OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Om Teach First Danmark

Nej. Teach First Danmark er en non-profit organisation, der ønsker at styrke den danske folkeskole i dens nuværende form ved at engagere flere til at tage et fælles ansvar for den. Vi ønsker at engagere flere dygtige undervisere, der kan bidrage til at styrke folkeskolens evne til at rumme og udnytte mangfoldighed, skabe social sammenhængskraft og understøtte Danmarks konkurrenceevne og velfærd. Se også Teach First Danmarks vedtægter samt vores værdier.

Nej, Teach First Danmark er en nonprofit organisation, som er uafhængig af partipolitiske interesser. Vi samarbejder dog med både politikere og andre foreninger, som deler vores holdning om, at negativ social arv skal adresseres i skolealderen.

Der findes lignende programmer i 45 andre lande, heriblandt i Sverige, Østrig og Storbritannien. Der er tale om uafhængige organisationer, der tilrettelægger deres egne programmer. Den danske folkeskole er således forskellig fra skolesystemet i Storbritannien, og programmet i Danmark er tilrettelagt inden for rammerne af meritlæreruddannelsen, så det fuldt ud harmonerer med folkeskolens formål og en dansk pædagogisk læringstradition. Samtidig er det grundlæggende formål det samme i alle lande, nemlig at engagere flere af de dygtigste til at undervise og inspirere de børn og unge, der har mest brug for det.

Teach First Danmark er en nonprofit organisation, som arbejder for at give alle børn mulighed for at opnå en god uddannelse uanset deres sociale baggrund. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind på, hvordan et barn klarer sig i skolen. En vigtig faktor er dygtige undervisere, som også er rollemodeller for deres elever: Som forstår dem, vinder deres respekt, guider og inspirerer dem. Det er her, at du som graduate kommer ind i billedet. Du vil som underviser og rollemodel bidrage til at vække lysten til at lære hos børn og unge, som ikke altid har troen på egne evner med hjemmefra. Perspektivet er, at du kan fortsætte med at gøre en forskel som lærer i folkeskolen. Men programmet giver dig også erfaringer, indsigt og kompetencer, som du kan bruge til at adressere chancelighed i uddannelse som leder i og uden for folkeskolen.

Hver sjette elev, der forlader den danske folkeskole, har problemer med at regne, læse eller skrive. Der er en stærk sammenhæng mellem dette og forældrenes indkomst og uddannelsesniveau. Og vi ved, at resultaterne i folkeskolen sætter livslange spor. Derfor skaber den sociale ulighed enorme problemer for både samfundet og den enkelte elev. Det er dette væsentlige problem, du er med til at løse som Teach First Danmark graduate.

Teach First Danmark samarbejder med såvel offentlige som private aktører, der deler vores vision og anerkender de kompetencer, det kræver at inspirere og motivere børn og unge til at udfolde deres fulde potentiale i folkeskolen: Kompetencer til at lede, skabe tillid, vinde respekt, problemløse, formidle og ikke mindst blive ved. Teach First Danmarks vision og daglige ledelse er uafhængig af politiske, kommercielle og religiøse interesser.

Graduate-programmet

Yes you do. You need to have native or bilingual proficiency in both written and spoken Danish.

Flere studier viser, at lignende programmer er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom fra den 14. februar 2015 om programmernes effekt rundt om i verden.

Den del af graduate programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er fuldt akkrediteret. For at opnå akkreditering som uddannet lærer skal du opnå 150 ETCS-point. Du gennemfører 120 ETCS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ETCS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en konkret vurdering af Metropol og Absalon, der udbyder den læreruddannelse, der er en del af programmet.

 

Hvorvidt du kan få meritoverført ECTS-point fra din uddannelse afklares ved programstart. I 2015 fik godt halvdelen overført 30 ECTS-point (fuld merit), 1/3 fik overført 10-20 ECTS-point (delvis merit) og 1/3 fik ikke overført merit. Hvis du ikke får overført merit eller kun får overført delvis merit, kan du gennemføre de manglende 10-30 ECTS-point i op til to år efter din sidste eksamen på Absalon eller Metropol. Hvis du eksempelvis mangler 30 ETCS-point for at være færdiguddannet lærer efter programmets to år, vil du skulle læse og afslutte et fag med en kompetencemålsprøve, der dækker 30 ECTS-point. Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for dine muligheder for at blive optaget eller gennemføre programmet.

