ANSÆT EN DYGTIG LÆRER

 

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi hjælper folkeskoler non-profit med at finde lærere til de fag, som skolerne har svært ved at dække.

 

Få en kandidat til samtale: Skriv til skole@teachfirst.dk eller ring til Anders Balle på +4551171901

Vi hjælper skoler 

Vi hjælper skoler med at finde lærertalenter blandt nøje udvalgte universitetskandidater med stærke forudsætninger for at blive dygtige lærere i de fag, skolerne efterspørger.

med at finde dygtige lærere 

Vi tester og udvælger de stærkeste profiler gennem optagelsesprøver i samråd med skolefolk. Skolerne kan herefter invitere kandidaterne til samtaler via åbne stillingsopslag. 

til efterspurgte fag

Læreren ansættes i fuldt skema med kompetence til at undervise i tre fag. Sideløbende videreuddanner læreren sig til meritlærer og sparrer med en lærerfaglig mentor.

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en meget stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at blive lærere og gøre en forskel.

— Kirsten Birkving, Skoleleder på Kokkedal Skole

Initiativet støttes af:

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer

Sommerakademi
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren anbragte børn på Learning Camp.

Lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt og med en lærerfaglig mentor fra Teach First. Det udvikler læreren som klasseleder og sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis.

Pædagogik og didaktik
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops
Supplerende workshops hos Teach First skærper lærerens kompetencer i bl.a. samarbejde, ledelse, kommunikation og problemløsning.

Supplerer skolens faglighed

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med værdifulde fortællinger og baggrunde

   

 • Netværk og erfaringer fra erhvervslivet

Professionsuddannede lærere

 • Et dybt pædagogisk-teoretisk fundament

   

 • Bred almendannelse i den danske skolekultur

   

 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen

Teach First Danmark-lærere

 • Faglig bredde og dybde i deres fag fra universitetet

   

 • Tæt kobling mellem uddannelse og praksis, der hjælper læreren til at anvende teori og didaktiske værktøjer i undervisningen

   

 • Fokus på klasserumsledelse, undervisning af tosprogede elever og høje forventninger

Ansættes efter overenskomst

Ansætter du en Teach First-lærer svarer det til, at du ansætter en ordinær lærer. Samme OK-forhold.  Kontakt Anders Balle – 5117 1904  

Vi matcher behovet  feb. 2018 – juni 2018

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges af skolefolk
 • Skolen inviterer kandidater til samtale, der matcher skolens behov

Læreren efteruddannes juni 2018 – juni 2020

 • 6 ugers intensiv lærertræning før skolestart
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer på to år

Læreren kan fortsætte på skolen aug. 2020 –

 • Læreren er uddannet meritlærer efter to år (forudsat merit for ét linjefag pga. uni-udd.).
 • Efter de to år kan læreren forsætte ansættelsesforholdet på skolen
Se forventninger til dig som skoleleder

Samarbejdet med Teach First Danmark forudsætter, at skolen

 • Indgår i samarbejdet med henblik på en to-årig ansættelse af læreren i fuldt skema.       
 • Betaler deltagergebyret til meritlæreruddannelsen på Metropol.
 • Indgår i et samarbejde med en lærerfaglig mentor ansat hos Teach First Danmark.      

Et fagpolitisk samspil

Fælles organisering 
Teach First Danmark-lærere ansættes på samme vilkår som deres lærerkollegaer og er organiseret under DLF.

Kolleger, ikke konkurrenter
Skoler har i dag ofte svært ved at rekruttere til bestemte fag, fx naturfagene. Det er de fag, vi hjælper med at dække.

Flere af de dygtigste til folkeskolen
Vi engagerer flere af de dygtigste som lærere og kommende beslutningstagere med en baggrund som folkeskolelærere

Økonomi og finansiering

Teach First Danmark finansierer alle udgifter til rekruttering, lærerfaglig mentor og workshops via private fonde og statslige midler. Ved ansættelse følger et årligt deltagergebyr for kommune eller skole på 27.000 kr.

Få en kandidat til samtale

Kontakt os:  skole@teachfirst.dk  I  Anders Balle på 5117 1904