fbpx

Novo Nordisk Fonden bevilger 7,5 mio. kr. til Teach First Danmark

Novo Nordisk Fondens bevilling skal medvirke til at videreudvikle Teach First Danmarks toårige graduate program og udbrede det til hele landet. Det skal styrke de faglige færdigheder hos op mod 15.000 børn i folkeskoler i udsatte områder frem mod 2020 – herunder i matematik og naturfag, hvor skolerne især efterspørger flere kvalificerede lærere.
Hidtil er ca. 2.500 elever blevet undervist af lærere fra Teach First Danmark

 

Kandidaterne ansættes på skolerne i fuldt skema og med fuld løn. Sideløbende gennemfører de et uddannelsesforløb svarende til 150 ECTS. Det omfatter en fuld meritlæreruddannelse, sparring med en lærerfaglig mentor fra Teach First Danmark, samt supplerende kurser og coaching afholdt af virksomhedspartnere.

 

I 2015 blev første årgang af 30 kandidater optaget på programmet og ansat på folkeskoler i socialt udsatte områder. I 2016 blev anden årgang optaget blandt 634 ansøgere.

 

Jesper Bergmann, direktør i Teach First Danmark, siger:

“Vi oplever stor efterspørgsel efter lærere fra folkeskoler uden for hovedstadsområdet. Den meget generøse bevilling fra Novo Nordisk Fonden giver os mulighed for at engagere endnu flere dygtige unge mennesker, som brænder for at lære fra sig og hjælpe deres elever til at opdage deres evner og muligheder i livet. Vi er utrolig stolte over, at Novo Nordisk Fonden anerkender og støtter op om denne indsats”.

 

Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Gode resultater i folkeskolen er afgørende for, om eleverne senere gennemfører en ungdomsuddannelse. Gennem bevillingen til Teach First Danmark ønsker vi at afhjælpe lærermanglen inden for særligt fagene matematik og naturfag og give folkeskoleelever de bedste betingelser for at dygtiggøre sig. Samtidig ønsker vi at medvirke til at fremme elevernes interesse inden for naturvidenskab og stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for området.

 

Yderligere information
Thomas Alexander Hoelgaard, kommunikationsansvarlig, Teach First Danmark.
Telefon: 2988 8107, thomas.hoelgaard@teachfirst.dk

 

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden.
Telefon: 3067 4805, cims@novo.dk

Vil du være graduate i 2022?

Holler Box