Rige og fattige børn møder sjældnere hinanden i skolen - Teach First Danmark

Rige og fattige børn møder sjældnere hinanden i skolen

Den sociale mobilitet i Danmark er internationalt set høj, og børn fra forskellige kår har kunne møde hinanden i skolen. Men udviklingen går den modsatte vej med hastige skridt.

 

En ny undersøgelse viser, at danske familier med børn i skolealderen i forskellige indkomstgrupper i stigende grad lever geografisk adskilt. Fattige og rige børnefamilier bor således henholdsvis 20 og 30 procent mere adskilt end de gjorde for 20 år siden. Det viser en ny analyse fra initiativet Small Great Nation, som Kraka og Deloitte står bag.

Dette kan føre til lavere social mobilitet, da børn med en svag social baggrund dermed sjældnere vil møde børn med en stærkere baggrund.

Det er et problem, at vi i stigende grad samler os geografisk med dem, der ligner os selv. For vi ved, at børn fra svagere familier trækkes op og præsterer bedre, når de omgås lege- og klassekammerater fra ressourcestærke familier – Anders Dons, nordisk CEO i Deloitte.

Samtidig er de rigeste børnefamilier blevet forholdsmæssigt rigere. I dag har de rigeste familier en gennemsnitsindtægt, der på 20 år er vokset fra at være 2,5 til cirka 3,5 gange højere end de fattigste familiers site internet.

 

”Konsekvenserne af lavere social mobilitet for de svageste børnviser sig først på lang sigt. Vi bør derfor allerede nu sætte flere kræfter ind på at fremme den sociale mobilitet hos børn i ressourcesvage områder,” siger Peter Mogensen, direktør i Kraka.

Læs den fulde artikel her

 


Om ’Small Great Nation’

Kraka og Deloitte står bag initiativet Small Great Nation. Det ser på Danmarks muligheder i et langsigtet perspektiv for at kortlægge Danmarks styrker og svagheder og sikre velfærd og sammenhængskraft fremover.

 

Teach First Danmark har fokus på de skoler, hvor eleverne har det sværest

Hos Teach First Danmark engagerer vi dygtige nyuddannede bachelorer og kandidater, som vil undervise og være med til at gøre en forskel for de elever i folkeskolen, som har allermest brug for det. De er typisk elever på skoler i socioøkonomisk udsatte områder, og derfor er det også her, at vores graduates sætter ind. 

 

>> Se hvordan du som graduate hos Teach First Danmark kan bidrage til at sikre alle børn i Danmark en god uddannelse, uanset social baggrund.