Evaluering 1.

Rekruttering, udvælgelse og fastholdelse

Evaluering 1.

Rekruttering og udvælgelse til optagelsesprøver

Hovedkonklusioner

 

Teach First Danmark tiltrækker fagligt dygtige ansøgere:


 • 72 pct. af ansøgere har en kandidatuddannelse fra universitetet.
 • Karaktergennemsnittet på kandidatuddannelsen er 8,5 for alle ansøgere i 2018.
 • 80 pct. har et snit fra gymnasiet på 7 eller derover (tallet er 39 pct. på landsplan).
 • 13 pct. har et snit fra gymnasiet på 10 eller derover (tallet 9 pct. på landsplan).
 • 76 pct. har allerede en eller anden form for undervisningserfaring.
 • 92 pct. af ansøgerne fra 2015 og 2016 havde tidligere arbejdet med børn og unge, heraf 60 pct. som frivillige.

Udvælger de bedst kvalificerede ansøgere:


 • Karaktergennemsnittet på kandidatuddannelsen er 9,4 for optagne graduates i 2018
 • Skoleledere interviewet af VIA oplever, at Teach First Danmarks rekruttering er værdiskabende.
 • Skolelederne vurderer, at de ansatte graduates er motiverede og har de rette kompetencer i forhold til at undervise.

Teach First Danmark tiltrækker lærerkræfter, som ikke ellers ville have valgt at undervise i folkeskolen:


 • Blot 9 pct. af ansøgere, som inviteres til optagelsesprøver, angiver at folkeskolen for dem er et oplagt og attraktivt karrierevalg inden for deres felt uden om Teach First Danmark.

Er relativt kendt hos målgruppen og ses som et attraktivt karrierevalg:


 • Ca. 24 pct. af universitetsuddannede og studerende i målgruppen mellem 24-34 år kender til Teach First Danmark, hvoraf 75 pct. svarer, at der er 50 pct. sandsynlighed eller mere for, at de vil søge programmet (Kilde: Epinion).
 • 76 pct. af de ansøgere, som inviteres til optagelsesprøver angiver, at Teach First Danmark er lige så attraktivt som de mest attraktive arbejdspladser inden for deres felt.

[…] i den selektionsproces, de har været igennem, der har man selvfølgelig forholdt sig til, om de har de skills, der skal til for at opbygge relationer. Og det er bare så tydeligt, at det har de.

– Interview med skoleleder, evaluering 1

Det er noget helt fantastisk undervisning, der bliver planlagt. Jeg tror det hænger sammen med, at de har et fagligt overskud, som de kan trække på i deres planlægning af undervisningen.

– Interview med skoleleder, evaluering 1

 

Opmærksomhedspunkt i evaluering 1:

Tydeligere forventningsafstemning med skoler og kommuner


Teach First Danmark bør overveje en tydeligere forventningsafstemning i dialogen med skoler og kommuner. Dette skal afstemme på den side Teach First Danmarks Danmarks målsætning om at uddanne lærere til folkeskolen, som på sigt også kan arbejde med Teach First Danmarks vision uden for folkeskolen, og på den anden side skolernes og kommuners ønske om at ansætte dygtige lærere, der vil blive i deres stillinger gennem flere år.

2Naviger til:

Evaluering 2
Programmet og TF-lærernes indsats på skolerne


Evaluering 3
Alumnenetværket og alumners karriereveje


RESULTATOVERSIGT
Oversigt over alle resultater