FAQ

Nedenfor kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om programmet og Teach First Danmark
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev her >


Om Teach First Danmark

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) organisation stiftet i 2013. Vi samarbejder med folkeskoler, uddannelsessteder, myndigheder og civilsamfundet for at give alle børn i Danmark lige muligheder for at få en god skolegang og en uddannelse – uanset social baggrund.

I dag går hver sjette ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Ca. 20 pct. af 25 årige har hverken job eller uddannelse ud over grundskolen. Når vi ser på unge, som selv har forældre uden en ungdomsuddannelse, er tallet hele 40 pct. Det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger. Men det er et problem, der kan løses.

En del af løsningen er flere dygtige og dedikerede lærere på de skoler, hvor børnene har mest brug for dem. Samtidig har vi brug for flere ledere, beslutningstagere, iværksættere og brobyggere på uddannelsesområdet, som selv har undervist på skoler i udsatte boligområder og derfor forstår betydningen af social baggrund.

Programmet er således en mulighed for at gøre en forskel for udsatte børn og unges uddannelsesmuligheder. Både nu og i fremtiden. I løbet af programmet får du redskaber, som sætter dig i stand til at skabe fremskridt og forandring: I folkeskolen, ministerier, organisationer og NGO’er eller andre steder, hvor du ser muligheder for at gøre en forskel.

Se også Teach First Danmarks formål og vision

 

Graduate-programmet

Den del af programmet, der omfatter meritlæreruddannelsen er ECTS-akkrediteret. For at være færdiguddannet lærer skal du gennemføre 150 ECTS.

Du kan gennemføre op til 90 ECTS i løbet af programmets to år og forventes at få meritoverført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af din videregående uddannelse. Dette vil bero på en individuel vurdering. De resterende 30-40 ECTS kan du i alle tilfælde gennemføre efter programmet.

Hvorvidt du får overført merit har ingen betydning for om du kan blive optaget i programmet.

I perioden 2018-2020 har VIA UC og analysefirmaet Moos-Bjerre lavet en tredelt ekstern evaluering, som har set nærmere på kvaliteten og effekten af Teach First Danmarks arbejde. Den viser bl.a. andet Teach First Danmark udvælger højt kvalificerede kandidater med et stort potentiale til at blive dygtige lærere, og at skolelederne er meget glade for de graduates, de har ansat.

Flere studier viser, at lignende programmer i andre lande er med til at løfte hele klasser og skoler. Find en oversigt over forskning og evalueringer på tværs af lande på Teach For Alls hjemmeside. Du kan også læse en artikel af The Economist High-fliers in the classroom om lignende programmers effekt i andre lande.

Som graduate kommer du ikke til at læse om ledelse. I stedet vil du beskæftige dig indgående med ledelse i praksis. Således vil du løbende reflektere over og sparre med andre om hvad det vil sige at lede, motivere og udvikle sig selv og andre med afsæt i din hverdag og din udfordringer på en skole. Du vil sparre både med dine med-graduates og med din personlige mentor, som er din faste sparringspartner gennem hele programmet. 

Kreativ, respektfuld og tilpasset kommunikation 

I din hverdag på skolen vil du meget hurtigt få brug for alle de kommunikationsgreb, du har i din værktøjskasse. Alt efter om du snakker med en frustreret elev, en bekymret forælder, en gruppe trætte teenagere, en travl teammakker eller en ny vikar, skal du formidle forskelligt. Du vil stå i situationer, som du ikke alene kræver personlig gennemslagskraft men også kreativitet og indlevelse. De erfaringer vil du vokse med, og de vil både gøre dig til en dygtigere underviser og udvikle dine kompetencer til at organisere, motivere og lede andre.

Evnen til at inspirere og se potentialet i andre

I din hverdag på skolen skal du kunne give målrettet feedback. Den skal være let at forstå for dine elever og give dem lyst til at lytte til dig. For nogle elever vil det være vigtigt, at du løbende italesætter deres styrker, så de får blik for, hvad de er gode til. For andre elever er vigtigt at få hjælp til at indgå positivt i klassens fællesskab. I den sammenhæng er det din lederrolle at være undersøgende og ambitiøs i forhold til at bringe forskellige menneskers potentialer i spil. 

Social intelligens, relationskompetencer og strategisk planlægning 

I din hverdag på skolen sætter du dig måske for, at din 8.klasse skal spare op til en udlandstur. Eller måske vil du lave en engelsk teaterforestilling med din 5.klasse? Med på turen har du måske både en dreng, der slås med sociale udfordringer derhjemme og en pige, der er ved at blive udredt for ADHD. Det kræver, at du kan tænke strategisk, sikre god gruppedynamik og lave en plan, der tager højde for elevernes individuelle behov og reaktionsmønstre. Der igen eksempler på sociale og personlige kompetencer, som kendetegner en god leder, og som du til dels vil have med dig ind i programmet, men i høj grad også vil udvikle i løbet af programmet.  

