Ansøgningsformular til Teach First Danmarks graduate-program 2018-2020.

Bemærk at der er kan være problemer med at se denne ansøgningsformular på mobil eller i Safari. Vi anbefaler Chrome.

VIGTIG INFORMATION

FORMELLE OPTAGELSESKRAVBemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden sommerakademiets start den 18. juni 2018. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 18. juni 2018.

BASISINFORMATION


KONTAKTINFORMATION
TIDLIGERE ANSØGT

NUVÆRENDE BESKÆFTIGELSE

STUDIEBAGGRUND

Bemærk: Du skal som minimum have bestået en bachelor inden skolestart i august 2018. Bemærk: Du skal have afleveret alle skriftlige opgaver inden programstart den 18. juni 2018. Det er muligt at gå til afsluttende eksamener, men du kan ikke forvente at læse op til eksamener efter den 18. juni 2018.KARAKTERER FRA UNIVERSITET OG GYMNASIUM

Oplys dine karaktergennemsnit på 7-trins-skalaen. De oplyste snit skal fremgå af dine eksamenspapirer. Hvis dit gymnasiebevis skal rekvireres, kan du eftersende det.

Hvis dine karakterer er fra et udenlandsk universitet kan få vurderet dem på 7-trins-skalaen hos UFM.
Hvis dine karakterer er givet efter 13-trins-skalaen, skal du omregne dem til 7-trins-skalaenSe officiel omregningstabel her.  
Hvis du ikke er påbegyndt en kandidatuddannelse, så vælg denne mulighed

EVENTUEL BØRNE- OG UNDERVISNINGSERFARING
Anfør eventuel børne- og undervisningserfaring. Det er vigtigt at den oplyste erfaring fremgår af dit CV

                                          FAG- OG UNDERVISNINGSPRÆFERENCER


Generelt forventes det, at du er enten uddannet i det fag, du ønsker at undervise i, eller at du på anden vis har opnået en viden og erfaring, som gør dig i stand til at undervise og orientere dig i faget.
VEJLEDENDE EKSEMPLER
Tysk og fransk: Du har gode karakterer fra gymnasiet og har opnået yderligere teoretisk og praktisk viden, fx gennem uddannelse eller international erfaring. 

Musik: Du er uddannet/trænet i musik eller har erfaring med at undervise i musik.

Historie: Du er uddannet i historie eller har opnået historisk viden som en del af din uddannelse.

Fysik/kemi: Du er uddannet i fysik og/eller kemi eller et relateret naturvidenskabeligt fag

Biologi: Du er uddannet i biologi eller et relateret naturvidenskabeligt fag
KLASSETRIN OG GEOGRAFISK OMRÅDE
Vi samarbejder med folkeskoler i hovedstadsområdet og i Kalundborg Kommune. Det er skoler, hvor din indsats særligt vil kunne mærkes. Angiv, hvor du gerne vil undervise. Jo mere fleksibel du er, desto bedre stiller det dig. Dit valg er bindende.


Bemærk: Nogle af vores partnerskoler efterspørger kandidater, som også vil undervise på de lavere klassetrin. Det kræver talent for og lyst til at undervise på de lidt lavere klassetrin, hvor man ofte kan gøre den største forskel.


OPTAGELSESDAGE

Vi afholder fire optagelsesdage i mart for ansøgere via 2. ansøgningsrunde. Alle optagelsedage ligger fra kl. 9-16. 

OPFØLGENDE SAMTALER 3.-5. APRIL

Hvis du bliver tilbudt en plads, inviteres du efter optagelsesdagen til en opfølgende samtale enten den 3., 4. eller 5. april.

MERITANSØGNING - 30. og 31. JANUAR 

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, skal du i perioden 30.-31. januar søge om merit på den sideløbende læreruddannelse som er en del af programmet. Du vil søge merit på baggrund af din videregående uddannelse.

INTRODUKTIONSDAG - 16. APRIL 2018

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk introduktionsdag den 16. april kl. 13-18. Her møder du de andre graduates og får yderligere information om programmet og din ansættelse.

TRÆNINGSWEEKEND - 26. OG 27. MAJ

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk træningsweekend den 26. og 27 maj. kl. 9-16 begge dage

INTROWEEKEND MED LÆR FOR LIVET - 9. OG 10. JUNI  

Hvis du bliver tilbudt en plads i programmet, inviteres du til en obligatorisk introduktion i weekenden den 9.-10. juni, som forbereder dig på sommerakademiet med start den 18. juni.

ANSØGNING OG BILAG

I din ansøgning lægger vi vægt på:
 • Din motivation for at søge programmet 
 • Dine ambitioner i forhold til programmet og din karriere 
 • Erfaringer og resultater, som viser dine styrker i forhold til udvalgte kompetencer
 • Andre erfaringer og kompetencer, som du mener kvalificerer dig til programmet

GODE RÅD TIL DIN ANSØGNING
 1. Overvej din motivation i forhold til programmets vision
 2. Udvis grundighed 
 3. Få en anden til at læse din ansøgning og dit CV igennem


maks. 1000 anslag

maks. 900 anslag, inkl. mellemrum

maks. 600 anslag, inkl. mellemrum

DET ANSØGNING SKAL INKLUDERE FØLGENDE BILAG I PDF. Maks. 24 MB i alt:
 • Dit CV 
 • Karakterer fra din gymnasiale uddannelse 
 • Alle karakterer fra din bachelor- og kandidatuddannelse 


VIDEOPRÆSENTATION PÅ 45 SEKUNDER (valgfrit)

Som en del af din ansøgning har du mulighed for at indsende en kort videopræsentation af dig selv. Det er valgtfrit at indsende en video, men det er en mulighed for at uddybe din motivation og gøre et godt indtryk.

Retningslinjer:
 • Din præsentation må maks. vare 45 sekunder
 • Du kan fint optage med din mobiltelefon eller computer
 • Fokuser på det vi lægger vægt på (se ovenfor)
 • Hold en neutral baggrund. Kun ren tale – ingen musik eller effekter
 • Upload din video til YouTube (eller andet medie) og indsæt linket i feltet nedenfor
 • På YouTube kan du sætte videoen til at være 'skjult', så det kun er personer med et link, der kan se den.

Hvis du ikke ønsker at indsende en video, så skriv blot 'ingen' i dette felt.
HVOR HØRTE DU OM TEACH FIRST DANMARK

Dine svar her indgår ikke i vurderingen af din ansøgning, men bruges alene til at udvikle vores kommunikation.


Send din ansøgning
Tryk kun 'send' én gang. Vær opmærksom på, at filer ikke må fylde over 24 MB og kan være et stykke tid om at uploade. Hvis din ansøgning ikke vil sende, kan det skyldes ikke-udfyldte felter: Scroll op og se røde markeringer.


Har du brug for hjælp til denne formular?

Holler Box