Mangler din skole en dygtig lærer til et bestemt fag?

Vi hjælper skoler non-profit. Ring
2662 0573 og få en lærer til samtale

Brug for en topmotiveret underviser?

Mangler din skole en dygtig lærer til et bestemt fag?

Vi hjælper som almennyttig forening (non-profit).
Få en lærer til samtale: Ring 2662 0573

Kontakt os

DITTE WELDINGH
Teach First Danmark

ditte.weldingh@teachfirst.dk
+45 5353 9244

97 pct. af skoleledere er tilfredse med de Teach First-lærere, de har ansat

Kilde: Ekstern evaluering af Teach First Danmark  Læs mere

97 pct. af skoleledere
er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: ekstern evaluering  

97 pct. af skoleledere
er tilfredse med de Teach First-lærere, de har ansat
Kilde: Ekstern evaluering Læs mere

97 pct. af skoleledere
er tilfredse med de lærere, de har ansat

Kilde: ekstern evaluering  

Kirsten Birkving – Kokkedal Skole

“De kommer med en åbenhed og et engagement, som betyder, at de er klar til at gøre en forskel fra dag ét.”  Læs mere

Thomas Wied – Nivå Skole

“De tilfører stor energi og faglighed til skolen, og de ser relationer som vigtige for at kunne løfte eleverne fagligt, socialt og personligt.” Læs mere

Marco Damgaard – Tingbjerg Skole

“De har en meget positiv tilgang og energi, og de er med til at styrke kulturen på skolen og arbejdsglæden”.
Læs mere

Tina Mandrup – Skolen på Herredsåsen

“Kombinationen af læreruddannelse og fuldtidsjob gør, at de er i et dobbelt læringsforløb og udvikler sig lynhurtigt.” Læs mere

Ansæt en kvalificeret lærer
blandt nøje udvalgte universitetskandidater

 

GRUNDIG UDVÆLGELSE

Vi udvælger de bedst egnede kandidater gennem praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationskompetencer og evner til at lære fra sig i børnehøjde

JOBSAMTALE PÅ SKOLEN

Skolerne kan kalde kandidater til samtale via åbne stillingsopslag på lige fod med andre ansøgere og ansætte den bedst kvalificerede i overensstemmelse med folkeskoleloven.

ANSÆTTES I FULDT SKEMA

Læreren ansættes i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer uden for skoletiden. Læreren kan fortsætte i sin stilling efter afsluttet meritlæreruddannelse.

Ansæt en kvalificeret lærer
blandt nøje udvalgte universitetskandidater

 

1. GRUNDIG UDVÆLGELSE

Vi udvælger de bedst egnede kandidater gennem praktiske optagelsesprøver med fokus på bl.a. relationskompetencer og evner til at lære fra sig i børnehøjde

2. JOBSAMTALE PÅ SKOLEN

Skolerne kan kalde kandidater til samtale via åbne stillingsopslag på lige fod med andre ansøgere og ansætte den bedst kvalificerede i overensstemmelse med folkeskoleloven.

3. ANSÆTTES I FULDT SKEMA

Læreren ansættes i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer uden for skoletiden. Læreren kan fortsætte i sin stilling efter afsluttet meritlæreruddannelse.

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi hjælper folkeskoler non-profit med at engagere endnu flere højt motiverede lærere.

I SAMARBEJDE MED

Teach First Danmark er en almennyttig forening

Vi hjælper folkeskoler og kommuner non-profit med engagere endnu flere højt motiverede lærere til de skoler, hvor behovet er størst.

Læs mere om vores formål og vision >

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart
Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Lærerfaglig mentor
Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og lærerens udvikling som klasseleder.

Praksisnær læreruddannelse
Sideløbende med sin ansættelse gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Workshops – læring og ledelse
Workshops giver lærerne mulighed for at dele ideer og erfaringer og understøtter deres udvikling i bl.a. didaktik, samarbejde, ledelse og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018.

 

 

 

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til meritlærer

Underviser i fuldt skema og videreuddanner sig til lærer

Sommerakademi inden skolestart

Inden skolestart rustes læreren gennem lærerfaglig teori og praksis på et seks ugers akademi. I to af ugerne underviser læreren på Lær for Livets Learning Camp for anbragte børn.

Sparing med lærerfaglig mentor

Den nye lærer sparrer tæt med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark. Det styrker koblingen mellem teori og praksis og lærerens udvikling som klasseleder.

Praksisnær læreruddannelse

Sideløbende med sin ansættelse og arbejde på skolen gennemfører læreren en fuld meritlæreruddannelse. Uddannelsen ligger uden for skoletiden.

Supplerende uddannelse

Workshops giver lærerne mulighed for at dele ideer og erfaringer og understøtter deres udvikling i bl cialis 20mg price.a. didaktik, samarbejde, ledelse og problemløsning.

De har en faglighed, man ikke kan undgå at lægge mærke til, når man underviser dem, og de tilegner sig hurtigt de didaktiske værktøjer. Så jeg er sikker på, at de også kommer til at styrke fagligheden i naturfag i folkeskolen.

– Thomas Dyreborg Andersen, lektor på KP og modtager af Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere i 2018

Supplerer skolens faglighed

Lærere fra Teach First Danmark ansættes på samme vilkår som deres kollegaer.

Professionsuddannede lærere

 • Dybt teoretisk-pædagogisk fundament.
 • Bred almendannelse i den danske skolekultur.
 • Uddannede til at undervise alle elever i folkeskolen.

Lærere fra Teach First

 • Erhvervsfaglige rollemodeller med forskellige fortællinger, netværk og erfaringer.
 • Faglig dybde og bredde fra deres universitetsuddannelser.
 • Tæt kobling mellem læreruddannelse og undervisningspraksis
 • Fokus på sårbare elever og tosprogede elever.

Fokus på skolernes fagbehov

Jobsamtaler på skoler 
f
eb. 2019 – juli 2020

 • Dialog om skolens fagbehov
 • Kandidater testes og udvælges
 • Skolen inviterer kandidater til samtale

Læreruddannelse
juni 2020 – juni 2022

 • 6 ugers intensiv lærertræning
 • Ansættelse på overenskomstvilkår
 • Efteruddannelse til meritlærer

Er ansat på skolen
aug. 2020 –

 • Læreren kan fortsætte i sin ansættelse
 • Uddannet meritlærer efter to år (forudsat merit for ét linjefag pga. universitetsuddannelse)

Fokus på skolernes fagbehov

Vi hjælper med at dække de fag, som skolerne ofte har svært ved at dække, fx naturfagene. 

Organiseret under DLF

Lærere fra Teach First ansættes på samme vilkår som deres kollegaer. De er organiseret under DLF.

Kontakt os

CHARLOTTE MUNK
Teach First Danmark

charlotte.munk@teachfirst.dk
+45 2662 0573