VORES GRADUATES

Et stærkt socialt og fagligt fællesskab

Siden 2015 har vi optaget 3 årgange og i alt 105 graduates blandt 1549 ansøgere, og vi samarbejder i dag med mere end 40 skoler.

Gennemsnitsalderen blandt graduates er ca. 28 år, og deres baggrunde spænder vidt. Fra ph.d.er i nanoscience og geologi til kandidater og bachelorer i økonomi, statskundskab, sprog, ingeniørvidenskab, m.m.

Nogle kommer direkte fra universitetet, mens andre kommer fra stillinger i det private og det offentlige. Enkelte har børn.

Graduates fordelt på studieretning

“At komme ind i så tæt et fællesskab med rigtig dygtige folk som laver alt muligt vidt forskelligt, det synes jeg er vildt fascinerende.”


– Anders, cand.scient.pol.

Vigtige kompetencer som graduate, ifølge graduates.

KompetencerGraduates
Inddragende og anerkendende.100%
Ambitiøs, vedholdende og motiveres af udfordringer.71%
Kan se muligheder, udtænke og præsentere løsninger.25%
Motiveret for at udvikle sig selv og andre gennem feedback25%

Motivationen for at søge om optagelse, ifølge graduates.

MotivationGraduates
Løfte børn og unge75%
Udvikling af mine undervisningskompetencer46%
Personlig udvikling38%
Udvikling af mine ledelseskompetencer29%

Det mest kendetegnende ved graduates, ifølge graduates.

KendetegnGraduates
Fagligt dygtige58%
Stort drive og højt energiniveau42%
Karriereorienterede33%
Samfundsengagerede mennesker med stærke holdninger33%

HvaD UDVIKLER MAN MEST SOM GRADUATE – OG HVORFOR?

Sophia, cand.polyt.

“En forståelse for, at det at undervise handler om at arbejde med det mest komplekse der findes – mennesker i konstant udvikling.”

Malte, cand.scient.soc.

“Jeg tror på, at det især er det menneskelige man udvikler. Fordi man lærer at møde alle, hvor de er.”

Julie, cand.polyt.

“Sig selv. Jeg lærer hvor mine grænser er, hvad der gør mig glad, og hvad jeg kan blive bedre til hver dag.”

Cathrine, cand.jur.

“Man udvikler helt klar mest sine menneskelige kompetencer og rykker sine personlige grænser.”

Hvilken sammenhæng oplever du mellem at være graduate og udvikling af ledelseskompetencer?

Bettina, cand.scient.oecon.

“Én ting er at lede mennesker, der selv har valgt at være hvor de er; en god lærer kan motivere dem, som er der uden selv at have valgt det.”

Jesper, cand.theol.

“Begge steder skal man være i stand til at vurdere, hvad den rette mængde information er og hvordan man formidler den forståeligt”

Anna, cand.soc.

“Du bliver god til at drive processer, der skaber engagement, udfordrer vanetænkning og opsætter ambitiøse mål for din og andres udvikling”

Henriette, cand.polit.

“En dygtig klasselærer er en god leder. Du skal kunne sætte en tydelig retning, motivere dine elever og samarbejde med alle.”

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os   eller søg svaret i vores FAQ

“Jeg brænder for undervisning – for at tænde et lys i unge menneskers øjne og se dem udvikle sig. Jeg brænder for at se elever overkomme egne grænser og vejlede dem, når de farer vild.

“Vi har en særlig forpligtigelse til at hjælpe vores børn og unge godt på vej i livet og klæde dem på med viden og færdigheder, der gør dem robuste fagligt og som mennesker.”

“Jeg vil undervise de stille elever på anden række, de larmende på fjerde og de ambitiøse på første. Jeg vil skabe rammer for, at de kan bytte roller og inspirere dem til at gå nyt stof nysgerrigt i møde.”

Læs med på graduate bloggenGå til bloggen

Se mere på vores instagram