FAQ

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) organisation stiftet i 2013.

Vi samarbejder med folkeskoler, kommuner, fonde, professionshøjskoler og myndigheder for at give alle børn i Danmark muligheden for at få en god skolegang og en uddannelse – uanset social baggrund.

I dag går hver sjette ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Ca. 20 pct. af 25 årige har hverken job eller uddannelse ud over grundskolen. Når vi ser på unge, som selv har forældre uden en ungdomsuddannelse, er tallet hele 40 pct.

Det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Men det er et problem, der kan løses.

En del af løsningen er flere dygtige og dedikerede lærere på de skoler, hvor børnene har allermest brug for dem. Samtidig er det værdifuldt med iværksættere, beslutningstagere og brobyggere på uddannelsesområdet, som selv har været lærere i folkeskolen og derfor fra tæt hold kender eleverne og hverdagen på en folkeskole.

Programmet er en mulighed for at bidrage til at skabe en fremtid med muligheder for alle børn i Danmark, uanset social baggrund. Det starter i folkeskolen!

Læs også om Teach First Danmarks formål og vision

 

Programmet

Den del af programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet lærer skal du gennemføre 150 ECTS.

Du kan gennemføre op til 90 ECTS i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. De resterende 30-40 ECTS kan du i alle tilfælde gennemføre efter programmet.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

I perioden 2018-2020 har VIA UC og analysefirmaet Moos-Bjerre lavet en tredelt ekstern evaluering af Teach First Danmark. Evalueringen har set nærmere på kvaliteten og effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den viser bl.a. andet Teach First Danmark optager højt kvalificerede kandidater med et stort potentiale til at blive dygtige lærere, og at skolelederne er meget glade for de kandidater, de har ansat.

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

Som graduate kommer du ikke til at læse om ledelse. Du får ikke et ledelseskursus med et pensum. I stedet vil du opleve, at du udvikler dig som leder i praksis, når du skal træffe svære beslutninger, håndtere et stort ansvar, kommunikere klart og motivere andre. Efter programmets to år er ‘beviset’ på din udvikling ikke et kursusbevis, men den forskel, du har gjort for dine elever.

Den udvikling får du hjælp til. Du vil løbende sparre med andre graduates og med din personlige mentor. Det vil du gøre med afsæt i din hverdag og dine udfordringer på skolen. Din mentor vil også være din faste sparringspartner gennem hele programmet. 

Kreativ, respektfuld og tilpasset kommunikation 

I din hverdag på skolen vil du meget hurtigt få brug for vigtige kommunikationsværktøjer, som din mentor vil sparre med dig om. Alt efter om du snakker med en frustreret elev, en bekymret forælder, en gruppe trætte teenagere, en travl teammakker eller en ny vikar, skal du formidle forskelligt. Du vil stå i situationer, som både kræver personlig gennemslagskraft, kreativitet og indlevelse. De erfaringer vil du vokse med, og de vil både gøre dig til en dygtigere underviser og udvikle dine kompetencer til at motivere, organisere, skabe engagement og resultater sammen med andre.

Evnen til at inspirere og se potentialet i andre

I din hverdag på skolen skal du kunne give målrettet feedback. Den skal være let at forstå for dine elever og give dem lyst til at lytte til dig. For nogle elever vil det være vigtigt, at du løbende italesætter deres styrker, så de også selv ser, hvad de er gode til. For andre elever er vigtigt at få hjælp til at indgå positivt i klassens fællesskab. I den sammenhæng er det din lederrolle at være undersøgende og ambitiøs i forhold til at se andres menneskers potentialer og få dem til at vokse. 

Social intelligens, relationskompetencer og strategisk planlægning 

I din hverdag på skolen sætter du dig måske for, at din 8. klasse skal spare op til en udlandstur. Eller måske vil du lave en engelsk teaterforestilling med din 5. klasse? Med på turen har du måske både en dreng, der slås med sociale udfordringer derhjemme og en pige, der er ved at blive udredt for ADHD. I den situation skal du tænke strategisk og lave en plan, der sikrer en god gruppedynamik og tager højde for dit kendskab til de enkelte elever. Det kræver stærke personlige og sociale kompetencer, som du dels vil have med dig ind i programmet, men som du i høj grad også vil udvikle i løbet af programmet.  

Prioritering, overblik og vilje til udvikling 

I din hverdag på skolen vil have mange bolde i luften – rigtig mange. Du vil blive tvunget til at prioritere din tid benhårdt, lære at bevare overblikket og konstant navigere i nye og ukendte situationer. Du kommer helt sikkert til at begå fejl, og det er OK. Det vigtigste er, at du er indstillet på at lære af dine fejl og har et ønske om at udvikle dig. En god leder vil vide, at dette ikke bare er noget, man gør for sin egen skyld. Det er også en måde at passe på de mennesker, man har ansvaret for. 

En god skolegang er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv, og dygtige undervisere er (næst efter ens forældre) den vigtigste faktor for en god skolegang.

