Alle børn har
et kæmpe potentiale

ALLE BØRN HAR ET
KÆMPE POTENTIALE

Desværre forlader

1 UD AF 6 ELEVER

folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne
godt nok til at få en ungdomsuddannelse

Desværre forlader

1 UD AF 6

elever folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

SOCIAL ARV

er en væsentlig årsag

SOCIAL ARV 

er en væsentlig årsag

En dårlig skolegang gør det sværere at opnå sine drømme

Et dårligt udbytte i skolen svækker ens muligheder i livet. Det er et problem for det enkelte barn og for samfundet, som mister en kæmpe talentmasse. 

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

En dårlig skolegang gør det sværere at opnå sine drømme

Et dårligt udbytte i skolen svækker ens muligheder i livet. Det er et problem for det enkelte barn og for samfundet, som mister en kæmpe talentmasse. 

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

DET ER ET PROBLEM

som skal
løses på flere fronter

Alle børn har ikke lige muligheder –

Hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse.

MED FLERE
DYGTIGE LÆRERE 

En del af løsningen er endnu flere engagerede og dygtige lærere i folkeskoler i udsatte boligområder.

16 procent af undervisere i folkeskolen har ikke en læreruddannelse. Flere skoler må ansætte vikarer lige ud af gymnasiet. Det rammer ofte de elever, som har det sværest.

Teach First Danmark graduate-program

– det skal vi løse med dygtige lærere

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere, som kan motivere udsatte børn i folkeskolen og vinde deres tillid og respekt.

– og ledere med en dyb indsigt i praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i systemet, som har en dyb indsigt i børnenes hverdag og derfor kan skabe løsninger, der virker i praksis.

OG LEDERE MED LÆRERFARING

Samtidig har vi brug for flere ledere og beslutningstagere på uddannelsesområdet, som selv har været lærere for udsatte børn.

For at forstå, hvad der er bedst for eleverne, er det værdifuldt at være lærer selv. Så det ikke bliver et spørgsmål om smalle interesser, økonomi, og det som kan læses ud af et excel-ark.

DET ER ET PROBLEM

som skal løses på
flere fronter

MED FLERE DYGTIGE LÆRERE 

En del af løsningen er endnu flere engagerede og dygtige lærere i folkeskoler i socialt udsatte boligområder.

16 procent af undervisere i folkeskolen har ikke en læreruddannelse. Flere skoler må ansætte vikarer lige ud af gymnasiet. Det rammer ofte de elever, som har det sværest.

OG LEDERE MED LÆRERFARING

Samtidig har vi brug for flere beslutningstagere og ledere på uddannelsesområdet, som selv har været lærere for udsatte børn.

For at forstå, hvad der er bedst for eleverne, er det værdifuldt at være lærer selv. Så det ikke bliver et spørgsmål om smalle interesser, økonomi, og det som kan læses ud af et excel-ark.

ET AF DANMARKS
VIGTIGSTE JOB

En erfaring, som ruster dig til a skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark – på flere niveauer.

Hver dag gør dygtige lærere i folkeskolen en kæmpe forskel. De styrker deres elevers selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme. Derfor skal vi have flere dygtige lærere.

Din erfaring som graduate vil give dig en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole og for dine elevers forskellige vilkår. Vi håber, at det vil inspirere dig til at se muligheder og skabe løsninger i og uden for folkeskolen, som bidrager til at løfte alle børn i Danmark.

Et fællesskab
AF BROBYGGERE
I uDDANNELSES
SYSTEMET

Efter programmet bliver du Teach First-alumne og kan fortsætte med arbejde for sikre børn i Danmark lige muligheder.

Målet er et inkluderende fællesskab af aktive lærere, ledere og beslutningstagere, som bidrager til løsninger, nytænkning og samarbejde på tværs af uddannelsessystemet. Sammen kan I bidrage til, at det er børns potentiale, og ikke deres baggrund, der bestemmer deres muligheder i livet.

Kandidater og bachelorer med stærke faglige og personlige kompetencer

Vi optager bachelorer og kandidater, som har de faglige og personlige kompetencer til at blive dygtige lærere samt en langsigtet vision for at bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

ET AF DANMARKS  VIGTIGSTE JOB

En erfaring, som ruster dig til a skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark – på flere niveauer.

