Presseklip

presselklip

Alle presserelaterede henvendelser kan rettes til:

Jesper Christensen
jesper.christensen@teachfirst.dk – 26833067

26.08.2022 – Borgmester i København ønsker flere lærere gennem Teach First Danmark

”Vi tager initiativet, fordi behovet er så stort. Teach First har haft stor succes med det, de har lavet, fordi de har fundet motiverede og kvalificerede kandidater. De har et godt koncept med mentorvejledning fra kvalificerede lærere. Det har vi også blik for. Vi skal se på, hvordan vi kan rulle mentorer ud for nyansatte og nyuddannede lærere”.

12.03.2022 – Graduate og kriminolog blev lærer gennem Teach First Danmark ”

“Hun har uddannet sig til folkeskolelærer via Teach First Danmark, hvor hun har arbejdet fuldtid på en folkeskole i Albertslund, mens hun har studeret om aftenen. Målet er at kombinere den teoretiske viden fra kriminologi med det praktiske arbejde som folkeskolelærer og forebygge kriminalitet ved at give børn succesoplevelser.”

20.03.2022 – “I skolen fik jeg at vide, at jeg var klog til at blive folkeskolelærer”

Debatindlæg af Teach First alumne i Berlingske: ”Efter fire år i folkeskolen slår det mig stadig, hvor stort et ansvar man har som lærer, og hvor svært et job det er. Det er lige præcis ikke noget »du altid kan blive«. Derimod kræver det, at du både fagligt og menneskeligt kan noget helt særligt”

Kan også læses i Berlingske her >

01.03.2022 – Det er en katastrofe, at mange skoler ikke kan få kvalificerede lærere i alle fag

To skoleledere fremhæver  Teach First Danmark som en del af løsningen på folkeskolens enorme rekrutteringsudfordring.

17.11.2021 – Skoleledere og Teach First: Sådan kan vi fastholde og dygtiggøre nye lærere i folkeskolen

Fire skoleledere og Teach First Danmark giver deres bud på, hvorfor mentorordninger er et godt redskab til at fastholde, støtte og dygtiggøre nye lærere i folkeskolen.

30.09.2021 – Skoleledere ønsker Teach First Danmark på finansloven  

Ni skoleledere i Altinget: En række skoleledere efterlyser statslig medfinansering af Teach First Danmark, fordi det bidrager til at sikre flere kvalificerede lærere til de skoler og elever, som har mest brug for dem.

22.09.2021 – Ny Teach First-direktør:  

“Vi vil gerne bidrage i et bredt samarbejde til at afhjælpe de rekrutteringsudfordringer, som særligt skoler i udsatte boligområder og yderkommer har i dag, og som derfor rammer socialt skævt. Teach First Danmark er med til at afhjælpe lærermanglen, der hvor den er mest akut. Specifikt på de skoler og i de kommuner, hvor der er flest ikke-uddannede lærere”.

18.08.2021 – Lundehusskolen undgik lærerflugt

Hvordan motiverer man lærerne på en skole med fire lederskift på seks år? Teach First-lærer, Rikke Groth, mener, at Lundehusskolen er lykkes ved at give lærerne frihed og inddrage dem i at udforme skolens mål. Hun er TR på skolen og lærer i matematik, fysik/kemi og natur/teknik.

16.08.2021 – Teach First-lærer: Det starter med relationen

For 6 år siden – med en bachelor i drama og en kandidat i pædagogisk sociologi – blev nu 33-årige Rasmus Dige en del af den allerførste årgang af graduates hos Teach First Danmark. Han har også deltaget på 15 camps for udsatte børn.

28.06.2021 – Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Teach First Danmark

Danmarks Lærerforening indgår overenskomst med Teach First Danmark.

22.04.2021 – KP’s rektor påskønner samarbejdet med Teach First Danmark

“Læreruddannelsens problem er måske ikke alene så meget et spørgsmål om dens længde, om den er akademisk eller ej, men et spørgsmål om rekruttering og om professionens status, dens vilkår og anseelse, dens karriere og udviklingsmuligheder”, skriver Stefan Hermann i Berlingske. Han fremhæver samarbejdet med Teach First Danmark som en kilde til flere meget og “over gennemsnitligt motiverede og dygtige lærerstuderende. Det “siger ikke noget om den ordinære læreruddannelses kvalitet”, men at det »input«, der kommer via Teach First er et andet.

