Elever med en svag socioøkonomisk baggrund får svagere lærere - Teach First Danmark

Elever med en svag socioøkonomisk baggrund får svagere lærere

Ny undersøgelse viser, at elever med en svag socioøkonomisk baggrund får fagligt svagere lærere.

Undersøgelsen har sammenlignet skoler med henholdvis færrest og flest socioøkonomisk svage elever. Her har man tilsvarende fundet en forskel i lærernes karaktergennemsnit fra gymnasiet på cirka 0,5 karakterpoint, og det vil ifølge litteraturen kunne resultere i op til 0,1 karakterpoints forskel i eksamensresultat for eleverne.

Der er naturligvis mange andre ting, som har betydning for om en lærer er god, noteres det undersøgelsen. Men det konkluderes også, at elever med en svag baggrund ikke kompenseres herfor i form af fagligt stærkere lærere.

Det er Kraka-Deloitte-samarbejdet ”Small Great Nation”, som står bag undersøgelsen. Herfra anbefales det, at man allokerer flere fagligt stærke lærere til socioøkonomisk svage elever – som en del af større indsats for at hjælpe elever med en svag socioøkonomisk baggrund pouvez trouver sur cette page.

Læs hele artiklen her

Om Teach First Danmark


Teach First Danmark engagerer særligt egnede nyuddannede bachelorer og universitetskandidater, som bliver ansat på skoler i socialt udsatte områder og videreuddanner sig til meritlærere sideløbende. 

I udvælgelsen af kandidater lægger vi både vægt på en stærk fagfaglighed, men vægter også stærke relationskompetencer meget højt.

> læs mere om vores rekruttering og foreløbige resultater