Brug for en topmotiveret underviser?

Brug for en topmotiveret underviser?

Brug for en topmotiveret underviser?

Kontakt os for mere information

Cecilie Nybye Ågesen, projektleder
+45 5360 0320
cecilie.aagesen@teachfirst.dk

Anders Balle, seniorkonsulent
+45 5117 1904
anders.balle@teachfirst.dk

97% af skoleledere er tilfredse med de Teach First Danmark lærere, de har ansat

>> Læs mere i vores eksterne evaluering

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) forening

Vi samarbejder med folkeskoler, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. 

Vi engagerer dygtige kandidater, der kan undervise i efterspurgte fag

Vi rekrutterer dygtige kandidater fra universiteterne, som har potentiale til at blive gode lærere i de fag, som skolerne efterspørger. Læreren ansættes på skolen i fuldt skema og videreuddanner sig samtidig til meritlærer i samarbejde med professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi engagerer lærertalenter blandt dygtige og højt motiverede kandidater fra universiteterne.

Vi udvælger de bedste til optagelsesprøver. Skolerne får dem til samtaler.

Ansættes i fuldt skema
Læreren ansættes i fuldt skema og videruddanner sig til meritlærer.

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

– Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat otte graduates)

Initiativet støttes af

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærere

Sommerakademi
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren anbragte børn på Learning Camp.

Lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First. Det udvikler læreren som klasseleder og sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis.

Pædagogik og didaktik
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops
Workshops hos Teach First Danmark understøtter lærerens kompetencer i bl.a. samarbejde, ledelse og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018

Supplerer skolens faglighed

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med.
 • Ofte lidt ældre med værdifulde fortællinger, baggrunde samt netværk og erfaringer fra erhvervslivet.

Professions-lærere

 • Et dybt pædagogisk-teoretisk fundament.
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Teach First-lærere

 • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
 • Tæt kobling mellem uddannelse og praksis, der hjælper læreren til at anvende teori og didaktik i undervisningen.
 • Fokus på klasserumsledelse, høje forventninger og undervisning af tosprogede elever.

Fokus på skolernes fagbehov

Vi matcher behovet feb. – juni 2019

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges
 • Skolen inviterer kandidater til samtale

Læreren uddannes juni – juni 2021

 • 6 ugers intensiv lærertræning
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer

Er ansat på skolen aug. 2021 –

 • Læreren kan fortsætte i sin ansættelse
 • Læreren er uddannet meritlærer efter to år (forudsat merit for ét linjefag på bagrund af universitetsuddannelse)

Fokus på de fag, som skolerne skal dække
Vi hjælper med at dække de fag, som skolerne ofte har svært ved at dække, fx naturfagene. 

Organiseret under DLF 
Teach First-lærere ansættes på samme vilkår som deres kollegaer. De er organiseret under DLF.