Ofte stillede spørgsmål

Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig ikke-profit (non-profit) organisation. Vi arbejder for at give alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse, uanset social baggrund.

 

I dag går hver sjette elev ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Vi ser det som Danmarks største problem. Men som et problem, der kan løses. En af løsningerne er endnu flere dygtige, dedikerede og motiverede undervisere: Som kan forstå deres elever, vinde deres respekt, guide og inspirere dem.

 

Samtidig er det vores ambition, at vores graduates får indsigt og udvikler kompetencer til også at løse problemet efter programmets to år som ledere. Det gælder, hvad enten det er i folkeskolen, det øvrige uddannelsessystem, embedsværket eller som forsker, iværksætter eller andet.

Graduate-programmet

I 2018 er der igangsat en tredelt ekstern evaluering, som skal vurdere effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den første del af evalueringen viser, at skolelederne er meget glade for de graduates, de har ansat.

 

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

Den del af graduate programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er akkrediteret. For at opnå akkreditering som lærer skal du opnå 150 ECTS-point. Du gennemfører 120 ECTS-point i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS-point ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. Hvis du ikke får overført merit, eller kun får overført delvis merit, kan du gennemføre de manglende 10-30 ECTS i op til tre år efter din sidste eksamen.

 

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget eller gennemføre programmet.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din mentor.

 

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse på en professionshøjskole og deltager i workshops med de andre graduates.

Som graduate får du månedsløn fra din skole efter gældende  overenskomst for lærere i folkeskolen. Læs mere her.

Sommerakademiet starter den 17. juni og løber seks uger frem. Hver dag fra kl. 9-17. Sommerakademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse. Herudover spiller det sociale en stor rolle på sommerakademiet, og det skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under sommerakademiet. Bemærk, at sommerakademiet er obligatorisk og ulønnet.

Uddannelse er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv, og dygtige undervisere er – næst efter ens forældre – den vigtigste faktor for børns læring og lyst til at lære.

 

Som graduate bidrager du på kort sigt med at undervise elever på folkeskoler i socialt udsatte områder. Samtidig er det vores ambition, at programmet vil give dig indsigt og kompetencer til også på længere sigt at arbejde for at sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse. Det gælder, hvad enten det er i uddannelsessystemet, embedsværket eller som forsker, iværksætter eller andet.

Teach First Danmarks toårige graduate-program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Du bliver ansat på fuld tid på en folkeskole. Samtidig gennemfører du et uddannelsesforløb, hvor du sparrer med en mentor, læser en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og deltager i workshops med Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer.

 

Programmet kræver, at du kan løfte et stort ansvar og tackle store personlige og faglige udfordringer på din skole hver dag. Formålet er ikke at presse dig, men at sikre en tæt kobling mellem dine praktiske erfaringer og dine muligheder for at lære af dem. Du får således mulighed for, at forholde dine praktiske erfaringer i skolen med hvad teorien siger, og hvad din mentor kan observere.

 

Om din mentor

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil observere dig og hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

 

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor, og i det andet år vil du have omkring fire møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Det korte svar er:

 

For at være en dygtig underviser er du nødt til at være en dygtig leder. Som graduate er dine ledelseskompetencer et potentiale, som vi kigger efter i vores udvælgelse, og som du videreudvikler i programmet med støtte fra Teach First Danmarks mentorer og workshops.

 

Her kommer et uddybende svar:

 

Dygtige undervisere og dygtige ledere har meget til fælles. De skal kunne motivere, skabe tillid, løse problemer, håndtere svære konflikter og kommunikere klart. De skal være gode til at samarbejde og organisere og sætte sig ind i forskellige menneskers behov, styrker og måder at tænke på.

 

Samtidig er det klart, at en god leder i én sammenhæng ikke nødvendigvis er en god leder i en anden sammenhæng. Men i alle tilfælde bliver du kun en god leder ved at lære at være det i praksis: Ved at påtage dig et stort ansvar, sætte kursen og få andre til at følge trop. Det gælder også, hvis du skal rykke de elever, der har det sværest i skolen.

