Ekstern UNDERSØGELSE
i 2021

Billede: Kasper Hansen | Årgang 2017.
Cand. mag. i musikvidenskab og kemi og læreruddannet via Teach First Danmark i 2019.

Ekstern UNDERSØGELSE 2021

Hvordan går lærere fra Teach First Danmark til arbejdet på skolerne, og hvordan samarbejder de med kolleger?

Billede: Kasper Hansen | Årgang 2017.
Cand. mag. i musikvidenskab og kemi og læreruddannet via Teach First Danmark og Absalon i 2019.

 

Hvordan går lærere fra Teach First Danmark til arbejdet på skolerne, og hvordan de samarbejder de med kolleger?

Moos-Bjerre har i efteråret 2021 undersøgt, hvordan lærere fra Teach First Danmark opleves af elever, kolleger og ledere ude på skolerne. Undersøgelsen belyser, hvordan lærerne går til arbejdet  på skolerne, og hvordan de samarbejder med kolleger og møder kolleger, elever og forældre.

Hovedkonklusion: Har en ambitiøs tilgang til undervisningen og relationsarbejdet med eleverne

“De folkeskoler, der ansætter lærere gennem Teach First Danmark (i det følgende også benævnt “TFD-lærere”) får tilført lærere med en meget ambitiøs tilgang til både undervisningen og relationsarbejdet med eleverne. De bidrager med et højt fagligt niveau og et stærkt fokus på elevernes faglige udbytte og trivsel.”

Dette understøtter en tidligere evaluering af VIA University College og Moos-Bjerre fra 2018-2020.

Hovedkonklusion 1

Hovedkonklusion#1

Har et højt lærerfagligt niveau og et stort engagement:

Højt lærerfagligt niveau og stort engagement blandt lærere ansat gennem Teach First Danmark:

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Teach First Danmark tilfører dygtige lærere til folkeskolen, som ellers ikke var blevet lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  De supplerer og styrker lærerfagligheden i samspillet med de ordinært uddannede lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  De har et højt fagligt niveau som lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] De møder eleverne med høje forventninger

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] De gør en ekstra indsats på skolerne

Undersøgelsen finder, at lærere fra Teach First Danmark:

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Supplerer og styrker skolernes faglighed i samspil med de ordinært uddannede lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Har et højt fagligt niveau som lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] Møder eleverne med høje forventninger

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] Gør en ekstra indsats på skolerne

Det er lærere, som ifølge en tidligere evaluering ikke ville været blevet lærere i folkeskolen uden Teach First-programmet.

De kommer med noget power, som er helt ekstraordinær. Det er dem, der i høj grad minder os om, hvorfor vi er her – nemlig at vi er her for eleverne.

(Skoleleder)

Min ven er ordblind, og han er langt bagud, og der er [TF lærer] god til at gå over til ham og hjælpe ham og sige ’jeg skal nok hjælpe dig. Du skal nok blive ligesom de andre’. Han hjælper ham rigtig meget.

(Elev, 7. klasse)

De [TF-lærerne] begynder bare et helt andet sted. De er mere specialiserede, og dialogen begynder på et helt andet refleksionsniveau. Det faldt jeg virkelig over. Jeg tænkte, at det kunne være et super godt supplement til de klassisk læreruddannede lærere.

(Skoleleder)

Det har virkelig givet mig noget at få Teach First-lærernes faglighed ind i undervisningen, og den faglighed kan jeg rigtig godt lide. De giver mig modspil, så jeg ikke bare kan gøre, som jeg plejer. Og så er de gode til at gøre det tydeligt, hvordan eleverne kan bruge det, de lærer, ”i den virkelige verden”. 

(Lærerkollega)

Hvordan går lærere fra Teach First Danmark til arbejdet på skolerne, og hvordan de samarbejder de med kolleger?

Moos-Bjerre har i efteråret 2021 undersøgt, hvordan lærere fra Teach First Danmark opleves af elever, kolleger og ledere ude på skolerne. Undersøgelsen belyser, hvordan lærerne går til arbejdet  på skolerne, og hvordan de samarbejder med kolleger og møder kolleger, elever og forældre.

