Fortsat opbakning fra Dansk Metal til Teach First Danmark

Dansk Metal er fagforening for faglærte inden for it, teknik og mekanik og har ca. 105.000 medlemmer, og det er derfor en stor spiller, der har tilkendegivet deres støtte til Teach First Danmarks mission. 


Vi er utroligt glade for, at Dansk Metal har valgt at forny deres støtteerklæring fra 2014. Baggrunden for hvorfor Dansk Metal har valgt at forny deres støtte, er det som gør os særligt stolte, og vi ser frem til at fortsætte vores arbejde for at give alle børn og unge lige muligheder for en god uddannelse – uanset deres sociale baggrund.

Enighed om at de naturvidenskabelige fag skal styrkes

Det har længe været en kendt sag, at de naturvidenskabelige fag er svækket i den danske folkeskole. Der er akut brug for flere lærere inden for fagene, og en generel forståelse og nysgerrighed for naturfagene er vigtig at videregive til eleverne. Dette viser sig tydeligt igennem erhvervslivet, som længe har råbt højt om, at man ikke kan tiltrække nok dygtig arbejdskraft inden for de erhverv, der er direkte knyttet til studier inden for naturfagene.

Det er, og har altid været, Teach First Danmarks mål at styrke folkeskolen. At skabe interesse og udfoldelse i skolen, hvor den enkelte elev får mod og tro på at arbejde med præcis de områder, som de synes er spændende under grundig vejledning af fagligt kompetente undervisere. Derfor har vi i Teach First Danmark også altid lagt vægt på naturfagene. Særligt matematik. Vi er her for at styrke folkeskolen alle steder og på alle områder.

Faglærte unge giver milliongevinst for samfundet

Og der er mange gode grunde til at sikre, at børn får de rette kompetencer og nysgerrighed inden for naturfagene, som kan medføre at de i sidste ende tager sig en erhvervsuddannelse. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at en erhvervsuddannelse giver en samfundsgevinst på hele 3,1 mio. kroner set over livet målt på offentlige finanser. En faglært bidrager i gennemsnit med hele 4,7 mio. kroner mere gennem livet, end hvis de ikke havde haft en uddannelse. Der er altså en massiv samfundsmæssig gevinst at hente ved at sikre et fagligt højt niveau allerede fra folkeskolen. 

Et stort klap på skulderen

Derfor er vi også utroligt glade i Teach First Danmark for, at Dansk Metal har valgt at forny deres støtteerklæring fra 2014. Dansk Metal er fagforening for faglærte inden for it, teknik og mekanik og har ca. 105.000 medlemmer, og det er derfor en stor spiller, der har tilkendegivet deres støtte til Teach First Danmarks mission. Baggrunden for hvorfor de har valgt at forny den, er det som gør os i Teach First Danmark særligt stolte. 

Dansk Metal er helt bevidste om vigtigheden af folkeskolen med lige muligheder for alle. Det er i deres og deres medlemmers interesse, at folkeskolen sikrer børn og unge de kompetencer og interesser, som kan være den direkte årsag til en god erhvervsuddannelse og derigennem et godt job.

Ligeledes erklærer Dansk Metal sig imponerede over de fine resultater Teach First Danmark har bevist siden den oprindelige støtteerklæring fra 2014. Også Teach First Danmarks lærers alternative faglige baggrunde og tilgang til undervisning, modtager store roser fra Dansk Metal:

“Teach First Danmark har vist, hvordan denne type lærere med deres alternative baggrund kan bidrage til den åbne skole med en tæt kobling til omverdenen, og en vedkommende og relevant inddragelse af det lokale erhvervsliv.”

Vi er derfor meget beærede over, at Dansk Metal fortsætter kampen sammen med Teach First Danmark. Der er brug for alle de kræfter der er at finde, både offentlige og privat, hvis missionen skal lykkes. Redskaberne og resultater har vi. Nu er det den sidste økonomiske hjælp der skal til, og chancerne her er klart større, nu hvor flere og flere store organisationer tilkendegiver deres meget positive holdning til Teach First Danmark.

Læs støtteerklæringen her:

I tekst:

“Dansk Metal tilkendegiver hermed sin fortsatte støtte til den almene forening Teach First Danmark. Siden vi gav en lignende støtte i 2014 har Teach First Danmark opnået gode resultater, som det vil være oplagt finansieres statsligt, så folkeskoler i udsatte boligområder fortsat kan ansætte dygtige lærere via foreningens arbejde. 

En god grundskole er af uhyre stor betydning for den enkelte, for alle parter på det danske arbejdsmarked og for Danmarks konkurrenceevne. Hos Dansk Metal deler vi Teach First Danmarks vision om, at alle børn og unge får lige muligheder, uanset social baggrund. Alt for mange unge forlader hvert år folkeskolen uden de fornødne kompetencer, det kræves at læse videre og uddanne sig. Hos Dansk Metal ser vi Teach First Danmark som et redskab der bl.a. kan bidrage til at løse dette problem.

Derudover deler vi ambitionen om, at flere børn i en tidlig alder opnår nysgerrighed og forståelse for naturfagene og at flere unge bliver fagligt klædt på til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

Mere indsigt i naturfagene i folkeskolen gennem specialiseret og praksisnær undervisning vil være medvirkende til, at især erhvervsskolerne oplever et fagligt løft, hvor de unge er rustet med en stærk kombination af praktisk kunne og teoretisk overblik. 

Baggrunden for denne støtte ligger især i, at Teach First Danmark, med flotte resultater siden 2015 på en række essentielle områder, har vist sig at være et værdifuldt supplement til den danske folkeskole. Foreningen har blandt andet vist, at det er muligt at styrke rekrutteringen af højtkvalificerede og specialiserede lærere indenfor STEM-fagene, da 75 procent af kandidaterne underviser i mindst ét af disse fag. 

Teach First Danmark har vist, hvordan denne type lærere med deres alternative baggrund kan bidrage til den åbne skole med en tæt kobling til omverdenen, og en vedkommende og relevant inddragelse af det lokale erhvervsliv. 

Hos Dansk Metal ser vi derudover yderst positivt på, at lærere rekrutteret gennem Teach First Danmark i ni ud af ti tilfælde fortsat underviser i den danske folkeskole efter programmets to år.

Alt i alt bakker Dansk Metal fortsat op om Teach First Danmarks arbejde, og ser gerne, at det kan udvides med statslig opbakning. 

Venlig hilsen

Kasper Palm

Forbundssekretær

Læs også

Kan vi regne med æbler og pærer? Ordvalg og sprogforståelse i matematikundervisning

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Velkommen til årgang 2023!

De nye Teach First-graduates er netop begyndt ude på skolerne. Tag godt imod dem!

Vi åbner for nye ansøgninger til vores vinteroptag

Skal der ske noget nyt i dit liv og din karriere? Drømmer du om at [...]

Her er vores to nye lærerfaglige mentorer

Vi kan nu med stolthed præsentere vores to nye lærerfaglige mentorer: Lasse Rømer og Thomas [...]

Sara er uddannet havbiolog, men arbejder som lærer på Tingbjerg Skole (artikel i Politiken)

Folkeskolen er i stor mangel på uddannede lærere. På Tingbjerg Skole er flere af lærerne [...]

Generalforsamling hos Teach First Danmark torsdag den 2. februar 2023

Der indkaldes til generalforsamling i foreningen torsdag den 2. februar kl. 19:00 i sekretariatets lokaler [...]