Vær med til at give alle børn i Danmark lige muligheder for at få en uddannelse

– uanset social baggrund

Børn i Danmark skal have
lige muligheder for at få
en god uddannelse

– uanset social baggrund

1 UD AF 6 BØRN

forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

Desværre forlader

1 ud af 6

børn folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

SOCIAL ARV 

er en væsentlig årsag

SOCIAL ARV 

er en væsentlig årsag

De mest udsatte børn

41% af 25-årige

17% af unge

– i Danmark har 3 gange større risiko for at blive udsatte som voksne.

KIlde: AE, 2018

– har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en.

Kilde: KL/Momentum, 2019

– med ufaglærte forældre har hverken job eller uddannelse. 

Kilde: UVM, 2021

1 UD AF 6 ELEVER

forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

Social arv
er en væsentlig årsag

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

Det er børn i Danmark, som får sværere ved at opnå deres drømme

Hvert år går 5000 elever ud af folkeskolen uden gode nok kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har dybe og langsigtede konsekvenser for deres muligheder i livet.

Det er børn og unge, som  får sværere ved at udfolde deres potentiale

Hvordan man klarer sig i folkeskolen er tæt forbundet med ens sociale baggrund. Det betyder, at alt for mange børn i Danmark ikke udvikler deres fulde potentiale.

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

Det er børn i Danmark, som får sværere ved at opnå deres drømme

Hvert år går 5000 elever ud af folkeskolen uden gode nok kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har dybe og langsigtede konsekvenser for deres muligheder i livet.

DET ER ET PROBLEM

som skal løses

41% af 25-årige

har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en.

Kilde: AE, 2018

De mest udsatte børn

i Danmark har 3 gange så stor risiko for at blive udsatte som voksne.

Kilde: KL/Momentum, 2019

17% af unge

med ufaglærte forældre har hverken job eller uddannelse. 

Kilde: UVM 2021

Det er børnog unge, som får sværere ved at opnå deres drømme

Hvert år går 5000 elever ud af folkeskolen uden gode nok kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har dybe og langsigtede konsekvenser for deres muligheder i livet.

Det er børn og unge, som får sværere ved at udfolde deres potentiale

Hvordan man klarer sig i folkeskolen er tæt forbundet med ens sociale baggrund. Det betyder, at alt for mange børn i Danmark ikke udvikler deres fulde potentiale.

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

Det er et problem

som skal løses med

Alle børn har ikke lige muligheder –

Hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse.

flere dygtige lærere i udsatte boligområder

17 % af undervisningen i folkeskolen varetages af lærere uden uddannelse, ofte vikarer lige ud af gymnasiet. Det rammer især de svageste elever.

Teach First Danmark graduate-program

– det skal vi løse med dygtige lærere

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere, som kan motivere udsatte børn i folkeskolen og vinde deres tillid og respekt.

– og ledere med en dyb indsigt i praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i systemet, som har en dyb indsigt i børnenes hverdag og derfor kan skabe løsninger, der virker i praksis.

– og flere beslutningstagere
med lærererfaring

Teach First Danmark graduate-program

Hvis du skal vide og beslutte, hvad der er bedst for de børn, der har det sværest i skolen, er det værdifuldt, at du selv har været lærer for dem.

DET ER ET PROBLEM

som skal løses med:

Teach First Danmark graduate-program

flere dygtige lærere i socialt udsatte boligområder

17 % af undervisningen i folkeskolen varetages i dag af lærere uden uddannelse – ofte vikarer lige ud af gymnasiet. Det rammer især de svageste elever.

flere beslutningstagere, som har undervist i folkeskolen

Hvis du skal vide og beslutte, hvad der er bedst for de børn, der har det sværest i skolen, er det værdifuldt, at du selv har været lærer for dem.

Vil du være med?

Hver dag gør dygtige lærere en kæmpe forskel. De styrker elevernes selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme. Derfor skal vi have endnu flere dygtige lærere på de skoler, hvor eleverne har allermest brug for dem. Samtidig har vi brug for beslutningstagere, som har praktisk erfaring med at undervise i folkeskolen, og som kan tænke nyt og pege på løsninger, der får alle børn med.