15.04.2021 – Kronik: Hvad kan læreruddannelsen lære af Teach First?

Skoleforsker fra DPU i kronik:
“Hvordan kan det være, at lærere fra Teach First med forskellige akademiske og teoretiske uddannelser bag sig tilsyneladende ikke i samme grad døjer med det praksis-chok, som evigt plager nyuddannede lærere fra den læreruddannelse, som er opbygget omkring en akse af praktikker?”

25.11.2020 – Teach First-lærer udfordrer elevernes blik for danskhed

Samtalen i klasseværelset skal ændre elevernes syn på hinanden, hvis venskaber mellem forskellige etniciteter skal opstå. For der er en ubalance i forventningerne til brune og hvide elever, mener lærer Mette Toft Nielsen. Hun er uddannet lærer på Københavns Professionshøjskole gennem Teach First Danmark i 2018 og cand.mag. fra Aalborg Universitet i 2015.

24.11.2020 – Lektor på læreruddannelsen: Har aldrig mødt mere engagerede studerende

“Jeg har aldrig mødt tilsvarende engagement, entusiasme, vilje, flittighed, målrettethed og ydmyghed. Der skulle holdes på hat og briller på læreruddannelsen, hvis disse studerende var normalen”. Sådan skriver Lektor på Københavns Professionshøjskole i et modsvar til fem uddannelseschefers debatinlæg om Radikales forslag om finansiering af Teach First Danmark via finansloven.

24.11.2020 – Politisk flertal bakker op om Teach First i jagten på statsstøtte

Teach First Danmark jagter offentlig støtte til deres organisation fra næste år, og det bakker et flertal af partierne på Christiansborg op om. Det viser Skolemonitors rundringning til Folketingets partier. Teach First har siden sin opstart i 2014 været finansieret af fondsmidler, men midlerne udløber næste år, og nonprofitorganisationen har derfor brug for mere vedvarende finansiering. Konkret foreslår Radikale Venstre derfor i partiets finanslovsudspil, at man over de kommende tre år støtter organisationen med 18 millioner kroner, og forslaget får en positiv modtagelse hos både Dansk Folkeparti, Venstre, Konservative, SF og altså dermed et flertal af folketingspartierne.

24.11.2020 – Skoleledere om Teach First-lærere: “De er dygtige, gode kolleger, brænder for folkeskolen, og vi ville ikke være foruden”

“De kolleger, vi de sidste fem år har ansat gennem Teach First Danmark udmærker sig ved deres høje faglighed. De har en brændende motivation for at skabe gode relationer til eleverne og sparre med kolleger. De er ambitiøse, vedholdende og engagerede, og de er rigtig gode til at forene deres praksis med ny forskning og teori fra læreruddannelsen”.

24.11.2020 – Syv lærere: “Vi valgte at blive lærere og arbejde for en bedre skole på grund af Teach First”

Syv lærere i folkeskolen, som har fundet vej til lærergerningen via Teach First Danmark, skriver, at Teach First Danmark i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Professionshøjskolen Absalon “er lykkedes med at skabe et fantastisk fællesskab, som fungerer både fagligt og socialt”, og som går godt i spænd med de andre profiler på lærerværelset.

18.11.2020 – Direktør for Teach First: “At sikre dygtige lærere til folkeskolen er ikke et nulsumsspil”

Fem uddannelseschefer mener tilsyneladende, at professionshøjskolernes meritlæreruddannelse mest er for »arbejdsløse akademikere«. Det er ærgerligt, fordi det risikerer at tale læregerningen ned, skriver Jesper Bergmann, direktør og stifter af Teach First Danmark.

10.11.2020 – Økonom og Teach First-lærer: “Lærerne har brug for en ny fortælling”

Lærerjobbets anseelse i samfundet er styrtdykket gennem de senere år. Og det er katastrofalt for folkeskolen – og eleverne. Derfor skal uddannelsen blive bedre til at vise mulighederne for karriere – og gøre op med myten om, at “alle kan blive lærer”.

09.11.2020 – De Radikale ønsker Teach First Danmark på finansloven. De lærerstuderende er skeptiske.

