Bestyrelse

MARTIN VIGILD (FORMAND)
Chefkonsulent, UFM

HENRIK BENDER
Driftsdirektør, NREP

TINA MANDRUP
Borgmester, Lejre Kommune
Fhv. skoleleder

CAMILLA STANDHART
Teach First Alumne
Konsulent, Væksthuset

ESTHER VYFF PETERSEN
Gymnasieelev. Fmd. Danske Skoleelever, 2020-2021

Bestyrelse

ESTHER VYFF PETERSEN
Gymnasieelev. Fmd. Danske Skoleelever, 2020-2021

MARTIN VIGILD (FORMAND)
Chefkonsulent, UFM

TINA MANDRUP
Borgmester, Lejre Kommune
Fhv. skoleleder

HENRIK BENDER
Driftsdirektør, NREP

CAMILLA STANDHART
Teach First Alumne
Konsulent, Væksthuset