fbpx

Teach First Danmarks generalforsamling den 10. oktober 2018

Foreningen Teach First Danmark afholder ordinær generalforsamling for 2018. Generalforsamlingen finder sted den 10. oktober kl. 19.45 på Teach First Danmarks kontorer:

Vesterbrogade 52, 1. sal
1620 København V

Dagsorden for Teach First Danmarks ordinære generalforsamling for 2018

  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed
  • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Budget for følgende regnskabsår fremlægges
  • Andres forslag. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen for at blive behandlet, medmindre generalforsamlingen beslutter at behandle forslaget
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Tilmelding er påkrævet og kræver, at man er medlem af foreningen Teach First Danmark. Tilmdelding skal ske via mail til medlem@teachfirst.dk senest 4 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

Vores vedtægter kan læses her