Radikale Venstre foreslår økomisk støtte til Teach First Danmark for at sikre flere kvalificerede lærere til folkeskoler i socialt udsatte boligområder. I deres finanslovsforslag henviser Radikale til en undersøgelse fra Rockwool Fonden, der viser, at de mest ressourcestærke lærere i høj grad underviser på de skoler, som har de mest ressourcestærke elever. Det er en udfordring, som Teach First Danmark hjælper til at løse med universitetsuddannede lærere, der er specifikt motiverede for at undervise i udsatte boligområder. De lærerstuderende mener, at pengene i stedet bør gå til at forbedre den firårige læreruddannelse. De Radikales undervisningsordfører peger på, at partiet også gerne vil styrke læreruddannelsen ved at gøre den til en femårig kandidatuddannelse, hvor der afsættes 70 mio. kr. til at opbygge en forskningskapacitet: »Det er ikke et enten-eller, det er et både-og. Men for mig handler Teach First også om at få flere lærere til de skoler, som har den sværeste opgave.«, siger Lotte Rod.

06.11.2020 – København og Dansk Metal anbefaler statsstøtte til Teach First Danmark”

Staten bør give økonomisk støtte til Teach First Danmark.

Sådan lyder opfordringen fra Københavns Kommune og Dansk Metal, der begge har skrevet en støtteerklæring. Københavns Kommune har de seneste fem år ansat over 76 lærere gennem Teach First Danmark, som skolerne er meget tilfredse med. Derfor ser børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) gerne, at organisationen fortsætter, fremgår det af kommunens støtteerklæring.

22.10.2020 – “Teach First-lærere kommer ofte med en større ballast end de ordinært læreruddannede, vurderer skoleleder”

»Lærere med baggrund fra meritlæreruddannelserne og Teach First kommer ofte med mere ballast. Muligvis fordi de har nået et punkt, hvor de har indset, at de skulle sadle om. Det kræver stor erkendelse og modenhed. Mange af dem har netop den robusthed, som ikke alle nyuddannede lærere fra den ordinære uddannelse har«, siger Mikkel Wiene.

04.09.2020 – Vi mangler lærere. Alle taler om det. Men hvorfor taler ingen om kvaliteten?

Debatindlæg af Teach First Danmark, Danske Skolelever og Tingbjerg Skole.

Lad din yndlingslærer undervise i en barak, og det vil til alle tider være bedre end en middelmådig lærer i et fancy klasselokale. Måske vil nogle føle sig stødt. For kommer vi her og hævder, at nogle lærere er bedre end andre? At der ligesom på andre arbejdspladser er lærere i folkeskolen, som har et større engagement og skaber bedre resultater end andre? Ja, det gør vi, og hvis folkeskolen skal kunne sende alle børn i Danmark godt på vej, skal flere af de dygtigste unge have lyst til at blive lærer.

17.08.2020 – Teach First Danmark nævnes som en af del af forklaringen på, at Tingbjerg Skole har knækket koden.

»Direktør i Dansk Industri og skoleleder: Alarmerende mange børn er for dårlige til dansk og matematik, når de forlader folkeskolen. Men en skole har knækket koden.«.

19.06.2020 – Politiken Skoleliv har set nærmere på den eksterne evaluering af Teach First-lærere i folkeskolen.

»Teach First går målrettet efter studerende med et højt fagligt akademisk niveau, som gerne vil bidrage til lærergerningen og skoler, som har særlige udfordringer. Det kan være appellerende,« siger siger Andreas Rasch-Christensen, forskningschef fra VIA University College.

29.05.2020 – Graduate nomineret til Politikens Undervisningspris – igen.

Andreas Damsgaard fra Skolen på Herredsåsen er nomineret til Politikens Undervisningspris. Det er anden gang på 2 år, at en graduate fra Teach First Danmark bliver nomineret. I 2018 vandt Vibeke Schmidt prisen.

23.05.2020 – “At lykkes som lærer er at lykkes som samfund”

“At lykkes som lærer er at lykkes som menneske”, sagde filosoffen Jørgen Husted. Det er klogt sagt, og det er i den ånd, at vi skal skabe mere prestige om lærergerningen – for at lykkes som samfund.
[Kommentar af Teach First Danmark i Børsen]

24.04.2020 – Graduate i DR-nyhederne om relationer til elever og forældre i en tid med Corona

Teach First-graduate, Julie Chrøis fortæller til DR-nyhederne, hvordan hun fastholder relationer til elever og forældre og sørger for, at de får den støtte, de har brug for, mens skolerne holder lukket. I indslaget medvirker også Undervisningsministeren og næstformand for Skole og Forældre.

