Elever med en svag socioøkonomisk baggrund får svagere lærere

Nye undersøgelser viser, at elever med en svag socioøkonomisk baggrund får fagligt svagere lærere.

Undersøgelserne har sammenlignet skoler med henholdvis færrest og flest socioøkonomisk svage elever. Her har man tilsvarende fundet en forskel i lærernes karaktergennemsnit fra gymnasiet på cirka 0,5 karakterpoint, og det vil ifølge litteraturen kunne resultere i op til 0,1 karakterpoints forskel i eksamensresultat for eleverne.

Læs undersøgelse af Kraka-Delotte >

Læs undersøgelse af Rockwoolfonden >


Vil du være en del af løsningen?

Bliv Teach First graduate

Bliv en del af et ambitiøst graduate program med topmotiverede bachelorer og kandidater, som har viljen og lederpotentialet til at løse et af Danmarks største problemer. Det handler om at skabe lige muligheder for alle børn og unge i Danmark – uanset deres sociale baggrund.

Om programmet

Læs også