Programmet kræver, at du har stærke faglige, organisatoriske og personlige kompetencer. Det er samtidig et hårdt og tidskrævende program som kræver, at du forstår at tilrettelægge din tid effektivt. Udover dit arbejde på en folkeskole skal du regne med 2-3 undervisningsgange på Metropol (hvis du underviser i hovedstadsområdet) eller til e-læring (hvis du underviser i Kalundborg).

Hvis du har børn bør du overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

Nej, alle der som minimum har afsluttet en bachelor i sommeren 2017 og opfylder de formelle ansøgningskriterier kan søge. Derudover skal du kunne dokumentere matematik på B-niveau samt tale og skrive flydende dansk. Se mere om hvordan du søger via vores ansøgningsside.

Vi mener kandidater, som har stærke personlige og faglige forudsætninger for at blive dygtige lærere og ledere. Det er kandidater, som blandt andet er gode til at samarbejde og motivere andre, er organiserede og kan formidle deres viden på en vedkommende måde til forskellige typer af mennesker. Vi udvælger graduates gennem en grundig optagelsesproces. Læs mere om optagelsesprocessen.

En hel del. Det mest effektive middel til at bryde negativ social arv er uddannelse, og dygtige undervisere er entydigt den vigtigste faktor for børns læring og deres lyst til at lære i skolen. Derfor er der brug for endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen med fagligt overblik og personligt overskud til at gøre en forskel for deres elever.

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde, organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge med. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen.

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at lære din elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme. Det er svært. Der er mange koder, der skal knækkes. Og det giver dig indsigter og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal formidle din viden, få andre med på dine ideer og bringe deres evner i spil.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.

 

I programmets 2. år vil du blive tilknyttet en karrierecoach, ligesom der indgår workshops i samarbejde med vores partnervirksomheder. Det giver dig perspektiv på dine udfordringer på skolen og redskaber til at forstå dine styrker.

Fordi du ønsker at udvikle dig og gøre en varig forskel for de børn og unge, som har det sværest i skolen. Det er vigtigt, at du har lysten og evnerne til at lære fra dig. Du bliver en del af et inspirerende netværk af graduates, og du får får erfaringer, der vil berige dig selv og som vil blive hos dig og en masse børn resten af livet. Se også hvilke karrieremuligheder giver Teach First Danmark graduate programmet mig?

Karriereperspektivet

Det første hold af 30 graduates startede i august 2015 og dimitterede i august 2017. Læs mere under teachfirst.dk/nyheder. Ud af de 30 kandidater fra første hold underviser 25 fortsat på deres skoler; 3 er på barsel, 1 valgte at forlade programmet og 1 er blevet ansat som fuldmægtig i undervisningsministeriet.

Vi synes det er positivt, at så mange har fået lyst til at forsætte i deres stilinger ud over programmets to år. Vi forventer samtidig, at flere på sigt også vil se behov og muligheder for at bidrage til at løfte Teach First Danmarks vision på andre måder end som lærer.

 Det harmonerer godt med erfaringer fra Teach First i England lande. Programmet er en mulighed for at sætte et positivt præg på dine elevers fremtidsmuligheder og udvikle dig selv. Resten er op til dig.

 

Læs også

Vi har ikke det endelige svar. Men vi ved, at du vil få værdifulde erfaringer og opnå resultater. Her følger et længere svar:

 

Først og fremmest skal du vælge at blive Teach First Danmark graduate, fordi du er motiveret for at hjælpe børn og unge til at opdage, hvad de er gode til og til at finde vej i livet. Samtidig er programmet en mulighed for at udvikle dig selv, se nye sammenhænge og blive en del af et netværk af dygtige mennesker.

 

Det er vigtigt for os, at dine udfordringer og dit ansvar i løbet af programmets to år skærper dine evner til at motivere, planlægge og drive udvikling i enhver organisation. Det er således forventet, at nogle kandidater efter programmet forfølger nye karriereveje, hvor de også kan påvirke folkeskolen på en positiv måde. Samtidig er det positivt, at så mange lærere via Teach First-programmerne verden over bliver bidt af lærergerningen​.

 

I England er Teach First kandidater en attraktiv rekrutteringskilde for flere virksomheder. Ifølge en Deloitte-analyse forfremmes kandidater fra Teach First i England tre gange så hyppigt som deres kolleger. 