Se tidligere eksterne evalueringer af VIA UC og Moss-Bjerre fra 2018-2020

Hovedkonklusion: Har en ambitiøs tilgang til undervisningen og relationsarbejdet med eleverne

“De folkeskoler, der ansætter lærere gennem Teach First Danmark (i det følgende også benævnt “TFD-lærere”) får tilført lærere med en meget ambitiøs tilgang til både undervisningen og relationsarbejdet med eleverne. De bidrager med et højt fagligt niveau og et stærkt fokus på elevernes faglige udbytte og trivsel.”

Hovedkonklusion#1:

Har et højt lærerfagligt niveau og et stort engagement:

Hovedkonklusion 1

Undersøgelsen finder, at lærere fra Teach First Danmark:

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Supplerer og styrker skolernes faglighed i samspil med de ordinært uddannede lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Har et højt fagligt niveau som lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] Møder eleverne med høje forventninger

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] Gør en ekstra indsats på skolerne

Det er lærere, som ifølge en tidligere evaluering ikke ville været blevet lærere i folkeskolen uden Teach First-programmet.

Højt lærerfagligt niveau og stort engagement blandt lærere ansat gennem Teach First Danmark:

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  Teach First Danmark tilfører dygtige lærere til folkeskolen, som ellers ikke var blevet lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  De har et højt fagligt niveau som lærere

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] De møder eleverne med høje forventninger

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”] De gør en ekstra indsats på skolerne

De [TF-lærerne] begynder bare et helt andet sted. De er mere specialiserede, og dialogen begynder på et helt andet refleksionsniveau. Det faldt jeg virkelig over. Jeg tænkte, at det kunne være et super godt supplement til de klassisk læreruddannede lærere.

(Skoleleder)

Det har virkelig givet mig noget at få Teach First-lærernes faglighed ind i undervisningen, og den faglighed kan jeg rigtig godt lide. De giver mig modspil, så jeg ikke bare kan gøre, som jeg plejer. Og så er de gode til at gøre det tydeligt, hvordan eleverne kan bruge det, de lærer, ”i den virkelige verden”.  (Lærerkollega)

De kommer med noget power, som er helt ekstraordinær. Det er dem, der i høj grad minder os om, hvorfor vi er her – nemlig, at vi er her for eleverne.

(Skoleleder)

Min ven er ordblind, og han er langt bagud, og der er [TF lærer] god til at gå over til ham og hjælpe ham og sige ’jeg skal nok hjælpe dig. Du skal nok blive ligesom de andre’. Han hjælper ham rigtig meget. (Elev, 7. klasse)

Hovekonklusion#2:

Bliver taget godt imod på skolerne og opleves som gode kolleger:

Hovedkonklusion#2

Bliver taget godt imod på skolerne og opleves som gode kolleger:

 

 

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  96 pct. af skolelederne oplever, at andre lærere på skolen har taget godt imod lærere, som er ansat gennem Teach First Danmark, og oplever stor opbakning til at ansatte lærerne.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  100 pct. af skolelederne mener, at lærerne lever op til deres forventninger.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]   96 pct. af skolelederne vil anbefale andre skoler at ansætte lærere fra Teach First Danmark.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  96 pct. af skolelederne oplever, at andre lærere på skolen har taget godt imod lærere, som er ansat gennem Teach First Danmark, og oplever stor opbakning til at ansatte lærerne.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]  100 pct. af skolelederne mener, at lærerne lever op til deres forventninger.

[wp-svg-icons icon=”point-right” wrap=”b”]   96 pct. af skolelederne vil anbefale andre skoler at ansætte lærere fra Teach First Danmark.

Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tænker på mine Teach First-kolleger som anderledes. Jeg tænker på dem som helt ligeværdige. De konflikter, der nogle gange kan opstå, når der kommer en akademiker uden den der forståelse for, hvordan man er lærer, har vi ikke oplevet.  (Lærerkollega)

De [TFD-lærerne] begynder bare et helt andet sted. De er mere specialiserede, og dialogen begynder på et helt andet refleksionsniveau. Det faldt jeg virkelig over. Jeg tænkte, at det kunne være et super godt supplement til de klassisk læreruddannede lærere. (Skoleleder)

Vi har virkelig mange gode resultater, men samtidig oplever vi, at de [lærere generelt] i indskolingen ikke aner, hvad der foregår af fede projekter i udskolingen. De [Teach First-lærerne] pegede på, at vi mangler mere fokus på at få fortalt de gode historier. Allerede på fredag ved jeg, at de skal mødes med lokalavisen, fordi de har en god historie. Det er sådan nogle ting, der ellers meget hurtigt dør på en skole.  (Skoleleder)

