Alle børn i Danmark skal have muligheden for at få en god skolegang
og en uddannelse

– uanset social baggrund

Alle børn og unge i Danmark skal have muligheden for at få en god skolegang og en uddannelse

– uanset social baggrund

 

I dag forlader

1 UD AF 6

folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne 
godt nok til at få en ungdomsuddannelse

1 ud af 6

børn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

SOCIAL ARV 

er en væsentlig årsag

SOCIAL ARV 

er en væsentlig årsag

De mest udsatte børn

41% af 25-årige

17% af unge

i Danmark har tre gange større risiko for at blive udsatte som voksne.

AE, 2018

har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en.

KL/Momentum, 2019

med ufaglærte forældre har hverken job eller uddannelse. 

UVM, 2021

1 UD AF 6 ELEVER

forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

Social arv

er en væsentlig årsag

41% af 25-årige

har ikke en ungdomsuddannelse,
hvis ikke deres forældre har en.

AE, 2018

De mest udsatte børn i Danmark

har 3 gange så stor risiko
for at blive udsatte som voksne.

KL/Momentum, 2019

17% af unge

med ufaglærte forældre har
hverken job eller uddannelse. 

UVM 2021

Det er børnog unge, som får sværere ved at opnå deres drømme

Hvert år går 5000 elever ud af folkeskolen uden gode nok kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har dybe og langsigtede konsekvenser for deres muligheder i livet.

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

[wp-svg-icons icon=”arrow-down” wrap=”b”]

[wp-svg-icons icon=”arrow-down” wrap=”b”]

Det er et problem

som skal løses med

 

Alle børn har ikke lige muligheder –

Hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse.

Flere dygtige lærere til de skoler og elever, som har allermest brug for dem

Det er lærere som vil undervise og bidrage til løfte de børn som har mest brug for hjælp til at få en god start på livet.

Teach First Danmark graduate-program

– det skal vi løse med dygtige lærere

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere, som kan motivere udsatte børn i folkeskolen og vinde deres tillid og respekt.

– og ledere med en dyb indsigt i praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i systemet, som har en dyb indsigt i børnenes hverdag og derfor kan skabe løsninger, der virker i praksis.

Og brobyggere på uddannelsesområdet med en baggrund som lærere i folkeskolen

 

Teach First Danmark graduate-program

Det er mennesker, som kender hverdagen på en folkeskole og vil skabe rammerne for, at alle børn får en god skolegang

DET ER ET PROBLEM

som skal løses med:

Flere dygtige lærere
til de skoler og elever, som har allermest brug for dem

Det er lærere, som vil undervise og bidrage til at løfte de børn som har mest brug for hjælp til at få en god start på livet

 Brobyggere på uddannelsesområdet med en baggrund som lærere i folkeskolen

Det er mennesker, som kender hverdagen på en folkeskole og vil skabe rammerne for, at alle børn får en god skolegang

Et fællesskabog en del af
en bredere indsats

Brobyggere
i en bredere indsats

Dygtige lærere er afgørende for en god skolegang. Derfor bidrager vi til, at børn i folkeskolen får kvalificerede lærere i alle fag.

Samtidig er det værdifuldt, at flere af dem, der skaber rammerne for folkeskolen, kender skolernes og elevernes hverdag fra tæt hold. 

Sammen med andre dygtige lærere i folkeskolen bidrager graduates fra Teach First Danmark til, at alle børn i Danmark får en god skolegang og en fremtid med muligheder. 

Dette er Teach First Danmarks forandringsteori

Et fællesskab og en del af
en bredere indsats

– Et fælllesskab af aktive lærere, ledere og iværksættere, som kan bidrage til løsninger, nytænkning og samarbejde på tværs af uddannelsesområdet.

Dette er Teach First Danmarks forandringsteori

Endnu flere dygtige lærere til folkeskolen

Frontkæmpere for en vision

Dygtige lærere er afgørende for en god skolegang. Derfor bidrager vi til, at børn i folkeskolen får kvalificerede lærere i alle fag.

Samtidig er det værdifuldt, at flere af dem, der skaber rammerne for folkeskolen, kender skolernes og elevernes hverdag fra tæt hold. 

Brobyggere
i en bredere indsats

Sammen med andre dygtige lærere i folkeskolen bidrager graduates fra Teach First Danmark til, at alle børn i Danmark får en god skolegang og en fremtid med muligheder. 

