TEACH FIRST DANMARKS MENTORORDNING

Teach First Danmark er en non-profit forening

NYHED: Fra 2023 udbreder vi vores mentorordning til andre nye lærere i folkeskolen.

Teach First Danmarks lærerfaglige mentorordning har hidtil været forbeholdt nye lærere fra Teach First Danmark. Nu tilbyder vi også folkeskoler at få en mentor tilknyttet til andre nyansatte lærere. 

Vores mentorer har erfaring med at støtte over 300 nye lærere i folkeskolen. 9 ud af 10 af lærerne oplever, at det hjælper dem i deres undervisning.

Se også ekstern evaluering

Få en lærerfaglig mentor på din skole fra 2023. Kontakt os på: 3155 9881

SÅDAN VIRKER VORES TOÅRIGE MENTORORDNING:

Skolen ansætter en lærer gennem
Teach First Danmark, som får tildelt
en personlig lærerfaglig mentor
som en del af vores program

1. Mentoren giver den nye lærer redskaber i undervisningen

2. Mentoren hjælper med klasseledelse, læringsledelse og relationsdannelse

Den lærerfaglige mentor hjælper til at støtte, dygtiggøre og fastholde den nye lærer

3. Mentoren er en fortrolig sparringspartner, som ikke er ansat på skolen

4. Læreren står altid klar til at hjælpe den nye lærer, når det brænder på

INDHOLDET AF
DEN toårige MENTORORDNING

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] 12 fysiske observationer i undervisningen og efterfølgende feedback, inklusiv to videoobservationer med fælles gennemgang

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Løbende og fortrolig støtte og sparring via telefon og mail, så snart der opstår behov

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Mulighed for at deltage i faglige og sociale netværksaktiviteter for lærere i Teach First Danmark-programmet

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”b”] Fortrolig dialog mellem skoleledelsen, mentoren og læreren

Vi bruger CLASS 

Såvel fysiske observationer og videoobservationer bygger på CLASS (Classroom Assessment Scoring System) – et systematisk og forskningsbaseret redskab til observation udviklet af University of Virginia.

Hvem er vores lærerfaglige mentorer?

Vores lærerfaglige mentorer er alle erfarne folkeskolelærere. De har alle flere års erfaring med at give andre lærere feedback i undervisningen og vejlede i strategier og redskaber til klasseledelse, relationsdannelse og læringsledelse. De er certificeret i observationssystemet CLASS og bliver re-certificeret hvert år. Her eksempler:

MIA JUST BERTELSEN
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (13 år i folkeskolen, 7 års erfaring som mentor), samt uddannet i Cooperative Learning og STEM-didaktik på Københavns Universitet.

CHRISTEL TAJO-HJENNER
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (15 år i folkeskolen, 10 års erfaring som mentor) samt uddannet i metakognitiv terapi, i vredeshåndtering og motivation. Også uddannet konfliktmægler.

MARTIN LIND
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (8 år i folkeskolen, 7 års erfaring som mentor). Cand.mag og uddannet coach.

SALLI RAIANI LARSEN
Lærerfaglig mentor (CLASS certificeret)

Uddannet lærer (15 år i folkeskolen). Cand.it. i læring samt uddannet i læse- og skrivevanskeligheder.

7 gode grunde

– til at vores mentorordning hjælper nye lærere

Styrker lærerens undervisning og relationer til elever og forældre – og kan sparre omkring elevernes læring og skole-hjem-samarbejdet.

Løfter lærerens blik for egen praksis og bibringer læreren den nyeste viden om relationsdannelse, klasseledelse og didaktik.

Kobler erfaringer på tværs af skoler, fag og klassetrin. Det skyldes, at en mentor fra Teach First Danmark typisk er mentor for 16-22 lærere på tværs af skoler.

Hjælper til at fastholde især nye lærere gennem opmuntring og sparring omkring udfordringer og konkrete løsningsmuligheder.

Styrker koblingen mellem teori og praksis. Så viden fra læreruddannelsen og lærerens andre erfaringer bliver bragt effektivt i spil på skolen.

Er trænet i CLASS-metoden. Det skaber et fælles pædagogisk sprog i forhold til at observere, forstå og udvikle lærer-elev interaktioner i klassen.

En fagkyndig sparringspartner, som ikke er ansat på skolen. Det giver læreren mulighed for at dele sine oplevelser, bekymringer og udfordringer i et fortroligt rum. Dette er vigtigt, da der ligger et stort udviklingspotentiale i at turde vise sin usikkerhed og sine svagheder.

Mentorordningen giver enorm støtte til at komme igennem det første halve år. Sparring er noget af det bedste. Det, at der kommer en udefra, det hjælper dem [de nye lærere] meget, og ordningen er god, fordi den giver feedback. 

Skoleleder om den lærerfaglige mentorordning, ekstern evaluering

Min mentor har hjulpet med mig konkrete værktøjer til klasseledelse og til at mindske uro, men også med tips til at styrke forældrekontakten helt fra start, som jeg virkelig har taget til mig og som betyder, at jeg for eksempel sørger for, at alle forældre får mindst én positiv besked om deres barn i kvartalet.

– Rebecca Holmberg Jensen, ny lærer i 2017 om sin mentor

Få EN LÆRERFAGLIG MENTOR på din skole fra 2023

Teach First Danmark er en almennyttig
non-profit forening.

Kontakt os 

Hvis du er interesseret i at få en skræddersyet løsning, eller har du spørgsmål, så kontakt os:

Nanna Engedal: nanna.engedal@teachfirst.dk
Telefon: 3155 9881