15.04.2020 – “Lykke er udvalgt til internationalt elevråd”

Det var Teach First-lærer på Firhøjskolen Johannes Schwartz­kopff, som spurgte Lykke Storgaard, om hun havde lyst til at være med. Gennem Teach First Danmark hørte han om elevrådet SLAC, som, han syntes lød som en spændende mulighed. – Det giver en elev mulighed for at udvikle sig og møde nogle andre elever fra hele verden, siger han.

28.02.2020 – Ekspert: Bag finsk folkeskolesucces står akademikere, og det kan Danmark lære af

Den finske folkeskole klarer sig væsentlig bedre end den danske. Den er især kendt for at skabe en såkaldt “mønsterbryder-effekt”, fordi finnerne har formået at løfte de svage elever til et højere niveau end tilsvarende elever i Danmark. En del af opskriften på succesen er, at lærerne har en akademisk baggrund.

02.02.2020 – Teach First-alumne: »Der skulle gå 27 år, før jeg fik en “rigtig” familie«

Rebecca Jensen er sociolog, uddannet lærer og Teach First-alumne fra 2019. I artiklen fortæller hun, hvordan hun med en opvækst som plejebarn ville ønske for andre børn, at de kunne slippe for de indgreb i hverdagen, der følger med titlen som plejebarn.

15.01.2020 – »Industriens Fond giver millionbeløb til rekruttering af naturfagslærere«  

»Industriens Fond har doneret 6,7 millioner kroner til Teach First Danmark og deres arbejde med at rekruttere og videreuddanne lærere i matematik og naturfagene.«

09.11.2019 – Den dygtige lærer er både et fagligt og menneskeligt forbillede

»Det er rigtigt, at vi hos Teach First Danmark lægger stor vægt på at udvælge fagligt dygtige lærere. Men vi mener ikke, at det automatisk giver en god lærer. Det er mindst lige så vigtigt at kunne skabe positive relationer til eleverne,« skriver Teach First Danmarks direktør i dette debatindlæg.

05.10.2019 – Ingeniøren Sophia skal være med til at løfte folkeskolen

»Universitetsuddannede underviser på danske folkeskoler i socialt udsatte områder. De højtuddannede skolelæreres motivation og faglighed er i top, lyder det fra NGOen bag projektet.«

09.09.2019 – Teach First banede vejen – nu er Anders bare en af lærerne på Tingbjerg Skole

»Anders Arnfred har sandsynligvis mere studieerfaring end de fleste af sine kolleger. Men den Teach First- uddannede lærer på Tingbjerg Skole fokuserer ikke på, om han er anderledes end dem. Det handler i sidste ende om at løse opgaver og lave god undervisning uanset vejen til lærerjobbet, mener han.«

21.05.2018 – Graduate: Læseferien er i teorien en god idé, men den er noget rigtig skidt for elever uden ressourcestærke forældre

“Jeg ved godt, jeg ikke må hjælpe til eksamen. Men det er desværre ikke til alle børn, jeg kan sige ’spørg dine forældre’. Og hvad gør man så?”, spørger Vibeke Greby Schmidt som er graduate hos Teach First Danmark og lærer på Bavnehøj Skole i Københavns Sydhavn.«

10.04.2019 – The best graduates teach less privileged children in Danish public schools

CBS Wire har nærmere på, hvad der får nogle af de dygtigste kandidater fra Copenhagen Business School til at blive graduates hos Teach First Danmark.

12.03.2019 – Jasin startede på en muslimsk friskole, men nu går han i 1.c på Tingbjerg Skole.

Julise Chrøis har en kandidatgrad i psykologi og kommunikation og blev optaget i Teach First Danmarks toårige ledelsesudviklingsprogram i 2018. I dag underviser hun på Tingbjerg Skole.

