Få en kandidat til samtale i dag

Ring: 5360 0320

Brug for en topmotiveret underviser?

Få en kandidat til samtale i dag

Ring: 5360 0320

Kontakt os

Cecilie Nybye Ågesen, skolekontakt
+45 5360 0320
cecilie.aagesen@teachfirst.dk

Anders Balle, tidl. formand i skolelederforeningen
+45 5117 1904
anders.balle@teachfirst.dk

97 pct. af skoleledere er tilfredse med de Teach First-lærere, de har ansat

Kilde: Ekstern evaluering af Teach First Danmark  Læs mere

97 pct. af skoleledere er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: Ekstern evaluering af Teach First Danmark  Læs mere

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel.

– Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat otte graduates)

Det der mødte os med ansøgerne fra Teach First Danmark var en kæmpe overbevisning, en stor glæde og nogle supermotiverede mennesker, som virkelig ønsker at undervise og gøre en forskel. – Kirsten Birkving, skoleleder på Kokkedal Skole (har ansat otte graduates)

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi samarbejder med folkeskoler, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. 

Teach First Danmark er en almennyttig (non-profit) forening

Vi samarbejder med folkeskoler og kommuner om at engagere endnu flere dygtige lærere til folkeskolen – med fokus på socialt udsatte områder samt robusthed og stærke relationskompetencer i de praktiske optagelsesprøver.

Få en kandidat til samtale, der kan undervise i efterspurgte fag

Vi udvælger, tester og efteruddanner særligt motiverede og egnede universitetskandidater til at blive lærere i de fag, som folkeskoler efterspørger.

Lærerne er organiseret under DLF og ansættes på skolen i fuldt skema og videreuddanner sig samtidig til meritlærer i samarbejde med professionshøjskolerne KP og Absalon.

Vi engagerer lærertalenter blandt dygtige og højt motiverede kandidater fra universiteterne.

Vi udvælger de bedst egnede via optagelsesprøver. Skolerne kan kalde dem til samtaler.

De ansættes i fuldt skema
Læreren ansættes i fuldt skema og videruddanner sig til meritlærer.

Initiativet støttes af

Initiativet støttes af

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og lærerens udvikling som klasseleder.

Praksisnær læreruddannelse
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops – læring og ledelse
Workshops giver lærerne mulighed for at dele ideer og erfaringer og understøtter deres udvikling i bl.a. didaktik, samarbejde, ledelse og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen. – Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Sparring med lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og lærerens udvikling som klasseleder.

Praksisnær læreruddannelse
Sideløbende med sin ansættelse og arbejde på skolen gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops – læring og ledelse
Workshops giver lærerne mulighed for at dele ideer og erfaringer og understøtter deres udvikling i bl.a. didaktik, samarbejde, ledelse og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018

Supplerer skolens faglighed og organiseret under DLF

Teach First-lærere ansættes på samme vilkår som deres kollegaer og er organiseret under DLF.

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller.
 • Ofte lidt ældre, værdifulde fortællinger, baggrunde, netværk og erfaringer fra erhvervslivet.

Professions-lærere

 • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Teach First-lærere

 • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
 • Tæt kobling mellem teori og praksis, der hjælper læreren til at bruge teori og didaktik i sin undervisning.
 • Fokus på klasserumsledelse, høje forventninger og undervisning af tosprogede elever.

Supplerer skolens faglighed og organiseret under DLF

Lærere fra Teach First Danmark ansættes på samme vilkår som deres kollegaer og er organiseret under DLF.

Meritlærere

 • Erhvervsfaglige rollemodeller.
 • Ofte lidt ældre, værdifulde fortællinger, baggrunde, netværk og erfaringer fra erhvervslivet.

Professions-lærere

 • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Lærere fra Teach First

 • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
 • Tæt kobling mellem teori og praksis, der hjælper læreren til at bruge teori og didaktik i sin undervisning.
 • Fokus på klasserumsledelse, høje forventninger og undervisning af tosprogede elever.

Fokus på skolernes fagbehov

Fokus på de fag, som skolerne skal dække
Vi hjælper med at dække de fag, som skolerne ofte har svært ved at dække, fx naturfagene. 

Fokus på skolernes fagbehov

Fokus på de fag, som skolerne skal dække
Vi hjælper med at dække de fag, som skolerne ofte har svært ved at dække, fx naturfagene. 

Organiseret under DLF 
Lærere fra Teach First ansættes på samme vilkår som deres kollegaer. De er organiseret under DLF.

Vi matcher behovet feb. – juni 2019

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges
 • Skolen inviterer kandidater til samtale

Læreren uddannes juni – juni 2021

 • 6 ugers intensiv lærertræning
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer

Er ansat på skolen aug. 2021 –

 • Læreren kan fortsætte i sin ansættelse
 • Læreren er uddannet meritlærer efter to år (forudsat merit for ét linjefag på bagrund af universitetsuddannelse)

Kontakt os – og få en kandidat til samtale

Cecilie Nybye Ågesen, skolekontakt
+45 5360 0320
cecilie.aagesen@teachfirst.dk