Prioritering, overblik og vilje til udvikling 

I din hverdag på skolen vil have mange bolde i luften – rigtig mange. Du vil blive tvunget til at prioritere din tid benhårdt, lære at bevare overblikket og konstant navigere i nye ukendte situationer. Før du kommer dertil, kommer du helt sikkert til at fejle. Og det er OK. Du skal blot være indstillet på at lære af dine fejl og have et ønske om at udvikle dig personligt. En god leder vil vide, at dette ikke bare er noget, man gør for sin egen skyld. Det er også en måde at passe på de mennesker, man har ansvaret for. 

Ved Teach First får du ikke et ledelseskursus med pensum, og du skal ikke aflevere en opgave om ledelse som slutprodukt. I stedet vil du opleve, at du udvikler dine ledelseskompetencer i praksis, og efter programmets to år er det din udvikling og den forskel, du har gjort for dine elever, som er “slutproduktet”.

Uddannelse er det mest effektive middel til at bryde negativ social arv og dygtige undervisere er – næst efter ens forældre – den vigtigste faktor for børns læring og lyst til at lære.

Som graduate underviser du elever på folkeskoler i socialt udsatte boligområder. Hermed kommer du tæt på de elever, som har det sværest i folkeskolen. Du får indsigt i deres potentiale, og hvad de har brug for, for at kunne udvikle det.

Samtidig er det vores ambition, at programmet vil give dig indsigt og kompetencer til også at arbejde med børns uddannelses- og fremtidsmuligheder i Danmark en karriere både i og uden for folkeskolen. Du kan læse mere om dette i Teach First Danmarks vision.

Ja, det er det. Du vil blive udfordret på din person og din faglighed. Du vil komme ud i svære situationer, som du ikke tidligere har stået i og som kræver, at du kan bevare overblikket og kender dig selv godt. Programmet kræver derfor, at du er robust, har selvindsigt og er indstillet på at arbejde med dine mål og udfordringer i dialog med din lærerfaglige mentor fra Teach First Danmark.

Det er samtidig et tidskrævende program, som kræver, at du kan tilrettelægge din tid effektivt og trives med at have gang i mange ting. Udover dit fuldtidsarbejde på en skole følger du sideløbende en meritlæreruddannelse på en professionshøjskole og deltager i programspor hos Teach First Danmark med de andre graduates.

Teach First Danmarks toårige graduate-program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Du bliver ansat på fuld tid på en folkeskole på fuld tid. Samtidig gennemfører du et uddannelsesforløb, hvor du sparrer med en lærerfaglig mentor (en erfaren lærer fra Teach First Danmark), læser en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og deltager i faglige og sociale netværksaktiviteter med andre graduates hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer.

Om din mentor

Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring otte møder med din mentor, og i det andet år vil du have omkring fire møder med din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Sommerakademiet starter mellem den 15-17. juni hver år og løber seks uger frem. Hver dag fra kl. 9-17.

Sommerakademiet er intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og ledelse. Herudover spiller det sociale en stor rolle og skaber et stærkt sammenhold. Du kan ikke forvente at kunne passe et arbejde eller se til andre større aktiviteter under sommerakademiet. Bemærk, at sommerakademiet er obligatorisk og ulønnet.

Som graduate er du månedslønnet af din skole efter gældende overenskomst for lærere i folkeskolen. Gennemsnitslønnen er ca. 30.000 kr. + 17 pct. i pension + eventuelle lokale tillæg. Læs mere her.

Du modtager ikke løn under sommerakademiet, som varer seks uger. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal finansiere det.

Karriereperspektivet

Ja, det kan du – og det håber vi, at du får lyst til. For det tager ofte mere end to år at blive en rigtig dygtig lærer.

Når du starter på en skole er det ikke en tidsbegrænset ansættelse. Din kontrakt med din skole ophører kun, hvis du eller din skole ikke ønsker at fortsætte samarbejdet. 

Som en del af programmet læser du op til 90 ECTS-point af en meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Typisk får du meritoverført 20-30 ECTS-point fra din videregående uddannelse. Det betyder, at du nemt vil kunne færdiggøre de resterende 30-40 ECTS efter programmets to år og blive uddannet lærer. 

Som uddannet lærer har du altid mulighed for at vende tilbage og undervise i folkeskolen.

Det første hold blev optaget i 2015 og i sommeren 2018 havde i alt 50 alumner gennemført programmet. Heraf har godt 85 procent valgt at fortsætte med at undervise et tredje år. Resten arbejder i embedsværket, i uddannelsessystemet, i politik og med at udvikle undervisningsmaterialer.