Jeg lægger jo også nogle interessetimer, når jeg for eksempel tager ud og ser en elevs fodboldkamp i weekenden. Der var en dreng, jeg slet ikke kunne nå igennem til. Han kunne kun snakke om fodbold, så der har det virkelig hjulpet på vores relation, at jeg så interesserede mig for det. (Lærer ansat gennem Teach First Danmark)

FAKTA OM LÆRERE
FRA TEACH FIRST DANMARK:


FAKTA OM LÆRERE
FRA TEACH FIRST DANMARK (oktober 2021)

 • Har som minimum en bacheloruddannelse.
 • Gennemsnitsalder 28 år.
 • 281 optaget via praktiske prøver med vægt på bl.a. relationelle kompetencer, motivation og faglighed. Optaget blandt 3000 ansøgere.
 • Læser en praksisnær meritlæreruddannelse på Københavns  Professionshøjskole eller Absalon
 • Bliver støttet af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark ude på skolerne, som styrker lærerens udvikling og koblingen mellem teori og praksis.
 • 70 pct. underviser i minst ét STEM-fag.
 • Ca. 70 pct. fra de første tre årgange (2015, 2016 og 2017) er fortsat lærere i folkeskolen og uddannet lærere ud over en bachelor eller kandidatgrad.
 • Bliver medlemmer af DLF, flere også TR og AMR.
 • Ansat på over 70 folkeskoler i København og Kalundborg siden 2015.
 • Var ikke blevet lærere, hvis ikke det var gennem Teach First Danmark. Se også tidligere evaluering >
 • Har som minimum en bacheloruddannelse.
 • Gennemsnitsalder 28 år.
 • 281 optaget via praktiske prøver med vægt på bl.a. relationelle kompetencer, motivation og faglighed. Optaget blandt 3000 ansøgere.
 • Læser en praksisnær meritlæreruddannelse på Københavns  Professionshøjskole eller Absalon
 • Bliver støttet af en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark ude på skolerne, som styrker lærerens udvikling og koblingen mellem teori og praksis.
 • 70 pct. underviser i minst ét STEM-fag.
 • Ca. 70 pct. fra de første tre årgange (2015, 2016 og 2017) er fortsat lærere i folkeskolen og uddannet lærere ud over en bachelor eller kandidatgrad.
 • Bliver medlemmer af DLF, flere også TR og AMR.
 • Ansat på over 70 folkeskoler i København og Kalundborg siden 2015.
 • Var ikke blevet lærere, hvis ikke det var gennem Teach First Danmark. Se også tidligere evaluering >

Komplet resumé af evaluering 

Følgende resumé er skrevet af og gengivet med tilladelse fra Moos-Bjerre A/S

Moos-Bjerre A/S har i efteråret 2021 undersøgt, hvordan lærere fra Teach First Danmark opfattes af elever, kolleger og ledere på de skoler, hvor de er ansat. Undersøgelsen belyser bl.a., hvordan lærerne går til arbejdet som lærere på deres skoler, hvordan de samarbejder med deres lærerkolleger, hvordan de møder elever og forældre.

Undersøgelsen er baseret på en survey blandt alle skoleledere, der i løbet af de seneste to år har ansat lærere gennem Teach First Danmark, samt en caseanalyse på de to skoler, som har ansat flest lærere.

Hovedkonklusioner:

De folkeskoler, der ansætter lærere gennem Teach First Danmark (i det følgende også benævnt “TFD-lærere”) får tilført lærere med en meget ambitiøs tilgang til både undervisningen og relationsarbejdet med eleverne. De bidrager med et højt fagligt niveau og et stærkt fokus på elevernes faglige udbytte og trivsel. De bidrager også positivt til skolens organisation og arbejdsgange og med nye tilgange til undervisningen. Derved bekræfter undersøgelsen billedet i en tidligere evaluering af Moos-Bjerre A/S og VIA University College.

I det følgende uddybes undersøgelsens resultater. Nederst på siden er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. 

