Ændringer i Teach First Danmarks bestyrelse

På en ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2020 blev Niels Gotfredsen valgt som nyt medlem af Teach First Danmarks bestyrelse. Medstifter og tidligere formand Richard Bundsgaard træder ud af bestyrelsen.


Bestyrelsen konstitueres efter den ordinære generalforsamling, der forventes afholdt i oktober. 

Niels Gotfredsen har en baggrund fra bl.a. Forsvaret og som afdelingschef i Finansministeriet og direktør i Moderniseringsstyrelsen.

Richard Bundsgaard var med til at stifte Teach First Danmark i 2013 og har været bestyrelsesformand siden stiftelsen. Han udtræder for at få mere tid til sin familie og sin rolle som direktør i Adent Health.

Afgående bestyrelsesformand Richard Bundsgaard udtaler: 
“Jeg er glad for at have været med på Teach First Danmarks rejse og den vigtige mission der er at bidrage til folkeskolen som et afgørende fundament for et innovativt samfund med lige muligheder for alle børn. En stor tak til alle, vi har arbejdet sammen med gennem årene. Jeg er glad for at kunne give stafetten videre til nye kræfter, der kan tage Teach First Danmark ind i en vigtig næste fase og en fremtid med mange muligheder.”

Bestyrelsesmedlem Hans Arnum udtaler i den forbindelse om ændringen:
“Som medstifter og Teach First Danmarks første bestyrelsesformand har Richard spillet en afgørende rolle for, at det har ladet sig gøre at starte Teach First Danmark og nå ud til tusindvis af elever gennem vores dygtige graduates og alumner. Bestyrelsen og jeg er taknemmelige for Richards store indsats. Samtidig glæder det mig, at bestyrelsen får gavn af Niels Gotfredsens viden og erfaring i en vigtig næste fase, hvor Teach First Danmark skal blive stadig mere uafhængig af fondsmidler og forankre sin indsats og vækst i en bæredygtig finansieringsmodel.

CEO Jesper Bergmann udtaler:
“Jeg har været utroligt glad for samarbejdet med Richard, som på forbilledlig vis altid har været parat med gode råd, konstruktiv sparring og sit store og smittende engagement.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.