 

Dine opgaver vil variere, men de spiller alle ind i det samlede regnestykke. Nogle gange er det at håndtere en elev, som er aggressiv og ked af det. Nogle gange er det at lære dine elever at dividere. Nogle gange er det at motivere dem til overhovedet at komme i skole. Og nogle gange er det at give dem troen på, at de kan opnå deres drømme. Samtidig er skolen en stor organisation med mange interessenter, som du skal forstå og samarbejde med. Det giver dig viden og værktøjer, som er værdifulde i enhver sammenhæng, hvor du skal engagere dine omgivelser, opnå ambitiøse mål og bringe forskellige menneskers evner i spil.

 

Det er ledelsesudvikling i praksis.

 

I programmets 2. år vil du få tilknyttet en karrierecoach. Herudover indgår der i hele programmet workshops, som giver dig perspektiv på dine udfordringer og redskaber til at arbejde med dine kompetencer og din udvikling som lærer og som leder.

Karriereperspektivet

Det første hold startede i 2015 og i sommeren 2018 dimitterede 2. årgang. I alt har over 50 alumner gennemført programmet, hvoraf mere end 85 procent har valgt at fortsætte med at undervise et tredje år. De resterende arbejder inden for politik, i embedsværket, på professionshøjskoler og med udvikling af undervisningsmaterialer.

 

Vi synes det er positivt, at mange har lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne ud over programmets to år. Samtidig forventer vi, at stadig flere alumner på sigt også vil se muligheder for at arbejde for Teach First Danmarks vision på andre måder i og uden for uddannelsessystemet. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England.

 

Læs også

 

I England er Teach First kandidater en rekrutteringskilde for flere virksomheder. Ifølge en Deloitte-analyse forfremmes kandidater fra Teach First i England tre gange så hyppigt som deres kolleger.

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. Efter programmets vil du, såfremt du opnår 150 ECTS-point, være uddannet som folkeskolelærer. Derfor har du også altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Optagelse

Matematik på B-niveau er et optagelseskrav. Hvis du ikke har mat-B, skal du have opnået mat-B senest den 1. juni for at kunne blive optaget. Du kan godt ansøge uden mat-B, men hvis du bliver tilbudt optagelse og ikke har mat-B, vil du inden for en uge skulle sende os dokumentation for, at du er tilmeldt et kursus og vil kunne bestå det inden den 1. juni. I modsat fald vil tilbuddet frafalde. Vær derfor opmærksom på at tilmelde dig et matematikkursus i god tid, hvis du ikke har mat-B.

Matematik er et fag, som skolerne har svært ved at dække, og du bør derfor være indstillet på, at din skole kan have brug for, at du kan undervise i matematik. Det gælder, selvom du ikke har læst matematik på universitetet eller har valgt det som hovedfag på den sideløbende læreruddannelse. Dette giver din skole fleksibilitet i skemaplanlægningen, og det er derfor vigtigt, at du har matematik på B-niveau.

 

 

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor og har bestået matematik på B-niveau ved sommerakademiets start den 17. juni. Vi optager graduates fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du kan ansøge både som nyuddannet, og hvis du allerede er på arbejdsmarkedet. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk. Læs mere om hvordan du søger på vores ansøgningsside.

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af alle ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 160 graduates blandt flere end 2000 ansøgere. Vi har ikke et bestemt antal pladser og optager kun kandidater, som har de rette kvalifikationer. Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Gode karakterer er én blandt flere ting, vi ser på, når vi læser din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Nej, det kan du ikke. Årsagen er, at vi synes du skal bruge din gode motivation for at være startet på læreruddannelsen til også at færdiggøre læreruddannelsen og bruge den.

Undervisningen på en skole

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund, samt hvad skolen mangler af kompetencer. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil. Der er dog mange hensyn at tage, når man som skole skal have et skema til at gå op. Derfor bør du være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Du kan blive graduate i Aalborg, Kalundborg og hovedstadsområdet. Vi samarbejder alle steder med skoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.

Du starter i din ansættelse på en skole i starten af august som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl, og vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

 

Vi samarbejder med folkeskoler i Aalborg, Kalundborg og hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger at blive graduate i. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.