Hvordan løser man et problem? McKinsey bruger Teach First Danmark som case - Teach First Danmark

Hvordan løser man et problem? McKinsey bruger Teach First Danmark som case

Hvordan løser man et problem? Det spørger McKinsey & Co. hvert år nogle af landets dygtigste kandidater om til en workshop, hvor de skal løse et problem. Igen i år var Teach First Danmark hentet ind som case med vores graduates som konsulenter.

 

En flyproducent skal sælge flere fly. En regering skal have flere unge til at blive ingeniører. En butik ønsker at forstå sine kunder bedre. Hvad gør de? 

 

Hos McKinsey har man specialiseret sig i at hjælpe vidt forskellige typer af kunder med at finde løsninger på deres problemer. Opgaven begynder med at definere problemet; bryde det ned og kortlægge mulige løsninger. Deduktivt, induktivt og kvantitativt.

 

Det er en øvelse, som McKinsey hvert år giver nogle af landets dygtigste kandidater og specialestuderende mulighed for at prøve kræfter med i en case. Det er udfordrende, og det er sjovt.

 

Billede: Graduates fra Teach First Danmark og udvalgte studerende og kandidater til workshop hos McKinsey i år

 

Teach First Danmark var igen i år hentet ind som en case, som deltagerne skulle løse sammen. På sidelinjen havde de hjælp fra McKinsey-konsulenter og graduates fra Teach First Danmark, som var inviteret med som rådgivere.

 

Vi spurgte efterfølgende vores graduates om, hvilke ligheder de ser mellem de kompetencer McKinsey kigger efter, og de kompetencer de selv bruger som graduates:

 

– Ronja, graduate, cand.scient.pol.:

 

“ Som graduate og lærer løser jeg problemer hele tiden og ofte uden megen betænkningstid. Jeg laver hele tiden strategier: Hvordan kan jeg få den her elev, der har givet op, til at lære noget? Hvordan underviser jeg bedst muligt i dette emne? Hvordan får jeg samarbejdet i klassen til at fungere? Hvordan får jeg samarbejdet med hjemmet til at fungere?”

 

– Andreas, graduate, MSc. in International Development Studies:

 

“Hos McKinsey arbejder man med en interessant metode t​il ​problemløsning​, ​som har indbygge​​t ​kvalitetstjek af dine forklaringer. Lidt ligesom børn, som har en vidunderlig fantasi og finder huller i dine forklaringer, eller som bare har svært ved at være tilfredse med abstrakte ord og opgaver. Som lærer skal jeg hele tiden bryde tingene ned, så det bliver håndgribeligt, og så mine elever ved hvad de skal.”

 

– Emil, graduate, BSc. i Medicin og Teknologi:

 

Som lærer er du konstant på over for dine elever; du skal se den enkelte elev og skal samtidig være på forkant med alt hvad der sker i hele klassen, så du kan agere på en situation, før den opstår. Lidt på samme måde skal en konsulent være god til at lytte til den enkelte ​og samtidig​ ​kunne ​se sammenhænge og ​løsninger​ ​i forhold til​​ ​overordnede dynamikker.”

 

Anna, graduate, Cand.Soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse:

 

Færdigheder er ikke alt som konsulent. Du skal også udvise drive, engagement og kreativitet. Som graduates har vi gå-på-mod, og arbejdet på skolen lærer dig at forstå forskellige behov, omstille dig og udvikle kreative løsninger. Sammen med den strukturerede tilgang til problemløsning hos McKinsey, har du som graduate et stærkt erfaringsbaseret, brugbart og anderledes grundlag for at udvikle dine konsulent-kompetencer.

Teach First Danmark Mckinsey rekruttering
McKinsey konsulent og graduates til workshop hos McKinsey sidste år i 2016

 

Samarbejde med McKinsey & Co.

Siden 2016 har Teach First Danmark og McKinsey samarbejdet omkring workshops til Teach First Danmarks toårige graduate-program, fordi McKinsey anerkender de kompetencer og mindsets det kræver at tage ansvar for sin egen og andres udvikling.

 

Lederskab i dagens Danmark handler bl.a. om at tage ansvar for sin egen og andres udvikling, og derfor er vi meget glade for at kunne støtte Teach First Danmark i udviklingen af morgendagens ledere”.

— Kim Baroudy, direktør, McKinsey & Company

 

Om Teach First Danmark

Hvordan du klarer dig i livet bør ikke afhænge af dine forældres uddannelse og indkomst suivez.

 

Teach First Danmark engagerer de dygtigste kandidater fra landets videregående uddannelser til et toårigt graduate-program, hvor de som undervisere og kommmende ledere kan bidrage til at give alle børn og unge i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund.

 

De dygtigste er: Rollemodeller med lederpotentiale, der kan tage ansvar, vinde respekt, motivere og skabe tillid. Dygtige formidlere, der kan begejstre og lære fra sig. Dedikerede mennesker, der bliver ved – også i modgang.