 

Du bliver optaget, fordi vi vurderer, at du du med den rette vejledning og efteruddannelse vil kunne blive en dygtig lærer, der rykker sine elever. Vi tror samtidig på, at programmet vil give dig værktøjer, indsigt og erfaringer, der vil udvikle dit potentiale som leder både i og uden for folkeskolen. Læs mere i ‘hvem kigger vi efter’ under program.

Ja, det kan du bestemt – og det håber vi, at du får lyst til. Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse, men en regulær ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører ikke efter to år, men ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

 

Efter programmets to år vil du, såfremt du opnår 150 ECTS-point, være fuldt uddannet som folkeskolelærer. Hvorvidt du opnår 150 ECTS-point afhænger af, om du kan få merit for et eller flere fag fra din videregående uddannelse inden programstart. Læse mere her.

Optagelse

For at blive optaget på programmet skal du have bestået matematik svarende til gymnasieskolens B-niveau. Hvis du ikke har matematik på B-niveau, skal du tilegne dig B-niveau i matematik inden programstart den 18. juni 2018. Du skal i din ansøgning dokumentere, at du er tilmeldt et matematikkursus og vil kunne bestå inden programstart. Hvis du ikke består kurset, kan du ikke blive optaget. Se blandt andet kurser hos Niels Brock, gsdanmark
og KVUC. Læs mere om de formelle optagelseskrav til programmet.

I 2015 blev i alt 30 ud af 330 ansøgere optaget og matchet med skoler i hovedstadsområdet, og i 2016 blev alt blev 30 ud af 634 ansøgere optaget og ansat på skoler i hovedstadsområdet. De underviser underviser i dag på 30 forskellige folkeskoler i 10 forskellige kommuner i hovedstadsområdet.

 

I skoleåret 2017 er det også muligt at blive ansat på skoler i Kalundborg Kommune. Hvis du også er åben for denne mulighed, vil det stille dig bedst i forhold til dine optagelsesmuligheder (der vil være en rubrik i ansøgningsskemaet).

 

Programmet i Kalundborg er tilrettelagt anderledes end i hovedstadsområdet. Mest væsentligt vil en stor del af den sideløbende meritlæreruddannelse foregå som e-læring. Det giver dig ekstra fleksibilitet i hverdagen, ligesom du på din skole i Kalundborg vil opleve ekstra fleksibilitet. Herudover vil en lokal konsulent hjælpe dig med at finde en attraktiv bolig til en god pris og tæt på andre graduates. Hvis du vælger at flytte til Kalundborg Kommune, vil du også være sikret pasningsgaranti inden for en 1 måned.

 

For skoleåret 2017 forventer vi at optage op til 60 kandidater på programmet. Vi har to ansøgningsfrister henholdsvis den 15. december 2016 og den 15. marts 2017. Hvis du søger tidligt, får du tidligt svar. Sidste år blev 2 ud af 3 optaget via 1. ansøgningsrunde.  Din optagelse er betinget af, at du får ansættelse på en skole. Det kan vi ikke garantere, men vi oplever stor efterspørgsel på de kandidater, vi udvælger.

Ja. Flere af vores alumner og nuværende graduates har søgt som færdiguddannede og valgt at forlade stillinger. For at blive optaget på programmet skal du have afleveret alle skriftlige opgaver på din videregående uddannelse den 18. juni 2018, hvor sommerakademiet starter. Det er dog tilladt at gå til 1-2 eksamener efter den 18. juni, hvis det ikke kolliderer med programmet.

  • Hvis du ikke er dansk statsborger, kan du søge og blive optaget på programmet under betingelse af, at du har bestået Studieprøven eller er tilmeldt og består Studieprøven i dansk inden programstart den 18. juni 2018. Hvis du bliver optaget og mod forventning ikke består Studieprøven, vil du miste din plads.

Gode karakterer er blot én blandt flere indikatorer, når vi vurderer dine kompetencer. Det nytter ikke, at du er den dygtigste til dit fag baseret på karakterer, hvis du ikke også er god til at formidle det til børn og unge eller ikke er god til at skabe relationer. Det er derfor vigtigt, at du er god til at gøre formidle din viden i øjenhøjde. Men det er selvfølgelig ikke nødvendigvis ensbetydende med, at du kun har 10- og 12-taller.

