Alle børn har et
kæmpe potentiale

 

Alle
børn
har
et
kæmpe potentiale

 

Desværre forlader
1 ud af 6
folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

Desværre forlader
1 ud af 6
folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse

social arv
er en væsentlig del af problemet

social arv
er en væsentlig del af problemet

En dårlig skolegang gør det sværere at opnå sine drømme

Et dårligt udbytte i skolen svækker ens muligheder i livet. Det er et problem for det enkelte barn og for samfundet, som mister en kæmpe talentmasse. 

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

En dårlig skolegang gør det sværere at opnå sine drømme

Et dårligt udbytte i skolen svækker ens muligheder i livet. Det er et problem for det enkelte barn og for samfundet, som mister en kæmpe talentmasse. 

41 % af 25-årige

i Danmark har ikke en ungdomsuddannelse, hvis ikke deres forældre har en. Og børn fra den fattigste femtedel har

3 x større risiko

for at ende blandt den fattigste femtedel som voksen – sammenlignet med børn fra den rigeste femtedel i Danmark.

Det er et problem

som skal 
løses på flere niveauer

Alle børn har ikke lige muligheder –

Hver sjette elev går ud af folkeskolen uden at kunne læse, skrive eller regne godt nok til at få en ungdomsuddannelse.

med flere dygtige lærere i udsatte folkeskoler

En del af løsningen er endnu flere dygtige lærere  i folkeskoler i socialt udsatte områder.

Teach First Danmark graduate-program

– det skal vi løse med dygtige lærere

En af løsningerne er endnu flere dygtige undervisere, som kan motivere udsatte børn i folkeskolen og vinde deres tillid og respekt.

– og ledere med en dyb indsigt i praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i systemet, som har en dyb indsigt i børnenes hverdag og derfor kan skabe løsninger, der virker i praksis.

– og ledere med en dyb erfaring i praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i og uden for skolen som ved, hvad der virker i praksis.

det er et problem

som skal løses
på flere niveauer

– med flere dygtige lærere i udsatte skoler

En del af løsningen er endnu flere dygtige lærere i folkeskoler i socialt udsatte områder.

– og ledere med en dyb erfaring fra praksis

Samtidig er der brug for flere ledere i og uden for skolen som ved, hvad der virker i praksis.

Bliv graduate
– og vær med til at skabe muligheder på flere niveauer

Hver dag gør dygtige lærere i folkeskolen en stor indsats for at give alle børn muligheder i livet. De styrker deres selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme. En del af løsningen er derfor flere dygtige lærere, som fortsætter med at undervise efter programmet.

Din erfaring som graduate vil give dig indsigt i et problem, som du også kan arbejde for at løse uden for folkeskolen, alt afhængig af dine ambitioner. I alle tilfælde håber vi, at du vil blive inspireret til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

 

Bliv graduate

– og vær med til at skabe muligheder på flere niveauer

Hver dag gør dygtige lærere i folkeskolen en stor indsats for at give alle børn muligheder i livet. De styrker deres selvforståelse, ruster dem fagligt og inspirerer dem til at opnå deres drømme. En del af løsningen er derfor flere dygtige lærere, som fortsætter med at undervise efter programmet.

Din erfaring som graduate vil give dig indsigt i et problem, som du også kan arbejde for at løse uden for folkeskolen, alt afhængig af dine ambitioner. I alle tilfælde håber vi, at du vil blive inspireret til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Et fællesskab af dygtige undervisere, ledere og problemløsere

Vi optager bachelorer og kandidater, som har kompetencer og evner til at undervise og skabe relationer – og som vil være med til at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark.

En vej til målet er et netværk af undervisere, problemløsere og ledere, som kan styrke samarbejde, brobygning og nytænkning på tværs af uddannelssystemet og samfundet.

