Mangler din skole en dygtig lærer til bestemtE fag?

Vi hjælper som almennyttig forening.
Få en lærer til samtale: Ring 3155 9881
Eller skriv til nanna.engedal@teachfirst.dk

Brug for en topmotiveret underviser?

Mangler din skole en dygtig lærer?

Vi hjælper som almennyttig forening.
Få en lærer til samtale: Ring 3155 9881

Kontakt os

Nanna Engedal
Teach First Danmark

nanna.engedal@teachfirst.dk
+45 3155 9881

97 pct. af skoleledere er tilfredse med de Teach First-lærere, de har ansat

Kilde: Ekstern evaluering af Teach First Danmark  Læs mere

97 %
af skoleledere er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: ekstern evaluering 2018-2020  

97 %
af skoleledere er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: ekstern evaluering  

97 pct. af skoleledere
er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: ekstern evaluering  

3000+

ANSØGERE

272

OPTAGET

7

ÅRGANGE

90 %

bliver på skolen i mere end 3 år

3000+

ANSØGERE

272

OPTAGET

7

ÅRGANGE

90 %

BLIVER PÅ SKOLEN I MERE END 3 åR

Kirsten Birkving – Kokkedal Skole

“De kommer med en åbenhed og et engagement, som betyder, at de er klar til at gøre en forskel fra dag ét.”  Læs mere

Thomas Wied – Nivå Skole

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne fagligt, socialt og personligt.” Læs mere

Marco Damgaard – Tingbjerg Skole

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden”.

Tina Mandrup – Skolen på Herredsåsen

“Kombinationen af læreruddannelse og fuldtidsjob gør, at de er i et dobbelt læringsforløb og udvikler sig lynhurtigt.”

ANSÆT EN LÆRER

blandt udvalgte universitetskandidater

GRUNDIG UDVÆLGELSE

Vi udvælger de bedst egnede kandidater gennem praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationskompetencer og evner til at lære fra sig i børnehøjde.

JOBSAMTALE PÅ SKOLEN

Skolerne kan kalde kandidater til samtale via åbne stillingsopslag på lige fod med andre ansøgere og ansætte den bedst kvalificerede i henhold til folkeskoleloven.

ANSÆTTES I FULDT SKEMA

Læreren ansættes i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer uden for skoletiden. Læreren kan fortsætte i sin stilling efter afsluttet uddannelse.

Ansæt en lærer

blandt udvalgte universitetskandidater

1. GRUNDIG UDVÆLGELSE

Vi udvælger de bedst egnede kandidater gennem praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationskompetencer og evner til at lære fra sig i børnehøjde.

2. JOBSAMTALE PÅ SKOLEN

Skolerne kan kalde kandidater til samtale via åbne stillingsopslag på lige fod med andre ansøgere og ansætte den bedst kvalificerede i overensstemmelse med folkeskoleloven.

3. ANSÆTTES I FULDT SKEMA

Læreren ansættes i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer uden for skoletiden. Læreren kan fortsætte i sin stilling efter afsluttet meritlæreruddannelse.

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi hjælper folkeskoler med at engagere flere kvalificerede lærere til områder og fag, hvor behovet er stort. Vi tjener ikke penge på vores arbejde.

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart

Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Løbende støtte fra en lærerfaglig mentor

Som en del af programmet observeres og støttes den nye lærer i undervisningen af en lærerfaglig mentor. Mentoren er læreruddannet og ansat hos Teach First Danmark til formålet.

Mentoren besøger læreren på skolen ca. 12 gange i løbet af lærerens første to år på skolen og mødes med skoleledelsen en gang årligt.

Praksisnær lærerudddannelse

Sideløbende med sin ansættelse på skolen læser læreren en meritlæreruddannelse på tre år. Uddannelsen ligger uden for skoletiden og kan læses på enten Absalon eller KP.

På Absalon foregår undervisningen primært i studiegrupper uden for arbejdstiden og læreren skal have skemafri til fysisk undervisning ca. tre gange pr. semester. På KP er der to fysiske undervisningsaftener om ugen og læreren skal have fri til meritlæreruddannelsens eksamener.

Supplerende uddannelse

Ud over meritlæreruddannelsen deltager alle lærere i en række faglige aktiviteter hos Teach First Danmark, hvor de sparer med andre Teach First-lærere og får hjælp til at koble deres teoretiske læreruddannelse til deres undervisningspraksis på skolen.