Uddannelsesforløbet

Ja. Der er tre eksaminer i løbet af programmets to år i henholdsvis pædagogik og dine individuelle undervisningsfag.

Der er ikke mødepligt på meritlæreruddannelsen, som er en del af programmet. Men vi forventer, at du deltager aktivt i undervisningen, som giver dig mulighed for at arbejde med dine erfaringer fra klasseværelset. Den understøtter dig teoretisk i at forstå, hvad der virker og hvorfor.

I hovedstadsområdet foregår undervisningen som holdundervisning med de andre graduates 3 gange om ugen. I Kalundborg foresgår undervisningen som e-læring og fysik undervisning hver 6. uge. Herududover afholder vi workshops hos Teach First Danmark, hvor deltagelse er obligatorisk.

Ja, du får et uddannelsesbevis som dokumentation for, at du har gennemført Teach First Danmarks graduate-program. Derudover kan du få et bevis for at være akkrediteret som lærer, såfremt du har fået overført merit for et eller flere universitetsfag. Se ovenfor.

Du kan godt blive optage uden at få merit på baggrund af din videregående uddannelse. Det vil betyde, at du ikke afslutter den fulde meritlæreruddannelse på 150 ECTS inden for programmets to år, men det har ingen betydning for om vi ønsker at optage dig. Du vil først vide, hvad du eventuelt får merit for, efter du er blevet tilbudt optagelse.

Sommerakademiet er fuld tid i seks uger fra den 18. juni 2018 til den 30. juli 2018. De fleste dage varer fra kl. 9-17. Sommerakademiet består af intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse i og uden for klasseværelset. To af ugerne er en camp i samarbejde med Lær for Livet, hvor man overnatter og underviser og drager omsorg for anbragte børn. Du skal ikke forvente at kunne passe et arbejde eller skrive dit speciale færdigt sideløbende med sommerakademiet.

En typisk uge vil udover dit fuldtidsarbejde på en folkeskole omfatte på 2-3 undervisningsgange samt projektarbejde. Meritlæreruddannelsen er tilrettelagt forskelligt alt efter om du arbejder på en skole i hovedstadsområdet eller i Kalundborg Kommune. I hovedstadsområdet følger du undervisning på Metropol ca. tre aftener om ugen fra kl. 17.00-20.30. I Kalundborg Kommune følger du primært undervisning via e-læring i samarbejde med Absalon og mødes derudover i studiegrupper med andre graduates. I begge tilfælde kan erfaringer fra din undervisningspraksis bringes i spil på din uddannelse og omvendt. På den måde får du mulighed for at reflektere over, hvad der virker i din undervisning, så du kan udvikle indhold og forløb, der virkelig rykker dine elever.

Hvis du har børn bør du overveje, hvordan programmet passer ind i dit familieliv.

Hvis du er graudate i hovedstadsområdet skal du forvente at deltage i holdundervisning på læreruddannelsen sammen med andre graduates ca. 2-3 dage om ugen. Som udgangspunkt er weekender studiefrie, men du skal være indstillet på, at det til tider kan være en fordel at placere dele af undervisningen i weekender.

 

Programmet i Kalundborg er tilrettelagt anderledes end i hovedstadsområdet. Mest væsentligt vil en stor del af den sideløbende meritlæreruddannelse foregå som e-læring. Det giver dig ekstra fleksibilitet i hverdagen, ligesom du på din skole i Kalundborg vil opleve ekstra fleksibilitet. Herudover vil en lokal konsulent hjælpe dig med at finde en attraktiv bolig tæt på andre graduates. Hvis du vælger at flytte til Kalundborg Kommune, vil du også være sikret pasningsgaranti inden for en 1 måned.

Matematik er et af de ‘store fag’, som er svært for skolerne at dække og derfor vil hele årgangen blive undervist i matematik. Du skal være indstillet på, at du kan komme til at undervise i matematik, selvom du ikke har læst det på universitetet. Det giver skolerne fleksibilitet i skemaplanlægningen.

Ja.

Hvis du allerede er god eller rigtig god til matematik, vil du nok ikke blive klogere på matematik som sådan. Men du vil kunne blive bedre til at gøre matematik spændende for andre. Det kan for eksempel handle om at forklare og visualisere matematik på en måde, så man forstår, hvordan det findes i den hverdag, vi alle kender.