Som graduate vil du komme til at undervise nogle af de elever, som har det sværest i skolen. Du vil kunne gøre en forskel tæt på den enkelte elever.

Samtidig vil programmet vil give dig viden, indsigt og netværk til at arbejde på uddannelsesområdet og med børns muligheder i Danmark på flere niveauer. Du kan læse mere om dette i Teach First Danmarks vision.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor fra Teach First Danmark.

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse på en professionshøjskole og deltager i programspor hos Teach First Danmark med de andre graduates.

Teach First Danmarks toårige program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Du bliver ansat på fuld tid på en folkeskole på fuld tid. Samtidig gennemfører du et uddannelsesforløb, hvor du sparrer med en lærerfaglig mentor (en erfaren lærer fra Teach First Danmark), læser en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og deltager i faglige og sociale netværksaktiviteter med andre graduates hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer.

Om din mentor

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor, og i det andet år vil du have omkring fire møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Sommerakademiet starter mellem den 15-17. juni hver år og løber seks uger frem. Hver dag fra kl. 9-17.

Sommerakademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse. Herudover spiller det sociale en stor rolle og skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under sommerakademiet. Bemærk, at sommerakademiet er obligatorisk.

Som graduate er du månedslønnet af din skole efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 30.000 kr. + 17 pct. i pension + eventuelle lokale tillæg. Læs mere her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer seks uger. Dog er det dagpengeberettiget, hvis du for eksempel er nyuddannet. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.

Om efteroptaget 2022

Ansøgningsfrist den 1. september 2022

Vi har i år oplevet en ekstraordinær stor interesse fra skoler. Derfor laver vi for første gang et efteroptag af graduates. 

Der afholdes optagelsesdage den 6. og 7. september, og du vil inden for en uge få svar på, om du er optaget i programmet. 

Herefter vil vi i fællesskab i løbet af september-januar finde en stilling til dig på en skole. Når du er ansat på en skole, får du tilknyttet din personlige lærerfaglige mentor, og i januar påbegynder du din meritlæreruddannelse.

Vær opmærksom på, at når du søger via efteroptaget, vil du ikke deltage i et sommerakademi. 

 

Karriereperspektivet

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. For det tager ofte mere end to år at blive en rigtig dygtig lærer.

Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Som en del af programmet læser du op til 90 ECTS-point af en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Typisk får du meritoverført 20-30 ECTS-point fra din videregående uddannelse. Det betyder, at du nemt vil kunne færdiggøre de resterende 30-40 ECTS efter programmets to år og blive uddannet lærer. 

Som uddannet lærer har du altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Det første hold blev optaget i 2015 og i sommeren 2018 havde i alt 50 alumner gennemført programmet. Heraf har godt 85 procent valgt at fortsætte med at undervise et tredje år. Resten arbejder i embedsværket, i uddannelsessystemet, i politik og med at udvikle undervisningsmaterialer.

Vi synes det er positivt, at mange får lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne. Samtidig forventer vi, at stadig flere alumner også vil bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i Danmark andre steder på skoleområdet, i uddannelsessystemet og som iværksættere inden for uddannelse og læring. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England. Her viser en Deloitte-analyse, at kandidater fra Teach First i England forfremmes tre gange så hyppigt.

Optagelse

Dine karakterer er blot en del af det samlede billede, når vi ser på i din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Omvendt kan lave karakterer nemt opvejes af andre resultater gennem job, sport og frivillighed.

Til vores optagelsesprøver får vi blik for dine forskellige faglige og personlige kompetencer. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt flere end 3000 ansøgere.

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og kvalificerede kandidater. 

Vi inviterer derfor en stor andel af ansøgere til optagelsesprøver. Vi mener, at det er den mest fair fremgangsmåde. På den måde har vi fokus på den enkeltes motivation og kompetencer, frem for blot karakterer.

Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor. Vi optager graduates fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk.

Der kan gives dispensation fra kravet om en bacheloruddannelse. Det vil bero på en individuel vurdering af din baggrund, erfaring og kompetencer. Det er en forudsætning for dispensation, at du opfylder kravene til optagelse på meritlæreruddannelsen. Læs mere her.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, så chat med os via forsiden eller skriv til rekruttering@teachfirst.dk. Bemærk, at du skal søge om dispensationen, inden du søger, hvis du ikke har en bacheloruddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger på vores ansøgningsside.

 

Nej. Hvis du har gennemført en læreruddannelse eller en større del af den, kan du ikke blive optaget i programmet. 

Nej. Vi optager graduates i alle aldre, og din alder har ingen betydning for dine muligheder for at blive optaget.

Vi optager dem med de bedste faglige og personlige kvalifikationer. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Undervisningen på en skole

Du starter på en skole i starten af august, som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund og skolens behov. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil, men du bør være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl. Vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

Vi samarbejder p.t. med folkeskoler i Kalundborg og omegn og i hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.

Du kan i 2022 blive graduate på folkeskoler i hovedstadsområdet og Vestsjælland. Der er i alle tilfælde folkeskoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.