1. Lærere ansat gennem Teach First Danmark møder eleverne med høje forventninger

Interview med skoleledere, lærerkolleger og TFD-lærere viser, at lærerne har et ekstraordinært fokus på at skabe stærke relationer til eleverne:   

“De kommer med noget power, der er helt ekstraordinært. Det er dem, der i høj grad minder os om, hvorfor vi er her – nemlig at vi her for eleverne.” (Skoleleder)

“Nogle gange så pynter hun klassen med mange farver, så det ser lidt sjovere ud. Så er det mere spændende at være i klassen”. (Gruppe af elever, 4. klasse)

De interviewede TFD-lærere understregede alle deres opmærksomhed på relationsarbejdet med elever og lærere, og de gav også alle udtryk for at være meget opmærksomme på at møde alle elever med høje forventninger og ”tale alle elever op” i samtaler med kolleger. Dette understøttes af spørgeskemaundersøgelsen blandt skolelederne, hvor 77 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at lærere ansat gennem Teach First Danmark understøtter en kultur med høje forventninger til eleverne blandt kollegerne. Ingen af skolelederne i surveyen er uenige i dette.

De interviewede elever gav også udtryk for at opleve dette. De kunne mærke, at deres lærere [TFD-lærere] havde høje forventninger til dem og er ambitiøse i forhold til deres læring – også elever, som har forskellige faglige eller sociale udfordringer:

”Min ven er ordblind, og han er langt bagud, og der er [TFD-lærer] god til at gå over til ham og hjælpe ham og sige ’jeg skal nok hjælpe dig. Du skal nok blive ligesom de andre’. Han hjælper ham rigtig meget.” (Elev, 7. klasse)

Enkelte af eleverne oplevede dog også, at deres lærers [TFD-lærers] høje forventninger til dem kunne opleves lidt overvældende, og at det indimellem kunne blive lidt for meget. En skoleleder havde desuden erfaringer med, at TFD-læreres optagethed af at skabe stærke relationer til enkelte elever kunne skygge for blikket på klassen som helhed:

De er meget hurtige til at skabe nogle holdbare relationer til eleverne. Enkelte har hørt for godt efter i forhold til at løfte den enkelte, og så glemmer man måske resten af klassen. Så lader man lille [navn på elev] fylde for meget.” (Skoleleder)

2. Lærere ansat gennem Teach First Danmark har et højt fagligt niveau

88 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at TFD-lærerne er højt kvalificerede undervisere, og 77 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at de bidrager med en anden faglighed end andre nyuddannede lærere. Kun 4 pct. af skolelederne er uenige i disse udsagn. Begge resultater bakkes op af de to skoleledere og en lærerkollega, som er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. De tre lægger vægt på den dygtighed og høje faglighed, som de oplever, at TFD-lærerne kommer med.

“De [TFD-lærerne] begynder bare et helt andet sted. De er mere specialiserede, og dialogen begynder på et helt andet refleksionsniveau. Det faldt jeg virkelig over. Jeg tænkte, at det kunne være et super godt supplement til de klassisk læreruddannede lærere.”  (Skoleleder)

”Det har virkelig givet mig noget at få TFD-lærernes faglighed ind i undervisningen, og den faglighed, som de [TFD-lærerne ] tilfører, kan jeg rigtig godt lide. De giver mig modspil, så jeg ikke bare kan gøre, som jeg plejer. Og så er de gode til at gøre det tydeligt, hvad eleverne kan bruge det, de lærer i undervisningen, til ”i den virkelige verden”. (Lærerkollega)

Den interviewede lærerkollega forklarer, at det netop er samspillet med TFD-lærernes akademiske faglighed og hendes egen lærerpraktiske faglighed og didaktiske erfaring, som er interessant. Hun oplever, at TFD- lærerne bl.a. kommer med nye idéer og tilgange og en dybdefaglig forståelse af et fagområde, som hun med sin lærerfaglige erfaring og didaktiske forståelse kan hjælpe med at omsætte i spændende undervisningsforløb, der er tilpasset elevernes niveau. 

