Alle børn har et kæmpe potentiale

 

Alle børn har et kæmpe potentiale

Desværre går 1 ud af 6 ud af folkeskolen uden at kunne læse, regne eller skrive ordentligt

Social arv er en væsentlig årsag

Hvordan du klarer dig i livet bør ikke afhænge af dine forældres uddannelse og indkomst. Vi engagerer de dygtigste bachelorer og kandidater, som sammen med de erfarne og dygtige lærere i folkeskolen kan være med til sikre alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset deres sociale baggrund.

Uddannelse

er det bedste middel til at bryde negativ social arv

Dygtige undervisere

er den vigtigste del af en god uddannelse

Uddannelse er det bedste middel til at bryde negativ social arv

– og dygtige undervisere er den vigtigste del af en god uddannelse

Alle børn og unge i Danmark skal have muligheden for at realisere deres fulde potentiale

Hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse. Det er et stort problem, fordi det svækker det enkelte barns muligheder i livet og har store omkostninger for det danske samfund. Men det er et problem, som kan løses.

  • Danmark er det land i Norden, hvor social baggrund betyder mest for børns faglige resultater i folkeskolen.
     
  • 38 procent af 25-årige i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en.
      
  • Børn fra den fattigste femtedel har tre gange så stor en risiko for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

Dygtige kandidater, der kan skabe muligheder på flere niveauer

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen, som får en dyb forståelse for problemet – og som kan bruge denne indsigt til også at løse problemet efter programmets to år. Det kan være i folkeskolen og uddannelsessystemet, eller som forsker, politiker, embedsmand, social entreprenør eller andet. Det afhænger af dit potentiale. I alle tilfælde håber vi, at du vil blive inspireret til at skabe muligheder for alle børn i Danmark.

 

Alle børn har ikke lige muligheder

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere i folkeskolen, som kan inspirere udsatte børn og unge og vinde deres tillid og respekt.

Problemet skal løses på flere niveauer

Teach First graduates kommer fra mange studieretninger og har talent for at undervise og potentiale til at gøre en forskel på flere niveauer.

Kompetencer til at lede forandring

Erfaringen som graduate giver en dyb forståelse og ideer til, hvor man kan sætte ind for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.