Kandidater og bachelorer med stærke faglige og personlige kompetencer

Vi optager bachelorer og kandidater, som har de faglige og personlige kompetencer til at blive dygtige lærere samt en langsigtet vision for at bidrage til at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

Et fællesskab af dygtige undervisere, ledere og problemløsere

Vi optager bachelorer og kandidater, som har kompetencer og evner til at undervise og skabe relationer – og som vil være med til at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark.

En vej til målet er et netværk af undervisere, problemløsere og ledere, som kan styrke samarbejde, brobygning og nytænkning på tværs af uddannelssystemet og samfundet.

Teach First Danmarks vision

Teach First Danmarks forandringsteori

I illustrationen nedenfor kan du se, hvordan afslutningen på det toårige program samtidig er startskuddet på en bredere indsats. Dette er Teach First Danmarks forandringsteori.

Teach First Danmarks forandringsteori

Den viser, hvordan afslutningen på det toårige program samtidig er startskuddet på en bredere indsats.

Udvidet beskrivelse af Teach First Danmarks forandringsteori

Vises ikke på mobil – kan ses desktop.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

Børn falder bagud på grund af social baggrund

Flere dygtige undervisere, der kan lære fra sig.

Graduates bidrager til at skabe lige muligheder 

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige undervisere i folkeskolen er en vigtig del af løsningen.

 • Udsatte folkeskoler har brug for flere kvalificerede lærere.

 • Behov for flere ledere og brobyggere i samfundet med et dybt kendskab til hverdagen på en folkeskole.

 • Behov for øget prestige omkring lærergerningen, som et samfundets vigtigste job og en afgørende forudsætning for et innovativt samfund med lige muligheder.

 

 • Et graduate-program, der tiltrækker flere af de dygtigste og mest motiverede unge til at lære fra sig i folkeskolen – og til at løse problemet på flere niveauer.

 • En grundig udvælgelse af kandidater, som har talent for at undervise – og en stærk motivation for at skabe lige muligheder for alle børn i Danmark.

 • Flere fagligt kompetente og relationsstærke undervisere på folkeskoler i socialt udsatte områder.

 • Et netværk af graduates, som støtter og inspirerer hinanden.

 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

 

 • Flere udsatte børn i folkeskolen får en dygtig lærer.

 • Udsatte skoler får deres lærer- og fagbehov dækket.
 • Ca. 75 pct. af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen mere end 3 år.

 • Graduates iværksætter tiltag på skolen, ud over deres rolle som lærere til gavn for eleverne.

 • Problemløsere og forandringsagenter, som bidrager til at skabe lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for folkeskolen.

 

 

 

 • Flere elever i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.

 • Lærergerningen opnår større prestige og tiltrækker flere af de dygtigste i en generation. 

 • Graduates bidrager til at løfte udsatte elever.

 • Ca. 30 pct. af graduates skaber systemiske løsninger som ledere i uddannelsessystemet.

   

 

 

 

IMPACT

Flere børn og unge i Danmark udvikler deres fulde potentiale – uanset deres sociale baggrund.


Teach First Danmark bidrager til at styrke fundamentet for et lige, innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

Eksempler på forandringsagenter i Teach First Danmark-netværket


Lærere er problemløsere. Hver dag gør de en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på graduates, som arbejder for at skabe løsninger i og uden for folkeskolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016 og som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke familiens evner til at understøtte børnenes faglige udvikling i samarbejde med skolerne og de lærere, der kender børnene.


Henriette arbejder i Finansministeriets Uddannelseskontor for at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig og efter tre år som lærer og en uddannelse som både cand.polit og meritlærer, arbejder Henriette i dag i Finansministeriets Uddannelseskontor. Hun ønsker at styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene og udfordringerne i folkeskolen. Hun ser en fremtid som skoleleder, undervisningsminister eller embedsmand.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et socialt udsat område og de børn, de ønsker at gøre en forskel for. Det har givet dem blik for muligheder og løsninger, som de ikke ville kunne se i statistikker alene.