Hver dag gør dygtige lærere i folkeskolen en kæmpe forskel. De styrker elevernes selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme. Derfor skal vi have flere dygtige lærere.

Din erfaring som graduate vil give dig en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole og for dine elevers forskellige vilkår. Vi håber, at det vil inspirere dig til at se muligheder og skabe løsninger i og uden for folkeskolen, som bidrager til at løfte alle børn i Danmark.

Et netværk
AF
BROBYGGERE
I UDDANNELSES-SYSTEMET

Efter programmet bliver du Teach First-alumne og kan fortsætte med arbejde for sikre børn i Danmark lige muligheder.

Målet er et inkluderende fællesskab af aktive lærere, ledere og beslutningstagere, som bidrager til løsninger, nytænkning og samarbejde på tværs af uddannelsessystemet.

Sammen kan I bidrage til, at det i Danmark er børns potentiale, og ikke deres baggrund, der bestemmer deres muligheder i livet.

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori:

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

Illustration af Teach First Danmarks forandringsteori

Illustrationen kan desværre vises på mobil. Du kan se den på din computer.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

Børn falder bagud på grund af social arv

Flere dygtige lærere, som kan bryde social arv

Flere udsatte børn får en dygtig lærer i skolen

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at klare en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere er en vigtig del af løsningen.
 • Udsatte folkeskoler mangler kvalificerede lærere.
 • Flere ledere i uddannelsessystemet og samfundet med et dybt kendskab til hverdagen på en folkeskole.
 • Øget prestige om lærergerningen, som skal kunne tiltrække flere af de dygtigste unge.

 

 • Et graduate-program, som tiltrækker ambitiøse unge.
 • En grundig udvælgelse af kandidater med talent for at undervise og en langsigtet motivation for at løfte udsatte elever. 
 • Flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte områder.
 • Et netværk af lærere med sammenhold, kompetencer og en fælles ambition.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

 

 • Ca. 75 pct af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen mere end 3 år.
 • Graduates iværksætter tiltag på skolen, ud over deres rolle som lærere, der gavner børnene.
 • Udsatte skoler får deres lærer- og fagbehov dækket.
 • Problemløsere og forandringsagenter, som skaber lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for folkeskolen

 

comprar cialis andorra

 

 • Flere elever i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.
 • Lærergerningen opnår større prestige og tiltrækker flere af de dygtigste i generation. 
 • Graduates bidrager til at løfte udsatte elever.
 • Ca. 30 pct. af graduates skaber systemiske løsninger som ledere på skoleområdet.

 

 

 

IMPACT

Flere børn i Danmark udnytter deres fulde potentiale


Teach First Danmark bidrager til at styrke fundamentet for et lige, innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

1

2

3

Du er motiveret og vil gøre en forskel

Du er motiveret for at undervise de børn i folkeskolen, der har de største udfordringer. Du har lyst til at engagere dig i et ambitiøst fællesskab.

Du underviser og videreuddanner dig 

Du underviser på en skole i et udsat boligområde. Sideløbende læser du til lærer og kobler teori med praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor.

Du opnår dyb indsigt i et stort problem

Du udvikler dig som lærer og opnår en dyb indsigt i de forhold, som gør det svært for nogle børn at tro på sig selv og få et ordentligt udbytte af skolen.

4

5

Du inspireres til at skabe løsninger

Dine erfaringer vil få dig til at se og forstå, hvad der skal til at for at sikre mere lige muligheder for børn i Danmark. Efter programmet kan du fortsætte som lærer. 

– og til at gøre det på flere fronter

Dine erfaringer vil også give dig blik for andre steder, hvor du på sigt kan arbejde for lige muligheder. Det er dig, som vil se behovet og mulighederne.

Udvidet beskrivelse af Teach First Danmarks forandringsteori

Vises ikke på mobil – kan ses desktop.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