12.03.2019 – Fra de bonede gulve til skolegården: ”Mine hænder var blevet kolde”

Vinoth Paramasamy var godt i gang med sin karriere som jurist, da han blev graduate. ”Mit arbejde skal give mening for konkrete menneskeskæbner,” siger han

16.01.2019 – Teach First Denmark alumni: How Demystifying Math for Parents Helped My Students Become Better Learners

“The journey to starting Homework Pilots (Danish name: Lektiepiloter) began in 2012 when I volunteered for the organization Matematikcenter, where I helped young people aged 13 to 17 with their math homework. It was a nice place to practice my teaching skills, but I quickly realized that what we think of as the highly egalitarian and well-developed welfare state of Denmark had a hidden but severe problem” (…)

02.05.2018 – Graduate fra Teach First Danmark vinder Politikens Undervisningspris

Et varmt tema i folkeskolen er, hvordan man både løfter de fagligt stærke og de elever, der kommer fra hjem uden tradition for længere uddannelser. Ifølge dommerpanelet er Vibeke Greby Schmidt fra Bavnehøj Skole i Københavns Sydhavn en af de lærere, der ser ud til at have knækket koden.

20.03.2018 – »Efter en byge af afslag og et vredt læserbrev fik Oliver Olsen og vennerne fra Sydhavnen deres drømmepraktikplads«

Hvad gør man, hvis man gerne vil i praktik, men ikke kender nogen advokater, journalister eller forretningsfolk? På Bavnehøj Skole skrev en af vores graduates et læserbrev – og så skete der noget!

09.03.2018 – »Vibeke er virkelig den bedste, bedste, bedste lærer«

Graduate fra Teach First Danmark indstillet til Polikens Undervisningspris

06.04.2017 – »Man er god til matematik, når man kan »regne med store tal««

Manglen på matematiske kompetencer er et demokratisk problem, der er kommet for at blive, hvis ikke der arbejdes på, at flere skal kunne lide faget.

02.03.2017 – »Fond investerer millionbeløb i forening, der skaber mønsterbrydere«  

»SKOLEEKSEMPEL: Egmont Fonden giver 9,5 millioner kroner til foreningen Teach First Danmark, der arbejder på at sikre socialt udsatte børn en bedre skolegang.«

01.02.2017 – »Økonom vil løse problemer som folkeskolelærer«

»Man skal selvfølgelig være kritisk over for, hvordan samfundet bruger ressourcerne. Men jeg tror ikke, jeg kunne tilføre større værdi for samfundet end der, hvor jeg er nu.«
Se artikel i Djøfbladet, s. 28-29.

17.11.2016 – Universitetsbladet Alt Andet Lige  ici

»Efter mange år på politstudiet valgte Henriette at blive graduate hos Teach First Danmark. I dag underviser hun 27 lektioner om ugen i folkeskolen, planlægger undervisningsforløb og har forældrekontakt. Og så giver hun mere end 50 high-fives om dagen.«

07.09.2016 – TV2 Lorry

Universitetskandidater søger ind hos Teach First Danmark for at undervise i udsatte skoler. Men hvad motiverer dem, og hvad siger lærerforeningen? TV2 Lorry har spurgt en graduate på Kokkedal Skole og Danmarks Lærerforening.

07.09.2016 – P1 reportage om Teach First Danmark (1:40 på mobil)

Hvordan er det at være graduate hos Teach First Danmark? Hør P1 reportage fra Skelgårdsskolen, hvor Olfert (nanoteknologi) og Rasmus (pædagogisk sociologi) underviser. Hvad synes de om det – og hvad siger skolelederen og Danmarks Lærerforening?

25.03.2016 – De dygtigste ledere findes i folkeskolen

»En folkeskolelærer anno 2016 er ikke en kaffedrikkende hængerøv, men en dybt fokuseret og effektiv leder. Lige nu lader vi som samfund vores lærerkorps i stikken med en skolereform, der med de mange undervisningstimer ikke tager højde for karakteren af det arbejde, læreren udfører.«

18.03.2016 – »Ansøgningerne strømmer ind til Teach First Danmark«

Ansøgningerne strømmer ind til Teach First, der udvælger og videreuddanner kandidater fra landets universiteter til at undervise i socialt udsatte folkeskoler. Skolelederne er tilfredse.

