Få en lærerfaglig mentor

til at støtte og dygtiggøre dine lærere

 

Få en lærerfaglig mentor til at støtte, dygtiggøre og fastholde nye lærere

Vil du høre mere? Ring 31 73 15 47

TEACH FIRST DANMARKS LÆRERFAGLIGE MENTORORDNING

Støtter og fastholder nye lærere

Især som ny lærer kan man let blive overvældet. Af urolige elever, opmærksomme forældre og en følelse af ikke at slå til. Her kan en professionel mentor hjælpe – med støtte, strategi og observationsbaseret feedback.

Følger med ansættelsen af læreren

Når man ansætter en lærer gennem Teach First Danmark følger der en en personlig mentor med gennem vores mentorprogram. Det er et struktureret forløb med systematisk observation, støtte, strategi og feedback.

Få en lærerfaglig mentor til en eller flere lærere på din skole

Teach First Danmarks lærerfaglige mentorprogram har hidtil været forbeholdt nye lærere fra Teach First Danmark. Nu kan andre nye lærere også få tilknyttet en af vores lærerfaglige mentorer.

KONTAKT OS hvis du har spørgsmål eller ønsker en skræddersyet løsning til din skole.

Vores mentorer har erfaring med at støtte over 300 nye lærere i folkeskolen.
9 ud af 10 af lærerne oplever, at det hjælper dem i deres undervisning.
Se også ekstern evaluering

Støtte, strategi, observation og feedback

En eller flere lærere på din skole
ønsker en mentor …

1 .. som giver dem redskaber i undervisningen

2 .. hjælper med klasseledelse og relationsdannelse

… som understøtter den enkelte lærer i sin faglige og personlige udvikling 

3 .. er en fortrolig sparringspartner

4 .. står klar, når det brænder på

Et fuldt 1-årigt mentorprogram

* Bemærk: Antallet af mentorbesøg og observationer er anderledes for graduates i det toårige Teach First Danmark-program.

Det 1-årige mentorprogram:

  • Seks fysiske observationer i undervisningen og efterfølgende feedback, inklusiv to videoobservationer med fælles gennemgang*
  • Løbende og fortrolig støtte og sparring via telefon og mail, så snart der opstår behov
  • Mulighed for at deltage i faglige og sociale netværksaktiviteter for lærere i Teach First Danmark-programmet
  • Fortrolig dialog mellem skoleledelsen, mentoren og læreren

Vi bruger CLASS 

Såvel fysiske observationer og videoobservationer bygger på CLASS (Classroom Assessment Scoring System) – et systematisk og forskningsbaseret redskab til observation udviklet af University of Virginia.

Hvem er vores lærerfaglige mentorer?

Vores lærerfaglige mentorer er alle erfarne folkeskolelærere. De har derudover flere års erfaring med at give andre lærerne feedback og vejlede i strategier og redskaber til klasseledelse, relationsdannelse og læringsledelse. De er certificeret i observationssystemet CLASS og bliver re-certificeret hvert år. Her eksempler:

MIA JUST BERTELSEN
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (13 år i folkeskolen, 7 års erfaring som mentor), samt uddannet i Cooperative Learning og STEM-didaktik på Københavns Universitet.

CHRISTEL TAJO-HJENNER
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (15 år i folkeskolen, 10 års erfaring som mentor) samt uddannet i metakognitiv terapi, i vredeshåndtering og motivation. Også uddannet konfliktmægler.

MARTIN LIND
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (8 år i folkeskolen, 7 års erfaring som mentor). Cand.mag og uddannet coach.

7 gode grunde

– til at din lærer kan have gavn af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark

Styrker lærerens undervisning og relationer til elever og forældre – og kan sparre omkring elevernes læring og skole-hjem-samarbejdet.

Løfter lærerens blik for egen praksis og bibringer læreren den nyeste viden om relationsdannelse, klasseledelse og didaktik.

Kobler erfaringer på tværs af skoler, fag og klassetrin. Det skyldes, at en mentor fra Teach First Danmark typisk er mentor for 16-22 lærere på tværs af skoler.

Hjælper til at fastholde især nye lærere gennem opmuntring og sparring omkring udfordringer og konkrete løsningsmuligheder.

Styrker koblingen mellem teori og praksis. Så viden fra læreruddannelsen og lærerens andre erfaringer bliver bragt effektivt i spil på skolen.

Er trænet i CLASS-metoden. Det skaber et fælles pædagogisk sprog i forhold til at observere, forstå og udvikle lærer-elev interaktioner i klassen.

En fagkyndig sparringspartner, som ikke er ansat på skolen. Det giver læreren mulighed for at dele sine oplevelser, bekymringer og udfordringer i et fortroligt rum. Dette er vigtigt, da der ligger et stort udviklingspotentiale i at turde vise sin usikkerhed og sine svagheder.

Mentorordningen giver enorm støtte til at komme igennem det første halve år. Sparring er noget af det bedste. Det, at der kommer en udefra, det hjælper dem [de nye lærere] meget, og ordningen er god, fordi den giver feedback. 

Skoleleder om de lærerfaglige mentorer, ekstern evaluering

Min mentor har hjulpet med mig konkrete værktøjer til klasseledelse og til at mindske uro, men også med tips til at styrke forældrekontakten helt fra start, som jeg virkelig har taget til mig og som betyder, at jeg for eksempel sørger for, at alle forældre får mindst én positiv besked om deres barn i kvartalet.

– Rebecca Holmberg Jensen, ny lærer i 2017 om sin mentor

Få EN LÆRERFAGLIG MENTOR på din skole

Kontakt os 

Hvis du er interesseret i at få en skræddersyet løsning, eller har du spørgsmål, så kontakt os