Vil du være med?

Hver dag gør dygtige lærere i folkeskolen en kæmpe forskel. De styrker elevernes selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme.

Derfor skal vi have endnu flere dygtige lærere på de skoler i Danmark, hvor eleverne har allermest brug for dem.

Samtidig har vi brug for flere beslutningstagere, som har praktisk erfaring med at undervise i folkeskolen, og som kan tænke nyt og pege på løsninger, der får alle børn med.

Brobyggere
i uddannelses-
systemet

Som graduate bliver du en del af et fællesskab af lærere, ledere og beslutningstagere, som kan bidrage til løsninger, nytænkning og samarbejde på tværs af uddannelsessystemet. 

JONAS
Graduate og lærer på Bavnehøj Skole

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori:

Teach First
Danmarks

forandringsteori

Din afslutning på det toårige program er er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

1

2

3

Du er motiveret for at gøre en forskel

Du er motiveret for at undervise de børn i folkeskolen, der har de største udfordringer. Du har lyst til at engagere dig i et ambitiøst fællesskab.

Du kobler teori og praksis og feedback

Du underviser på en skole i et udsat boligområde. Samtidig læser du til lærer og kobler teori og praksis med feedback fra en lærerfaglig mentor.

Du opnår dyb indsigt i et stort problem

Du udvikler dig som lærer og opnår en dyb indsigt i de forhold, som gør det svært for nogle børn at tro på sig selv og få et ordentligt udbytte af skolen.

4

5

Du får værktøjer til at skabe løsninger

Programmet vil give dig indsigt i, hvad der skal til for at mindske de faglige og sociale forskelle mellem børn i Danmark. Du kan fortsætte som lærer. 

– og inspiration til at gøre det flere steder

Programmet og din erfaring vil også give dig blik for andre steder, hvor der er behov for at sætte ind ind for at styrke mulighederne for alle børn i Danmark

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

BROBYGGERE
I uDDANNELSES
SYSTEMET

Teach First Danmark er et fællesskab af aktive og ambitiøse lærere, ledere og beslutningstagere, som vil bidrage til at skabe løsninger, nytænkning og samarbejde på tværs af skolesektoren og uddannelsessystemet. 

Kandidater og bachelorer med stærke faglige og personlige kompetencer

Vi optager bachelorer og kandidater, som har de faglige og personlige kompetencer til at blive dygtige lærere samt en langsigtet vision for at bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

TEACH FIRST DANMARKS FORANDRINGS
TEORI

Din afslutning på det toårige program er er startskuddet på en bredere indsats på tværs af uddannelsessystemet. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

1

2

3

Du er motiveret for at gøre en forskel

Du er motiveret for at undervise de børn i folkeskolen, der har de største udfordringer. Du har lyst til at engagere dig i et ambitiøst fællesskab.

Du kobler teori, praksis og feedback

Du underviser på en skole i et udsat boligområde. Samtidig læser du til lærer og kobler teori og praksis med feedback fra en lærerfaglig mentor.

Du opnår dyb indsigt i et stort problem

Du udvikler dig som lærer og opnår en dyb indsigt i de forhold, som gør det svært for nogle børn at tro på sig selv og udvikle deres fulde potentiale.

4

5

Du får værktøjer til at skabe løsninger

Programmet giver dig indsigt i, hvad der skal til for at mindske de faglige og sociale forskelle mellem børn i Danmark. Det kan du bl.a. arbejde for som lærer. 

– og inspiration til at gøre det flere steder

Du vil også få inspiration og blik for andre steder, hvor du kan sætte ind for at styrke mulighederne for alle børn og unge i Danmark. 

