Hvordan er programmet opbygget?

Teach First Danmarks toårige program er intensiv on-the-job training og sideløbende uddannelse.

Sommer- eller vinterakademi før programstart
Forud for skolestart enten sommer eller vinter skal du afse tid til at gennemføre vores sommer- eller vinterakademi. Sommerakademiet varer 3 uger og ligger i slut juni/start juli, mens vinterakademiet varer 4 dage og ligger i oktober måned. Du skal deltage i det akademi, der svarer til din optagelse, så sommeroptag deltager i sommerakademiet og vinteroptaget i vinterakademiet.
På akademiet bliver du rustet med intensiv praktisk og teoretisk undervisning i didaktik, pædagogik og klasserumsledelse. Både sommer- og vinterakademiet afsluttes med, at du underviser udsatte børn på en af Lær for Livets læringscamps i overnatning på campen. Akademiet er en obligatorisk del af programmet for det optag, du følger, så sommerakademi er obligatorisk, hvis du optages til sommerstart, og vinterakademiet er obligatorisk for vinterstart.

Program
Du bliver ansat på en folkeskole, og som oftest på fuld tid. I nogle tilfælde slår skolerne deltidsstillinger op. Men de fleste stillinger er på fuld tid. Du får tilknyttet en personlig lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, som du kan sparre med og som giver dig observationsbaseret feedback på din undervisning ude på skolen. Samtidig læser du en særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse med undervisning to aftener om ugen enten fysisk eller online og deltager løbende i faglige og sociale netværksaktiviteter med andre graduates hos Teach First Danmark. Det vil gøre dig dygtigere til at undervise, løse problemer og drive forandring i udfordrende miljøer. 

Om din mentor
Ved programstart får du tildelt en lærerfaglig mentor, som er en rutineret folkeskolelærer med stor erfaring i at undervise, observere og give feedback. Din mentor vil hjælpe dig med dine professionelle udfordringer. Mentorordningen er en obligatorisk del af programmet og er med til at sikre kvaliteten af dit udviklingsforløb. Din mentor benytter to observations- og evalueringsmetoder til at give dig feedback: CLASS og Tripod Students Survey.

Det første år kan du forvente omkring 6-7 besøg fra din mentor på din skole, hvor din mentor observerer din undervisning og efterfølgende giver dig konkret og konstruktiv feedback og sparring. I det andet år vil der være færre fysiske besøg fra din mentor. Du kan altid ringe eller skrive til din mentor, hvis du har brug for det.

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.

Læs også

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]

HURRA! Teach Frist Danmark optager den største årgang til dato

HURRA! I år har Teach First Danmark optaget den største årgang siden vi startede tilbage [...]