FAQ

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) organisation stiftet i 2013. Vi samarbejder med folkeskoler, uddannelsessteder, myndigheder og civilsamfundet for at give alle børn i Danmark lige muligheder for at få en god skolegang og en uddannelse – uanset social baggrund.

I dag går hver sjette ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Ca. 20 pct. af 25 årige har hverken job eller uddannelse ud over grundskolen. Det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Men det er et problem, der kan løses.

En del af løsningen er flere dygtige og dedikerede lærere på de skoler, hvor børnene har mest brug for et løft. Samtidig har vi brug for flere ledere og beslutningstagere på uddannelsesområdet, som selv har undervist på skoler i udsatte boligområder og derfor forstår betydningen af social baggrund for, hvordan man klarer sig i skolen.

Programmet er således en mulighed for at opnå erfaring, viden og netværk til at gøre en forskel gennem en karriere, hvor du kan bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark.

Se også Teach First Danmarks formål og vision

 

Graduate-programmet

Den del af programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet lærer skal du gennemføre 150 ECTS.

Du kan gennemføre op til 90 ECTS i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. De resterende 30-40 ECTS kan du i alle tilfælde gennemføre efter programmet.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

I perioden 2018-2020 har VIA UC og analysefirmaet Moos-Bjerre lavet en tredelt ekstern evaluering, som har set nærmere på kvaliteten og effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den viser bl.a. andet Teach First Danmark udvælger højt kvalificerede kandidater med et stort potentiale til at blive dygtige lærere, og at skolelederne er meget glade for de graduates, de har ansat.

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

En dygtig lærer er en dygtig leder

Som lærer i et udsat boligområde vil du hver dag blive udfordret. Hver dag vil du overvinde modstand, løse konflikter, prioritere hensyn og håndtere et stort ansvar. Du vil vise tillid og skabe tillid. Du vil være en inspiration. Du være en, man tror på – en leder.

Leder er ikke noget, du bliver på et kursus. Det er noget, du bliver ved at være det. 

Som graduate vil du opleve, at din udvikling som lærer går hånd i hånd med din evne til at lede dig selv og din evne til at lede andre. På din skole vil din mentor hjælpe dig til reflektere over din udvikling. 

Det starter med, at du bliver bevidst om det, du gør. At du kender din adfærd, dine grænser og reaktioner. Samtidig skal du turde udfordre dig selv, fejle og have tillid til dig selv og andre. Sidst, men ikke mindst, skal du kunne holde fast, når det er svært. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen. 

Når du går forrest, inspirerer og er et godt eksempel, er det i ledelsesudvikling i praksis

Dine opgaver vil variere, men i det samlede regnestykke vil de alle tælle. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere en elev til overhovedet at komme i skole. Og ind imellem det hele (og i realiteten altid) er det at give dine elever troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen et fællesskab med mange forskellige mennesker, som du skal forstå og samarbejde med. Det vil lære dig, hvordan du virker på andre og får det bedste ud af andre.

Uddannelse er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv og dygtige undervisere er – næst efter ens forældre – den vigtigste faktor for børns læring og lyst til at lære.

Som graduate underviser du elever på folkeskoler i socialt udsatte boligområder. Hermed kommer du tæt på de elever, som har det sværest i folkeskolen. Du får indsigt i deres potentiale, og hvad de har brug for, for at kunne udvikle det.

Samtidig er det vores ambition, at programmet vil give dig indsigt og kompetencer til også at arbejde med børns uddannelses- og fremtidsmuligheder i Danmark en karriere både i og uden for folkeskolen. Du kan læse mere om dette i Teach First Danmarks vision.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor fra Teach First Danmark.

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse på en professionshøjskole og deltager i programspor hos Teach First Danmark med de andre graduates.

Teach First Danmarks toårige graduate-program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Du bliver ansat på fuld tid på en folkeskole på fuld tid. Samtidig gennemfører du et uddannelsesforløb, hvor du sparrer med en lærerfaglig mentor (en erfaren lærer fra Teach First Danmark), læser en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og deltager i faglige og sociale netværksaktiviteter med andre graduates hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer.

Om din mentor

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor, og i det andet år vil du have omkring fire møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Sommerakademiet starter mellem den 15-17. juni hver år og løber seks uger frem. Hver dag fra kl. 9-17.

Sommerakademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse. Herudover spiller det sociale en stor rolle og skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under sommerakademiet. Bemærk, at sommerakademiet er obligatorisk og ulønnet.

Som graduate er du månedslønnet af din skole efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 30.000 kr. + 17 pct. i pension + eventuelle lokale tillæg. Læs mere her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer seks uger. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal finansiere det.