Dette er Teach First Danmarks forandringsteori

Mikkel | Årgang 2016 | BSc. scient.
I dag har Mikkel startet en NGO med støtte fra Egmont Fonden, som hjælper forældre med at hjælpe deres børn med matematiklektierne

Mikkel | Årgang 2016 | BSc. scient.
I dag har Mikkel startet en NGO med støtte fra Egmont Fonden, som hjælper forældre med at hjælpe deres børn med matematiklektierne

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

Du ønsker at gøre en en livslang forskel

Du er motiveret for at undervise børn i folkeskolen med de største udfordringer. Du har lyst til at engagere dig i et ambitiøst fællesskab.

Du underviser og gør en forskel nu

Du underviser på en folkeskole i et udsat boligområde. Du udvikler dig som lærer gennem praksisnær feedback og videreuddannelse.

Du får en dyb indsigt i problemet

Du udvikler dig som lærer og opnår en dyb indsigt i de forhold, som gør det svært for nogle børn at få en god skolegang udvikle deres potentiale.

– og indsigt til at løse det på flere niveauer

Du vil samtidig få viden, indsigt og netværk til at sætte ind andre steder, hvor du kan hjælpe alle børn og unge i Danmark godt på vej. 

KLIK FOR AT FOLDE SAMMEN: Teach First Danmarks forandringsteori

Vises ikke på mobil – kan ses desktop.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere i folkeskolen er en vigtig del af løsningen.
 • Folkeskoler i udsatte boligområder har brug for flere kvalificerede lærere.
 • Behov for flere beslutningstagere i uddannelsessystemet, som selv har været lærere og forstår skolernes og børnenes udfordringer.
 • Behov for øget prestige omkring lærergerningen som et vigtigt fundament i et oplyst, demokratisk og innovativ samfund.

Flere dygtige lærere på folkeskoler med en stor andel af udsatte elever

 • Et program, der tiltrækker de dygtigste og mest motiverede universitetskandidater med talent for at motivere og lære fra sig i folkeskolen.
 • En grundig udvælgelse af kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere og som på sigt også kan at skabe løsninger i en karriere uden for folkeskolen.
 • Flere fagligt dygtige og relationsstærke lærere, ikke mindst i udsatte boligområder.
 • Et stærkt fælleskab og netværk af graduates, som støtter og inspirerer hinanden.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

– som hjælper udsatte elever til at få en god uddannelse

 • Flere udsatte børn i folkeskolen får en dygtig lærer.
 • Flere folkeskoler i udsatte boligområder får dækket deres lærer- og fagbehov.
 • Ca. 75 pct. af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen i mere end 3 år. [I 2022 er det 80 procent, som stadig er lærere i folkeskolen fem år efter programstart]
 • De iværksætter tiltag på skolen ud over deres rolle som lærere, som gavner eleverne.
 • Alle graduates bidrager positivt til at styrke deres elevers faglighed og trivsel.
 • Ca. 30 pct. af graduates udvikler også tiltag og løsninger uden for skolen, som bidrager til at styrke mulighederne for alle børn.

EFFEKT

Flere børn og unge i Danmark får en god skolegang og en ungdomsuddannelse


Graduates fra Teach First Danmark arbejder som lærere i folkeskolen og på sigt også også andre steder på uddannelsesområdet, hvor de kan være med til at skabe rammerne for, at alle børn i Danmark udvikler deres fulde potentiale til gavn for dem selv og samfundet.

Cecilie, årgang 2015
Cand. scient. og læreruddannet

Forandringsledere fra
et globalt netværk 

Klik og se eksempler på alumner fra Teach First Danmark


Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 for at sætte fokus på problemet med praktikpladser

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

Gennem sit arbejde som matematiklærer så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes forudsætninger for at hjælpe deres børns med deres matematiklektier selv. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en Lektiepiloter. Her engagerer han lærerkolleger til at klæde forældre på til at selv at undervise deres børn i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og myndigheder

Som 24-årig blev Henriette graduate med en baggrund som cand.polit. Efter tre år som lærer på en skole i Glostrup fik hun job i Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning. Det gjorde hun, fordi hun ønsker at bygge bro mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er alumner og bidrager til positive forandringer

Vibeke, Mikkel og Henriette bidrager til at skabe positive forandringer. Og de gør det på baggrund af en indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.


