Ansøgningsformular til Teach First Danmarks graduate-program 2018-2020.

Ansøgningsfrist 10. december 2017, kl. 23.59

VIGTIG INFORMATION

FORMELLE OPTAGELSESKRAVBemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 18. juni 2018. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 18. juni 2018.

BASISINFORMATION


KONTAKTINFORMATION
TIDLIGERE ANSØGT

NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE

STUDIEBAGGRUND
Bemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 18. juni 2018. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 18. juni 2018.KARAKTERER FRA UNIVERSITET OG GYMNASIUM

Oplys dine karakterer på 7-trins-skalaen. Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaen. Se officiel omregningstabel her.  Hvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed

EVENTUEL BØRNE- OG UNDERVISNINGSERFARING
Anfør eventuel børne- og undervisningserfaring. Din erfaring skal fremgå af dit CV

                                          FAG- OG UNDERVISNINGSPRÆFERENCER


Generelt forventes det, at du er enten uddannet i det fag, du ønsker at undervise i, eller at du på anden vis har opnået en viden og erfaring, som gør dig i stand til at undervise og orientere dig i faget.
VEJLEDENDE EKSEMPLER
Tysk og fransk: Du har gode karakterer fra gymnasiet og har opnået yderligere teoretisk og praktisk viden, fx gennem uddannelse eller international erfaring. 

Musik: Du er uddannet/trænet i musik eller har erfaring med at undervise i musik.

Historie: Du er uddannet i historie eller har opnået historisk viden som en del af din uddannelse.

Fysik/kemi: Du er uddannet i fysik og/eller kemi eller et relateret naturvidenskabeligt fag

Biologi: Du er uddannet i biologi eller et relateret naturvidenskabeligt fag
KLASSETRIN OG GEOGRAFISK OMRÅDE
Vi samarbejder med folkeskoler i hovedstadsområdet og i Kalundborg Kommune. Det er skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Angiv, hvor du gerne vil undervise. Jo mere fleksibel du er, desto bedre stiller det dig. Dit valg er bindende.


Bemærk: Nogle af vores partnerskoler efterspørger kandidater, som også vil undervise på de lavere klassetrin. Det kræver talent for og lyst til at undervise på de lidt lavere klassetrin, hvor man ofte kan gøre den største forskel.


OPTAGELSESDAGE

Vi afholder fire optagelsesdage i januar for ansøgere via 1. ansøgningsrunde. Alle optagelsedage ligger fra kl. 9-16. 

OPFØLGENDE SAMTALER – 17-19. JANUAR

Hvis du bliver tilbudt en plads, inviteres du efter optagelsesdagen til en opfølgende samtale den 17., 18. eller 19. januar.

MERITANSØGNING - 5. FEBRUAR 

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, skal du om formiddagen den 5. februar søge om merit på den sideløbende meritlæreruddannelse som er en del af programmet. Du vil søge merit på baggrund af din videregående uddannelse.

INTRODUKTIONSDAG - 5. FEBRUAR 2018

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk introduktionsdag torsdag den 5. februar kl. 13-18. Her møder du de andre graduates og får yderligere information om programmet og din ansættelse.

INTROWEEKEND MED LÆR FOR LIVET - 9.-10. JUNI  

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk træningsweekend den 9.-10. juni med True North, som forbereder dig på sommerakademiet med start den 18. juni.

ANSØGNING OG BILAG

I din ansøgning lægger vi vægt på:
 • Din motivation for at søge programmet 
 • Dine ambitioner i forhold til programmet og din karriere 
 • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker i forhold til udvalgte kompetencer
 • Andre erfaringer og kompetencer, som du mener kvalificerer dig til programmet

GODE RÅD TIL DIN ANSØGNING OG DIT CV

A. Gør dig umage
 1. Overvej din motivation i forhold til programmets vision
 2. Få en anden til at læse din ansøgning og dit CV igennem
 3. Undgå sjusk og stavefejl 

B. Kom med fordel ind på følgende i din ansøgning 
 • Teach First Danmark ønsker at bidrage til at give børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse uanset social baggrund. Hvorfor vil du gerne bidrage til dette formål?

 • Det toårige program er et krævende forløb. Du skal have drive og selvindsigt, og du skal trives med udfordringer. Beskriv en situation, hvor du har opnået et ambitiøst mål og overkommet udfordringer. Beskriv målet og udfordringen. Hvad ville du eventuelt gøre anderledes i dag?

 • Teach First Danmark engagerer personer, som er motivererede for at bidrage til Teach First Danmarks formål på kort og lang sigt. Hvad er dine ambitioner som graduate, og hvad er dine ambitioner efter programmets to år?


Vedhæft bilag i PDF-format. Maks. 24 MB i alt:
 • Dit CV 
 • Alle karakterer fra din gymnasiale uddannelse 
 • Alle karakterer fra din bachelor- og kandidatuddannelse 


VIDEOPRÆSENTATION PÅ 45 SEKUNDER (valgfrit)

Som en del af din ansøgning har du mulighed for at indsende en simpel videopræsentation af dig selv. Det er valgtfrit at indsende en video, men det er en mulighed for at uddybe din motivation og gøre et godt indtryk.

Retningslinjer:
 • Din præsentation må maks. vare 45 sekunder
 • Hold fokus på det vigtigste (se ovenfor)
 • Hold en neutral baggrund
 • Kun ren tale – ingen musik eller effekter
 • Upload din video til YouTube og indsæt linket i feltet nedenfor

Hvis du ikke ønsker at indsende en video, så skriv blot 'ingen' i dette felt.
HVOR HØRTE DU OM TEACH FIRST DANMARK

Dine svar her indgår ikke i vurderingen af din ansøgning, men bruges alene til at udvikle vores kommunikation.


Send din ansøgning
Tryk kun 'send' én gang. Vær opmærksom på, at filer ikke må fylde over 24 MB og kan være et stykke tid om at uploade. Hvis din ansøgning ikke vil sende, kan det skyldes ikke-udfyldte felter: Scroll op og se røde markeringer.

Har du brug for hjælp til denne formular?

Holler Box