Se flere eksempler på graduates her >>


Lærere er problemløsere. Hver dag gør de en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Det gør du også som graduate. Her er et par eksempler på graduates, som arbejder for at skabe løsninger i og uden for folkeskolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016 og som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke familiens evner til at understøtte børnenes faglige udvikling i samarbejde med skolerne og de lærere, der kender børnene.


Henriette arbejder i Finansministeriets Uddannelseskontor for at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig og efter tre år som lærer og en uddannelse som både cand.polit og meritlærer, arbejder Henriette i dag i Finansministeriets Uddannelseskontor. Hun ønsker at styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene og udfordringerne i folkeskolen. Hun ser en fremtid som skoleleder, undervisningsminister eller embedsmand.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et socialt udsat område og de børn, de ønsker at gøre en forskel for. Det har givet dem blik for muligheder og løsninger, som de ikke ville kunne se i statistikker alene.


Se flere eksempler på graduates her

 

Eksempler på forandringsagenter i Teach For All-netværket


Teach First i England har blandt andet bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).

 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).

 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).


Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til systemiske forandringer i flere områder, herunder i Washington D.C

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).

 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)

 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)


Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India). (Teach For All, april 2019)

 


Teach First i England har blandt andet bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).

 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).

 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).


Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til systemiske forandringer i flere områder, herunder i Washington D.C

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).

 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)

 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)


Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India). (Teach For All, april 2019)

 

Eksempler på graduates i Danmark og internationalt

Se eksempler på forandringsagenter i Teach First Danmark-netværket


Lærere er problemløsere. Hver dag gør de en kæmpe indsats for inspirere børn til at opdage og udvikle deres potentiale. Her er et par eksempler på graduates, som arbejder for at skabe løsninger i og uden for folkeskolen.


Vibeke vandt Politikens Undervisningspris i 2018 og satte fokus på problemet med praktikpladser.

Vibeke blev Teach First-lærer i 2016 og som lærer i udskolingen erfarede hun, hvor svært det er at komme i praktik som elev, når man ikke har forældre med et stærkt netværk. Hun skrev om problemet i Politiken, hvorefter Københavns Kommune satte fokus på problemstillingen.


Mikkel startede NGO’en lektiepiloter.dk med støtte fra Egmont Fonden for at ruste forældre til at hjælpe deres børn med matematik-lektierne. 

Gennem sit arbejde som matematiklærer på en udsat skole, så Mikkel Bruun potentialet i at styrke familiens evner til at understøtte børnenes faglige udvikling i samarbejde med skolerne og de lærere, der kender børnene.


Henriette arbejder i Finansministeriets Uddannelseskontor for at bygge bro mellem skoler og forvaltning.

Som 26-årig og efter tre år som lærer og en uddannelse som både cand.polit og meritlærer, arbejder Henriette i dag i Finansministeriets Uddannelseskontor. Hun ønsker at styrke forståelsen mellem embedsværket og de lærere, som er tæt på børnene og udfordringerne i folkeskolen. Hun ser en fremtid som skoleleder, undervisningsminister eller embedsmand.


Vibeke, Mikkel og Henriette er problemløsere og forandringsagenter

Fælles for Vibeke, Mikkel og Henriette er, at de har fået en dyb forståelse for hverdagen på en folkeskole i et socialt udsat område og de børn, de ønsker at gøre en forskel for. Det har givet dem blik for muligheder og løsninger, som de ikke ville kunne se i statistikker alene.


Se flere eksempler på graduates her

 

Se eksempler på forandringsagenter i Teach For All-netværket


Teach First i England har blandt andet bidraget til at løfte Londons skolesystem.

 • Teach First i England er en væsentlig årsag til at offentlige grundskoler i London fra 2003-2011 gik fra at være de dårligst præsterende på landsplan til at være de bedst præsterende (Baars 2014).

 • I England rangerede Teach First i 2018 som den 3. mest populære karrierevej foran Google og Deloitte (Milkround 2019), og 10 pct. af dimittender fra Oxford søgte i 2012 om optagelse i programmet (Richardson, 2015) (Kirby, 2015).

