Dygtige undervisere

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi samarbejder med folkeskoler, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. 

Vi engagerer dygtige kandidater, der kan undervise i efterspurgte fag

Vi rekrutterer dygtige kandidater fra universiteterne, som har potentiale til at blive gode lærere i de fag, som skolerne efterspørger. Læreren ansættes på skolen i fuldt skema og videreuddanner sig samtidig til meritlærer i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.

Vi engagerer lærere blandt nogle af landets dygtigte kandidater med gode personlige og faglige forudsætninger for at undervise

Vi tester og udvælger de bedste kandidater på baggrund af praktiske optagelsesprøver.  Skolerne kan invitere kandidaterne til samtaler 

Ansættes i fuldt skema
Den nye lærer ansættes i fuldt skema og videruddanner sig til meritlærer 

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

– Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat fire graduates)

Initiativet støttes af

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærere

Sommerakademi
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren anbragte børn på Learning Camp.

Lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First. Det udvikler læreren som klasseleder og sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis.

Pædagogik og didaktik
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops
Supplerende workshops hos Teach First skærper lærerens kompetencer i bl.a. samarbejde, ledelse, kommunikation og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på Københavns Professionshøjskole i fysik/kemi og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018

Supplerer skolens faglighed

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med værdifulde fortællinger og baggrunde

   

 • Netværk og erfaringer fra erhvervslivet

Professionsuddannede lærere

 • Et dybt pædagogisk-teoretisk fundament

   

 • Bred almendannelse i den danske skolekultur

   

 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen

Teach First Danmark-lærere

 • Faglig bredde og dybde i deres fag fra universitetet

   

 • Tæt kobling mellem uddannelse og praksis, der hjælper læreren til at anvende teori og didaktiske værktøjer i undervisningen

   

 • Fokus på klasserumsledelse, undervisning af tosprogede elever og høje forventninger

Fokus på skolernes fagbehov

Vi matcher behovet  feb. 2018 – juni 2018

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges af skolefolk
 • Skolen inviterer kandidater til samtale

Læreren efteruddannes juni 2018 – juni 2020

 • 6 ugers intensiv lærertræning før skolestart
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer på to år

Læreren kan fortsætte på skolen aug. 2020 –

 • Læreren er uddannet meritlærer efter to år (forudsat merit for ét linjefag pga. uni-udd.).
 • Efter de to år kan læreren fortsætte på skolen
Se forventninger til dig som skoleleder

Samarbejdet med Teach First Danmark forudsætter, at skolen

 • Indgår i samarbejdet med henblik på en to-årig ansættelse af læreren i fuldt skema.       
 • Betaler deltagergebyret til meritlæreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon.
 • Indgår i et samarbejde med en lærerfaglig mentor ansat hos Teach First Danmark.      

Fokus på de fag, som skolerne skal dække
Skoler har ofte svært ved at rekruttere til bestemte fag, fx naturfagene. Det er de fag, vi hjælper med at dække.

Organiseret under DLF 
Teach First-lærere ansættes på samme vilkår som deres kollegaer. De er organiseret under DLF.

Økonomi og finansiering

Teach First Danmark finansierer alle udgifter til rekruttering, lærerfaglig mentor og workshops via private fonde og statslige midler. Ved ansættelse følger et årligt deltagergebyr for kommune eller skole på 27.000 kr.

Få mere at vide

Ring mig op

Eller kontakt os: skole@teachfirst.dk  3133 6128