du kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel. 

Du er motiveret for at undervise

Du underviser på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Samtidig læser du til lærer og sparrer med en lærerfaglig mentor og andre graduates.

– og for at skabe lige muligheder

Du opnår en dyb indsigt i børns forskellige vilkår – og et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børns i Danmark gennem din fortsatte karriere i og uden for folkeskolen.

Fokus på forskellighed, motivation og kompetencer

Optagelsesprøver – hvorfor?

Til vores optagelsesprøver har vi bl.a. fokus på dine relationskompetencer, motivation og faglighed. Det skal sikre, at du kan bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel. 

Du er motiveret for at undervise 

Du underviser på en folkeskole i et udsat boligområde. På fuld tid og med fuld løn. Samtidig læser du til lærer og sparrer med en lærerfaglig mentor og andre graduates.

– og for at skabe lige muligheder

Du opnår en dyb indsigt i børns forskellige vilkår – og et stærkt afsæt for at skabe lige muligheder for børn i Danmark gennem din fortsatte karriere i og uden for folkeskolen.

Kan du genkende dig selv i følgende?

Her er nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer og mål – og er god til at håndtere, travlhed og stressede situationer.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Har drive og vedholdenhed 
Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere modstand og travlhed.

Er stærk på relationer
Du er god til at skabe positive relationer, samarbejde, anerkende og motivere andre.

Er god til at se løsninger
Du er fagligt dygtig og god til at se løsninger og sætte handling bag dem. 

Har lyst til at udvikle dig gennem feedback
Du er bevidst om, hvad du er god til – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Kan du genkende dig selv i følgende?

Her nogle af de faglige og personlige kompetencer, vi lægger vægt på.

Drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere modstand og travlhed.

Stærk på relationer

Du er god til at skabe positive relationer, samarbejde, anerkende og motivere andre.

God til at
se løsninger

Du er fagligt dygtig og god til at se løsninger og sætte handling bag dem. 

Lyst til at udvikle dig

Du er bevidst om, hvad du er god til – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

Har drive og vedholdenhed 

Du motiveres af udfordringer – og er god til at håndtere travlhed og stressede situationer.

Stærk
på relationer

Du er god til at skabe relationer, lytte, skabe tillid, samarbejde, anerkende og motivere andre.

God til at
finde løsninger

Du er fagligt stærk, analytisk og kreativ – du er god til at se muligheder og finde løsninger.

Lyst til at
udvikle dig

Du er bevidst om dine styrker og udfordringer – og har lyst til at blive bedre gennem feedback.

GRADUATES
         FRA ALLE
UDDANNELSER

GRADUATES
         FRA ALLE
STUDIERETNINGER

Cecilie, fysik-kemi, Valby Skole

Vinoth, samfundsfag
Herstedvester Skole

FORSKELLIGHED

OG FAGLIGHED

 

 

      Klik på diagrammet for at se fagfordelingen

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt godt 2800 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

Fælles for graduates er deres motivation og forskellighed. Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med erfaring.

Det er personer, som ønsker at give noget tilbage – og som bidrager med forskellige ideer, tilgange og perspektiver.

FORSKELLIGHED OG FAGLIGHED

Siden 2015 har vi optaget 251 graduates blandt godt 2800 ansøgere. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

Fælles for graduates er deres motivation og forskellighed. Nogle kommer direkte fra studiet, andre kommer med erfaring.

Det er personer, som ønsker at give noget tilbage – og som bidrager med forskellige ideer, tilgange og perspektiver.

Er du fagligt dygtig og god til relationer?

Siden 2015 har vi optaget 252 graduates blandt godt 2800 ansøgere på tværs af studieretninger. Fra bachelorer i uddannelsesvidenskab og psykologi til kandidater i statskundskab, økonomi, sprog, matematik og naturvidenskab.

De er en del af et mangfoldigt fællesskab af graduates, som kan være med til at gøre en positiv forskel i og uden for folkeskolen.

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel. 

Kirsten Birkving, skoleleder, Kokkedal Skole

Graduates fra alle studieretninger  

Vi søger graduates fra alle studieretninger, som deler vores vision og har kompetencerne til at realisere den. De bidrager til et mangfoldigt fællesskab, der kan se nye muligheder i folkeskolen og som også har potentialet til at udvikle løsninger uden for folkeskolen.

Siden 2015 har vi optaget graduates fra et bredt felt af studieretninger – lige fra bachelorer i uddannelsesvidenskab, psykologi og journalistik til kandidater og ph.d.er i statskundskab, økonomi, sprog, ingeniør- og naturvidenskab.

SKAB      LØSNINGER
I FÆLLESSKAB

Med forskellige ambitioner, perspektiver og baggrunde bidrager vi til diversitet og nytænkning, der kan bidrage til at mindske uligheden mellem børn og unge i Danmark.

2800+

ANSØGERE

251

OPTAGET

14.000+

ELEVER

6

ÅRGANGE

Kasper, Skolen på Herredsåsen

Kasper, Skolen på Herredsåsen

BLIV NOGENS
STØRSTE
INSPIRATION

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate skal du kunne motivere dine elever og vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt, og som gør indtryk. 

Kandidater som kan motivere, lede og lære fra sig

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale. Social arv spiller en stor rolle. Vi optager graduates med potentiale til at ændre på dette – i og uden for skolen.

Et netværk af dygtige undervisere og ledere

Som graduate vil du udvikle kompetencer og få en dyb forståelse for hverdagen på en udsat folkeskole.  Det vil inspirere dig til at skabe løsninger på tværs af skoleområdet.

SKAB
LØSNINGER 
I FÆLLESSKAB

Med forskellige ambitioner, perspektiver og baggrunde bidrager vi til diversitet og nytænkning, der kan bidrage til at mindske uligheden mellem børn og unge i Danmark.

BLIV NOGENS
INSPIRATION

Alle børn har brug for en voksen, de respekterer og tror på – og som tror på dem. Som graduate skal du kunne motivere dine elever og vinde deres tillid og respekt. Du skal være én, der lyser op. En, der kan noget særligt, og som gør indtryk. 

“Lederskab handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere.”

Kim Baroudy, direktør, McKinsey

“Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.”

Kirsten Birkving, skoleleder

VIL DU VÆRE
MED?

VIL DU
VÆRE MED?