 • Ud af næsten 8300 forandringsagenter fra Teach First i England er 91 pct. stadig i kontakt med Teach First, 61 pct. underviser fortsat og 80 pct. bidrager aktivt til at bryde negativ social arv. (Ikke publiceret data fra Teach First, 2019).


Teach For America har eksisteret siden 1992 og har bidraget til systemiske forandringer i flere områder, herunder i Washington D.C

 • Der er 110 Teach For America-lærere i Washington D.C, og årets lærer i USA har de sidste fem år været  Teach For America-forandringsagenter. (Teach For All, Network by Numbers).

 • Tre gange så mange elever i Washington D.C er i dag kompetente i læsning og matematik sammenlignet med 1992. (Teach For All, Network by Numbers)

 • Ud af de i alt 3000 forandringsagenter i Washington D.C har mange været med til at lede skolesystemet i USA på forskellige forvaltningsniveauer siden 2000. De udgør 20 pct. af skolelederne (Future Ed, 4. december 2018)


Teach For All’s problemløsere og CEO’s er dygtige sociale iværksættere

 • 6 ud af 40 Obama Foundation Fellows kommer fra Teach For All-netværket, og er enten CEOs (2) eller forandringsagenter (3) fra Teach For America og 1 er fra Teach For India). (Teach For All, april 2019)

 

Udvidet illustration af Teach First Danmarks forandringsteori

Illustrationen kan desværre vises på mobil. Du kan se den på din computer.

PROBLEM 

INPUT 

OUTPUT 

OUTCOME 

Børn falder bagud på grund af social arv

Flere dygtige lærere, som kan bryde social arv

Flere udsatte børn får en dygtig lærer i skolen

Flere udsatte børn får en ungdomsuddannelse

 

 • 16 pct. går ud af folkeskolen med for svagt et udbytte til at klare en ungdomsuddannelse.

 • Social arv en væsentlig årsag og dygtige lærere er en vigtig del af løsningen.

 • Udsatte folkeskoler mangler kvalificerede lærere.

 • Flere ledere i uddannelsessystemet og samfundet med et dybt kendskab til hverdagen på en folkeskole.

 • Øget prestige om lærergerningen, som skal kunne tiltrække flere af de dygtigste unge.

 

 • Et graduate-program, som tiltrækker ambitiøse unge.

 • En grundig udvælgelse af kandidater med talent for at undervise og en langsigtet motivation for at løfte udsatte elever. 

 • Flere kvalificerede lærere til skoler i udsatte områder.

 • Et netværk af lærere med sammenhold, kompetencer og en fælles ambition.

 • En stejl læringskurve gennem en tæt kobling mellem teori og praksis og feedback fra en lærerfaglig mentor. 

 

 • Ca. 75 pct af graduates fortsætter med at undervise i folkeskolen mere end 3 år.

 • Graduates iværksætter tiltag på skolen, ud over deres rolle som lærere, der gavner børnene.

 • Udsatte skoler får deres lærer- og fagbehov dækket.

 • Problemløsere og forandringsagenter, som skaber lige muligheder for børn og unge i Danmark i og uden for folkeskolen

 

  comprar cialis andorra

 

 • Flere elever i Danmark får kompetencer til at tage en ungdomsuddannelse.

 • Lærergerningen opnår større prestige og tiltrækker flere af de dygtigste i generation. 

 • Graduates bidrager til at løfte udsatte elever.

 • Ca. 30 pct. af graduates skaber systemiske løsninger som ledere på skoleområdet.

   

 

 

 

IMPACT

Flere børn i Danmark udnytter deres fulde potentiale


Teach First Danmark bidrager til at styrke fundamentet for et lige, innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

Vil du være med? 

Modtag en mail, når vi åbner for ansøgninger.

Indtast din mail. Så får du besked, når vi åbner for ansøgninger igen i efteråret 2020.

Vil du være med?