Bestyrelse

MARTIN VIGILD 
Konsulent, UFM

HENRIK BENDER
Driftsdirektør, NREP

CAMILLA STANDHART
Afdelingsleder, Væksthuset

Bestyrelse

CAMILLA STANDHART
Afdelingsleder, Væksthuset

MARTIN VIGILD, FORMAND
Chefkonsulent, Uddannelses- og Forskningsministeriet

HENRIK BENDER
Driftsdirektør, NREP