Undervisningen på en skole

Både ja og nej. Som Teach First Danmark graduate har du som oftest ikke den samme didaktiske og pædagogiske viden som nyuddannede lærere fra en professionshøjskole. Vi forventer heller ikke, at du er verdensmester fra dag ét. Men vi forventer, at du har stærke forudsætninger for blive en rigtig dygtig lærer og underviser med den rette støtte og efteruddannelse. Det screener vi for til vores optagelsesdage, og du bliver naturligvis kun ansat på en skole, hvis skolelederen mener, at du er den bedst egnede til jobbet.

 

““Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at blive lærere og gøre en forskel.”

— Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole

Som Teach First Danmark graduate følger din månedsløn gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. En nyuddannet lærer tjener omkring 27.000-28.500 kr. om måneden (afhængig af kommune) plus eventuelle undervisningstillæg. Pensionsbidraget er på 17, 3 procent. Læs mere her.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af, hvad du får merit for og de fag, du tager på den sideløbende læreruddannelse, som er en del af det toårige program. Du vil ligesom alle andre, der starter på programmet, følge undervisningen i matematik.

Du vil højst sandsynligt komme til at undervise på mellemtrinnet og i udskolingen, hvilket vil sige fra 4. til 9. klasse. Det vil i visse tilfælde også være muligt at undervise i indskolingen fra 1.-3. klasse. Når du indsender din ansøgning, vil vi bede dig om at tage stilling til hvilke klassetrin ønsker at undervise på.

Du underviser i ét fag på baggrund af dit fag fra din videregående uddannelse. Derudover har du mulighed for at opnå undervisningskompetence i yderligere to fag.

Hele programmet understøtter, at du kan forberede god undervisning og rykke dine elever mest muligt. Både sommerakademiet, den lærerfaglige mentorordning og den sideløbende læreruddannelse er forberedelse af din undervisning. Når det er sagt, er vi klar over, at det er en stor udfordring og et stort ansvar. Det bliver hårdt, men også sjovt, berigende og udviklende for dig.

Skolen kalder dig til samtale via åbne stillingsopslag og ansætter dig kun, hvis den vurderer, at du er den bedste kandidat til stillingen. Der er ikke ‘reserveret’ nogen særlig plads til dig. Du møder naturligvis dine kolleger med en ydmyghed og et ønske om at lære af deres erfaringer, så du kan bringe dine kompetencer i spil på en frugtbar måde. Vores graduates har oplevet at blive taget godt imod på skolerne som enhver anden ny kollega.

 

I foråret 2016 lavede vi en tilfredsundersøgelse blandt de skoler, vi samarbejder med. Den viste at 100 procent af skolelederne på vores partnerskoler ville anbefale en lærer gennem Teach First Danmark til andre skoler.

Du starter med at arbejde på en skole den 31. juli 2018.

 

Inden da, har du afsluttet sommerakademiet som starter den 18. juni 2018, og slutter den 30. juli 2018. Du kan således planlægge ferie i nogle dage (4-7 hverdage) mellem den 30. juli og skolestart primo august. Bemærk, at første første skoledag varierer fra kommune til kommune.

Det er op til skolelederen at vurdere, om du har undervisningskompetence. Hvis du følger undervisningen i det pågældende sprogfag, bør det give dig optimale betingelser for både at mestre sproget og blive dygtig til at undervise i det.

Nej, vi kan ikke garantere dig, at du for eksempel kan få ansættelse inden for en bestemt radius af din nuværende bopæl. Vi samarbejder med skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Jo mere fleksibel du er i forhold din skoles beliggenhed, desto bedre stiller det dig i forhold til dine muligheder for at blive optaget.

 

Hvis du eksempelvis bor i Rødovre, kan du ikke være sikker på at komme til arbejde på en skole i Rødovre. Du vil også kunne komme til at arbejde på en skole i eksempelvis Kokkedal eller Tårnby. Hvor du kommer til at arbejde, afhænger også af din faglige og personlige profil, og hvordan den matcher behovet på den enkelte partnerskole. Vi lytter til dine behov og ønsker, og vi er især opmærksomme på de behov, der gælder for kandidater med børn og særlige behov. Hvis du allerede har en konkret tilknytning til en skole, anbefaler vi, at du skriver dette i din ansøgning.