FAQ

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig ikke-profit (non-profit) organisation. Vi arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse, uanset social baggrund.

I dag går hver sjette elev ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Vi ser det som Danmarks største problem, fordi det har en afgørende betydning for det enkelte barns muligheder i livet og også har store omkostninger for det danske samfund. Men vi ser der også som et problem, der kan løses.

En af løsningen er endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen. Det er motiverede og dedikerede voksne, som kan forstå børnene, som kan inspirere dem og vinde deres respekt. Samtidig er det vores ambition, at du som graduate får en dyb forståelse for de mange faktorer, der er med til at skabe problemet, og at du vil bruge denne indsigt til også at løse problemet efter programmets to år. Det kan være i folkeskolen eller i det øvrige uddannelsessystem. Eller det kan være som forsker, konsulent, iværksætter eller embedsmand. Det afhænger af dit potentiale.

Se også Teach First Danmarks formål og vision

 

Graduate-programmet

Den del af programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet lærer skal du gennemføre 150 ECTS.

Du kan gennemføre op til 90 ECTS i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. De resterende 30-40 ECTS kan du i alle tilfælde gennemføre efter programmet.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

I perioden 2018-2020 har VIA UC og analysefirmaet Moos-Bjerre lavet en tredelt ekstern evaluering, som har set nærmere på kvaliteten og effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den viser bl.a. andet Teach First Danmark udvælger højt kvalificerede kandidater med et stort potentiale til at blive dygtige lærere, og at skolelederne er meget glade for de graduates, de har ansat.

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

Teach First Danmarks lærer- og ledelsesudvikling handler i høj grad om at kunne skabe positive relationer. Det handler om at kunne lede sig selv og være en ledestjerne for andre for at kunne lede forandring.


Som graduate vil du udvikle dine lærer- og ledelseskompetencer som en del af din undervisning og dit arbejde som lærer på en folkeskole i et udsat område. Her vil du hver dag skulle lære fra dig, motivere andre og tage ansvar for din egen og andres udvikling.

Det indebærer et stort arbejdspres og svære situationer, hvor du skal bevare overblikket. Det vil gøre dig meget bevidst om, hvordan du håndterer modstand, motiverer dine omgivelser og prioriterer forskellige hensyn i dit arbejde. Vi hjælper dig gennem mentor-feedback og workshops med fokus på læring og ledelse.

Et uddybende svar:

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal være gode til at motivere, skabe tillid, håndtere uenigheder og organisere deres eget og andres arbejde. De skal kunne samarbejde, kommunikere klart og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

Det gælder ikke mindst, hvis du skal opbygge respekt og skabe resultater på en folkeskole i et socialt udsat kvarter.

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i folkeskolen.

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og ind i mellem er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme.

Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter. Dem skal du forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i andre sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil.

Det er ledelsesudvikling i praksis.

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover vil workshops give dig et perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med din udvikling som lærer og leder.

Sidst, men ikke mindst, bliver du en del af et socialt og fagligt fællesskab med andre graduates. Det vil give dig nye venskaber. Men det vil også gøre dig bevidst om, hvad du er god til, når du sparrer med personer, der har andre spidskompetencer end dig selv.

Uddannelse er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv, og dygtige undervisere er – næst efter ens forældre – den vigtigste faktor for børns læring og lyst til at lære.

Som graduate bidrager du på kort sigt med at undervise elever på folkeskoler i socialt udsatte områder. Samtidig er det vores ambition, at programmet vil give dig indsigt og kompetencer til også på længere sigt at arbejde for at sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse. Det gælder, hvad enten det er i uddannelsessystemet, embedsværket eller som forsker, iværksætter eller andet.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor fra Teach First Danmark.

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse på en professionshøjskole og deltager i programspor hos Teach First Danmark med de andre graduates.

Teach First Danmarks toårige graduate-program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Du bliver ansat på fuld tid på en folkeskole. Samtidig gennemfører du et uddannelsesforløb, hvor du sparrer med en lærerfaglig mentor (en meget erfaren lærer fra Teach First Danmark), læser en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og deltager i programspor hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer.

Programmet kræver, at du kan løfte et stort ansvar og tackle store personlige og faglige udfordringer på din skole hver dag. Formålet er ikke at presse dig, men at sikre en tæt kobling mellem dine praktiske erfaringer og dine muligheder for at lære af dem. Du får således mulighed for, at forholde dine praktiske erfaringer i skolen med hvad teorien siger, og hvad din mentor kan observere.

Om din mentor

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil observere dig og hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor, og i det andet år vil du have omkring fire møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Sommerakademiet starter mellem den 15-17. juni hver år og løber seks uger frem. Hver dag fra kl. 9-17. Sommerakademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse. Herudover spiller det sociale en stor rolle på sommerakademiet, og det skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under sommerakademiet. Bemærk, at sommerakademiet er obligatorisk og ulønnet.