9 ud af 10 lærere bliver på skolen

Fra og med 2021 har vi forlænget meritlæreruddannelsen fra to til tre år. Det har vi gjort, fordi 9 ud af 10 lærere bliver på deres skoler i mere end tre år, og fordi det ekstra uddannelsesår giver læreren mere tid til skolearbejdet ved siden af sin meritlæreruddannelse.

9 ud af 12 moduler på meritlæreuddannelsen

I løbet af programmet kan læreren gennemføre to år af en fuld meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Det svarer til 9 af i alt 12 moduler eller op til 90 ECTS. Kandidaten forventes herudover at få overført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af sin videregående uddannelse. 

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

Læreren underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart

Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Løbende støtte fra en lærerfaglig mentor

Som en del af programmet observeres og støttes den nye lærer i undervisningen af en lærerfaglig mentor. Mentoren er læreruddannet og ansat hos Teach First Danmark til formålet.

Mentoren besøger læreren på skolen ca. 12 gange i løbet af lærerens første to år på skolen og mødes med skoleledelsen en gang årligt.

Praksisnær læreruddannelse

Sideløbende med sin ansættelse på skolen læser læreren en meritlæreruddannelse på tre år. Uddannelsen ligger uden for skoletiden og kan læses på enten Absalon eller KP.

På Absalon foregår undervisningen primært i studiegrupper uden for arbejdstiden og læreren skal have skemafri til fysisk undervisning ca. tre gange pr. semester. På KP er der to fysiske undervisningsaftener om ugen og læreren skal have fri til meritlæreruddannelsens eksamener.

Supplerende uddannelse

Ud over meritlæreruddannelsen deltager alle lærere i en række faglige aktiviteter hos Teach First Danmark, hvor de sparer med andre Teach First-lærere og får hjælp til at koble deres teoretiske læreruddannelse til deres undervisningspraksis på skolen.

9 ud af 10 lærere bliver på skolen

Fra og med 2021 har vi forlænget meritlæreruddannelsen fra to til tre år. Det har vi gjort, fordi 9 ud af 10 lærere bliver på deres skoler i mere end tre år, og fordi det ekstra uddannelsesår giver læreren mere tid til skolearbejdet ved siden af sin meritlæreruddannelse.

9 ud af 12 moduler på meritlæreuddannelsen

I løbet af programmet kan læreren gennemføre to år af en fuld meritlæreruddannelse på 150 ECTS. Det svarer til 9 af i alt 12 moduler eller op til 90 ECTS. Kandidaten forventes herudover at få overført 10-30 ECTS ved programstart på baggrund af sin videregående uddannelse. 

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018

Supplerer skolens faglighed

Lærere fra Teach First Danmark ansættes på samme vilkår som deres kollegaer.

Professionsuddannede lærere

 • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Lærere fra Teach First

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med forskellige fortællinger, netværk og erfaringer.
 • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
 • Tæt kobling mellem læreruddannelse og undervisningspraksis.
 • Fokus på sårbare elever og tosprogede elever.

Vi er en non-profit (almennyttig) forening

Vi hjælper folkeskoler med at engagere flere kvalificerede lærere til de fag og områder, hvor behovet er størst.

Fokus på skolernes fagbehov

Jobsamtaler på skoler
april 2021 – juli 2021

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges
 • Skolen inviterer kandidater til samtale

Læreruddannelse
juni 2021 – juni 2024

 • 6 ugers intensiv lærertræning
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer

Er ansat på skolen
august 2021 –

 • 9 ud af 10 Teach First-lærere fortsætter på skolen i mere end tre år

Fokus på skolernes fagbehov

Vi hjælper med at dække de fag, som kan være svære at dække, fx naturfagene. 

Organiseret under DLF

Lærere fra Teach First ansættes på samme vilkår som deres kollegaer. De er organiseret under DLF.

Video: Kasper er uddannet i kemi og musikvidenskab i 2015. Han blev Teach First-lærer i 2016 og færdiggjorde sin meritlæreruddanelse i 2018 sideløbende med sin ansættelse på Skolen på Herredsåsen, hvor han fortsat underviser.

Video: Sophia er cand.polyt. fra DTU i 2016 og blev samme år Teach First-lærer på Kokkedal Skole. Hun færdiggjorde sin meritlæreruddannelse i 2018 og underviser fortsat på Kokkedal Skole. I 2021 modtog Sophia Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris.

Få en lærer til samtale

Kontakt Nanna Engedal
nanna.engedal@teachfirst.dk
+45 3155 9881