Vi synes det er positivt, at mange får lyst til at fortsætte i deres stillinger på skolerne. Samtidig forventer vi, at stadig flere alumner også vil bidrage til at skabe muligheder for børn og unge i Danmark andre steder på skoleområdet, i uddannelsessystemet og som iværksættere inden for uddannelse og læring. Dette harmonerer med erfaringer fra Teach First i England. Her viser en Deloitte-analyse, at kandidater fra Teach First i England forfremmes tre gange så hyppigt.

Optagelse

Dine karakterer er blot en del af det samlede billede, når vi ser på i din ansøgning. Måske har du topkarakterer, men det er ikke væsentligt, hvis du ikke samtidig har været aktiv på andre fronter og er god til at formidle din viden, samarbejde og motivere andre. Omvendt kan lave karakterer nemt opvejes af andre resultater gennem job, sport og frivillighed.

Til vores optagelsesprøver får vi blik for dine forskellige faglige og personlige kompetencer. Læs mere om hvilke kompetencer vi kigger efter.

Vi optager i gennemsnit cirka 10 procent af ansøgere på baggrund af skriftlige ansøgninger og praktiske optagelsesprøver. Siden 2015 har vi optaget over 280 graduates blandt flere end 3000 ansøgere.

Vi har ikke et bestemt antal pladser, men gør os umage for at optage de mest motiverede og kvalificerede kandidater. 

Vi inviterer derfor en stor andel af ansøgere til optagelsesprøver. Vi mener, at det er den mest fair fremgangsmåde. På den måde har vi fokus på den enkeltes motivation og kompetencer, frem for blot karakterer.

Læs mere om vores ansøgningsproces her.

Du kan søge programmet, hvis du som minimum har afsluttet en bachelor. Vi optager graduates fra både de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser. Du skal kunne tale og skrive flydende dansk.

Der kan gives dispensation fra kravet om en bacheloruddannelse. Det vil bero på en individuel vurdering af din baggrund, erfaring og kompetencer. Det er en forudsætning for dispensation, at du opfylder kravene til optagelse på meritlæreruddannelsen. Læs mere her.

Hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder, så chat med os via forsiden eller skriv til rekruttering@teachfirst.dk. Bemærk, at du skal søge om dispensationen, inden du søger, hvis du ikke har en bacheloruddannelse.

Læs mere om, hvordan du søger på vores ansøgningsside.

 

Nej. Hvis du har gennemført en læreruddannelse eller en større del af den, kan du ikke blive optaget i programmet. 

I din ansøgning skal du vedhæfte dit eksamensbevis fra din gymnasiale uddannelse. Vi skal bruge det i forbindelse med din optagelse på en professionshøjskole.

Hvis du ikke kan finde dit eksamensbevis og blev student i 2004 eller senere, så findes dit eksamensbevis elektronisk her. Hvis du er blevet student tidligere, må du kontakte dit gymnasium.

Undervisningen på en skole

Du starter på en skole i starten af august, som alle andre lærere i folkeskolen, der møder ind efter ferien. Datoen for første skoledag varierer en smule fra skole til skole.

Du skal være indstillet på at undervise på alle klassetrin (indskoling, mellemtrin og udskoling). Når du er optaget i programmet, vil vi tale med dig og finde ud af, hvad der passer bedst til dig.

Hvad du kommer til at undervise i er en kombination af din faglige baggrund og skolens behov. Vi har fokus på at matche dig med en stilling på en skole, som matcher din fagprofil, men du bør være indstillet på også at undervise i fag, som ligger lidt fra din fagprofil.

Nej. Vi matcher dig med en folkeskole, som vi vurderer er det bedste match for dig og skolen baseret på skolens behov, din fagprofil og vores samtaler med dig. Vi kan således ikke garantere dig ansættelse på en bestemt skole eller en skole inden for en bestemt radius af din bopæl. Vi kan heller ikke garantere, at du kommer til at undervise i bestemte fag.

Vi samarbejder p.t. med folkeskoler i Kalundborg og omegn og i hovedstadsområdet. Du bør være indstillet på en del transporttid, uanset hvilket område du vælger. Hvis du vælger hovedstadsområdet, kan du eksempelvis komme til at arbejde på en folkeskole i Kokkedal eller Tårnby såvel som på Nørrebro eller i Høje-Taastrup.

Du kan i 2022 blive graduate på folkeskoler i hovedstadsområdet og Vestsjælland. Der er i alle tilfælde folkeskoler, hvor elevernes socioøkonomiske baggrund ligger under landsgennemsnittet.