Udvidet beskrivelse af Teach First Danmarks forandringsteori

Vises ikke på mobil – kan ses desktop.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

For mange børn i Danmark udvikler ikke deres fulde potentiale

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere i folkeskolen er en vigtig del af løsningen.
 • Folkeskoler i udsatte boligområder har brug for flere kvalificerede lærere.
 • Behov for flere beslutningstagere i uddannelsessystemet, som selv har været lærere og forstår skolernes og børnenes udfordringer.
 • Behov for øget prestige omkring lærergerningen som et vigtigt fundament i et oplyst, demokratisk og innovativ samfund.

Flere dygtige lærere i folkeskoler i udsatte boligområder

 • Et program, der tiltrækker de dygtigste og mest motiverede universitetskandidater med talent for at motivere og lære fra sig i folkeskolen.
 • En grundig udvælgelse af kandidater, som har potentiale til at blive dygtige lærere og som på sigt også kan at skabe løsninger i en karriere uden for folkeskolen.
 • Flere fagligt dygtige og relationsstærke lærere på folkeskoler i udsatte boligområder.
 • Et stærkt fælleskab og netværk af graduates, som støtter og inspirerer hinanden.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

– som hjælper udsatte elever til at få en god uddannelse

 • Flere udsatte børn i folkeskolen får en dygtig lærer.
 • Flere folkeskoler i udsatte boligområder får dækket deres lærer- og fagbehov.
 • Ca. 75 pct. af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen i mere end 3 år.
 • De iværksætter tiltag på skolen ud over deres rolle som lærere, som gavner eleverne.
 • Alle graduates bidrager positivt til at styrke deres elevers faglighed og trivsel.
 • Ca. 30 pct. af graduates udvikler også tiltag og løsninger uden for skolen, som bidrager til at styrke mulighederne for alle børn.

EFFEKT

Flere børn og unge i Danmark udvikler deres fulde potentiale


Graduates og alumner fra Teach First Danmark bidrager sammen med andre dygtige lærere – og som beslutningstagere på uddannelsesområdet – til at sikre, at børn og unge i Danmark udvikler deres fulde potentiale. 

Målet er at styrke den sociale mobilitet i Danmark som fundamentet for et demokratisk, innovativt og harmonisk samfund.

ALUMNER FRA
ET GLOBALT NETVÆRK 

Klik og se eksempler på alumner fra Teach First Danmark


Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 for at sætte fokus på problemet med praktikpladser

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

Gennem sit arbejde som matematiklærer så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes forudsætninger for at hjælpe deres børns med deres matematiklektier selv. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en Lektiepiloter. Her engagerer han lærerkolleger til at klæde forældre på til at selv at undervise deres børn i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og myndigheder

Som 24-årig blev Henriette graduate med en baggrund som cand.polit. Efter tre år som lærer på en skole i Glostrup fik hun job i Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning. Det gjorde hun, fordi hun ønsker at bygge bro mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er alumner og bidrager til positive forandringer

Vibeke, Mikkel og Henriette bidrager til at skabe positive forandringer. Og de gør det på baggrund af en indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.

Klik og se eksempler på alumner fra Teach For All-netværket


Teach First i England har bidraget til at løfte Londons skolesystem

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015).
 • Ud af 8300 alumner fra Teach First i England underviser 61 pct. fortsat og 80 pct. arbejder aktivt for at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til positive udviklinger

 • Årets lærer i USA har de sidste fem år været fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Ud af i alt 3000 lærere fra Teach For America i Washington D.C siden 2000 er 20 pct. i dag skoleledere. Mange andre er med til at lede skolesystemet i USA på forskellige niveauer. (Future Ed, 4. december 2018)
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. Det vurderes bl.a. at skyldes lærere fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers)

Teach For All og Obama Foundation

Ambassadører
for en vision

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.”

 Alumnenetværkets vision

KLIK: Illustration af Teach First Danmarks forandringsteori

Illustrationen kan desværre vises på mobil. Du kan se den på din computer.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

Børn falder bagud på grund af social arv

Flere dygtige lærere, som kan bryde social arv

Flere udsatte børn får en dygtig lærer i skolen

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at klare en ungdomsuddannelse.
 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere er en vigtig del af løsningen.
 • Udsatte folkeskoler mangler kvalificerede lærere.
 • Flere ledere i uddannelsessystemet og samfundet med et dybt kendskab til hverdagen på en folkeskole.
 • Øget prestige om lærergerningen, som skal kunne tiltrække flere af de dygtigste unge.