Karriereperspektivet

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. For det tager ofte mere end to år at blive en rigtig dygtig lærer.

Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Som en del af programmet læser du op til 90 ECTS-point af en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Typisk får du meritoverført 20-30 ECTS-point fra din videregående uddannelse. Det betyder, at du nemt vil kunne færdiggøre de resterende 30-40 ECTS efter programmets to år og blive uddannet lærer. 

Som uddannet lærer har du altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Det første hold blev optaget i 2015 og i sommeren 2018 havde i alt 50 alumner gennemført programmet. Heraf har godt 85 procent valgt at fortsætte med at undervise et tredje år. Resten arbejder i embedsværket, i uddannelsessystemet, i politik og med at udvikle undervisningsmaterialer.

Vi synes det er positivt, at mange får lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne. Samtidig forventer vi, at flere alumner også vil bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i Danmark andre steder i uddannelsessystemet. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England. Her viser en  Deloitte-analyse, at kandidater fra Teach First i England forfremmes tre gange så hyppigt.

Optagelse

Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du have bestået matematik på B-niveau senest den 15. juni for at kunne blive optaget. Du kan godt ansøge uden mat-B, men hvis du bliver tilbudt optagelse og ikke har mat-B, skal du inden for en uge efter optagelsen sende os dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus i mat-B og vil kunne bestå kurset senest den 15. juni. I modsat fald vil tilbuddet frafalde. Vær derfor opmærksom på at tilmelde dig et kursus i god tid. Det koster typisk 550 kr.

Hvorfor er det et krav?

Matematik er et fag, som skolerne ofte har svært ved at dække. Som lærer kan man godt få undervisningstimer i matematik, selvom man er ansat til at undervise i andre fag. Det giver skolen en fleksibilitet i skemaplanlægningen. For at imødekomme denne situation er det godt, at dine matematikkundskaber er på et rimeligt niveau. 

Det er grunden til, at du skal have matematik på B-niveau. Det er derfor vigtigt, at du er åben overfor at undervise i matematik, også selvom matematik ikke er en del af din universitetsuddannelse.

Men jeg er humanist – hvad så?

Vi har flere graduates med en humananistisk eller ikke-matematisk uddannelse, som har opdaget deres talent for at undervise i matematik, selvom det ikke var deres prioritet, eller de måske endda troede, at de ikke var gode til det. Derfor kan et kursus i matematik måske få dig til at opdage, at du faktisk er ret god til matematik, selvom du i dine unge år har fået fortalt dig selv noget andet. Den indsigt kan også være en fordel, når du skal undervise børn i matematik i folkeskolen.

 

Dine karakterer er blot en del af det samlede billede, når vi ser på i din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Omvendt kan lave karakterer nemt opvejes af andre resultater gennem job, sport og frivillighed.

Til vores optagelsesprøver får vi blik for dine forskellige faglige og personlige kompetencer. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt flere end 3000 ansøgere.

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og kvalificerede kandidater. 

Vi inviterer derfor en stor andel af ansøgere til optagelsesprøver. Vi mener, at det er den mest fair fremgangsmåde. På den måde har vi fokus på den enkeltes motivation og kompetencer, frem for blot karakterer.

Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor og har bestået matematik på B-niveau ved sommerakademiets start den 15. juni 2022. Vi optager graduates fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk.

Der kan gives dispensation fra kravet om en bacheloruddannelse. Det vil bero på en individuel vurdering af din baggrund, erfaring og kompetencer. Det er en forudsætning for dispensation, at du opfylder kravene til optagelse på meritlæreruddannelsen. Læs mere her.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, så chat med os via forsiden eller skriv til rekruttering@teachfirst.dk. Bemærk, at du skal søge om dispensationen, inden du søger, hvis du ikke har en bacheloruddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger på vores ansøgningsside.

 

Nej. Hvis du har gennemført en læreruddannelse eller en større del af den, kan du ikke blive optaget i programmet. 

I din ansøgning skal du vedhæfte dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse. Vi skal bruge det i forbindelse med din optagelse på en professionshøjskole.

Hvis du ikke kan finde dit eksamensbevis og blev student i 2004 eller senere, så findes dit eksamensbevis elektronisk her. Hvis du er blevet student tidligere, må du kontakte dit gymnasium.

Undervisningen på en skole

Du starter på en skole i starten af august, som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund og skolens behov. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil, men du bør være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl. Vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

Vi samarbejder p.t. med folkeskoler i Kalundborg og omegn og i hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.

Du kan i 2022 blive graduate på folkeskoler i hovedstadsområdet og Vestsjælland. Der er i alle tilfælde folkeskoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.