Veloverstået workshop for alle graduates

Skoleåret 2018/2019 er godt i gang og dermed er det blevet tid til årets første workshop med nye inputs for alle vores graduates.


Derfor mødtes 70 graduates og en håndfuld alumner lørdag d. 27. oktober til en dag spækket med interessante oplæg om emner relevante for deres dagligdag på folkeskolerne.

Formiddagen stod i elevinddragelsens tegn.

Årgang 2017 fik konkrete værktøjer til at øge elevens indflydelse på undervisningen uden at miste kontrollen og uden, at det faglige går i vasken.

Imens fik årgang 2018 en introduktion til Cooperative Learning og nogle konkrete øvelser, de kan lave med deres elever, for at forbedre elevernes samarbejde og aktive deltagelse i undervisningen.

En god lang dag med videndeling og konkrete øvelser til brug i vores graduates hverdag.

Efter frokost blev der afholdt ni oplæg, som begge årgange af graduates havde haft mulighed for at melde sig ind på tre af, afhængigt af interesse og relevans pouvez trouver sur cette page.

De kunne bl.a. høre om, hvilke tegn de skal kigge efter, hvis de har mistanke om, at en af deres elever er ordblind, og hvordan de skal forholde sig til det, de kunne bygge en solcelledrevet bil og høre om, hvordan de skal forberede sig til den fællesfaglige naturfagsprøve.

Nogle af vores alumner gav konkrete tips til, hvordan man kan bruge Rubrics* i sin undervisning, sikre det gode teamsamarbejde blandt kollegerne, skabe gode strukturer i undervisningen og styrke sammenhold i klassen med ros.

En god lang dag med videndeling og konkrete øvelser til brug i vores graduates hverdag.

*En metode til at gøre læring og evaluering synlige for eleverne og til at inddrage eleverne i fastsættelse af mål – både faglige mål og dannelsesmål