Andre af de interviewede lærerkolleger oplevede også, at deres kolleger fra Teach First Danmark er fagligt dygtige, men de tilskriver det ikke TFD-lærernes akademiske baggrund. De oplever i stedet, at TFD-lærerne har været dygtige til at tilpasse sig folkeskolen og påtage sig en lærerfaglighed:

”Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tænker på mine Teach First kolleger som anderledes end os andre. Jeg tænker dem som helt ligeværdige. De konflikter, der nogle gange kan opstå, når der kommer en akademiker uden den der forståelse for, hvordan man er lærer, har vi ikke oplevet endnu. Det har de [TFD-kolleger] formået at filtrere fra.” (Lærerkollega)

3. Lærere fra Teach First Danmark gør en ekstra indsats

Moos-Bjerre og VIA University Colleges evaluering fra 2019, fandt at TFD-lærerne generelt påtager sig roller og ansvar på skolerne, der rækker udover, hvad der forventes af dem som lærere. Denne seneste undersøgelse bekræfter dette billede. I interviewene med skoleledere, TFD-lærere og elever var der flere eksempler på, at TFD-lærere går ekstra langt i forhold til eksempelvis at udvikle undervisningsmaterialet eller opbygge relationer til elever og forældre. Konkret var der eksempler på TFD-lærere, der i deres fritid tog ud og så deres elevers fodboldkampe og TFD-lærere, der svarede på besked på forældrenes AULA-beskeder om aftenen og i weekenderne:

”Jeg lægger jo også nogle interessetimer, når jeg for eksempel tager ud og ser en elevs fodboldkamp i weekenden. Der var en dreng, jeg slet ikke kunne nå igennem til. Han kunne kun snakke om fodbold, så der har det virkelig hjulpet på vores relation, at jeg så interesserede mig for det.” (TFD-lærer)

Både skolelederne og flere af de interviewede TFD-lærere oplever, at TFD- lærerne er meget ambitiøse, og at de i højere grad tænker på, hvordan de kan levere størst mulig kvalitet i deres lærerarbejde end på, hvor meget de arbejder. Den ene skoleleder forklarede endvidere, at TFD- lærernes ambitiøse tilgang ofte også får dem til at stille spørgsmålstegn ved vante arbejdsgange og rutiner på skolerne. Samme skoleleder oplevede også, at TFD-lærerne med stort engagement og dygtighed går ind i opgaver, der handler om skolens organisatoriske arbejde:

”To Teach First lærere har for eksempel henvendt sig omkring skolens kommunikation både internt og eksternt. Vi har virkelig mange gode resultater, men samtidigt oplever vi, at de i indskolingen ikke aner, hvad der foregår af fede projekter i udskolingen. De [TFD-lærerne] pegede på, at vi mangler mere fokus på at få fortalt de gode historier. Allerede på fredag ved jeg, at de skal mødes med lokalavisen, fordi de har en god historie. Det er sådan nogle ting, der ellers meget hurtigt dør på en skole.” (Skoleleder)

Flere af de interviewede TFD-lærere forklarede, at deres store engagement hang sammen med, at deres deltagelse i Teach First Danmarks program er tidsafgrænset. De giver udtryk for, at de i de to år, hvor programmet varer, er motiverede for at levere en ekstraordinær arbejdsindsats, men de tvivler på, at de ville have det samme drive i flere år – også selv hvis de fortsætter som lærere i folkeskolen efter programmet. De interviewede TFD-lærere var også opmærksomme på, at konflikten om lærernes arbejdstid stadig fylder for flere lærere, og at det i nogle tilfælde medfører, at de øvrige lærere er meget opmærksomme på, hvor mange arbejdstimer, de lægger. Nogle af de interviewede lærerkolleger havde samme oplevelse, og de var kritiske over for nogle af de TFD-lærere, som de oplevede som værende for imødekommende overfor skoleledelsen.

Link til fulde rapport >

Om undersøgelsen

Datagrundlag

En spørgeskemaundersøgelse blandt alle de skoleledere, der indenfor de seneste to år har haft Teach First lærere ansat på deres skole. Ud af 44 har 26 skoleledere besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 59 pct. En tabelrapport med alle resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses her.

 • Interviewdata indsamlet ved besøg på de to folkeskoler, der hen over de seneste år har ansat flest lærere gennem Teach First Danmark. Her er der gennemført interview med: 
 • To skoleledere
 • Fem kolleger til lærere ansat gennem Teach First Danmark
 • Fem lærere ansat gennem Teach First Danmark
 • Ni elever fra to klasser, der undervises af Teach First-lærere

De to besøgte skoler ligger begge på Sjælland. Den ene skole (Skole A) er placeret i Region Hovedstaden i en omegnskommune til København. Den anden skole (Skole B) er placeret i en kommune i Region Sjælland knap 100 km. fra København.