18.01.2016 – Hyr en Teach First-kandidat og få ekstra faglighed

»Udfordringen med at rekruttere lærere til matematik og naturfag blev en kærkommen mulighed for at udvikle Skelgårdsskolens faglige profil: Ledelsen ansatte Teach First-kandidat og ingeniør-bachelor Olfert Holte.«

15. 01.2016 – fra ingeniørstuderende til skolelærer: »Rollemodel – det er mig!«

»Undervisning er en hjertesag for 25-årige Olfert Holte, der, indtil han fik ny lærer i 6.klasse, hverken kunne læse eller regne. Derfor har han byttet ingeniørstudierne på DTU ud med en læreruddannelse på graduate programmet Teach First Danmark.«

December 2015 – “Den moderne fattigdom er, når unge forlader skolen unden at kune læse skrive og regne”

Egmont Fondens direktør nævner Teach First Danmark som et initiativ, der mobiliserer civilsamfundet til at tage medansvar for at løse problemet med at 20 procent af en ungdomsårgang ikke får en ungdomsuddannelse:

”Vi har for eksempel lige fået en helt ny spire, organisationen Teach First. Det er en fantastisk organisation, som er skabt i Danmark af ildsjæle på baggrund af et internationalt koncept. Det går ud på, at man laver et program for nogle af de allerbedste kandidater fra universiteter og andre højere læreanstalter.

 20.09.2015 – »DTU-rollemodeller i folkeskolen«

»Danske ingeniører er ikke kun guld værd for dansk erhvervsliv. De kan også inspirere Allan og Ahmed fra Mjølnerparken til at udvikle deres talent og finde vej i livet. Det er grundtanken i et nyt graduate-program for unge ingeniører og andre talentfulde akademikere, der vil starte deres karriere med at undervise og inspirere børn, der har det svært i folkeskolen.«

14.04.2015 – »Skal akademikere redde folkeskolen fra lærermangel?«

»Akademikere med en meritlæreruddannelse skal undervise i de naturfag, som folkeskoler har svært ved at få lærere i. Flere mener, at det kan give skolen et skud faglighed.«

2.03.2015 – »Teach First Danmark – vil styrke lærerfagets og folkeskolens image«

»Vi har brug for at styrke lærerfagets og folkeskolens image, status og prestige. Det er jeg overbevist om, at dette program kan medvirke til«, udtaler Anders Balle, tidligere formand for Skolederforeningen.«

05.03.2015 – »Vi leder efter dem, hvor lønnen ikke er det vigtigste«

»Det nye graduate program Teach First Danmark vil have ingeniør-dimittender til at begynde karrieren som folkeskolelærere i socialt belastede områder. Det kan bane vejen for en lederkarriere, lyder det fra den rekrutteringsansvarlige.«

03.03.2015 – »Dit talent forpligter« 

»Når man kan vælge hvad som helst og vælger at undervise i to år på en folkeskole i et socialt belastet kvarter, siger det noget om ens karakter«, udtaler bankdirektør i Nordea, Hans Arnum.

15.01.2015 – »Ny uddannelse vil hverve unge akademikere til folkeskolen«

»Det er traditionelt ikke mange unge danskere, der umiddelbart efter at have gennemført en af de mest krævende kandidatuddannelser på universitetet, søger at komme til at arbejde som skolelærer i et af de mere belastede byområder. Men det er ikke desto mindre, hvad foreningen Teach First Danmark nu tilskynder nogle af de dygtigste unge at gøre.« Få adgang til fulde artikel på DKNYT

08.12.2014 – »De sejeste kandidater skal headhuntes til folkeskolen«

»Unge akademikere skal forvandles til lærere i folkeskoler i belastede områder, hvis det står til organisationen Teach First Danmark. Her skal de afhjælpe lærermangel og sideløbende uddannes til fremtidens ledertyper. Konceptet har succes i en række andre lande.«

03.10.2014 – »Universitets-uddannede skal være lærere på ghettoskoler«

»Dygtige unge med en universitetsuddannelse skal ud og være lærere på skoler i socialt udsatte områder. Med et nyt talentspor på meritlæreruddannelsen vil foreningen Teach First Danmark sammen med professionshøjskolen Metropol rekruttere de dygtigste nyuddannede kandidater fra universiteterne til folkeskolerne.«

03.10.2014 – »Teach First Danmark er en ny mulighed for at rekruttere flere dygtige lærere«

»KL hilser Teach First Danmark velkomment. Fra 2015 udbyder non-profit foreningen Teach First Danmark en ny og ambitiøs måde at uddanne sig til lærer på.«

20.04.2014 – »Støtte til nyt lærerfagligt mentorkorps« 

»Med donation fra TrygFonden er foreningen Teach First Danmark ved at etablere et nyt lærerfagligt mentorkorps i folkeskolen.«

Se ekstern evaluering af indsatsen på skolerne