Teach First i England har bidraget til at løfte Londons skolesystem

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015).
 • Ud af 8300 alumner fra Teach First i England underviser 61 pct. fortsat og 80 pct. arbejder aktivt for at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til positive udviklinger

 • Årets lærer i USA har de sidste fem år været fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Ud af i alt 3000 lærere fra Teach For America i Washington D.C siden 2000 er 20 pct. i dag skoleledere. Mange andre er med til at lede skolesystemet i USA på forskellige niveauer. (Future Ed, 4. december 2018)
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. Det vurderes bl.a. at skyldes lærere fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers)

Teach For All og Obama Foundation

Illustrationen kan desværre vises på mobil. Du kan se den på din computer.

PROBLEM  [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

INPUT  [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

OUTPUT  [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

OUTCOME  [wp-svg-icons icon=”arrow-right” wrap=”b”]

Børn falder bagud på grund af social arv

Flere dygtige lærere, som kan bryde social arv

Flere udsatte børn får en dygtig lærer i skolen

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at klare en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere er en vigtig del af løsningen.
 • Udsatte folkeskoler mangler kvalificerede lærere.
 • Flere ledere i uddannelsessystemet og samfundet med et dybt kendskab til hverdagen på en folkeskole.
 • Øget prestige om lærergerningen, som skal kunne tiltrække flere af de dygtigste unge.

 

 • Et graduate-program, som tiltrækker ambitiøse unge.
 • En grundig udvælgelse af kandidater med talent for at undervise og en langsigtet motivation for at løfte udsatte elever. 
 • Flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte områder.
 • Et netværk af lærere med sammenhold, kompetencer og en fælles ambition.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

 

 • Ca. 75 pct af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen mere end 3 år.
 • Graduates iværksætter tiltag på skolen, ud over deres rolle som lærere, der gavner børnene.
 • Udsatte skoler får deres lærer- og fagbehov dækket.
 • Problemløsere og forandringsagenter, som skaber lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for folkeskolen

 

comprar cialis andorra

 

 • Flere elever i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.
 • Lærergerningen opnår større prestige og tiltrækker flere af de dygtigste i generation. 
 • Graduates bidrager til at løfte udsatte elever.
 • Ca. 30 pct. af graduates skaber systemiske løsninger som ledere på skoleområdet.

 

 

 

[wp-svg-icons icon=”arrow-down” wrap=”b”]

IMPACT

Flere børn i Danmark udnytter deres fulde potentiale


Teach First Danmark bidrager til at styrke fundamentet for et lige, innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

Mikkel | Årgang 2016 | BSc. scient.
I dag har Mikkel startet en NGO med støtte fra Egmont Fonden, som hjælper forældre med at hjælpe deres børn med matematiklektierne

Mikkel | Årgang 2016 | BSc. scient.
I dag har Mikkel startet en NGO med støtte fra Egmont Fonden, som hjælper forældre med at hjælpe deres børn med matematiklektierne

Alumnenetværket

Alumnenetværket

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.”

 Alumnenetværkets vision

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.”

 Alumnenetværkets vision

Forandringsledere fra
et globalt netværk

Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 for at sætte fokus på problemet med praktikpladser

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

Gennem sit arbejde som matematiklærer så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes forudsætninger for at hjælpe deres børns med deres matematiklektier selv. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en Lektiepiloter. Her engagerer han lærerkolleger til at klæde forældre på til at selv at undervise deres børn i matematik.

Se video med Mikkel forklare om at undervise i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og myndigheder

Som 24-årig blev Henriette graduate med en baggrund som cand.polit. Efter tre år som lærer på en skole i Glostrup fik hun job i Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning. Det gjorde hun, fordi hun ønsker at bygge bro mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er alumner og forandringsagenter

Vibeke, Mikkel og Henriette bidrager til at skabe positive forandringer. Og de gør det på baggrund af en indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.


Teach First UK har bidraget til at løfte Londons skolesystem

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015)
 • Ud af 8300 alumner fra Teach First i England underviser 61 pct. fortsat og 80 pct. arbejder aktivt for at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til positive udviklinger

 • Årets lærer i USA har de sidste fem år været fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Ud af i alt 3000 lærere fra Teach For America i Washington D.C siden 2000 er 20 pct. i dag skoleledere. Mange andre er med til at lede skolesystemet i USA på forskellige niveauer. (Future Ed, 4. december 2018)
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. Det vurderes bl.a. at skyldes lærere fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers)

Teach For All og Obama Foundation