Udsatte børn sakker bagud i folkeskolen

Flere dygtige lærere i folkeskolen

Graduates bidrager til at løfte alle elever 

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere i folkeskolen er en vigtig del af løsningen.
 • Folkeskoler i udsatte boligområder har brug for flere kvalificerede lærere.
 • Behov for flere beslutningstagere i uddannelsessystemet, som selv har været lærere.
 • Behov for øget prestige omkring lærergerningen som essentielt for et innovativt, oplyst og demokratisk samfund.
 • Et program, der tiltrækker de dygtigste og mest motiverede universitetskandidater med talent for at motivere og lære fra sig i folkeskolen.
 • En grundig udvælgelse af kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere og til på sigt også at skabe løsninger i en karriere uden for folkeskolen.
 • Flere fagligt dygtige og relationsstærke lærere på folkeskoler i udsatte boligområder.
 • Et stærkt fælleskab og netværk af graduates, som støtter og inspirerer hinanden.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 
 • Flere udsatte børn i folkeskolen får en dygtig lærer.
 • Flere folkeskoler i udsatte boligområder får dækket deres lærer- og fagbehov.
 • Ca. 75 pct. af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen i mere end 3 år.
 • De iværksætter tiltag på skolen ud over deres rolle som lærere, som gavner eleverne.
 • Ca. 30 pct. af graduates bidrager til at skabe løsninger som beslutningstagere i og uden for folkeskolen
 • Graduaes bidrager til at løfte udsatte elever.
 • Flere børn i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.

IMPACT

Flere børn og unge i Danmark udvikler deres fulde potentiale – uanset deres sociale baggrund.


Teach First Danmark bidrager til at styrke den sociale mobilitet i Danmark og dermed fundamentet for et innovativt, demokratisk og oplyst samfund.

Eksempler på alumner fra Teach First Danmark

Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes evner til at understøtte deres børns faglige udvikling i samarbejde med deres lærere. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en “forældrematematik”, som siden blev til “Lektiepiloter. Her engagerer han han lærere til at deltage i aktiviteter, hvor de klæder forældre på til at undervise deres børn i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig var Henriette uddannet cand.polit. og meritlærer. Hun havde også arbejdet i tre år som lærer gennem Teach First Danmark. Herefter fik hun job Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning, fordi hun ønsker at . styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland, hvor hun håber at kunne gøre den største forskel. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et udsat boligområde og børnenes forskellige vilkår.  Det har givet dem en erfaring og indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.


Se flere eksempler på graduates her >>


Lærere er problemløsere. Hver dag gør de en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Det gør du også som graduate. Her er et par eksempler på graduates, som arbejder for at skabe løsninger i og uden for folkeskolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016 og som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke familiens evner til at understøtte børnenes faglige udvikling i samarbejde med skolerne og de lærere, der kender børnene.


Henriette arbejder i Finansministeriets Uddannelseskontor for at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig og efter tre år som lærer og en uddannelse som både cand.polit og meritlærer, arbejder Henriette i dag i Finansministeriets Uddannelseskontor. Hun ønsker at styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene og udfordringerne i folkeskolen. Hun ser en fremtid som skoleleder, undervisningsminister eller embedsmand.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et socialt udsat område og de børn, de ønsker at gøre en forskel for. Det har givet dem blik for muligheder og løsninger, som de ikke ville kunne se i statistikker alene.


Se flere eksempler på graduates her

 

Eksempler på alumner fra Teach For All-netværket


Teach First i England har bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).
 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til vigtige forandringer.

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)
 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)

Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India (Teach For All, april 2019).


Teach First i England har blandt andet bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).
 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til systemiske forandringer i flere områder, herunder i Washington D.C

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)
 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)

Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India). (Teach For All, april 2019)

 

Eksempler på Teach First-alumner i Danmark og internationalt

Eksempler på alumner fra Teach First Danmark


Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes evner til at understøtte deres børns faglige udvikling i samarbejde med deres lærere. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en “forældrematematik”, som siden blev til “Lektiepiloter. Her engagerer han han lærere til at deltage i aktiviteter, hvor de klæder forældre på til at undervise deres børn i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig var Henriette uddannet cand.polit. og meritlærer. Hun havde også arbejdet i tre år som lærer gennem Teach First Danmark. Herefter fik hun job Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning, fordi hun ønskede at styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland, hvor hun håber at kunne gøre den største forskel. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et udsat boligområde og børnenes forskellige vilkår.  Det har givet dem en erfaring og indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.


Se flere eksempler på graduates her

Eksempler på alumner fra Teach For All-netværket


Teach First i England har bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).
 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til vigtige forandringer.

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)
 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)

Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India). (Teach For All, april 2019)

Vil du være med? 

Modtag en mail, når vi åbner for ansøgninger.

Indtast din mail. Så får du besked, når vi åbner for ansøgninger igen i efteråret 2020.

Vil du være med? 

Vil du være med?