ANSÆT EN DYGTIG LÆRER

Teach First Danmark er en non-profit organisation

– der hjælper folkeskoler med at finde lærertalenter til de fag, de har svært ved at dække

Vi hjælper skoler 

Vi hjælper skoler med at engagere nye lærertalenter blandt nøje udvalgte universitetskandidater, som har gode forudsætninger for at blive dygtige lærere i de fag, som skolerne efterspørger.

med at finde lærere 

Vi tester og udvælger de stærkeste profiler gennem praktiske optagelsesprøver i samråd med erfarne skolefolk. Skolerne kan herefter kalde kandidaterne til samtaler via åbne stillingsopslag. 

til efterspurgte fag

Den nye lærer ansættes i fuldt skema med forventet undervisningskompetence i tre fag. Sideløbende gennemfører læreren en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse og sparrer med en lærerfaglig mentor.

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en meget stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at blive lærere og gøre en forskel.

— Kirsten Birkving, Skoleleder på Kokkedal Skole

Initiativet støttes blandt andre af:

Den nye lærer underviser i fuldt skema og videreuddanner sig sideløbende til meritlærer i samarbejde med Metropol og UC Sjælland

Sommerakademi
Inden skolestart rustes læreren gennem et seks ugers sommerakademi med egenundervisning og lærerfaglig teori. I to af ugerne underviser læreren anbragte børn på Lær for Livets Learning Camp.

Lærerfaglig mentor
De første seks måneder sparrer læreren tæt og siden jævnlig med sin lærerfaglige mentor. Det udvikler læreren som klasseleder og sikrer en tæt kobling mellem teori og praksis.

Pædagogik og didaktik
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse med fokus på bl.a. klasseledelse, inklusion og dansk som andetsprog. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Supplerende workshops
Supplerende workshops i samarbejde med partnervirksomheder skærper lærerens kompetencer i bl.a. samarbejde, ledelse, kommunikation og problemløsning.

Teach First Danmark-lærere supplerer lærerkollegiets faglighed

Teach First Danmark-lærere

 • Faglig bredde og dybde i deres fag fra universitetet
 • Tæt kobling mellem uddannelse og praksis, der hjælper læreren til at anvende og vurdere værdien af teorier og didaktiske værktøjer i undervisningen
 • Fokus på klasserumsledelse, undervisning af tosprogede elever og høje forventninger

Ordinære lærere

 • Et dybt pædagogisk-teoretisk fundament
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med værdifulde fortællinger og baggrunde
 • Netværk og erfaringer fra erhvervslivet

Ansættes efter overenskomst

Ansætter du en Teach First Danmark-lærer svarer det til, at du ansætter en ordinær lærer. Samme ansættelsesforløb og samme OK-forhold.  Kontakt os her, hvis du har spørgsmål.

Vi matcher behovet  feb 2018 – jun 2018

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater udvælges af erfarne skolefolk og kan herefter indkaldes til samtale på skolerne via åbne opslag
 • Skolen indkalder kandidater til samtale, der matcher skolens behov

Vi efteruddanner jun 2018 – jun 2020

 • Kandidaten ansættes på almindelige overenskomstvilkår
 • Kandidaten gennemfører 6 ugers sommerakademi inden skolestart
 • Metropol og UC SJ står for særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse

Skolen kan beholde læreren aug 2020 –

 • Læreren er uddannet meritlærer efter de to år (forudsat at der kan gives merit for linjefag pba. universitetsfag).
 • Efter forløbets to år kan den nye lærer forsætte ansættelsesforholdet som almindelig lærer
Se forventninger til dig som skoleleder

Samarbejdet med Teach First Danmark forudsætter, at skolen

 • Indgår i samarbejdet med henblik på en to-årig ansættelse af læreren i fuldt skema.       
 • Betaler deltagergebyret til meritlæreruddannelsen på Metropol.
 • Indgår i et samarbejde med en lærerfaglig mentor ansat hos Teach First Danmark.      

Et fagpolitisk samspil

Fælles organisering 
Teach First Danmark-lærere ansættes på samme vilkår som deres lærerkollegaer og er organiseret under DLF.

Kolleger, ikke konkurrenter
Skoler har i dag ofte svært ved at rekruttere til bestemte fag, fx naturfagene. Det er de fag, vi hjælper med at dække.

Beslutningstagere med lærererfaring
Vi engagerer dygtige lærere og arbejder for, at flere kommende beslutningstagere har en baggrund i folkeskolen.

Økonomi og finansiering

Teach First Danmark finansierer alle udgifter til rekruttering, lærerfaglig mentor, ledelseskurser og øvrig uddannelse via private fonde og statslige midler. Ved ansættelse af en Teach First Danmark-lærer følger et årligt deltagergebyr for kommune eller skole på 27.000 kr.

Få en kandidat til samtale

Kontakt os:     skole@teachfirst.dk     I     Anders Balle på 5117 1904