 

 • Et graduate-program, som tiltrækker ambitiøse unge.
 • En grundig udvælgelse af kandidater med talent for at undervise og en langsigtet motivation for at løfte udsatte elever. 
 • Flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte områder.
 • Et netværk af lærere med sammenhold, kompetencer og en fælles ambition.
 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

 

 • Ca. 75 pct af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen mere end 3 år.
 • Graduates iværksætter tiltag på skolen, ud over deres rolle som lærere, der gavner børnene.
 • Udsatte skoler får deres lærer- og fagbehov dækket.
 • Problemløsere og forandringsagenter, som skaber lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for folkeskolen

 

comprar cialis andorra

 

 • Flere elever i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.
 • Lærergerningen opnår større prestige og tiltrækker flere af de dygtigste i generation. 
 • Graduates bidrager til at løfte udsatte elever.
 • Ca. 30 pct. af graduates skaber systemiske løsninger som ledere på skoleområdet.

 

 

 

IMPACT

Flere børn i Danmark udnytter deres fulde potentiale


Teach First Danmark bidrager til at styrke fundamentet for et lige, innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

Ambassadører
for en vision

“I vores netværk vil vi inspirere alumner til at tage sociale initiativer, der kan hjælpe udsatte børn og unge til at opnå deres fulde potentiale. Vi vil støtte og udfordre hinandens karrieremæssige til- og fravalg med personlig udvikling og den overordnede vision for øje.

 Alumneforeningens vision

Alumner fra
et globalt netværk 

Eksempler på alumner fra Teach First Danmark

Hver dag gør lærere i Danmark og verden over en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på alumner fra Teach First Danmark, som har bidraget til at at gøre en forskel for deres elever i og uden for skolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 for at sætte fokus på problemet med praktikpladser

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016. Som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne

Gennem sit arbejde som matematiklærer så Mikkel Bruun potentialet i at styrke forældrenes forudsætninger for at hjælpe deres børns med deres matematiklektier selv. Derfor startede han med støtte fra Egmont Fonden NGO’en Lektiepiloter. Her engagerer han lærerkolleger til at klæde forældre på til at selv at undervise deres børn i matematik.

Se video med Mikkel forklare om at undervise i matematik.


Henriette ønsker at bygge bro mellem skoler og myndigheder

Som 24-årig blev Henriette graduate med en baggrund som cand.polit. Efter tre år som lærer på en skole i Glostrup fik hun job i Finansministeriets kontor for uddannelse og undervisning. Det gjorde hun, fordi hun ønsker at bygge bro mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene. Men hun savnede lærerjobbet – så i dag er hun tilbage som lærer i folkeskolen. Denne gang på Lolland. Hun ser en fremtid som skoleleder, embedsmand eller måske politiker.


Vibeke, Mikkel og Henriette er alumner og forandringsagenter

Vibeke, Mikkel og Henriette bidrager til at skabe positive forandringer. Og de gør det på baggrund af en indsigt, de ikke ville kunne læse sig til.

Eksempler på alumner fra Teach For All-netværket


Teach First UK har bidraget til at løfte Londons skolesystem

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).
 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015)
 • Ud af 8300 alumner fra Teach First i England underviser 61 pct. fortsat og 80 pct. arbejder aktivt for at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).

Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til positive udviklinger

 • Årets lærer i USA har de sidste fem år været fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers).
 • Ud af i alt 3000 lærere fra Teach For America i Washington D.C siden 2000 er 20 pct. i dag skoleledere. Mange andre er med til at lede skolesystemet i USA på forskellige niveauer. (Future Ed, 4. december 2018)
 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. Det vurderes bl.a. at skyldes lærere fra Teach For America. (Teach For All, Network by Numbers)

Teach For All og Obama Foundation

Vil du være med? 

Vil du være med? 

Vil du være med?