Skolernes socioøkonomiske reference-tal

Skole A har 482 elever. I skoleåret 2020/2021 var skolens karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse 6,1 mod landsgennemsnittet på 8,0. Dette resultat er dårlige end forventet sammenholdt med den socioøkonomiske reference for skolen.

Skole B har 561 elever. I skoleåret 2020/2021 var skolens karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse 6,8 mod landsgennemsnittet på 8,0. Dette resultat er på niveau med den socioøkonomiske reference for skolen.

Data i undersøgelsen er indsamlet i løbet af september 2021.

Yderligere information

For yderligere information om undersøgelsen, kontakt venligst Anders Kragh Jensen, akj@moos-bjerre.dk

Moos-Bjerre A/S har i efteråret 2021 undersøgt, hvordan lærere fra Teach First Danmark opfattes af elever, kolleger og ledere på de skoler, hvor de er ansat. Undersøgelsen belyser bl.a., hvordan lærerne går til arbejdet som lærere på deres skoler, hvordan de samarbejder med deres lærerkolleger, hvordan de møder elever og forældre.

Undersøgelsen er baseret på en survey blandt alle skoleledere, der i løbet af de seneste to år har ansat lærere gennem Teach First Danmark, samt en caseanalyse på de to skoler, som har ansat flest lærere.

Hovedkonklusioner:

De folkeskoler, der ansætter lærere gennem Teach First Danmark (i det følgende også benævnt “TFD-lærere”) får tilført lærere med en meget ambitiøs tilgang til både undervisningen og relationsarbejdet med eleverne. De bidrager med et højt fagligt niveau og et stærkt fokus på elevernes faglige udbytte og trivsel. De bidrager også positivt til skolens organisation og arbejdsgange og med nye tilgange til undervisningen. Derved bekræfter undersøgelsen billedet i en tidligere evaluering af Moos-Bjerre A/S og VIA University College.

I det følgende uddybes undersøgelsens resultater. Nederst på siden er undersøgelsens metodiske tilgang beskrevet. 

1. Lærere ansat gennem Teach First Danmark møder eleverne med høje forventninger

Interview med skoleledere, lærerkolleger og TFD-lærere viser, at lærerne har et ekstraordinært fokus på at skabe stærke relationer til eleverne:   

“De kommer med noget power, der er helt ekstraordinært. Det er dem, der i høj grad minder os om, hvorfor vi er her – nemlig at vi her for eleverne.” (Skoleleder)

“Nogle gange så pynter hun klassen med mange farver, så det ser lidt sjovere ud. Så er det mere spændende at være i klassen”. (Gruppe af elever, 4. klasse)

De interviewede TFD-lærere understregede alle deres opmærksomhed på relationsarbejdet med elever og lærere, og de gav også alle udtryk for at være meget opmærksomme på at møde alle elever med høje forventninger og ”tale alle elever op” i samtaler med kolleger. Dette understøttes af spørgeskemaundersøgelsen blandt skolelederne, hvor 77 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at lærere ansat gennem Teach First Danmark understøtter en kultur med høje forventninger til eleverne blandt kollegerne. Ingen af skolelederne i surveyen er uenige i dette.

De interviewede elever gav også udtryk for at opleve dette. De kunne mærke, at deres lærere [TFD-lærere] havde høje forventninger til dem og er ambitiøse i forhold til deres læring – også elever, som har forskellige faglige eller sociale udfordringer:

”Min ven er ordblind, og han er langt bagud, og der er [TFD-lærer] god til at gå over til ham og hjælpe ham og sige ’jeg skal nok hjælpe dig. Du skal nok blive ligesom de andre’. Han hjælper ham rigtig meget.” (Elev, 7. klasse)

Enkelte af eleverne oplevede dog også, at deres lærers [TFD-lærers] høje forventninger til dem kunne opleves lidt overvældende, og at det indimellem kunne blive lidt for meget. En skoleleder havde desuden erfaringer med, at TFD-læreres optagethed af at skabe stærke relationer til enkelte elever kunne skygge for blikket på klassen som helhed:

De er meget hurtige til at skabe nogle holdbare relationer til eleverne. Enkelte har hørt for godt efter i forhold til at løfte den enkelte, og så glemmer man måske resten af klassen. Så lader man lille [navn på elev] fylde for meget.” (Skoleleder)

2. Lærere ansat gennem Teach First Danmark har et højt fagligt niveau

88 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at TFD-lærerne er højt kvalificerede undervisere, og 77 pct. af skolelederne er helt eller overvejende enige i, at de bidrager med en anden faglighed end andre nyuddannede lærere. Kun 4 pct. af skolelederne er uenige i disse udsagn. Begge resultater bakkes op af de to skoleledere og en lærerkollega, som er blevet interviewet i forbindelse med undersøgelsen. De tre lægger vægt på den dygtighed og høje faglighed, som de oplever, at TFD-lærerne kommer med.

“De [TFD-lærerne] begynder bare et helt andet sted. De er mere specialiserede, og dialogen begynder på et helt andet refleksionsniveau. Det faldt jeg virkelig over. Jeg tænkte, at det kunne være et super godt supplement til de klassisk læreruddannede lærere.”  (Skoleleder)

”Det har virkelig givet mig noget at få TFD-lærernes faglighed ind i undervisningen, og den faglighed, som de [TFD-lærerne ] tilfører, kan jeg rigtig godt lide. De giver mig modspil, så jeg ikke bare kan gøre, som jeg plejer. Og så er de gode til at gøre det tydeligt, hvad eleverne kan bruge det, de lærer i undervisningen, til ”i den virkelige verden”. (Lærerkollega)

Den interviewede lærerkollega forklarer, at det netop er samspillet med TFD-lærernes akademiske faglighed og hendes egen lærerpraktiske faglighed og didaktiske erfaring, som er interessant. Hun oplever, at TFD- lærerne bl.a. kommer med nye idéer og tilgange og en dybdefaglig forståelse af et fagområde, som hun med sin lærerfaglige erfaring og didaktiske forståelse kan hjælpe med at omsætte i spændende undervisningsforløb, der er tilpasset elevernes niveau. 

Andre af de interviewede lærerkolleger oplevede også, at deres kolleger fra Teach First Danmark er fagligt dygtige, men de tilskriver det ikke TFD-lærernes akademiske baggrund. De oplever i stedet, at TFD-lærerne har været dygtige til at tilpasse sig folkeskolen og påtage sig en lærerfaglighed:

”Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke tænker på mine Teach First kolleger som anderledes end os andre. Jeg tænker dem som helt ligeværdige. De konflikter, der nogle gange kan opstå, når der kommer en akademiker uden den der forståelse for, hvordan man er lærer, har vi ikke oplevet endnu. Det har de [TFD-kolleger] formået at filtrere fra.” (Lærerkollega)

3. Lærere fra Teach First Danmark gør en ekstra indsats

Moos-Bjerre og VIA University Colleges evaluering fra 2019, fandt at TFD-lærerne generelt påtager sig roller og ansvar på skolerne, der rækker udover, hvad der forventes af dem som lærere. Denne seneste undersøgelse bekræfter dette billede. I interviewene med skoleledere, TFD-lærere og elever var der flere eksempler på, at TFD-lærere går ekstra langt i forhold til eksempelvis at udvikle undervisningsmaterialet eller opbygge relationer til elever og forældre. Konkret var der eksempler på TFD-lærere, der i deres fritid tog ud og så deres elevers fodboldkampe og TFD-lærere, der svarede på besked på forældrenes AULA-beskeder om aftenen og i weekenderne:

”Jeg lægger jo også nogle interessetimer, når jeg for eksempel tager ud og ser en elevs fodboldkamp i weekenden. Der var en dreng, jeg slet ikke kunne nå igennem til. Han kunne kun snakke om fodbold, så der har det virkelig hjulpet på vores relation, at jeg så interesserede mig for det.” (TFD-lærer)

Både skolelederne og flere af de interviewede TFD-lærere oplever, at TFD- lærerne er meget ambitiøse, og at de i højere grad tænker på, hvordan de kan levere størst mulig kvalitet i deres lærerarbejde end på, hvor meget de arbejder. Den ene skoleleder forklarede endvidere, at TFD- lærernes ambitiøse tilgang ofte også får dem til at stille spørgsmålstegn ved vante arbejdsgange og rutiner på skolerne. Samme skoleleder oplevede også, at TFD-lærerne med stort engagement og dygtighed går ind i opgaver, der handler om skolens organisatoriske arbejde:

”To Teach First lærere har for eksempel henvendt sig omkring skolens kommunikation både internt og eksternt. Vi har virkelig mange gode resultater, men samtidigt oplever vi, at de i indskolingen ikke aner, hvad der foregår af fede projekter i udskolingen. De [TFD-lærerne] pegede på, at vi mangler mere fokus på at få fortalt de gode historier. Allerede på fredag ved jeg, at de skal mødes med lokalavisen, fordi de har en god historie. Det er sådan nogle ting, der ellers meget hurtigt dør på en skole.” (Skoleleder)

Flere af de interviewede TFD-lærere forklarede, at deres store engagement hang sammen med, at deres deltagelse i Teach First Danmarks program er tidsafgrænset. De giver udtryk for, at de i de to år, hvor programmet varer, er motiverede for at levere en ekstraordinær arbejdsindsats, men de tvivler på, at de ville have det samme drive i flere år – også selv hvis de fortsætter som lærere i folkeskolen efter programmet. De interviewede TFD-lærere var også opmærksomme på, at konflikten om lærernes arbejdstid stadig fylder for flere lærere, og at det i nogle tilfælde medfører, at de øvrige lærere er meget opmærksomme på, hvor mange arbejdstimer, de lægger. Nogle af de interviewede lærerkolleger havde samme oplevelse, og de var kritiske over for nogle af de TFD-lærere, som de oplevede som værende for imødekommende overfor skoleledelsen.

Link til fulde rapport >

Om undersøgelsen

Datagrundlag

En spørgeskemaundersøgelse blandt alle de skoleledere, der indenfor de seneste to år har haft Teach First lærere ansat på deres skole. Ud af 44 har 26 skoleledere besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 59 pct. En tabelrapport med alle resultater fra spørgeskemaundersøgelsen kan ses her.

 • Interviewdata indsamlet ved besøg på de to folkeskoler, der hen over de seneste år har ansat flest lærere gennem Teach First Danmark. Her er der gennemført interview med: 
 • To skoleledere
 • Fem kolleger til lærere ansat gennem Teach First Danmark
 • Fem lærere ansat gennem Teach First Danmark
 • Ni elever fra to klasser, der undervises af Teach First-lærere

De to besøgte skoler ligger begge på Sjælland. Den ene skole (Skole A) er placeret i Region Hovedstaden i en omegnskommune til København. Den anden skole (Skole B) er placeret i en kommune i Region Sjælland knap 100 km. fra København.

Skolernes socioøkonomiske reference-tal

Skole A har 482 elever. I skoleåret 2020/2021 var skolens karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse 6,1 mod landsgennemsnittet på 8,0. Dette resultat er dårlige end forventet sammenholdt med den socioøkonomiske reference for skolen.

Skole B har 561 elever. I skoleåret 2020/2021 var skolens karaktergennemsnit ved de bundne prøver i 9. klasse 6,8 mod landsgennemsnittet på 8,0. Dette resultat er på niveau med den socioøkonomiske reference for skolen.

Data i undersøgelsen er indsamlet i løbet af september 2021.

Yderligere information

For yderligere information om undersøgelsen, kontakt venligst Anders Kragh Jensen, akj@moos-bjerre.dk

Sune Bjerglund.
Skoleleder, Ole Rømers-Skolen

Læs om Sunes erfaringer >

Kirsten Birkving.
Skoleleder, Kokkedal Skole

Læs om Kirstens erfaringer >

Marco Damgaard.
Skoleleder, Tingbjerg Skole

Læs om Marcos erfaringer >

Tina Mandrup.
Skoleleder, Skolen på Herredsåsen

Læs om Tinas erfaringer >

Tina Mandrup.
Skoleleder, Skolen på Herredsåsen

Læs om Tinas erfaringer >

Sune Bjerglund.
Skoleleder, Ole Rømers-Skolen

Læs om Sunes erfaringer >

Kirsten Birkving.
Skoleleder, Kokkedal Skole

Læs om Kirstens erfaringer >


Læs også