Som graduate får du månedsløn fra din skole efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Læs mere her.

Karriereperspektivet

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Som en del af programmet læser du op til 90 ECTS-point af en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Typisk får du meritoverført 20-30 ECTS-point fra din videregående uddannelse. Det betyder, at du nemt vil kunne færdiggøre de resterende 30-40 ECTS efter programmets to år og være uddannet folkeskolelærer. 

Som uddannet folkeskolelærer har du altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Det første hold blev optaget i 2015 og i sommeren 2018 har i alt 50 alumner gennemført programmet. Heraf har godt 85 procent valgt at fortsætte med at undervise et tredje år. Resten arbejder i embedsværket, i uddannelsessektoren, i politik og med at udvikle undervisningsmaterialer.

Vi synes det er positivt, at mange får lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne. Samtidig forventer vi, at flere alumner også vil bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i Danmark andre steder i uddannelsessystemet. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England. Her viser en  Deloitte-analyse, at kandidater fra Teach First i England forfremmes tre gange så hyppigt

Læs også

Optagelse

Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du have bestået matematik på B-niveau senest den 15. juni for at kunne blive optaget. Du kan godt ansøge uden mat-B, men hvis du bliver tilbudt optagelse og ikke har mat-B, skal du inden for en uge efter optagelsen sende os dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus i mat-B og vil kunne bestå kurset senest den 15. juni. I modsat fald vil tilbuddet frafalde. Vær derfor opmærksom på at tilmelde dig et kursus i god tid, hvis du ikke har mat-B. Det koster typisk 550 kr.

Hvorfor er det et krav?

Matematik er et fag, som vores partnerskoler har svært ved at dække. Som lærer kan man således godt få undervisningstimer i matematik, selvom man er ansat til at undervise i andre fag. Det giver skolen en fleksibilitet i skemaplanlægningen. For at imødekomme denne situation er det godt, at dine matematikkundskaber er på et rimeligt niveau.

Det er grunden til, at du skal have matematik på B-niveau. Det er derfor vigtigt, at du er åben overfor at undervise i matematik, også selvom matematik ikke er en del af din universitetsuddannelse.

Dine karakterer er blot en del af det samlede billede, når vi ser på i din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det tæller ikke så meget, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Omvendt kan lave karakterer nemt opvejes af andre slags resultater gennem job, sport og frivillighed. Til vores optagelsesprøver får vi blik for dine forskellige faglige og personlige kompetencer. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 250 graduates blandt flere end 2800 ansøgere.

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og kvalificerede kandidater. Det er kandidater, som har potentialet til at blive gode lærere i folkeskolen.

Vi inviterer derfor en stor andel af ansøgere til optagelsesprøver. Vi mener samtidig, at det er den mest fair fremgangsmåde. På den måde har vi fokus på den enkeltes motivation og kompetencer, frem for blot karakterer.

Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor og har bestået matematik på B-niveau ved sommerakademiets start den 15. juni 2021. Vi optager graduates fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du kan ansøge både som nyuddannet, og hvis du allerede er på arbejdsmarkedet. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk.

Der kan gives dispensation fra kravet om en bacheloruddannelse. Det vil bero på en individuel vurdering af din baggrund, erfaring og kompetencer. Det er en forudsætning for dispensation, at du opfylder kravene til optagelse på meritlæreruddannelsen. Læs mere her.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, så skriv venligst til rekruttering@teachfirst.dk. Bemærk, at du skal søge om dispensationen, inden du søger, hvis du ikke har en bacheloruddannelse.

Læs mere om hvordan du søger på vores ansøgningsside.

 

Nej. Hvis du har gennemført en læreruddannelse eller en større del af den, kan du ikke blive optaget i programmet. Årsagen er, at det er værdifuldt, at du bruger din afsluttede eller igangværende læreruddannelse til at undervise i folkeskolen. 

Du skal vedhæfte dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse, når du ansøger. Vi skal bruge det i forbindelse med optagelse på professionshøjskolen, se om du har bestået matematik på b-niveau og det indgår i vurderingen af dit faglige niveau.

Hvis du ikke kan finde dit eksamensbevis og blev student i 2004 eller senere, så findes dit eksamensbevis elektronisk her. Hvis du er blevet student tidligere, må du kontakte dit gymnasium.

Undervisningen på en skole

Du starter i din ansættelse på en skole i starten af august som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund, samt hvad skolen mangler af kompetencer. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil. Der er dog mange hensyn at tage, når man som skole skal have et skema til at gå op. Derfor bør du være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl, og vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

Vi samarbejder med folkeskoler i Kalundborg og omegn og i hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger at blive graduate i. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.

Du kan i 2020 blive graduate på folkeskoler i Kalundborg og hovedstadsområdet. Der er alene skoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.

Load More